Platina

5 röster
7471 visningar
uppladdat: 2009-11-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Platina

Kortfattad om platina:

Platina är ett metallist grundämne som kategoriseras som ädelmetall. Platina förekommer i olika legeringar, kemiska apparater, inom tandteknik och smycken. Namnet Platina kommer från spanska ordet platina som betyder "litet silver".

Platina i ren form är böjlig och smidbar precis som guld. Platina är den dyraste metallen i samband med när man ska smida smycken.

Platina är en bra katalysator och används t.ex. vid framställning av svavelsyra (H2So4). Den är olöslig i saltsyra (HCl) och salpetersyra (HNO3) men den är löslig i kungsvatten (saltsyra/salpetersyra 3:1). Ledningsförmågan hos platina för elektricitet och värme är hög men ca sex gånger sämre än för koppar.

Namn:

Platina

Beteckning:

Pt

Atom nr:

78

e- per skal:

2, 8, 18, 32, 17, 1

Ämnesklass:

Övergångsmetaller

Densitet:

21,45 g/cm3

Aggregationstillstånd:

Solid

Smältpunkt:

1772 C (2045 K)

Kokpunkt:

3827 C (4100 K)

Utseende:

Gråvit, silverglänsande färg

Upptäckt:

Ca 700 år f. Kr. började de gamla egypterna använda en sort gråvitt metall för sina smycken. Senare började indianer i Sydamerika använda det för sitt karismatiska utseende. När spanjorerna kom till Sydamerika hittade man den här metallen och gav den namnet "platina" som betyder litet silver. Under den här tiden sökte människorna enbart efter guld så platina räknades som skräpp. Det dröjde till 1700-talet som vetenskapsmannen Charles Wood tog med sig en del platina tillbacka till Storbritannien. Där upptäckte han platinas vetenskapliga egenskaper. Efter upptäckten kallades platina för "den sjunde metallen". 

Förekomst och framställning:

Det finns ganska lite platina i ren form i naturen ca 15mg/ton. Platina förekommer som blandning av 6 isotoper i naturen. 2 av dessa isotoper är svagt radioaktiva. Men platina förekommer vanligviss i legeringar med andra metaller, som mest med järn. Att man ska utvinna platina från metallegeringen är ganska enkelt. Man ska bara smälta legeringen. Man utvinner platina som mest i Ryssland (ca 15 %), Sydafrika (ca 77 %) och i USA och Kanada (ca 5 %). Världsproduktionen av platina är ca 130ton. Av dessa 130ton förbrukar Japan ca 50 %, Västeuropa ca 30 % och USA och Kanada ca 20 %.

Egenskaper:

Platinas densitet och kokpunkt är höga och dess ledningsförmåga av elektricitet och värme är ganska bra. Eftersom platina är en ädelmetall så har den inte något speciellt oxidbildning och löses inte när den kommer i kontakt med olika syrer. Däremot kan platina lösas av kungsvatten (saltsyra/salpetersyra 3:1) eller smällt kaliumcyanid. Platina är i förfinad form har den en egenskap som är att absorbera vätgas och att aktivera syre.

Användning:

När man upphettar platina bli metallen mjuk och seg och därför blir den utmärkt för formning. Därför använder man platina i smycken och klockor. Man använder platina även som avgaskatalysator och litet del av det i elektriska komponenter som t.ex. kontakter och elektroder. Man använder platina även som munstycke till jetmotorer. Eftersom platina legerar lätt med andra metaller så används legeringen mellan platina och iridium som kirurgiska instrument. Men den viktigaste uppgiften för platina i industrin är att fungera som katalysator.   

Egenskaper ur hälsosynpunkt:

Platina förekommer i många olika föreningar. Vissa av dessa föreningar använder man mot cancer, framförallt testiklar, äggstockar, lungan och halsområden. Men vissa av dessa föreningar ger lätt allergi besvär samt astmaliknande syndrom. 

Egenskap ur miljösynpunkt:<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Platina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Roni Ibrahim 2018-09-09

    Det jätte bra information fast det lite fel information ifall man jämför dem med olika hemsidor

Källhänvisning

Inactive member [2009-11-23]   Platina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58400 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×