Korallrev och korallblekning

2 röster
17533 visningar
uppladdat: 2010-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Korallrev och korallblekning

Jag har valt att skriva om det här för att jag tycker att det är väldigt intressant. Det finns en värld under vattnet som blir förstörd utan att vi ens vet om det. Detta ville jag fördjupa mig i för att få reda på så mycket som möjligt om den här världen. Jag märkte direkt att det finns hur mycket som helst att skriva om våra korallrev.

Korallreven är kalkstrukturer som bildas av olika koralldjurs skelett på havsbottnen. Koralldjuren kallas för polyper och är väldigt små. Det är deras kolonier som utgör ett nässeldjur som tillhör stammen koralldjur. Hela ön Gotland är ett gammalt korallrev, det är anledningen till att jorden är så kalkrik. Man kan fortfarande hitta levande korallrev vid Bohusläns kust.

Korallreven finns till största delen i Asien eftersom att det krävs en viss vattentemperatur om korallerna ska kunna växa. Men det finns även korallrev på fler ställen runt ekvatorn.

Det finns olika sorters korallrev huvudgrupperna är:

Strandrev

Strandrev är den enklaste och vanligaste formen av korallrev. De utvecklas i tropiska kustområden i hela världen så länge det finns något stabilt underlag som koraller kan fästa till. Steniga kuster förser strandrev med de bästa förhållandena, men så länge koraller kan få fotfäste på någon fläck av hårdbotten kan de sedan själva skapa ett stabilt underlag och bygga upp ett strandrev. Eftersom tillväxten är som snabbast i grunda vatten växer strandrevet snabbt upp till ytan där det bildar en platå, och på ett välutvecklat strandrev bryts sedan denna platå av ett krön längre ut till havs. Därifrån sluttar sedan korallrevet brant ner mot havsbottnen.
   På grund av dess närhet till kusten är strandrev speciellt utsatta för terrestra utsläpp av sediment, sötvatten och föroreningar, liksom andra mänskliga aktiviteter. En av anledningarna till att världens längsta korallrev, ett 4 000 kilometer långt strandrev som sträcker sig längs med Röda Havets kust, är så välutvecklat är det torra klimatet och att inga vattendrag transporterar ut sediment och sötvatten i havet.

Barriärrev

Barriärrev är vanligtvis äldre strukturer som avskiljs från kusten av en några meter till flera tiotals meter djup lagun. De kan i vissa fall återfinnas hundratals kilometer ute till havs, men ibland är det också svårt att urskilja barriärrev från strandrev, speciellt då grunda laguner även kan påträffas på strandrev. Barriärrev kan uppstå på flera olika sätt. Vissa har sitt ursprung i strandrev som skilts från kusten i samband med att kustlinjen de växt på har sjunkit undan eller översvämmats när havsvattennivån har stigit. Under dessa förhållanden fortsätter strandrevet att växa uppåt och en lagun bildas mellan kusten och själva korallrevet. I andra fall har barriärrev helt enkelt utvecklats direkt ute till havs, men har förblivit avskilda från kusten av en lagun.
   Det största och mest välkända barriärrevet är Stora Barriärrevet utanför Australiens nordöstra kust. Det är 2 500 km långt och mellan 10 och 350 km brett. Även om det inte är det längsta korallrevet i världen räknas det ändå som världens största på grund av dess stora areal (225 000 kvadratkilometer). Egentligen består inte Stora Barriärrevet av ett enda stort korallrev utan av upp till 3 000 mindre korallrev, laguner, sandrev och öar. Större barriärrev återfinns dessutom utanför Belize, Florida, Nya Caledonien, Nya Guinea och Fiji. Det finns också en stor del mindre barriärrev, speciellt i Stilla Havet.

