KRAV

1 röster
5200 visningar
uppladdat: 2009-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Innehållsförteckning

Namn                                                                                                                                               -                                                                                                             Sida

Inledning      -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     -                     2

Vad KRAV egentligen är. -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     3-6

Intervju         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     -                     7

Källförteckning                  -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     -                     8

Egna ord       -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                      -                     -                     9

Inledning

Varför jag valde att arbeta om KRAV.

Jag blev intresserad av KRAV för min granne har en KRAV-gård och jag blev nyfiken på vad KRAV var och vad de gör. Vad det innebär för miljön. Och om det fanns några för- och nackdelar.

Hur mitt arbete är upplagt.

Jag hade tänkt börja detta arbete med en inledning. Själva arbetet kommer handla om KRAV så jag kommer specialisera mig inom Bra miljö och God djuromsorg som är två av de fyra områden som KRAV jobbar inom. Själva arbetet börjar med några sidor om vad KRAV är för något, vad de gör och vad deras mål är. Jag har också intervjuat en KRAV lantbrukare och jag kommer skrivit några egna ord vad jag tycker om Krav och dess produktion. Observera * i texten, efter stycket eller längs ner på sidan kommer det finnas en förklaring till orden.

Slutord.

Och efter detta arbete har jag kommit fram till att KRAV är ett bättre val för lantbrukare, och det ger ett bättre resultat till klimatet.

Krav

Vad är Krav?

Krav är en kontrollförening för ekologisk produktion. Krav bildades 1985. Iden var att skapa en trovärdig märkning av ekologisk mat. Krav står för "kontrollföreningen för ekologisk odling". Tanken är att Krav reglerna ska kombinera framtidens mål för ekologisk produktion med vad som anses praktiskt och ekonomiskt möjligt idag.

Ordet ekologiskt får inte användas hur som helst vid försäljning eller marknadsföring. För att ett livsmedel ska få kallas ekologisk måste den vara kontrollerad av Krav.

KRAV-märkningen står för Bra miljö, God djuromsorg, God hälsa och Socialt ansvar.

Bra miljö.

Det mest speciella för ekologiskt lantbruk är förbudet att använda kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel.

Ekologiskt lantbruk tar stor hänsyn till miljö, människor och djur. Sammanfattar man ekologiskt lantbruk med tre ord blir det:

•                    Miljövänlighet

•                    Etisk *1

•                    Resursbevarande *2

De lantbrukare som väljer att odla ekologiskt strävar efter att sluta kretsloppet av näringsämnen. Exempel på detta är en bonde som själv odlar djurens mat och sedan använder djurens spillning till gödsel. På detta sätt sparar man framför allt onödiga transporter.

( *1 = Att man handlar rätt, oetiskt är det om man gör fel fast man vet om att det är fel innan man gör det. Etik handlar om rätt och fel, och om man har ett ekologiskt landbruk måste man kunna göra rätt.)

*2 = Att man sparar på resurserna och inte slösar.)

Alla lantbrukare som odlar ekologiskt följer samma regler och kontrolleras med jämna mellanrum.

För att bonden ska klara sig utan kemiska bekämpningsmedel och konstgödsel måste hon/han planera noga. Man använder växelbruk*1, dvs. man varierar sin skörd så att jorden inte får brist på näringsämnen. Det håller även tillbaka ogräs och utbrott av växtsjukdomar. Ofta är ogräs ett stort problem för de lantbrukare som odlar ekologiskt. Mekanisk bearbetning*2 är den viktigaste bekämpningen av ogräs. Det gör man genom att plöja jorden. Man använder även ånga och värme för att bekämpa ogräs.

( *1 = Med växelbruk menar jag att man odlar med olika grödor varje år för att jorden i åkern inte ska få näringsbrist.)

( *2 = Istället för att ogrässpruta ogräset, plöjer man och rensar ogräset för hand.)

Positiv verkan på miljön

Genom att odla ekologiskt påverkar man miljön på ett positivt sätt:

• När man odlar ekologiskt besprutar man inte åkrarna med kemiska bekämpningsmedel. Det innebär att det inte läcker ut bekämpningsmedel i sjöar och i grundvattnet. När kemiska bekämpningsmedel läcker ut i sjöar och i grundvattnet blir det exempelvis försurningar.

• Ekologiskt jordbruk gör att den biologiska mångfalden ökar. Exempel på detta är att de insekter som finns på ogräset överlever och de är värdefull mat till många fåglar.

• En bonde som odlar ekologiskt sprider inte ut genmodifierade organismer (GMO)*1 i naturen. Hur de påverkar naturen vet man ännu inte med säkerhet men det finns en rädsla för att de slår ut andra växter.

• Ekologisk odling tar inte bort näringsämnena i marken på samma sätt som "vanlig" odling med bekämpningsmedel gör. Det betyder att näringsämnen och energi stannar kvar i jorden.

• Ekologiska lantbrukare utvecklar kunskapen om hur ett energisnålt och kretsloppsanpassat hållbart jordbruk kan utvecklas.

• Ekologiska lantbrukare är måna om jordens bördighet*2.

( *1 = Det är att man hämtar gener med andra egenskaper och fördelar och förenar den i en annan växt så den blir "bättre", exempel på detta är att man från en tomat gör så att den producerar mindre av det ämnet som får den att ruttna, på detta viset är den färsk under en längre tid. Detta kan också göra att den slår ut de "gamla" vanliga tomaterna, för dom flesta vill väll ha en tomat med så lång hållbarhet som möjligt och det gör därför att människor inte köper den vanliga tomaten.)

