Psykologi Hemtentamen

2 röster
14898 visningar
uppladdat: 2010-02-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Lista minst 6 olika grupper i social psykologi med exempel från egna livserfarenheter.

Primära grupper är för det mesta små, intima, det finns närhet, det är ofrivillig och man har många fysiska kontakter.

Min familj är en primär grupp som jag tillhör. Som jag har nämnt så är den liten och den är inte frivillig, jag har ju inte valt att födas i min familj. Man är nära och gemensam.

Sekundära gupper är större än primärgrupperna och den är frivillig. Man behöver för det mesta formella regler i gruppen och det gäller alla i gruppen. Man kan gå in och ut från den här tiden när som helst och man behöver inte ha nära kontakt med grupp medlemmarna.

Jag tror gymnasie klassen i sig är en sekundär grupp för man har frivillig chans nu i gymnasiet att lämna klassen och om man är med klassen så måste man följa efter vissa regler.

Medlemsgrupper är grupperna som man känner att man är medlem i. Detta kan ju vara allt från familjen, klassen, musikklassen osv.

Refernsgrupper är sådana grupper som man vill tillhöra fastän man inte gör det.

Det har funnits och det kommer alltid finnas, för mig, grupper som jag vill vara med i. Det är som att människan tröttnar på en sak de har. Jag är med i många olika grupper men människan är girigt och man vill alltid göra/ha något man inte har. Jag har alltid tänkt på att hur det skulle vart att vara med punkare, gothare, hiphoppare osv.

Inne grupper är de grupper som känns att de kallas vi, denna grupp har en högre status och de i gruppen känner solidaritet och trygghet.

Mina kompisgrupper har alltid kännts som att vi pratar i Vi-form. Min närmsta kompiskretsar är enligt mig en inne grupp, jag känner ju trotsallt trygghet och solidaritet där också

Utegrupper är grupperna som kallas "Dem" och har lägre status

Här visar det sig att det varierar från person till person vad som är en innegrupp och vad som är ute. Dator geeks är enligt mig utegrupper, punkare är enligt mig utegrupper men om man går och frågar de så säger de inte att de är utegrupper. Speciellt punkare. De kommer ju säga, vi är inne, Zahids grupp är ute. Det går ju såklart att klassa en grupp som utegrupper men det är alltid inom begränsad område. I en skola i rinkeby kanske det är töntigt att vara it-kunnig och pluggar mycket för då blir man kallad nörd. Men senare när man har börjat i universitet och senare i arbetslivet så kommer det här ju bara vara till nytta och du och dina plugg kompisar kommer klassas som inne. Alltså ändras perspektiv på vilka som är inne och ute beroende på vilken område man begränsar sig till (världen eller bara skolan) och vilken ålder man är i. Det finns säkert många andra faktorer men de är de största jag kommer på.

•b)      Vad betyder socialisation, normer, rollförväntningar och rollkonflikter i socialpsykologi? Lista minst fem roller du spelar. Ge exempel av en rollkonflikt du eller någon du känner har upplevt.

Socialisation är något som börjar när barnet väer upp och det forstätter tills man är ca 20 år. Under detta socialisation lär sig personen från personer i omgivningen vad som är de gällande normerna och reglerna som de själva anser är rätt. Personen tar emot alla dessa information om normer, världen, regler och beteendemönster. All den här information hjälper honom att froma en personlighet.

Alltid så har man ett system av regler i varje samhälle, dessa kallas normer. De flesta normerna är för det mesta inte lag, men ibland så följs de efter bättre än en lag. Det kan hända att de finns i lagböckerna. Dessa regler visar personen hur man ska bete sig runt olika miljöer och sammanhang och bland olika människor.

Varje individ innehar flera roller. När en individs olika roller innehåller oförenliga element talar man om rollkonflikt, vilket kan uppstå mellan t.ex. rollerna att vara maka, förälder och yrkesarbetande. Rollkonflikter kan också uppstå vid ambivalens, t.ex. då förväntningarna på rollbeteendet framstår som oklara eller motstridiga. Det finns en annan som är en roll som innehåller oförenliga förväntningar, en tredje rollkonflikt är då man spelar en roll och man har en förväntning på hur man ska spela den man omginvningen inte har samma förväntningar av rollen och en fjräde rollkonflikt är kort sagt då man inte uppnår kriterierna att spela en viss roll.

