I & U - Länder

22 röster
63455 visningar
uppladdat: 2011-06-28
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Frankrike

Nigeria

Av: Ebba Lidholm

I och U- länder

I-länder eller industriländer är de länder med högt BNP. Det vill säga att det ger invånarna en hög levnadsstandard. Dessa länder har ett utvecklat näringsliv, det är stor produktion och konsumtion av varor och tjänster.  I-länder har gått om pengar och det är det som gör att de har ett högt BNP. Det som man inte kan se så bra i dessa länder är vad det verkliga BNP ligger på. För även i i-länder finns det många fattiga människor, men BNP visar vad medelvärdet är och därför blir inte det inte helt rättvist.

Det samma gäller med u-länder dock finns det inte alls många som är rika i dessa länder, u-länder är oerhört fattiga och det lever oftast många människor på en liten yta, det gör att de länderna har ett lågt BNP. U-länder eller utvecklingsländer jobbar på att bli ett rikt land. Men dock jobbar många med jordbruk och deras naturtillgångar går mest till råvaruexport. 

Jag har valt Frankrike som i-land och Nigeria som u-land. Det var inte för något speciellt som jag valde dessa två länder. Det var de två länderna jag kom att tänka på när jag tänkte på i och u-länder. Jag ska leta reda på fakta på Internet och i två olika böcker som heter Länder i fickformat. Jag ska försöka hitta fler böcker som jag kan ta reda på fakta i.

Frankrike

Frankrike ligger i Europa och är tredje största landet i Europa där ytan är på 544 000 km². Landet ligger efter Ryssland och Ukraina i ytstorlek. Frankrike gränsar till bl.a. Spanien, Tyskland och Italien men landet gränsar till fler länder än så. På västra sidan finns Atlanten och den östra sidan är mycket bergig med Vogeserna och Jurabergen, i sydöst sträcker sig Alperna in i Frankrike och längst gränsen till Spanien hittar man Pyrenéerna.

Största delen av Frankrike ligger inom nordatlantiska klimatområdet, temperaturvariationer i Frankrike är ganska små. Vid kusten är medeltemperaturen fem grader högre än i Paris, både på vintern och på sommaren. Medelnederbörden i Frankrike är 40mm (mars) och 61mm (aug).

Frankrike styrs av presidenten Nicolas Sarkozy, deras styrelseskick är alltså republik. Deras premiärminister heter Francois Fillon. Båda männen har haft deras titlar sen 2007. Nicolas blev president den 16 maj 2007. Han är idag 55 år. Sarkozy har varit ledare över det konservativa partiet UMP sen 2004, han var deras kandidat när han vann presidentvalet.

Det bor idag 61,5 miljoner människor i Frankrike, där det lever 113 invånare/km². Frankrikes födelsetal är 1,3 % och deras dödstal är 0,8 %. Det gör att deras befolkning hela tiden ökar. Medellivslängden för en kvinna är 84 år och för män är det 78 år.

Det är en stor del av befolkningen som är läskunniga, inte mindre än 99 % bland vuxna. Det är obligatorisk skolgång från 6 år till 16 år. Frankrikes språk är franska utöver det finns ett antal regionala språk och dialekter, samt invandrarspråk. Bland befolkningen finns det 94 % som är fransmän eller har franska som moderspråk, 2,5 % är arabspråkade och sedan finns det övriga som är 3,5 %.

I Frankrike är den största delen av befolkningen romerska katoliker, denna del består av 75 %. Av de procent som återstår, finns det muslimer som räknades till 5 miljoner 2004, protestanter finns det nästan 1 miljon av, övriga blir ungefär 700 000 och den minsta delen är judar som endast består av 1 % och de är också 700 000 människor.

Eftersom att så stor del av Frankrike är katoliker blir det ett övervägande katolskt land, men däremot är det ett land som myndigheterna inte har rätt att fråga befolkningen om religiösa tillhörigheter enligt författningen. År 1905 blev kyrkan fri ifrån staten, innan var fransmännen tvungna att gå till kyrkan och sedan 1970 har det minskat något enormt. Det går knappt en femtedel på mässa till kyrkan regelbundet idag. Man stiftade en ny lag år 2004 i Frankrike som rörde religion. Man förbjöd religiösa föremål som huvudduk, turban, judiskt kippa och stora kors i skolorna. Detta skapade många konflikter och problem i samhället och bland skolar och föräldrar.

