Cannabis

9 röster
5818 visningar
uppladdat: 2011-01-26
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Legalisera cannabis!

Vi lever i ett "fritt land" och jag som medborgare i detta "fria land" anser att man ska få stoppa i vad man vill och göra vad man vill med sin egen kropp så länge man inte skadar eller blir en börda för andra, det handlar om individens frihet. Alkohol köps och säljs dagligen, medans den svenska regeringen spenderar miljontals kronor årligen för att bekämpa cannabis och göra det illegalt. Detta gör vanliga människor som inte annorlunda dig och mig på något vis till brottslingar för att de gör något som i princip är samma sak som att dricka alkohol. Det är just själva förbudet som skapar problemen. Det gör bruket onödigt dyrt, produkterna osäkra och att det tvingar brukare till kontakter med kriminella och farliga människor.

På 1930-talet blev cannabis olagligt i Sverige, USA och många andra länder. 1971 pågick kriget mellan USA och Vietnam. USA:s dåvarande konservative president Richard Nixon startade "The war on drugs" (kriget mot droger). Politikerna behövde ett moraliskt krig på hemmaplan för att distrahera väljarna från ett krig som var moraliskt ifrågasatt i utlandet. Enligt kritiker var detta till stor del en avledande manöver

1919 förbjöds alkohol i USA på samma sätt som droger är förbjudna idag, men det enda förbudet åstadkom var enorm svart marknad och kriminaliteten ökade. Förbudet höll inte och till slut togs det bort.

"Var tionde vuxen i Sverige har provat cannabis." - Folkhälsoinstitutet. Gör dessa människor någon skada för samhället? Ska man stoppa dem i fängelse? Det finns en film som den amerikanska staten har gjort, riktad till unga. Den visar en tjej lägga upp ett ägg på en bänk, hon säger: "Det här är din hjärna", sedan slår hon sönder ägget med en stekpanna och säger: "Det här är din hjärna efter du använt droger". Ungdomar är inte korkade och kan se förbi sådan överdriven propaganda. Det var inte länge sen staten propagerade med att cannabis leder till att vita kvinnor har samlag med svarta män, homosexualitet, AIDS och liknande. Jag tycker att man själv ska få möjligheten att uppleva de negativa och positiva med cannabis och sedan avgöra om det är något för en själv, precis som det är med alkohol. När man hör någon säga att cannabis förstör din hjärna eller att det direkt leder till tyngre droger vet man att de ljuger. Fast det sorgliga är att det de säger är sanning för dem. Vi har alla fått det budskapet inpräntat i oss hela våra liv utan goda grunder. Endast en liten del som använder cannabis börjar senare använda tyngre droger och den största orsaken till att de gör de är p.g.a. just själva cannabisförbudet. Om cannabis är olagligt måste man som brukare komma i kontakt med kriminella som troligen säljer tyngre droger för att få tag i varan. En till anledning är att om staten stämplar alla droger likadant (knark) så kan folk lätt bli förvirrade och tro att heroin är lika farligt som cannabis vilket inte är fallet. Den största delen av människor som använder cannabis är inte de som har det dåligt och lever i misär och kriminalitet. Det är normala människor som lever ett hederligt liv och de borde behandlas därefter och inte som brottslingar.

Vissa studier som har gjorts visar på att ett långt och regelbundet användande från tidig ålder kan i vissa sällsynta fall utvecklas till en form av psykos eller schizofreni. Alla personer ligger dock inte i riskgruppen för detta, studien visar att man måste ha rätt gener. Detta är ännu ett argument varför cannabis ska vara lagligt och säljas under kontrollerad form. Illegala langare och den organiserade brottsligheten bryr sig nämligen inte så ofta om köparen i fråga är över 18 eller inte och det är viktigt att droger inte hamnar i händerna på barn. Det skall dock nämnas att det finns ett flertal ytterligare studier som motbevisar schizofreniteorin.

1974 genomfördes Heath/Tulane studien på order utav Ronald Reagan. Studien sade att användandet av cannabis oundvikligt leder till hjärnskada. Det de flesta dock inte vet är hur studien genomfördes. Man satte gasmasker på apor, gasmaskerna sprutade in högkoncentrerad marijuanarök i långa perioder så att aporna fick väldigt lite syretillförsel, detta gjorde man under långa tidsperioder. Sedan så jämförde man antalet döda hjärnceller hos apor som utsatts för denna procedur med apor som inte gjort det och självklart visade resultatet att de utsatta aporna hade mer döda hjärnceller. Dessa apor hade fått utstå långa perioder med syrebrist under en lång tid och som de flesta vet så orsakar syrebrist död på ens hjärnceller. På detta resultat baserade man slutsatsen att cannabisrökning leder till hjärnskador men eftersom undersökning inte tog med koldioxidhalterna som aporna fick uthärda i beräkning så blev svaret väldigt missledande. Om man använde denna metod fast använde rök från torkad sallad så skulle resultatet visa att salladsrökning leder till hjärnskador. Senare undersökningar har visat att cannabisrökning inte orsakar hjärnskador. Xia Zhang på "the University of Saskatchewan" i Saskatoon, Kanada, genomförde 2005 en undersökning som visade resultat på att en cannabinoid (liknande substans till THC, det psykoaktiva ämnet som påverkar hjärnan i cannabis) stimulerade hjärncellerna, istället för att skada dem och att undersökningen visade även resultat på att cannabis hjälpte mot depression. En studie vid Harvard University visar att THC kan reducera tillväxthastigheten av cancer upp till 50 procent.