Jag spelar rollen som son, storebror, kompis, student, en del av en grupp.

Jag känner en kompis faktist som var med i en rollkonflikt. Han fick barn då han var 18 fastän han fortfarande studerade. Detta två rollerna far och student (eventuellt ungdom) gjorde så att det uppstod en rollkonflikt, om bara arbetande och föräldrer är oförenliga så var detta mycket mer oförenliga, student, ungdom och förälder.

•c)      Vad är de olika psykologiska metoder som används i reklambranschen för att sälja produkter eller tjänster? Visa hur två av dessa metoder har använts i två olika reklamer du sett.

Man använder sig av många olika faktorer inom reklam som, glamour, status, sex, nostalgi, humor osv.

Från reklam till reklam så ändras det vad man använder. Jag ska get två exempel. Den nya Prada Envy parfymen och den nya ICA reklamen.

Prada Envy reklamen är på ett sätt exotisk, det används sexistiska teman och status. En vacker kvinna, modell antagligen kommer in och ser en man. Mannen sprejar på sig parfymen i slow motion och kvinnan gör det också (fast kvinno versionen av parfymen). Glöm inte att båda är väldigt attraktiva. De närmar sig varandra i ett Svart Vitt reklam och börjar kyssa varandra. I denna reklam leker de ju också med status. De lyckas visa att dessa två människor är snygga och antagligen riktigt inne med sina perfekta kroppar och ansikten. Det står ju inte heller något pris på parfymen vilket gör den, enligt mig, bättre status. Den blir inte påstridig.

Ica Reklamen däremot bygger sig nästan helt och hållet på humor. Varje vecka kommer det en ny del och den har vart i TV sen jag var väldigt liten. Det händer alltid något nytt i ICA butiken och fastän man inte tänker att man vill se nästa del så fastnar man ändå kvar framför TVn då den nya delen av ICA sätts igång, dels på grund av att den är rolig men också för att den är kort. Priserna på varorna ges på ett elegant sätt då de flyter ovanför varje vara. Det är inte så att någon säger: de här kostar 20 kr, köp de. De "sätter in" priserna i reklamen, här tror jag itne att det finns något om status.

•d)      Vad menas med de psykologiska mekanismer reciprocity, åtagande och konsekvens, "door in the face" och "low ball".

Reciprocitet är då någon ger dig något av något sort och du känner tacksammhetsskuld av att ge personen något tillbaka. Till exempel om man bjuder en kompis på mat så känner den att den måste bjuda tillbaka eller (inte mitt fall) ge pengarna tillbaka.

I våran kultur så är detta inte så viktigt för att bjuda någon då de inte har pengar är något uppenbart. Den man bjuder säger inte ens "jag ska ge dig pengarna tillbaka" fast såklart så känner personen man bjuder att han måste vara sjyst på något sätt mot mig.

Åtagande och konsekvens är ju då man tar ställningstagande mot något, som att fildelning är rätt och man agerar med ord och handling. Senare får detta konsekvenser som man får lära sig att ta ansvar för.

Door in the face är en metod som man använder för att övertala någon. Först kommer man med en svår och omöjlig önskan som man vet att personen inte kommer acceptera, kanske att din kompis ska komma hem till dig och han är i andra sidan stan. Det kommer han neka men då kommer du med ett alternativ som kräver mindre som att säga att han kan komma lite mer än halvvägs. Då kommer han antagligen säga ja.

Low ball är en övertalnings metod som används i till exempel internet köp. Man får ett väldigt bra pris eller en sak som kräver lite av dig och när man bar lägger på lite till på "priset" så bryr man sig inte.

Som till exempel när jag skulle köpa en dator nyligen. Då jag köpte datorn i internet så kom fraktkostnaden och försäkringen också med men jag brydde mig inte om det för datorn var ett perfekt pris.