Landet är världens femte största ekonomiska makt om man tittar på storleken på landets BNP. Deras BNP ligger på 33 800 US dollar per invånare och blir då ett rikt land. Vad gör då Frankrike till ett rikt land? Olika delar som gör att de får ett sådant högt BNP är jordbruk 2 %, industri 21 % och service och övrigt 77 %. Som valuta används euro, 1 euro = 9,48 sek. Det mättes år 2008 så idag kan det se lite annorlunda ut.

Frankrike tjänar 559 miljarder US dollar på export och köper för 601 miljarder US dollar genom import. Motorfordon och andra verkstadsprodukter, livsmedel och jordbruksprodukter och tillslut elkraft hör till Frankrikes viktigaste exportvaror. Tyskland, Spaniens och Italien är deras viktigaste exportländer.

Till Frankrikes viktigaste importvaror tillhör motorfordon och andra verkstadsprodukter, livsmedel och jordbruksprodukter och råolja. De importländer som är viktiga är Tyskland, Belgien och Italien.

I början av 2010 kom det in ett kraftigt oväder över Frankrike. Det dödades cirka 25-30st av stormen. Man kallade ovädret för Xynthia. Man såg vågar på franska västkusten som var uppåt 8m och som åkte flera 100m in på land och drog med sig många hushåll. Denna naturkatastrof förstörde stora delar av Frankrike. Det blev översvämningar och många träd knäcktes av och föll över vägar och även på vissa människor, det var på det sättet de flesta människorna dog.

Nigeria

Nigeria ligger i västra Afrika vid Guineabukten som är en del av Atlanten. De gränsar till Tchad, Niger, Benin och Kamerun. Landet har en yta på 923 768km² och är ungefär dubbelt så stort som Sverige till ytan men mer än halva Nigerias yta består av ett system av floddalar.

Mellan Nigeria och Tchad finns det en liten sjö som heter Tchadsjön och den är endast 1,5 m djup i genomsnitt. Det gör att ytstorleken på sjön varierar ganska mycket under säsongerna, men har även trott att sjön kan torka ut och de senaste åren har det varit så pass påtagligt att vattendjupet har sjukt. Sjön är en sötvatten sjö trots att det finns en liten gnutta salt i den. Det finns gott om växtliv och djur som krokodiler och flodhästar.

Längst atlantkusten finns det ett delta med 22 mynningsarmar. I deltat finns det mangroveskogar, laguner och palmlundar. Det är i dessa träskmarker som man utvinner den mesta oljan i Nigeria. Klimatet längst kusten är hög luftfuktighet. Längre in mot landet finns det regnskogar som en stor del är orörd och där lever det många djur i det tropiskt regnskogsklimat men kommer man mer norrut blir det mindre skog och mer glest. Det övergår mer till gräsbevuxna savanner där man finner många olika sorters djur som lever i savann eller- stäppklimat.

Nigeria har republik och deras president är Goodluck Jonathan. Han blev president 2010 och var efterträdare av Umaru Yar'Adua. Innan han blev vicepresident var han guvenör för staten Bayelsa. Det var när Umaru Yar'Adua avled som Goodluck Jonathan tog efter hans plats och blev president.

Nigeria är Afrikas folkrikaste stat som består av 140 miljoner invånare, där det lever 152 inv./km². Deras födelsetal ligger på 4,0 % medan deras dödstal endast är 1,7 %. Det är just därför Nigerias befolkning ökar drastiskt under åren, eftersom att det föds många mer än vad det dör. Medellivslängden i landet för män är 47år och för kvinnor 48år.

Nigeria har ett BNP på 808 US dollar per invånare. De största andelarna till BNP är jordbruk, industri och service. De tjänar 57 miljarder US dollar på export där de exporterar olja och flytande naturgas. De viktigaste länderna som de säljer till är USA, Spanien, Brasilien, Frankrike och Elfenbenskusten.

