Vad Är Politik?

12 röster
25133 visningar
uppladdat: 2011-03-08
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vad Är Politik?  

Politik handlar i grund och botten om att lösa problem och att få samhällen att fungera. Genom att samarbeta, kompromissa och lyssna på vad folket vill ha kan man skapa ett fungerande samhälle. Politik handlar också om hur resurserna ska delas ut. Pensionärer vill ha högre folkpension, ungdomar vill ha bättre skolmat, arbetstagare vill ha högre löner och studenter vill ha mer i studiebidrag. Tyvärr räcker inte resurserna till åt att uppfylla alla dessa önskemål. En politisk fråga är ett problem som involverar en stor del av befolkningen. Arbetslösheten och skatten är två aktuella exempel på viktiga politiska frågor i Sverige.

Demokrati är ett starkt ord. Att beskriva ordet är nästintill omöjligt eftersom det kan ha olika betydelser från person till person. Däremot finns det egenskaper som kännetecknar en demokrati. En av dessa egenskaper är folkstyre. Folkstyre innebär att invånarna i ett område bestämmer sin ledning genom att rösta vilka som ska representera dem i t.ex. riksdagen. I demokratiska val är alla röster värda lika mycket och ingen har rätt att få veta vad någon har röstat på. På så sätt vet folk att deras röst spelar lika stor roll som alla andras. Tryckfrihet och yttrandefrihet är två andra viktiga friheter som invånare i ett demokratiskt samhälle har rätt till. Dessa begrepp innebär att människor har rätt at föra fram sina åsikter genom alla slags uttrycksmedel utan att granskas eller censureras. Två andra egenskaper som kännetecknar en demokrati är att alla ska vara lika inför lagen och att alla ska ha rätt till att bilda och gå med i föreningar. Men det finns också mycket inom Sveriges demokrati som skulle kunna förbättras. Jämställdheten bland kvinnor och män är inte helt perfekt, kvinnor har inte lika mycket makt som män och tjänar dessutom 25 % mindre än män. I min åsikt är detta oacceptabelt eftersom kvinnor kan utföra exakt samma arbete som män. Om Sverige blev en diktatur skulle mitt liv förmodligen förändras en hel del. Min makt som individ skulle nog nästintill försvinna. Inte längre skulle jag kunna uttrycka mig hur jag vill utan att censureras eller straffas, inte heller skulle jag kunna påverka beslut så som jag kan idag. Jag skulle inte kunna öppet kritisera ledningen utan allvarliga konsekvenser. Därför anser jag att Sverige fungerar mycket bättre som en demokrati än vad det skulle som en diktatur.

Som individ har man inte särskilt mycket makt att påverka beslut inom politiken. Enligt mig beror detta på att det är svårt att vinna folks respekt och att få dom att lyssna på en. En gång var fjärde år har man chansen att rösta fram en regering som man själv anser kan styra Sverige på bästa möjliga sätt. Men mycket mer makt än så har man inte. Som individ har man ett flertal rättigheter samt ett antal skyldigheter. Man är skyldig till att respektera och följa de lagar och regler som har stiftats även om man inte tycker om dom, samt är man skyldig till att betala skatt till staten. Rättigheterna man blir tilldelad när man är medlem i ett demokratiskt samhälle är många. Dom brukar sammanfattas i:

§ Rätten till fria, regelbundna och hemliga val. Allmän och lika rösträtt samt majoritetsprincipen

§ Uttrycksfrihet

§ Tryckfrihet

§ Religionsfrihet

§ Föreningsfrihet

§ Rörelsefrihet

§ Mötesfrihet

§ Demonstrationsfrihet

§ Rättskydd

§ Minoritetsskydd

§ Offentlighetsprincipen

Som grupp, däremot, har man betydligt mer makt att påverka beslut än som individ. Detta beror delvis på att man som grupp har lättare att få ut sitt meddelande till en större grupp människor än man har som individ. Stora grupper har också många resurser som de kan utnyttja för att på så sätt påverka folks beslut. Ett bra exempel på grupper många svenskar är med i som ger mycket makt till medlemmarna är fackföreningar. I dessa kan arbetstagare strida för högre löner och bättre arbetsvillkor genom att gå ihop och utnyttja behovet av arbetskraft. Fler exempel på organisationer och föreningar med mycket makt är, för att nämna några, idrottsrörelsen, miljörörelsen och kvinnogrupper.

Ett mycket intressant och svårförklarat begrepp inom politik är makt. Makt kan sammanfattas som konsten att utnyttja sin position eller sina resurser för att få andra människor att göra vissa saker. Det finns olika sorters makt, politisk makt och ekonomisk makt är två av dem. Politisk makt innebär att man genom tal och propaganda kan påverka människor till sin vilja. Med ekonomisk makt menas att man kan utnyttja sin ekonomiska ställning för att påverka andra människors beslut. En stor makthavare inom Sverige är massmedian, som genom propaganda och andra medel kan påverka människors beslut. Aktionsgrupper får också tillgång till mycket politisk makt genom att demonstrera och göra sig hörda. Dessa grupper blir ofta uppmärksammade av radio, tv och tidningar och får därför sin makt från massmedior. Man får inte heller glömma lobbyister som anställs för att påverka politikernas beslut.

Men hur och av vem kontrolleras makten? Där kommer massmedia in i bilden. Medierna ska granska makten genom att opartiskt berätta vad som sker i samhället. Många anser att den uppgiften inte har skötts tillr&aum...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Vad Är Politik?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-03-08]   Vad Är Politik?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58887 [2022-07-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×