Eller då vi skulle flytta. Pappa gjorde så att jag fick bära några lådor och jag skulle kunna få gå med min kompis. Sen när jag bärde de där lådorna upp till lägenheten så gav han mig ytterligare en låda och sa "bara den här också, det gör väl inget" och jag tänkte samma och bärde upp den.

•e)      Vad är konformitet? Förklara hur konformitet fungerar som en grupp process. Skildra en situation där du eller någon annan du känner har upplevt ett behov att följa gruppens normer eller önskningar fast du eller den andra personen ville göra tvärtom.

Då man försöker vara en i mängden och inte sticka ut genom att följa normerna och reglerna i en grupp kallas det konformitet.

Solomon Asch har forskat stort inom det här området och gjort olika experiment. Bland annat hade han ett experiment där han hade en standard line och några comparison lines.

Det visade sig att om flera personer sa att den tredje var lika lång som standard line så var det en tredje del av personerna som föll för grupptryck och på grund av det svarade samma sak.

Det är ju också mycket, mycket lättare att falla för grupptrycket när man var liten. Om alla lyssnade på hiphop så lyssnade man också på det, om några tyckte att något var dåligt så tyckte man också det. Det finns fortfarande då man är äldre. Jag däremot har försökt att inte påverkas överhuvudtaget av vad folk tycker den senaste åren och märkt hur kompisarna har blivit kalla mot mig.

Vad är de huvud icke-verbala signalerna? Beskriv en situation där du eller någon du känner har missförstått ett icke-verbalt budskap. Hur visste du att det var fel?

Dessa ickeverbala signaler är då man uttrycker sig själv utan att använda ord. Som ansiktsuttryck, gester, rörning, kläder osv.

Anledningen till att vi använder detta kan vara på grund av att man vill förstärka ett ord genom att göra en hastig rörelse med handen, vi kan ju också ersätta tal genom att skaka på huvudet eller axlarna för nej eller jag vet inte.

Man kan visa sin attityd och sina känslor genom att ha ett visst ansiktsuttryck eller genom att beröra kompisen med en kram osv.

Det har hänt i mitt fall, väldigt många gånger då jag var i Turkiet fast bara i början. I Sverige så finns det en tradition att man skakar hand med personen framför dig och säger ens namn för att lära känna varandra. Men i Turkiet så har jag märkt att man skakar båda händerna. Man lägger de på varandra och hälsar "dubbelt", det finns också saker som då man säger hejdå till en kompis. I Turkiet är det normalt bland män att krama någon då man lämnar de fast i Sverige kan det (vän i samma nivå) se det skumt.

•a)      Vad tycker du är karakteristiskt av ungdomsstadiet och hur förhåller det sig till de olika teorierna i utvecklingspsykologi som diskuterades i klassen? Ge konkreta exempel.

Ungdomstadiet är både psykisk och fysisk den mest aktiva delen som vi utvecklas på av våran liv skulle jag tycka. Kroppen ändras, man möter nya känslor och nya krav sätts på dig.

Psykodynamiska perspektivet säger att det inte är så viktigt att vi fysisk utvecklas, däremot det psykiska och vårt beteendes mognad. Det bryr sig alltså mer om det psykiska utvecklingen och mognaden än den fysiska.

Man menar att denna stadie är en tid av känslomässig omvälvning som orsakas av plötskliga utbrott av genitala behov under puberteten och behöv att hanterna många sexuella konflikter som anträffades i tidiga barndomen.

Biologiska perspketivets Sorenson säger däremot att ungdomstadiet: "Ett stadium där det finngs mycket mongadsförändringar. Kroppen ändras fysisk som leder till att känlorna antingen blir stadiga eller/och upproriska.

Jag tror att alla ser sin ungdomsliv lite svårt. Det är då man börjar få sina betyg, det riktiga livet närmar sig, man börjar bli vuxen både fysisk och psykisk och alla de här förändringarna blir svårare att hantera. Jag vet inte om det alltid går och klassa som något negativt men det blir ju så mycket under ett visst antal år och då blir det väldigt svårt.

