Miljöproblem

6 röster
3300 visningar
uppladdat: 2011-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Geografi

Vilka miljöproblem kan förorsakas av:

a) Fiskeindustri? - När stora fisketrålare släpar sina nät längs havsbotten för att fånga t.ex. räkor, så virvlar de upp stora moln av sediment. Detta sediment kan fastna i havsdjurs gälar vilket ofta leder till bakterieinfektioner. Dessa nät förstör även korallreven vilket påverkar mängder av havsdjur. Om vissa fiskarter dog ut så skulle hela ekosystemet påverkas. Vissa djur skulle behöva ändra sina matvanor vilket i sin tur skulle leda till att andra djur dör ut. Genom att begränsa industrifisket till en måttlig mängd kan vi få fisken att räcka i många år framöver.

b) Skogsindustri? - När vi använder skogsmaskiner släpper vi ut koldioxid. Träd fungerar som svampar och absorberar koldioxiden för att sedan omvandla det till syre (fotosyntes). När koldioxidutsläppen (och andra växthusgasutsläpp) blir så stora att träden inte kan ta hand om allt samlas gaserna i vår atmosfär. Dessa gaser fungerar som ett lock och gör att värme på jorden hålls kvar. Denna värme kan i sin tur leda till att polarisarna smälter, vilket skulle leda till en massiv ökning i flytande vatten. Om polarisarna smälte så skulle djurarter som tidigare inte levt tillsammans mötas och kanske även para sig. Detta skulle innebära problem för hotade arters överlevnad.

c) Boskapsskötsel och växtodling? - När skogar skövlas för att ge plats åt boskapsskötsel och åkrar minskar antalet träd på jorden. Som jag nämnde tidigare innebär detta att mängden koldioxid jorden kan ta hand om minskar. Ett av dem viktigaste problemen inom växtodling är hur vi använder våra naturresurser. Just nu förlitar vi oss väldigt mycket på gödningsmedel baserade på fosfor. Problemet med det är att vi inom några år kommer ha nått "Peak Phosphorus", höjden av fosfor produktion. Detta betyder att vi i framtiden kommer att behöva använda alternativa gödningsmedel som inte innehåller fosfor.

Trots denna förestående kris så ökar efterfrågan på fosfor med ungefär tre procent varje år.

d) Industri? (kemisk) - Företag som sysslar med kemisk industri tillverkar ofta plaster eller polymerer. Detta görs genom kemiska reaktioner och kemisk raffinering. Kemikalierna som används i sådana processer är ofta väldigt giftiga. Om någonting går snett i en kemisk anläggning kan det ofta få katastrofala konsekvenser, ett exempel på det är katastrofen i Bhopal, Indien (1984). Efter en okontrollerbar ökning i tryck hos en tank vid en anläggning som tillverkade insektsbekämpningsmedel, släppte behållaren ut ett tiotal ton dödligt giftiga gaser. Detta enorma gasmoln spreds med vinden och krävde mer än tiotusen liv under dem första tre dagarna. Sedan dess har ytterligare femtontusen människor dött av kontakt med dem giftiga gaserna från anläggningen och mer än 120,000 människor är nu kroniskt sjuka.

e) Naturresurser? - En av dem viktigaste byggstenarna i moderna samhällen är billig energi. Så som vi lever idag kan vi inte fortsätta leva i all oändlighet eftersom den "billiga" energin förr eller senare kommer ta slut. Ett exempel på detta är "Peak Oil", som vi tros ha nått för ungefär ett år sedan. Detta innebär att vi just nu ligger på höjden av oljeproduktion. Om några år kommer alltså priset på olja stiga och vi kommer då bli tvungna att använda andra former av energi. Ett alternativ till fossila bränslen är kärnkraft, som är ett väldigt effektivt sätt att utvinna energi. Problemet med kärnkraft (kärnfission) är det radioaktiva avfall som blir kvar efter processen. Detta avfall är mycket farligt och fortsätter att sända ut radioaktiv strålning i flera tusen år framöver. Dessutom krävs det maskiner för att gräva fram bränslet (uran) i kärnkraftverk, som i sin tur kräver bränsle som skadar miljön. Jag tycker att det bästa vore om vi fortsatte forska inom kärnkraft. ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Miljöproblem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-03-08]   Miljöproblem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58885 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×