( *2 = Att jorden är näringsrik så att grödorna kan växa bra.)

Hur mycket kostar en billig banan?

För att få så billiga bananer som möjligt tar människor och miljö stor skada . Stora skogar måste tas ner för att ge plats åt odlingarna. Bananerna besprutas med massa kemikalier. Bananerna tar inte skada men det gör människorna som jobbar med det. Dessutom tjänar arbetarna jättelite pengar. Många får svåra sjukdomar när dom jobbat med de starka kemikalierna. Köper du Krav-märkta bananer kan du vara säker på att din banan inte är besprutad. Bananerna odlas tillsammans med andra grödor och skuggas av höga träd. Köper du en Krav-märkt banan gör du inte bara miljön en tjänst du ställer inte heller upp på att arbetare blir sjuka och dör eller föder skadade barn på grund av kemikalierna.

Handla ekologiskt

Man kan också tänka på att grisen inte fått mediciner för att t.ex. växa mer och att den inte fått besprutad mat. Djuren växer också långsammare eftersom de får gå ute och äta grovfoder som gräs och hö. En annan orsak till att priset är högre än "vanligt" odlad mat är att det blir färre skördar. Skördarna tar längre tid att mogna eftersom inte konstgödsel som skyndar på skördarna används. Idag finns inte heller så mycket folk som köper ekologisk. Men det sker hela tiden en ökning av försäljning av ekologisk mat. Om fler köper kan det bli billigare.

God djuromsorg.

Lantbrukare som driver ekologisk uppfödning har höga krav på sig att djuren ska må bra. Det finns stränga regler som talar om hur djuren ska ha det. Djuren ska ha gott om utrymme, möjlighet att sysselsätta sig och möjlighet att gå ute. Djuren får bara äta ekologiskt foder och de får inte äta mediciner om de inte är sjuka. Burar och små boxar är inte tillåtna i den ekologiska djurhållningen. Det finns särskilda regler som talar om hur djuren ska ha det när de föds, exempelvis så får kalven dia sin mamma under en längre tid.                              

Det finns även regler om hur slakten ska gå till så att djuren slipper långa transporter och lider så lite som möjligt, exempelvis så ska djur från samma gård hållas ihop under transport och innan slakten. Djuren ska även få möjlighet att vila efter transporten innan de går vidare till slakt.

God hälsa.

Hälsa är en fråga om fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande. För god hälsa behövs bra miljö. Förutom den omedelbara hälsofördelen för lantbrukaren som slipper hantera kemiska bekämpningsmedel kan det öka välbefinnandet att veta att man gör en god sak för miljön genom att äta KRAV-märkt.

Socialt ansvar.

En KRAV-godkänd produktion kan bli underkänd om arbetsvillkor och sociala förhållanden vid produktionsplatsen är undermåliga*. I Syd blir många lantarbetare skadade av de stora mängder kemiska bekämpningsmedel som används där vid odling av exportgrödor. Ekologiska odlare slipper den risken.

( *=Det håller inte måttet.)

Intervju

Med Sven-Arne Bengtsson.

1. Vad är KRAV?

Svar: Det är kontrollorganisation som utvecklar regler för ekologisk odling, förädling och tjänster.

2. Hur kommer det sig att ni ville bli en KRAV-gård?

Svar: Slippa använda kemiska medel och priset på ekologisk mat är bättre.

3. Hur går det till att bli en KRAV-gård?

Svar: Man måste följa KRAVs regler som att till exempel inte använda kemiska medel, sen tar det två år från att man börjar följa KRAVs regler tills det är en KRAV-gård. Det kommer ut kontrolanter och kollar.

4. Vad innebär det att vara en KRAV-gård?

Svar: Att man sköter sitt jobb enligt reglerna, det kommer också kontrollanter som kollar att allt går rätt till.

5. Finns det några fördelar med en KRAV-gård?

Svar: Att det kan växa utan kemiska medel.

6. Finns det några nackdelar med en KRAV-gård?

Svar: Det kan vara jobbigt ibland när det är mycket ogräs.

7. Finns KRAV eller någon liknande förening i andra länder?

Svar: KRAV är svenskt men EU har en egen kontrollorganisation, så om du till exempel ska importera in en gris från ett land som har EU's regler så måste den gå igenom KRAVs regler för att senare ska bli godkänd. Så kortfattat kan man säga att KRAV är lite skarpare än EU.

Källförteckning

Krav.se

Wikipedia.se

Ekolantbruk.se

Min morbror (Krav lantbrukare)

Egna ord

Nu kommer mina egna ord om vad jag tycker om KRAV och vad jag har fått för funderingar under tiden jag har jobbat med detta.

Först och främst vill jag säga att innan jag började jobba med detta visste jag knappt vad det var, det enda jag visste var att det hade med ekologisk odling att göra, vilket betyder att man sköter jordbruket utan kemiska medel. Men nu när jag har jobbat med det har jag märkt att det är så mycket mer. Det är inte bara att man odlar utan att använda kemiska medel eller konstgödsel, till exempel, så handlar det också om att djuren har det bra och med det menar jag att till exempel grisarna ska få vara ute hela året och få beta...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: KRAV

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-12-07]   KRAV
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58442 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×