Europa och EU

4 röster
6557 visningar
uppladdat: 2011-05-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Frågor om EU

1.Varför finns EU, alltså vilken uppgift har EU?

 Förenkla och förbättra, skapa trygghet och gemenskap och bevara freden.

2. Hur påverkar EU ditt liv?

EU parlamentes beslut påverkar mitt liv. Eftersom deras lagar går före landets lagar. Likadan valuta stabililiserar ekonomin och det blir enklare att resa inom EU eftersom gränserna är öppna inom unionen. Samarbetet mellan ländernas polismyndigheter gör att det blir tryggare att leva inom EU, polisens arbete med att ta fast t.ex. knarkligor förenklas. Du kan jobba, förflytta och gå i skola vart du vill inom EUs länder.

3. Vilka fördelar tror du att det finns med att vara med i EU?

Det blir tryggare att leva inom EU och i stället för att vara flera svaga länder, så bildas i stället ''ett enda stort starkt land''. Att man kan resa och bo varsomhelst inom EU.

4. Vilka nackdelar tycker du att det finns med att vara med i EU?

Det kostar att vara med i EU. Man måste också uppfylla vissa krav för att vara med i EU och EUs lagar går alltid före landets.

5. Norge har valt att inte vara med i EU, varför tror du ett land väljer att stå utanför?

För att Norge är ett så rikt land p.g.a deras olja och tycker då att de klarar sig bra själva. Ett rikt land får betala in mer pengar och få mindre pengar i olika bidrag. Men även om inte Norge är med i EU så följer de ändå många av EUs lagar för att få sälja deras varor t.ex. oljan till andra EU länder.

6. Ge exempel på hur EU samarbetar.

EU samarbetar t.ex. inom polismyndigheter som kan följa brottslingar som tidigare (alltså när EU inte fanns) flytt över gränserna, EU skickar militära styrkor till krigsdrabbade länder. Fri import/export. Du kan välja ett universitet i vilket EU land som helst bara du antas.

7. Flera länder har en gemensam valuta, varför? Vad heter den?

Euro, för att det ska bli enklare att importera/exportera varor mellan EU länder, stabiliserar ekonomin och det blir enklare att resa inom EU. Att unionen har samma valuta ger styrka och stabilitet.

Frågor om Europa

1. Vad betyder bokstäverna EU?

Bokstäverna EU betyder Europeiska Unionen.

2.Inom vilken klimat zoner ligger Europa? Beskriv.

Större delen av europa ligger i norra tempererade zonen och har barrskogs-lövskogs klimat. Barrskogsklimatet går ca. från Norra storbritaninen till skandinavien (ej danmark) till Ryssland.

Lövskogsklimatet går ca. från Spanien till Storbritanien till Tyskland och till Ryssland.

Men Europas allra nordligaste delar ligger i Norra polara zonen det är Islands och Rysslands nordligaste delar som ingår där. Och långt söderut i Europa ligger norra subtropiska zonen som går ca. södra spanien, södra portugal till Italien och Grekland.

De länder som ligger runt medelhavet har Medelhavsklimat. Central Europa har fastlandsklimat. De västra delarna av europa har kustklimat och de östra delarna av Europa har grästäppsklimat.

3. Fastlandsklimat förekommer i Europa. Vad innebär det? Hur ser naturen ut där?

Större delen av Europa består av fastlandsklimat. Det innebär att det är kalla och hårda vintrar och varma somrar. Alltså är det ofta högtryck. Det är heller inte mycket nederbörd och de träd som trivs bäst där är Barrträden p.g.a att de tål den hårda vintern.

4.Vilka länder berörs av barrskogsbältet? Vilken betydelse har skogen för dessa länder?

De länder som berörs av barrskogsbältet är större delen av Norden, Baltikum och Ryssland. Barrskogen har stor ekonomisk betydelse för Finland, Sverige, Baltiska staterna och Ryssland. Det är b.la. en stor industri för sågverk, massfabriker och pappersbruk.

5.I Europa finns kustklimat vad innebär det? Hur ser naturen ut där? Var finns detta klimat och vilken växtlighet råder där?

Kustklimat förekommer i västra europa. Vindarna från atlanten gör att det är milda vintrar och svala somrar. Vindarna tar också med sig mycket regn in över länderna, vilket gör att det blir mycket bördig jord och det blir enklare att odla. Förr växte det lövskog där men nu har det mesta av lövskogen ersatts och blivit odlad åkermark.

6. Förklara vad Medelhavsklimat innebär. Beskriv även naturen.

Vintrarna i medelhavsklimatet är regniga ungefär som en dålig svensk sommar. Regnet gör att det är väldigt mycket växlighet på vintern. Och somrarna är väldigt varma och torra det är p.g.a de Afrikanska vindarna som tar med sig värme från Afrika in över medelhavsländerna. Eftersom klimatet är så varmt så lockar det mycket turister från nordligare delar av Europa dit.

7. Beskriv och förklara kortfattat hur jordbruket i Europa ser ut.

Det är västeuropa som står för det mesta av Europas jordbruk. Det land som har flest jordbrukare i västeuropa är Frankrike. En tredjedel av landets yta uttnytjas till jordbruk. Men också runt omkring medelhavet förekommer jordbruk, där produceras mest oliver, apelsiner och vin. Området kallas för ''olivbältet''. I östra europa är det många människor som arbetar med jordbruk men det är inte alls samma effektivitet som jordbruket i västeuropa. Det gör att t.e.x. Ukrainas exporter går mycket sämre än Frankrikes.

8. Vad innebär marknadsekonomi?

Marknadsekonomi är när ett företag själv be...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

So bok i skolan

Kommentera arbetet: Europa och EU

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-05-04]   Europa och EU
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58941 [2024-07-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×