De Abrahamitiska Religionerna

11 röster
80872 visningar
uppladdat: 2011-06-01
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

De Abrahamitiska Religionerna

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning                                                    1

Inledning                                                                       2

Frågeställning                                                               2

De Abrahamitiska Religionerna            3

Diskussion                                                                    6

Källförteckning                                                             7

Inledning

Kristendomen, Judendomen och Islam är i grunden nästan samma religioner, de har alla mycket gemensamt och är baserade på Abraham, därmed namnet Abrahamitiska religioner. Men för att gå in på djupet av deras likheter och olikheter ställer jag dessa frågeställningar:

Frågeställningar

Vad har de gemensamt?

Vilka är deras skillnader

De Abrahamitiska Relgionerna

Det finns tre större religioner i världen som härstammar från en och samma Gud, och skapades av en och samma man, Abraham. För att försöka få fram skillnader och likheter mellan dessa tre monoteistiska religioner har jag bestämt att gå tillbaka till grunden av dem samt trosbekännelserna. Jag har valt att lägga upp texten på ett sådant sett att jag redogör för varje del i religionerna och sedan gör en sammanfattning med likheter och skillnader mellan dem. Inom dessa religioner finns det som bekant väldigt många mindre inriktningar. Därför bör jag nämna att denna jämförelse är för religionerna i stort och ser därmed inte till de mindre inriktningarna.

Judendomen var den första monoteistiska religionen som uppkom i människans historia. Abraham ses då som grundaren som ingick det första "kontraktet" med Gud. Dock säger man att Mose var hebréernas religions grundare. Mose gav den lag som idag är grunden eller kärnan inom judendomen. Denna lag heter charta och sammanfattades kort i de tio budorden. Deras främsta profeter var Jesaja, Jeremi och Hesekiel. Jesus accepterades där av inte som någon messias av judarna av den anledningen att judarna ansåg att messias inte hade kommit en.[1][2]

Grundtankarna: Judendomen är en monoteistisk religion vilket menas med att det bara finns en Gud.[3] Han är skaparen av allting, upprätthållare och domare av alltet. Man anser att judarna blev det utvalda folket av Gud, Då de även fick landet Israel.

Trosbekännelsen: "Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en. Och du skall älska herren, din Gud, av allt ditt hjärta. Och du skall inskärpa dem hos dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hur och när du går på vägen, när du lägger dig och när du står upp. Och du skall binda dem såsom ett tecken på din hand, och de skall vara såsom ett märke på din penna och du skall skriva om dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar"[4]

Kristendomen är lika så en monoteistisk religion; tron på en Gud. Gud anses vara världens skapare och herre. Läran om Treenigheten är en central del inom den kristna tron. I detta menas att Gud uppstår i tre olika former; Gud som fader, son och helig ande. Man säger inom kristendomen att Gud tagit en mänsklig gestalt som Jesus, där av Guds Son. Jesus födelse, liv och död är huvudkärnan i den kristna tron.[5]

Grundtankarna: Det finns bara en Gud, som är god och allsmäktig samt skaparen av allt. Jesus Kristus var Guds son som han gav till oss. Hans ord är förkunnelse som kristendomen bygger på. Den Apostolistiska trosbekännelsen är treenigheten, fadern, sonen och den heliga anden.[6]

Trosbekännelsen: "Vi tror på Gud fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror ock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfru Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen tilldödsriket, på tredje dagen uppstigen till himmelen sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror ock på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, de heligas samfund och syndernas förlåtelse, de dödas uppståndelse och evigt liv. Amen"[7]

Islam; På arabiska är ordet för Gud Allah och muslimerna anser sig inte tro på någon annan Gud än vad Judar och Kristna gör. Allah kan i många fall förknippas med just Islam. Men faktum är att även arabiska kristna och judar kallar gud Allah. Mohammed är den största profeten inom Islam, den näst största är Jesus. Men det finns såklart flera, men de är de två största.[8]

