Hitlers idelogi

9 röster
14076 visningar
uppladdat: 2006-03-20
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Innehållsförteckning
Inledning
Frågeställning
Metod
Resultat
Diskussion
Källor

Inledning
I början av 1870 – talet frodades rasistiska tankar i Tyskland, och man började till och med bygga upp en politisk och organiserad antisemitism som inte tidigare funnits. Antisemitismens riktiga genombrott i Tyskland kom några år senare, och då med stöd från den dåvarande rikskanslern Otto von Bismarck. Jag vill med denna uppsats undersöka hur Hitler kunde under denna tid i tyskland få sådan makt och stöd av folket fast han var så grym och hatisk mot judar, homosexuella, zigenare etc. med andra ord icke arier.

Frågeställning
I denna uppsats ska jag försöka med hjälp av mitt resultat besvara dessa två frågor
Hur kunde Hitler få sådan makt?
Vad var det som drev honom till att utrota judar?

Metod
Jag har inte andvänt någon speciel metod för att få fram mitt resultat jag har andvänt mig av mitt eget vetande och läst på internet och i historie böcker.
Resultat
År 1889 i Braunau, Österrike föddes ett barn vid namn Adolf Hitler. Även om han inte tog studentexamen och hade svårt att anpassa sig, så betraktades han som begåvad.
Som 18 – åring sökte han sig till Wien där han försökte komma in på en konsthögskola, men utan framgång. Istället kom han i kontakt med en radikalt folklig nationalism och antisemitism. Under åren I Wien formade han sina åsikter och tankar, och när han sedan lämnade staden var han en mycket övertygad nationalist och antisemit, judehatare.
Åren gick, och från att ha legat på västfronten under första världskriget tog sig Hitler in i ”Deutsche Arbeiterpartei”, och tack vare sina talegåvor fick han ansvaret för offentlighetsarbetet och propagandan. Men det här var bara början för Hitler och hans parti. Ett år senare bytte man namn till ”Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei”, och Hitler valdes till Führer, ledare. Källa
(http://www.arbetarmakt.com/mp/nummer2/artikel2.php
http://sv.wikipedia.org/wiki/Hitler
http://www.mimersbrunn.se
http://www.rfsl.se/?p=419)

Genom ”Ölkällarkuppen” 1923 försökte partiet överta den politiska makten i Tyskland, men misslyckades. Poliserna stoppade nazisternas marsch genom München, och Führern hamnade i fängelse. Under sin vistelse bakom galler skrev han ner alla sina tankar, teorier och idéer om nationalism och antisemitism, som tillsammans blev boken ”Mein Kampf”.
(ibid)

Judarna har varit förföljda under en mycket lång period. Redan på Jesus tid blev judarna anklagade för att ha dödat Jesus, och inte accepterat honom som messias. När sedan digerdöden härjade i Europa på 1300 – talet misstänkte man att det var judarna som förgiftat vattnet, och på så sätt startat den fruktansvärda epidemin. Alla dessa anklagelser och förföljelser förvärrade hela tiden situationen för de judiska befolkningarna.
Innan nazisterna tog makten i Tyskland, så fanns det judar i nästan alla europeiska länder. Efter många år av förföljelse garanterades de judar som både i Väst – och Centraleuropa medborgerliga rättigheter. Nu kunde den judiska befolkningen ta del av den modernisering som skedde i samhället. För dessa länder blev det en självklarhet att judarna var där i deras vardag, och de blev behandlade som vilka människor som helst. Visst förekom antisemitism fortfarande, men det var inget judarna egentligen märkte av. De flest kände sig trygga och såg ljust på framtiden (ibid).

Tillvaron för judarna i Östeuropa skiljde sig från de liv som de judiska befolkningarna levde i Väst – och Centraleuropa. Deras vardag såg precis ut som den hade gjort hundra år tidigare. Antisemitismen var mycket starkt i länder som Polen, Ukraina, Ryssland och Rumänien, och regeringen förstärkte hatet genom antijudisk propaganda. Åren före andra världskrigets början blev dessa judar utsatta för svåra förföljelser, och många emigrerade till USA på grund av att det blev svårt att leva i den tumultartade omgivningen. Men det här var bara början. Snart skulle de få möta döden i nazisternas förintelseläger. (ibid)
Ordförklaring:

Antimarxism = Sådana som är emot den kommunistiska läran.
Antisemitism = Sådana som är emot judar
Pangermansk Nationalism = Sådana tycker om/gillar den germanska människo-rasen och sitt hemland

