Barocken

1 röster
7069 visningar
uppladdat: 2009-12-07
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Denna epok var pompös i sin stilinriktning. Ordet barock betyder överdriven. Den uppstod i slutet av 1500-talet och nådde sin höjdpunkt under följande århundrade och fortsatte en bit in på 1700- talet. Vid denna tid härjades Europa av flera krig. Det hände mycket intressanta saker under Barocken. Operan uppkom med Claudio Monteverdi (1567- 1643) vid rodret och Jean Baptiste Lully (1632- 1687) intensifierade balettens medverkan i operaföreställningarna. Det stora genombrottet för operan kom år 1607 med Monteverdis Orfeo. Operan var en lönsam syssla om man behärskade den. Venedig hade hela tolv operahus under 1600-talet.
Barockmusiken präglas mycket av den så kallade affektläran. Det hela går då ut på att man renodlar en enda känsla och sinnesstämning i ett helt musikstycke. Den operadiva som upplevde lycka, irritation, hat och lättnad måste då framföra fyra arior för att uttrycka dessa känslor. En aria per känsla. Inom instrumentalmusiken skulle varje sats ha en fast rytm och bara ett tema. Vi kan dela upp barocken i två perioder där den sena är den riktigt stora. Oriatoriekörerna blev en viktig företeelse. Oriatorium betyder bönehus och skildrar bibliska teman på ett dramatiskt sätt med pompösa körarrangemang. I Venedig hade man en venetiansk stil med stora kontraster och mycket dynamik i kör arrangemangen. Då brukade man samla och sprida ut flera körer och orkestrar på markusplatsen, med ekoeffekter i framförandet, och hedra gästande kungligheter vid deras ankomst. Johann Sebastian Bach (1685- 1750) började spela orgel. Han bodde i tyskland och var en stor improvisatör. Det sägs att han drack mycket kaffe och hade många barn. Man kan säga att han är en av de stora föregångarna till dagens jazzmusik. Hans fugor improviserades fram på orgeln. Han skrev även dansstycken- toccata. Cembalo var också mycket vanligt under denna epok. Das wohltemperierte Klavier , som består av 24 preludier och fugor i var och en av de tolv dur- och molltonarterna, var menade av Bach som övningsstycken i rent pedagogiskt syfte men blev otroligt beundrade. När instrument som cembalo, orgel och luta användes, förstärktes basstämman av cello, gamba eller fagott. Generalbasen eller basso continou som den också kallades, användes i alla sammanhang i barockmusiken. Bach jobbade som organist hela livet och var väldigt religös och blev känd först efter sin död till skillnad från Georg Friedrich Händel (1685- 1759). Han var total rockstar. Han studerade Da capo Aria, sångstycke med utrymme för improvisation, i Italien. Därefter reste han till England och introduserade där den Italienska operan. Ett av hans kändaste verk är oriatoriet Messias. Antonio ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Barocken

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-12-07]   Barocken
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58444 [2022-12-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×