Grundtankar: Allah är världens osynlige skapare och herre. Man säger inom Islam att han har uppenbarat sig genom profeterna, som även judarnas och de kristnas bibel talar om. Allah har ingen son och ingen får jämföras med honom då han anses vara allt för allsmäktig. Koranen anses hålla Guds ord, och innebörden av islam brukar sammanfattas i "de fem pelarna" som är trosbekännelsen, fastan, zakat, bönen och vallfärden till Mecka.[9]

Trosbekännelsen: "Det finns ingen Gud utom Gud och Mohammed är han profet".[10]

Sammanfattning och jämförelse: De tre religionerna är alla monoteistiska, dvs att de enbart tror på en Gud. Det är även samma Gud man tror på inom Kristendomen, Judendomen och Islam. Enda skillnaden är att de kallar honom vid olika namn. Vad som skiljer Islam från Kristendomen är dock att Gud eller Allah inte har någon son inom Islam. Man anser att Gud är ensamt "upphöjd" och ingen får ställas vid hans sida. Även judarna anser att Jesus inte var Guds son. Inom Judendomen ser man inte ens Jesus som en profet vilket man gör inom både Kristendomen och Islam. Treenigheten finns bara inom kristendomen och kan enligt judar och muslimer vara ett bevis att kristendomen inte är monoteistisk då de kan anse att det är en tro på fler en, en Gud. Dock så är de andra två bara skepnader av Gud. Om man jämför skrifterna så har kristendomen och judendomen det gamla testamentet gemensamt. Däremot skils deras vägar åt med det nya testamentet. Muslimerna har dock en helt egen skrift som heter Koranen, den uppfattas som Guds ord. När det gäller trosbekännelserna så tycker jag att de tre religionerna både liknar varandra och skiljer sig. Inom Judendomen talar man om att man ska älska herren och man ska sprida denna kärlek hos sina barn. Inom kristendomen bekänner man att man tror på Gud samt Jesus Kristus, hans enfödde son och den heliga anden. Islams trosbekännelse är kort men endå väldigt omfattande. Jag anser att dessa är tre olika sätt att bekänna Gud på. Den judiska uppmanar till kärlek, den kristna bekänner kärlek och den muslimska vittnar om oändlig storhet. Tre religioner - tre sätt att närma sig Gud samt bekänna sig till Gud.
diskussion

Det är ingen direkt tvekan på att de kommer från samma ställe. Alla tre religionerna är lika på flera sätt men de har även många olikheter. Jag tycker resultatet var ganska givet då jag alltid sätt dessa typer av sammanband mellan dem. Men jag tycker att rapporten blev bra och omfattande tillslut i alla fall.

Källkritisk granskning

Lisar.lss.wisc.edu var en sida jag använde mig av, och på toppen på sidan står det "University of Wisconsin - Madison" vilket visar att sidan antingen ägs av universitetet eller på något sätt stöds av det. Av den faktan att döma så ser jag det som en trovärdig källa.

Ne.se är skrivet av de som är professionella inom ett visst område. Detta gör att källan blir pålitlig. Däremot så är den inte så uppdaterad heller.

Svenska kyrkan är trotsallt svenska kyrkan. Allt som står på deras hemsida om ex. kristendomen anser jag bör vara korrekt.

Wikipedia är en öppen encyklopedi där vem som helst kan skriva. Men även texten där har källor, samt att Wiki är uppdaterad flera gånger i minuten om man räknar med alla artiklar på alla språk. Så ser den  som trovärdig endå.

Ur.se (utbildningsradion) är ett företag som ägs av Sveriges Television och Sveriges Radio. Båda är stabila företag när det kommer till trovärdighet. Så ser UR som pålitligt.

Kristendom för ateister är skriven utav Olle Carlsson som är präst och författare. Så som präst bör han ha kunskaper som kristendomen och därmed en pålitlig källa.

Kristens Resa är skriven av ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: De Abrahamitiska Religionerna

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-01]   De Abrahamitiska Religionerna
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=58964 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×