Vindkraftverk

2 röster
6512 visningar
uppladdat: 2009-12-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vindkraftverk

Hur ett vindkraftverk fungerar:

Ett vindkraftverk är byggt för att kunna omvandla rörelseenergi till elektrisk energi. För att detta ska kunna fungera måste det finnas en maskinbädd i vindkraftverkets maskinhus som består av några huvudkomponenter, en huvudaxel (den axeln som vrids runt av rotorn), generator och en girmotor och dessa vrider hela maskinhuset i rätt vindriktning. Ovanpå maskinhuset sitter det en vindmätare som är kopplad till vindkraftverkets styrsystem, det är den som styr hela maskinhuset.

I maskinhuset finns det en så kallad växellåda. Växellådans uppgift är att öka varvtalet på huvudaxeln. Helst så ska varvtalet på axeln passa den generatorn som finns i maskinhuset men antalet varv beror på vad det är för generatortyp.

Generatorn som finns i maskinhuset som jag sa tidigare så är storleken varierande beroende på markeffekten som är den största effekten ett vindkraftverk klarar. Denna går bara att uppnå vid en bestämd vindstyrka som då kallas markvind.

Vindriktningen är viktig då det blåser för att rotorn ska få ut maximalt arbete. Det bästa är att den står vinkelrätt mot vindriktningen. i stora vindkraft för att ställa rotorn efter vindriktningen används en girmotor som i sin tur styrs från styrsystemet.

Var de finns  och varför:

Vindkraften placeras ofta på land längs kusten då det blåser mer där än i inlandet. Alla våra vindkraftverk i Sverige finns längs med hela kusten. I Sverige är det ganska vanligt med vindkraftverk så vi har ca 400 st men det är inte så många som väljer att använda vindkraft.

Världens tredje största havsbaserade vindkraftspark finns på Lillgrund i Öresund och ligger Väst-sydväst om Malmö.

Sveriges totala energitillförsel som kommer från vindkraftverk är 0,2 % vilket är väldigt lite med tanke på att det finns så många.

Vindkraftverken placeras ofta tillsammans men för att inte riskera att dem stör ut varandra måste avståndet vara minst 200 meter mellan varje.

Ett vindkraftverk får inte placeras närmare ett hus än 350 meter pga. bullerstörningarna.

Den här bilden är på ett vindkraftverk, dess delar och texten nedan är hämtade från den här källan       http://www.favonius.se/vindkraft.php

Maskinhusets huvudkomponenter

1. Oljekylare

2. Generatorkylare

3. Transformator

4. Ultra-sonic

    vindsensor

5. VMP-topkontroll

6. Servicekran

7. Generator

8. Elastisk koppling

9. Girväxel

10. Växellåda

11. Parkeringsbroms

12. Maskinfundament

13. Bladlager

14. Bladhuv

15. Blad

16. Huvkontroll

17. Pitchcylinder

                                            

Vattenkraftverk

Hur ett vattenkraftverk fungerar:

I ett vattenkraftverk utnyttjas vattnets energi mellan två nivåer. På vägen ner passerar vattnet en turbin och vattnets kraft får turbinaxeln att rotera.

Det finns en generator som drivs av turbinen och den omvandlar rörelseenergi till elenergi. Den energin bildar sen elektricitet som förs via en transformator till ledningar runt om i vårt land.

Den el som bildas måste därför användas direkt när den producerats därför att det inte går att lagra elenergi.

Tillrinningen på vattnet är som allra lägst på vintern då elen behövs som mest. Man samlar därför det vattnet som blivit över från den vattenrika delen av året i stora vattenmagasin. Det vatten som samlas i vattenmagasinet kommer från regn och vattnet från snösmältningen. Vattenmagasinen används sen på vintern då man behöver mer el än annars.

Vattenkraftverken används för att producera elektricitet till våra hem precis som vindkraftverken gör.

Var de finns och varför:

Det finns vattenkraftverk i hela Sverige, sammanlagt finns det 92 stycken. De allra största vattenkraftverken finns i Luleå älv, Skellefteå älv, Umeå älv, Ångermanälven, Indalsälven, Dalälven, och Göta älv.

Vattenkraften är alltid placerade vid strömmande vatten, oftast vid en stor älv eller fors för att de ska kunna fungera.

Det finns inga vattenkraftverk alls i Skåne utan bara längre upp i norr. De vattenkraftverken som ligger närmast oss här i Skåne ligger vid Göteborg, alla andra finns längre upp i norr därför att det inte finns några älvar/forsar längre ner i Sverige. Vattenkraftverken som vi har i Sverige betyder mycket för hela landets elförsörjning då den totala energitillförseln från vattenkraftverken står för 50 %.                