Det tror jag vi också såg i kurvan vi gjorde på lektionerna, väldigt många personers mådde dåligt under deras pubertet.

•b)      Vad är skillnaden mellan "Storm och Stress" teorier, Eriksons teori om utvecklingsstadiet, teorier om ungdomsperiod som rollförändringar och "Life Span" teorierna? Vilka tycker du bäst på att förklara ungdomsstadiet? Motivera.

Storn och stress teorien säger att det sker förändringar både mentalt och fysiskt och att detta är en turnpoint eller rättare sagt övergång från att gå från barn till vuxen. Då detta sker så kommer det fram mycket känslor och just på grund av det så kan ungdomen få lätt humörsväningnar.

Eriksons teori om utvecklingsstadiet säger att vi kan dela upp livet i åtta olika åldrar. Under varje ålder ställs vi inför en speciellt viktig uppgift. Ungdomsåldern är den femte vilket gäller mellan 13-18. Här ifrågasätter personen tidigare identiteten för man går ju igenom könsmässiga egenskaper som bröst och skägg osv.

Teorierna om ungdomsperiod som rollförändringar teorien går ut på att ungdomsperioden är en tid då dina roller förändrar, inom familjen t.ex så får man olika roller och förväntningar och bland kompisar också. Vid ungdomstiden ökar alltså rollförväntingarna på dig så att du ska ta mer ansvar och utvecklas som person.

Life span teorierna ser ungdomen som aktiv i all skapande av sina upplevelse medan de andra teorierna ser ungdomen passiv.

Jag tycker faktist att den bästa är storm och stress teorin. Det är helt sant att människan går igenom dessa förändringar och att det påverkar dig väldigt mycket. Grejen var med mig att min kroppsligga utveckling inte betydde så mycket för mig som den psykiska. Den mentala förändringar hade ändrat mig totalt under den tiden när min fysiska ändring inte var så viktigt för mig.

•c)       Förklara Piagets olika utvecklingsstadier. Vad säger kritikerna om Piagets teori?

Kognitiva stod i centrum då Piaget utvecklade sina teorier och som många andra utvecklingspsykologer så delas vår utveckling i flera delar av Piaget:

Det sensomotoriska stadiet, 0-2 år

Det preoperationella stadiet, 2-7 år

De konkreta operationernas stadium, 7-12 år

De formella operationernas stadium 12-15 år

Det sensmotoriska stadiet är stadiet som förknippas med spädbarns och Piaget säger att barnets inlärning sker genom sinnesupplevelser och motorik. Fyra kunskapskatagerorier byggs upp under detta stadie av barnet, tid, rum och objekt och kausalitet. Dessa  kategorier utvecklas mer ju mer man kommer in i stadiet.

Den peroperationella stadiet är stadiet då symbolfunktionens utveckling händer. Paiget menar att under denna period så kan inte en fyraåring hålla en "operation" i minnet. Han delar också den här stadiet i två styckna, 2-4 och 4-7. Prekonceptionella och intuitiva perioderna. I den första perioden så funkar personens tankemönster av förbegrepp och det betyder att barnet inte kan hålla fasta egenskaper hos ett föremål, dessa begrepps innehåll varierar efter sitatuion. I den andra perioden är det oerhärt viktigt för tänkandet att få direkta upplevelser via de fem sinnena.

De konkreta operationernas stadium kallas den stadiumet då personen börjar tänka ändamålsenligt och logiskt, detta kallas operationellt av Piaget. Läng, vikt, mängd och volym är konstanta och barnet har lärt sig det. De vet att en kilo tyg är lika mycket som ett kilo bly.

De formella operationernas stadium är den perioden som är den sista i Pigaets utvecklingsstadier. Här tänker personen mer logiskt på ett mer abstrakt plan och lär sig frigöra sig från den konkreta situationen. Förmågan att systematisk kunna analysera alla möjligheter i en sitation är känneteckningen på den operationella tänkandet.