Atoller

En atoll är ett ring- eller hästskoformat korallrev som innesluter en lagun. De är vanliga i Indo-Pacific, men är mer sällsynta i Karibien och resten av tropiska Atlanten. Till skillnad från barriärrev och strandrev återfinns atoller långt ute till havs där de reser sig upp från ett havsdjup på tusentals meter. De varierar i storlek från små ringar som inte är större än ett par kilometer i diameter till strukturer med en diameter på långt över 30 kilometer, och i de fall där korallöar har bildats, kan atoller vara hem åt tusentals människor. Flera önationer i Stilla Havet och Indiska Oceanen består exempelvis till största delen av atoller.
   Men hur uppkommer atoller? Svaret kom från Charles Darwin, även känd för sin evolutionsteori, som drog slutsatsen att en atoll är resultatet av en sjunkande vulkanö. En vulkanö uppstår då en undervattensvulkan får ett utbrott, och den koloniseras så småningom av koraller som bygger upp ett strandrev. När vulkanön sedan sjunker, och korallrevet fortsätter att växa, skiljs strandrevet från ön och ett barriärrev bildas. När hela ön slutligen har sjunkit ner under vattenytan återstår bara det ringformade korallrevet och en lagun och en atoll har bildats.

Problemet med korallreven är att de förstörs. De förstörs mest på grund av människor som förstör miljön, men det är faktiskt inte bara människor som förstör korallreven utan de förstör sig själva också. Ibland så överproduceras korallerna och detta kan leda till urartning av andra korallarter. Korallreven förstörs på olika sätt, turister som tar med sig delar av koraller, massfiske, algblomning som hindrar ljuset att nå ner till korallerna, båtar som går på grund eller släpper ner sina ankare. Men det värsta är ändå sjukdomarna. En sjukdom är korallblekning, som jag har valt att läsa mest om.

Korallblekning

Korallblekning innebär att korallernas endosymbionter (encelliga organismer som ger dem näring) slutar att fungera och skjuts ut ur dem eller så förlorat de sitt fotosyntetiserande pigment. Eftersom att endosymbionterna ger korallerna sin färg syns kalkskelettet, som är tydligt vitt, därför kallas det korallblekning. Det resulterar i att korallerna faktiskt svälter ihjäl. En annan effekt av korallblekningen är att korallernas kalkskelett försvagas. Detta gör dem mer sårbara för fysisk stress.

Flera olika faktorer kan vara orsaker till korallblekning, men det inträffar vanligtvis vid förhöjda vattentemperaturer. Under det senaste århundradet har jordens yttemperatur ökat med 0,6 grader Celsius. Detta har inverkat enormt på bland annat Stora Barriärrevet. Väderfenomenet El Niño orsakade år 1997-1998 en massblekning på hela världens korallrev. El Niño var det året väldigt kraftig och höjde vattentemperaturen kraftigt. Vissa korallrev i Indiska Oceanen förvandlades till grus. Om inte de förhöjda temperaturerna håller i sig allt för länge så kan koraller återhämta sig. År 2002 visade det sig att 60 procent av Stora Barriärrevet hade drabbats av korallblekning sommaren samma år. Om fler massblekningar skulle drabba korallerna regelbundet så är det mycket troligt att ett av världens mest fantastiska naturområden kommer att försvinna från jordens yta.

Betydelsen av korallrev

Men vad spelar det för roll om korallreven skulle försvinna då? Har de någon större betydelse för oss människor?

Ja, de är väldigt viktiga för oss. Speciellt för människor som bor i tropiska havsområden. Men har försökt att beräkna hur viktiga de är om man ser på det ekonomiskt, men det finns saker som är viktigare är så. Korallreven är en viktig proteinkälla för lokalbefolkningen och skyddar kusterna från att eroderas bort.

Fiske

Korallreven blev väldigt tidigt en viktig födokälla för människorna i flera havsområden, forskning visar att man började dra nytta av korallrevens produktivitet redan för 32 000 år sedan. Under de senaste åren har intresset för levande korallfisk ökat enormt på restauranger i östra Asien. Efterfrågan är som störst i Hong Kong, och 1997 importerades ca. 32 000 ton levande fisk till denna kinesiska region. Grossistpriset låg emellan 40 och 100 amerikanska dollar då (alltså mellan 300 och 700 svenska kronor), men marknadspriset var mycket högre. Vissa havsborrar som varit över 2 meter långa har sålts för mer än 10 000 dollar. Stora mängder fisk säljs till akvarieindustrin, 20 miljoner korallrevsfiskar säljs till industrin varje år. År 1997 såldes 600 ton koraller till akvarier i Europa.