I början av 1930 – talet låg en tung depression över Tyskland, vilket var ett resultat av börskraschen i New York ett år innan. Tyskland var det land som drabbades värst i hela Europa, och många av landets företag gick i konkurs. Mer än 6 miljoner människor blev arbetslösa. Värst drabbades medelklassen. Man saknade nu förtroende för politikerna och den dåvarande regeringen. Fler och fler sökte sig till ytterlighetspartierna, kommunisterna till vänster, och nazisterna på högerkanten Efter valet 1928 (innan depression), hade Hitlers parti 12 platser i riksdagen. Men efter valet fyra år senare, när det hade varit några tunga år för landet, fick nazisterna 230 mandat.
(ibid)
1932 låg ekonomin i botten, vilket resulterade i ett fruktansvärt år för den tyska befolkningen. Hitler såg nu sin chans att komma till makten, och i januari 1933 fick han i uppdrag av president Hindenburg att bli ledare för en regering, men då tillsammans med de andra högerpartierna. Detta var inte vad Hitler ville, så han utlyste nyval, och då för att kunna få egen majoritet. Hitler lyckades med sin plan. Kommunisterna drevs under jorden, alla andra partier förbjöds, och nu fanns det bara ett kvar, nazisterna.
(ibid)
I början av 1930 – talet fanns det ca 600 000 judar i Tyskland. Med olika metoder försökte nazisterna få landet judefritt efter att man tydligt förklarat att man ville få ut dem ur landet. Man försökte få dem att flytta till ett annat land, vilket dock misslyckades.
Steg för steg fråntog man judarna sina mänskliga rättigheter, och man började stifta lagar som bara gällde för judarna. Under natten den 7 november 1938 förstördes hundratals synagogor, judiska begravningsplatser attackerades, affärer plundrades och ett hundratal judar dödades. Detta kom att kallas för ”Kristallnatten”, och allt detta på grund av att en legationssekreterare på tyska ambassaden i Paris hade blivit skjuten på förmiddagen, och nu anklagade man självklart judarna. Tillvaron blev allt sämre. Redan efter 1933 hade judar systematiskt drivits ut ur de tyska skolorna, men nu var de helt utestängda. Judar förbjöds nu även på universitet och från alla kvalificerade jobb. För att man skulle se vilka som var judar blev de tvungna att bära Davidsstjärnan som ett kännetecken.
(ibid)
Det var inte bara judarna som hade det svårt under dessa tider. Det var även: homosexuella, handikappade, zigenare och en grupp med människor man kallade för ”asociala”.
Redan innan nazisterna kommit till makten hade man olika byråer runt om i Tyskland där man registrerade zigenare, som ansågs vara ett hot att försvara sig mot.
Efter 1933 övertog nazisterna denna idé för att föra den vidare. Även om man menade att det kunde finnas så kallade ”rena arier” bland zigenarna, så ansågs ändå de flesta som mindervärdiga.
(ibid)
När Hitler väl satt i fängelset hade han gott om tid på sig att skriva boken Mein Kampf. I den beskriver Hitler om hur han ska göra för att ta makten i Tyskland och allt om hans egna åsikter. Han anklagar judar och kommunister för all förnedring som Tyskland gått igenom efter kriget. Hitler anklagar också alla fega politiker som skrev under Versaillesfreden och att de hade gett upp för lätt.
(ibid)
Hitler skriver vidare i boken om at Tyskland ska renas från alla underlägsna raser, den ariska rasen ska bli den ledande i världen. Demokratin är helt värdelös och för bara med sig splittring och svaghet. Hitlers slagord är: ”Ett land, ett folk, en ledare!”
När boken senare kom ut i Sverige omkring vid 80-talet så beslagtog den tyska regeringen boken p.g.a. att man inte ville sprida ut Hitlers budskap så att allt skulle upprepas igen. Men den släpptes igen efter några år.(ibid)

Diskussion
I denna diskussion kommer jag att försöka att besvara mina två frågeställningar;
1. Hur kunde Hitler få sådan makt?
2. Vad var det som drev honom till att utrota judar?

Tyskland ekonomi, depritionen, ledarskap, judarnas situation i Europa innan och efter.

När Hitler kom till makten var han en mycket övertygad nationalist och en antisemit han fick ansvaret för offenlighetsarbetet och propagandan pga. Att han var en sådan god talare han var även bra på att manipulera och därmed så fick han en fick en plats som politiker i partiet Deutsche Arbeiterpartei.
1923 hade Hitler sitt första tal i ölkällaren även känd som ”ölkällarkuppen” efter det vart han fängslad i fängelset så skrev han mein kampf som vart läst av nästan hela tyskland.
Ekonomin var ju så körd i botten så folket var desperata efter en ny ledare Hitler utnyttjade även alla jude förföljelser och skyllde allt på dom även så sa han att politikerna var för fega och skrev på Versaillesfreden han van folkets hjärta genom att manipulera. Han skyllde ekonomin på judar zigenare handikappade homosexuella och alla som han kallade asociala. Redan innan Hitler kom till makten så hade judar och zigenare och alla ”asociala” det svårt.
Hitlers drivkraft att utrota judarna byggde på att han inte hade d...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hitlers idelogi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-05-18

    BRA!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2006-03-20]   Hitlers idelogi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5883 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×