Tron att intagandet av en substans leder till begäret av att inta en annan är löjlig. Att användandet av cannabis skulle leda till ett missbruk av tyngre droger är en myt. Det är som att säga att om man dricker kaffe vilket är en svag drog så kommer det leda till att man börjar dricka alkohol vilket är en starkare drog osv. Det finns inga vetenskapliga bevis för det påståendet.

Den kanadensiska senatens rapport om cannabis som anses vara den mest omfattande rapporten på ämnet någonsin, säger på sida 165,
"... the Committee concludes that the state of knowledge supports the belief that, for the vast majority of recreational users, cannabis use presents no harmful consequences for physical,
psychological or social well-being in either the short or the long term."

"... Kommittén drar slutsatsen att "The State of Knowledge" stödjer påståendet att, för den större majoriteten regelbundna användare så leder inte cannabisanvändning till några skadliga konsekvenser för ens psykiska, psykologiska eller sociala välmående i varken det långa eller korta loppet." (Cannabis: Our Position For A Canadian Public Policy. Sep. 2002)

De två vanligaste drogerna idag är alkohol och tobak, visst är det konstigt att man aldrig hör att alkohol är en gateway-drog? Jag tror att anledningen till det är att alkoholen har funnits i vår kultur så mycket längre och att det finns många fördomar mot cannabis eftersom det helt enkelt inte är lika socialt accepterat som alkoholen. Argumenten som motståndarsidan brukar använda säg av är att personer som använder tyngre droger ofta provat på cannabis innan, alltså är cannabis en inkörsport till tyngre droger, men detta argument håller inte.

Det är sant att 95 % av alla heroinister använde cannabis innan de använde heroin. 99 % av alla heroinister använde alkohol/tobak innan de använde cannabis. En stor del av dessa använde koffein innan de använde alkohol/tobak. Varför sägs cannabis vara inkörsporten? För att den är olaglig precis som heroin. Är koffein inkörsporten om koffein görs olagligt? "Sanningen är den att alkoholen för så många fler människor är inkörsporten för tyngre droger än cannabis." - Fred Nyberg Prof. Biologisk beroendeforskning, UU.

I Sverige har debatten om cannabis inte tagits upp på allvar än. Johan Hedin (c) har skrivit en del om ämnet, han är "drogliberal" när det gäller den här frågan. Han vill att legalisering av cannabis ska bli en utav centerpartiets kärnfrågor och har bl.a. skrivit i sin blogg att Sveriges ekonomi skulle tjäna stora pengar på cannabisexport. Annika Beijbom (fp) är också drogliberal. Hon har bl.a. medverkat i den första svenska dokumentären om cannabis "Jazztobak eller Dödsknark" där hon talar om att, en cannabislegalisering skulle lösa många problem som det gjort i Holland.

En person kan bli beroende utav cannabis, dock inte fysiskt beroende utan psykiskt beroende. Skillnaden mellan att vara fysiskt och psykiskt beroende av någonting är stor. Man kan bli fysiskt beroende av exempelvis nikotin, heroin och amfetamin. Efter ett långvarigt t.ex. heroinberoende kan abstinensen bli så stark att man dör av att inte längre få den drog man vant sig vid. Är man psykiskt beroende av någonting betyder det att man vill ha det man tycker om. En person som röker cannabis kan exempelvis bli grinig av att inte röka det. Symptomen är irritation och lätt huvudvärk men dessa går snabbt över. Man kan bli psykiskt beroende utav allt. Ett psykiskt beroende är ett oundvikligt resultat av att tycka om någonting och vilja göra det igen.

Om man bestämmer sig för att sluta röka cannabis (eller blir tvingad till det under hot av att få böter) är det inte svårare än att sluta med någon annan hobby man tycker om.

Citat från den kanadensiska senatens rapport. "Physical dependency on cannabis is virtually non-existent. Psychological dependency is moderate and is certainly lower than that for nicotine or alcohol. Most regular users of cannabis are able to diverge from a trajectory of dependency without requiring treatment." Det fysiska beroendet av cannabis är så gott som obefintlig. Det psykologiska beroendet är måttlig och är med säkerhet lägre än för nikotin eller alkohol. De flesta användare av cannabis kan skilja sig från en bana av beroende utan krav på behandling.

De mest använda drogerna i ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Cannabis

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2011-01-27

    Detta arbete handlar om hur cannabis påverkar kroppen, vad gateway- eller inkörsportsteorin går ut på m.m. Jag har även skrivit en annan debattartikel fast med en humanistisk synvinkel och med helt annat innehåll, den heter "Cannabis ska legaliseras! - Svenska debattartikel"

  • Inactive member 2011-05-26

    källhänvisning?

Källhänvisning

Inactive member [2011-01-26]   Cannabis
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58850 [2023-12-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×