De tar in viktiga råvaror som industrivaror, maskiner, kemikalier och livsmedel från Kina, USA, Nederländerna, Storbritannien och Frankrike. De lägger 27 miljarder US dollar på importvaror. Nigeria var en gång ett av Afrikas rikaste länder men är idag bland de 20 fattigaste i världen. På 1970-talet drog oljeutvinningen igång och det såg mycket lovande ut för Nigerias ekonomi, så de gjorde stora investeringar i viktiga medel men även på skrytprojekt, men Nigeria klarade inte av när det blev för mycket förändring i världsmarknadspriset på olja. Det gjorde att de började förlora pengar och ledaren för projekten kunde inte stoppa dem för det var försent. De var då tvungen att låna pengar från utlandet och skapade en skuldkris.

Skolgången i Nigeria är obligatorisk i 9 år och även avgiftsfri. De har svårt för att läsa och skriva men läs- och skrivkunnigheten är 78 % för män och 60 % för kvinnor. Det är en ganska stor befolkning som inte kan läsa eller skriva, deras utbildningsnivå är ganska låg. Engelska är det största språket i Nigeria men det finns stora regionala språk som heter hausa, yoruba, igbo, ijaw och pidgin.

Religion är ganska stort i Nigeria, det finns många olika sorters religioner men den största delen är muslimer som är 50 %, sedan finns det 40 % kristna och 10 % anhängare till traditionella religioner. Islam dominerar i norra Nigeria och är förknippad med hausa-fulanifolkens kultur, det finns båda sunniter och shiiter men den största delen är sunniter. Fulani är en etnisk folkgrupp är boskapsskötare och hade en stor roll i många länder mot de som vill ha kolonier.

Under 1800-talet spred sig islam av fulani med hjälp av jihad, ett så kallat religiöst krig mot yorubafolkets områden i sydvästra Afrika. Samtidigt som det hände fanns det missionärer som pratade om kristendomen i södra Afrika. Kristendomen och islam hjälpte människorna på ett sätt genom att predika om deras religion för att om människorna döpte sig eller inta islam gjorde att de blev fria från slaveri. Eftersom att de trodde på samma religion som en högre person gjorde. Det splittrade många till islam och kristendomen men några valde att bli anhängare av traditionella religioner.

Jämförelsen

Jag har skrivit om Frankrike och Nigeria och nu ska jag se om jag hittar likheter mellan länderna trots att det är ett i-land och ett u-land och även jämföra vissa stora skillnader som gör att det blir ett i-land och ett u-land. Under tiden som jag har skrivit har jag kommit på likheter mellan länderna. Det kan nog vara lätt att tro att två så olika länder kanske egentligen inte är så olika.

Det som jag såg tidigt som var en likhet är att båda styrs av en president och har då republik. Länderna styrs då på ungefär samma sätt. I båda länderna föds det mer människor än vad det dör och det gör att befolkningen hela tiden ökar och blir större.

Nigeria och Frankrike samarbetar med varandra. Frankrike köper nämligen mycket olja av Nigeria eftersom att det är en stor naturtillgång i Nigeria. Men länderna har inte alltid samarbetat med varandra, i slutet av 1800-talet delade de europeiska makterna upp Afrika i olika kolonier. Nigeria hette då Franska Västafrika och ägdes av Frankrike som en koloni. Frankrike ägde Nigeria fram till 1960, då Nigeria blev självständiga.

Det märks tydligt varför Frankrike är ett i-land och varför Nigeria är ett u-land. Jag kan se det först och främst på ländernas BNP, det varierar något enormt mellan länderna. Det skiljer 32 992 US dollar per invånare i de båda länderna. De pengarna betyder mycket för ett land, både hur det ser ut och vad det finns för tillgångar i landet.

Fotboll är Nigerias nationalsport och har tagit sig till fotbolls-VM fyra gånger. De har även vunnit många stora fotbollscuper. Andra sporter som man utövar mycket är basket, cricket, friidrott och även boxning. Om man däremot tittar på Frankrike ser det lite annorlunda ut där utövar man sporter som fotboll men även lite annorlunda sporter som sportfäktning, skateboard och parkour. Parkour är en aktivitet där det handlar om smidighet och rörlighet, man klättar över olika hinder som hustak och höga murar. Jag tror att vilka sporter länderna utöver speglar sig i ekonomin. Fotboll är en ganska billig sport och lätt och lära sig, detsamma gäller med basket. Skateboard tror jag däremot är dyrare och för att lära sig det behöver man titta på mycket klipp tror jag och eftersom att Nigeria inte har lika stor tillgång till datorer och annan elektronik blir det svårare för dem att lära sig en sådan sport tror jag.