                                         

      Den här bilden är taget på ett vattenkraftverk som ligger i  Krokströmmen

http://www.fortumkampanj.se/blogg/wp-content/uploads/krokstrammen-krn0161.jpg

                     

Jämförelse mellan vindkraftverk och vattenkraftverk

De fördelar som finns med vindkraft är att de är väldigt miljövänliga och ger inga utsläpp.

Vindkraftverken som finns idag är så tysta att de knappt hörs.

Vindkraften har absolut inget med försurningen eller växthuseffekten att göra. Om man däremot tänker längre fram i tiden så kommer t.ex. Oljan och kolen att ta slut men det kan inte hända med vinden.

Det finns fördelar med vattenkraftverk också och även dem är miljövänliga och ger inga farliga utsläpp i naturen. De kan drivas med bara vetten och det gör att el från vattenkraft är tillgängligt hela året, det är dessutom väldigt billigt för att allt vatten är förnybart.

Vattenkraftverkens totala energitillförsel är 50 %

En stor nackdel med vindkraftverk är att de är beroende av vind men det är ju inte säkert det blåser alltid.

Fler nackdelarna med vindkraft är de små bullerstörningarna. Enligt turismen förstör dem den fina landskapsbilden. För att vindkraftverken ska ha någon stor betydelse för vår elproduktion i framtiden behövs fler vindkraftverk, Idag har vi i Sverige ca 400 som har en total energitillförsel på 0,2 %.

Några nackdelar alltså problem som finns med vattenkraft är att om man ska kunna bygga ett vattenkraftverk gör man väldigt stora ingrepp i naturen då skogen blötläggs och områden över älven torrläggs vilket gör att ekosystemet förstörs bl.a. Laxen är drabbad av detta då dem förflyttar sig och inte kan komma tillbaka igen.

Avslutning/Sammanfattning

Trots att man kan tycka att vindkraftverk är mest miljövänligt då man inte gör så stora ingrepp i naturen som när man bygger ett vattenkraftverk så hade jag själv valt att satsa mycket på utveckling av vattenkravverken i framtiden.

Jag tycker det låter bättre med vattenkraftverk då man inte riskerar att bli utan el för att det inte blåser.

Vindkraftverken verkar bra men man vill ju ha el direkt när man tänder en lampa och inte bli utan för att det inte blåser.

Vi klarar oss ju inte utan el idag. Vi behöver den både till att laga mat till varmvatten, titta på tv och data.

Då jag tycker vindkraftverk låter väldigt osäkert har jag valt vattenkraftverk då det är miljövänligt och ger mycket energi när det väl är byggt och kan producera mer el mycket fortare än vindkraftverk.

Lite upplysande fakta om energiförbrukning

Enligt resultaten jag fick fram på tabell 1 med vanliga glödlampor så är dem vanligaste som man använder 40W och 60W.

Jag tog antalet lampor på tabell 1 med hur många vi har i vår tvåa på fyra pers och ändå tog jag inte många timmar per dag men jag tycker det är riktigt dyrt med el för vanliga glödlampor idag.

Däremot i tabell 2 sjunker priserna direkt då det är lågenergilampor, därav namnet. När jag satte ut hur många av varje lampa och hur många timmar per dag de är tända så valde jag faktiskt att ta höga siffror för att se hur mycket mer el vanliga glödlampor driver per år och hur stor skillnaden blir till skillnad från lågenergilampor. Även om jag tog väldigt höga siffror så är vanliga glödlampor jättemycket dyrare per år.

Några fördelar med vanliga energilampor är att de varar längre och kräver inte lika mycket energi. Dem är dyrare i affären än en vanlig lampa men det kan man känna flera hundra kronor på under ett år då man ändå måste byta en vanlig mycket oftare.

Bild 1                 Bild 2   

Det här är två bilder på de vanligaste lågenergilamporna som används.

Bild 1: http://www.innosund.net/images/Energi/energi_innosund.jpg

Bild 2: http://www.beson.se/BUTIK/assets/rkv_Product_images/0313513.jpg

                                                

Och här är en bild på en vanlig glödlampa.      http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Gluehlampe_01_KMJ.jpg/250px-Gluehlampe_01_KMJ.jpg

                                               

                                    

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vindkraftverk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2009-12-11]   Vindkraftverk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58459 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×