Piagets kritiker menar att personer inte utvecklas i dessa stadier och det inte är såhär kontinuerligt och barn är mycket klokare än vad Piaget tror. I den här "utveckling"  teorin så respekterar man inte miljö, arv och kultur och hur de också kan påverka "naturligt".

•a)      Vad är skillnaderna mellan höger och vänster hjärnhalvor?

Forskning har visat att vi använder våra hjärnhalvor på olika sätt. Den högra används för musik, färg, skapande, fantasi, mönster rytm, helheten och form.

Den vänsta hjärnhalvan använder logik, matematik, vetenskap och språk.

Man kan säga att den högra är fritids och rolig sidan medans den andra (vänstra) är den seriösa

•b)      Varför är bilder betraktades som viktigt i inlärning och för minnet?

Bilder är viktiga för att det är det sinnet vi använder 96 procent utav. Vi ofta intryck och en bild säger mer så vi kommer ihåg de genom att sen en bild. Alltså förknippas bilden med ord och andra bilder och det gör så att bilder minns lättare än ord. Du kanske tänker på din favoritbil och genom den så kommer olika saker om bilen upp i din hjärna.

Vi testade ju i skolan på att bara lyssna på ord och komma ihåg de (alla kom ihåg ca: 6st), men senare när vi förknippa bilder så kom många ihåg allihoppa av orden

•c)      Varför har vi olika associationer till samma begrepp eller ord?

Miljön och erfarenheter under livet har gjort så att vi har fått olika associationer om samma begrepp och ord. Alla har inte levt i samma kultur. I vissa kulturer kan du antagligen bli ihjälsslagen om du bara säger på skoj att mamma är dum fast här i Sverige är det lugnt. Erfarenheter och normer är en stor faktor.

Uppgiften vi gjorde i skolan visade att i min grupp så förknippa man samma saker med ordet springa till en början, men senare gick det i helt olika vägar. Vissa pratade om sporter, vissa om att springa ifrån någon och vissa att det är stressigt i skolan osv.

•d)      Hur eller kan kunskapen i kognitiv psykologi hjälpt eller hjälpa din egen inlärning?

Jag har lärt mig otroligt nyttiga saker. Jag hade en uppfattning om att det var lättare att komma ihåg med bild. Genom att komma ihåg en ansikte eller en bild från inlärningsboken till ett prov som vi ska träna till. Detta kommer antagligen hjälpa mig ganska mycket i framtiden.

Depression

Vad är Depression?

De störtsa symptomen kan simpel beskrivas med att man alltid är ledsen, kan inte bli glad, man blir inte intresserad av saker, äter för mycket eller tvärtom, sover för mycket eller tvärtom, rör sig rastlös eller tvärtom, saknar energi, känner att man inte har någon mening och har skuldkänslor, koncentrationssvårigheter och och självmordstankar och eventuellt försök till självmord. Depressionen är som värst på morgonen.

För att man ska kalla en depression, depression så ska dessa symptom vara i mer än två veckor. Och det ska inte heller kunna förknippas med någon händelse och säga att det är därför man är ledsen och har en sorgereaktion.

Psykodynamiska perspektiv

Barndomsupplevelser är den största anledning till depressionen. Man "bottle up" känslorna tills det inte får plats någon mer och något händer, någon händelse eller liknande som gör så att det till sist säger BOOM! Och alla dina psykiska försvar sprängs bort. Gamla händelser och upplevelser i livet påverkar de nya. Det är därför depressiva människor kan reagera otroligt mycket på småsaker som inte skulle vara så viktigt för en vanlig person. Att vi är värda någonting och att vi duger till något, alltså självkänslans grunder läggs när vi är riktigt små barn. Genom dessa grundliga erfarenheter har människan fått antingen en positiv eller negativ självkänsla. Händelserna efter den här värderingen tolkar människan sedan i ljuset av den här självkänslan. Om detta självkänsla som man har fått när man var liten var negativ och tillräckligt påverkande,stressande och påfrestande händelser uppstår reagerar man då med depressionssymptomen. Då kallas man depressionsbenägen.