I Frankrike är det obligatorisk skolgång i 9 år. Men trots detta är det bara 60-80 % i Nigeria som är läs- och skrivkunniga medan det är 99 % i Frankrike. Jag tror att även här handlar det om pengar. Nigeria är ett fattigt land och har då dåligt med resurser och har inte råd att köpa material till många skolor. Det gör att eleverna i Nigeria inte lär sig lika mycket som eleverna i Frankrike, de får inte samma utbildning och har då svårare att skaffa högre betalda jobb när de blir vuxna.

Frankrike kan leva mycket på turismen och jag tror även att de är ganska beroende av den. Det finns mycket att titta på, de har bl.a. deras huvudstad Paris där Eiffeltornet finns att titta på och man kan även hitta många kända museer i Frankrikes storstäder och mycket mer. I Nigeria finns det helt andra ställen och platser att se, där finns det mest zoo med vilda djur och bilutflykter i öknen där man får se häftiga djur. Det som finns i Nigeria är inte så storslagna grejer som de lagt pengar på, det finns redan mycket där eftersom att deras land har de klimatet de har och naturen. I Frankrike tror jag man tänker mer på turismen och bygger sevärdheter som turister vill se och som är storslagna. Det som lockar turister helt enkelt.

Frankrikes politik fungerar så att det finns en vänstersida och en högersida, de turas om att vinna majoriteten för att bilda en regering. Trots detta brukar det inte bli några stora förändringar i politisk inriktning. Den offentliga sektorn tar stor plats och trycker ner de offentliga finanserna men det gör att Frankrike har bland världens bästa hälso- och sjukvård.

Politiken i Nigeria har det hänt mycket med under åren. Efter att Nigeria blev självständigt har landet styrds av bl.a. militärer. Det har varit oro inom politiken för det har dödas politiska ledare, det har varit militärkupper och korruption. Korruption är ett slags sätt att muta folk så att man vinner på det själv. I Nigeria kämpade folket för att få tillbaka oljeintäkterna till folket. Men det är idag högt sittande människor som tar den största delen av vinsten.

Det är stor skillnad på hur länderna styrs trots att båda har president. Nigeria har ett styrt land, där folket inte har så mycket att säga till om. I Frankrike kan man välja vilken sida man vill rösta på men utifrån vad jag läser är den offentliga sektorn viktigast, som är t.ex. omsorg och utbildning och satsar mer på samhället.

Reflektioner

Som jag skrev i min inledning hade jag ingen speciell anledning till att skriva om Frankrike och Nigeria. När jag väl bestämt mig för länderna såg jag att Frankrike har ett oerhört högt BNP medan Nigeria har ett oerhört lågt BNP. Det gjorde att jag siktade in mig på de länderna, för jag ville ta reda på om det fanns någon slags likheter mellan länderna trots detta.

Jag tyckte det var svårt men ändå intressant att ta reda på mer om hur i och u-länder fungerar. Jag visste knappt vad det betydde när jag fick reda på att vi skulle jobba med det området, men nu kan jag en hel del.

Nigerias olja utgör 90 % av Nigerias ekonomi. Därför är den oerhört viktig för befolkning. Men trots att de har så mycket olja är de ändå ett fattigt land. Jag tror att det beror mycket på att de är högt sittande människor som tar den större delen av vinsten. Det tycker jag är fel, folket borde stå upp för det och kräva pengar för olja. Jag förstår att det är oerhört svårt eftersom att de människorna med makt kan hota dem. De mutar befolkning också men ändå vinner inte befolkningen på det i slutändan. Det är bara några få människor som vinner på de och de vinner stora summor pengar.

När det skedde stor förändring med oljepriserna i Nigeria märktes det knappt för befolkningen just för att de människorna med stör...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: I & U - Länder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2011-06-28]   I & U - Länder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59039 [2021-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×

I & U - Länder