Läkemedel

Flera av de organismer som lever på korallrev har under evolutionens gång utvecklat giftiga metaboliter som fungerar som ett försvar mot andra organismer, och som i sin tur kan motverkas av andra utvecklade substanser. Dessa toxiska ämnen är speciellt intressanta för läkemedelsindustrin vid utvecklandet av nya läkemedel. 

Traditionella kustsamhällen har länge utnyttjat kemiska föreningar från korallrev som ingredienser i traditionella läkemedel, och medan majoriteten av dessa ar försvunna eller bortglömda finns det vissa arter som fortfarande utnyttjas. Sökandet efter läkemedel i den marina miljön är ändå en ganska ny företeelse, och numera lägger man ner stora resurser på att samla in och analysera genetiskt material ifrån korallrev. Substanser med egenskaper som eventuellt kan bota cancer har utvunnits från cyanobakterier och planktoniska dinoflagellater, och föroreningar från hornkoraller i Karibien kan ha antiinflammatoriska egenskaper. Förutom de publicerade exemplen utvecklas antagligen en stor mängd läkemedel utan att folk i samhället vet något.

Turism

Korallreven är havets mest artrika- och ett av de vackraste -ekosystemen i världen. Korallrevens rika växt och djurliv har under de senaste decennierna lockat till sig människor som börjat uppskatta den biologiska mångfalden för dykning och rekreation. Under 1950-talet blev dykning en fritidsaktivitet, och sedan dess har det utvecklats till en av världens mest populära äventyrssporter. Idag är korallrev populära resmål som favoriseras av både sportdykare och snorklare. Varje år besöks Stora Barriärrevet av ca 11 miljoner turister som vill se den fantastiska miljön. Turistindustrin uppskattades vara värd 800 miljoner dollar.

Kustskydd

På satellitbilder ser flera av världens korallrev ut som smala färggranna remsor som går parallellt med kontinenternas tropiska kustlinjer. Dessa barriärer spelar dock mycket viktig roll i att skydda samma kustremsor från att eroderas bort av vågor. Trots korallernas uppenbart sköra struktur kan korallrev utvecklas i områden där påverkan från vågor och vind är stor, och deras robusta kalkstruktur absorberar havets krafter innan de når kusten. Som exempel på hur viktiga de är som kustskydd tror man att två öar har blivit bortsköljda på grund av att de närliggande korallreven hade försvunnit. Korallrev hjälper även till att bygga upp närliggande stränder och öar. Under svåra stormar bryts koraller loss, dessa korallfragment, tillsammans med sediment sköljs upp på stränder och öar. Därefter kan växter binda samman det lösa sedimentet, och nytt land skapas. Vissa önationer är helt beroende av denna process för att överhuvudtaget kunna existera. [i]

Reflektion

När jag började läsa om det här hade jag inte en aning om vad jag skulle skriva om, jag har inte tänkt speciellt mycket alls på vad som händer med korallreven. Men nu har jag förstått att vi är mycket mer beroende av dem än vad vi tror. Vi får ut läkemedel ur vissa arter i korallreven, de skyddar kuster från att erodera bort. Det tjänas enorma pengar på att sälja t.ex. fiskar och olika souvenirer ifrån korallreven. Dessutom är det stora turistresemål. Men inget av detta är någon större fördel för korallreven utan bara för oss människor. Jag tycker att vi borde tänka mer på det här, för annars kommer vi snart inte ha några korallrev kvar. Korallblekningen som förekommer på grund av den ökade vattentemperaturen kommer en dag att ha dödat korallreven. För att hindra uppvärmningen av vattnet och förekomsten av korallblekning måste vi vara mer miljövänliga. Vi måste s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Korallrev och korallblekning

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-02-11]   Korallrev och korallblekning
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58553 [2022-11-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×