Behandling:

Man skulle antagligen med hjälp av denna perspektiv få möta sin psykoanalytiker tre fyra gånger i veckan så att analytiker också måste ha gått i analys. Man skulle få ligga ner i en söffa för att känna sig avslappnad och trygg. Man skulle sen få berätta om alla tankar och associationer som kommer till en. Man ska kunna berätta allt som man vill berätta så att man känner sig accepterad av analytikern, inget ska vara censurerat.

Att, som vi sagt, gamla reaktionsmönster färgar av sig på nya relationer, alltså överföring är någotsom vi har gått igenom. Då kan Man uppfatta anlytikern som ett slags föräldragestalt.

Man ska med denna behandling förstå sig själv och varför man reagerar som man gör. Ju mer man förstår varför man gör som man gör så får man mer frihet att forma sitt eget liv. Man kommer få lära sig att om inte glömma sitt förflutna, leva med det på ett bättre sätt.

Biologiska synsättet

Inom detta område så har detta biologiska perspektiv gjort stora framsteg.. Mest på grund av de stora och nya antidepressiva läkemedlen som Prozac och Cipramil. Det som gjort dessa mediciner så unika och bra är deras framställning av lite biverkningar och effektivitet. Det förslag eller det biologiska perspektivarna tror är att depressioner skapas på grund av att i vårt nervsystem så har vi brist på signal eller transimmotrsubstanser som serotonin och noradrenalin. Det kan också vara på grund av att vi har en mindre förmåga att använda/uttnyttja dessa substanser än vanligt. Och tills viss del så har denna hypotes förstärks med forskning. Det har visats i undersökningar att en del av dem som har brist på dessa viktiga signalsubstanser är just deprimerade människor. Men så finns det också personer som också är deprimerande med vanliga signalsubstanser. Det är inte så att alla som har depression blir bättre av dessa antidepressiva medel. Det är bara omkring 60-80 procent av deprimerade som medicinen har visat sig ha effekt på.

Behandling:

Inom det här perspektivet skulle ens psyke och situation bli tolkat på följande sätt. För det första så hade man kollat anlag för depression på grund av ens mamma eller pappa, ha en stress på sig osv.  Man skulle antagligen få några anti depressiva medel. Ens sömnlöshet som man skulle kunna ha skulle kanske botas till en början med sömnmedel och en psykiatriker skulle påpeka det viktiga i att få i sig ordentligt med mat som man i vanliga fall inte gjorde. För sömnen och mat bristen kan göra så att man får brist på seratonin.

Tvångssyndrom (OCD)

Obsessive Compulsive disorder är en tvångssyndrom som går ut på att personen har upprepade ritualer eller tankar.

Tvångstankar är nästan alltid obehagliga och ofrivilliga och ger upphov till ångest.

Tvångshandlingar är de ritualer och tankar personen gör och använder sig utav för att dämpa.

Tvångssyndrom handlar om att undvika den dåliga känslan och inte vilja lida av rädsla och oro. Det finns fem tvångstankar och beteenden som förknippas med de.

Att se till att andra inte skadas.

Att undvika att bli smittad eller smutsig

Att undvika känsla av ofullständighet eller "fel".

Att inte tänka tabu-tankar.

Att samla saker

Biologisk perspektiv

De tror att tvångssyndrom är en biologiskt grundad sjukdom som nästan är oberoende av kulturen, alltså av yttre påverkningar.
De anser även att tvångssyndrom kan bero på att signalämnet serotonin är ur balans. De gör att det finns ångest frigörande hormoner i kroppen, och främst då i hjärnan. För att det är serotonin som gör att ångesten minskar. Det tror att tvångssyndromen beror på serotonin eftersom att mediciner som riktar in sig på serotonin har en positiv effekt mot tvångssyndrom.

Behandling med medicinering

OCD behandlas med medicin och ökar serotoninsystemet aktivitet i hjärnan. Medicinerna är Cipramil, Klomipramin, Fluvoxamin, Fluoxetin, Sertralin, Paroxetin o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Psykologi Hemtentamen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2010-02-11]   Psykologi Hemtentamen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58557 [2022-07-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×