Andrew Lloyd Webber; Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk

1 röster
6799 visningar
uppladdat: 2012-03-17
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28
egna lilla teater vid 11 års ålder. Som han sedan tillsammans med sin bror brukad sätta upp
förställningar för familj och vänner i. Medan brodern flyttade runt deras leksakssoldater, som fick
vara skådespelare, på scenen spelade Lloyd Webber musik på familjens gamla piano.
5
Det var på Westminster School som han vid 14 års ålder medverkade i skolföreställningen Cinde -
rella up the Beanstalk and most everywhere else!
6
Han skrev text och musik tillsammans med en
äldre pojke ifrån skolan. Det blev en sådan succé att de valde att jobba tillsammans även året efter
och skrev Utter Chaos or Nor Jeans for Venus. Andrew Lloyd Webber skrev även musiken till ett
tredje uppträdande men efter det sa han att han tänkte sluta skriva pop-musik och helt och hållet ge
sig in på att skriva Musikaler.
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär.
Andrew Lloyd Webber var redan vid 14 års ålder på väg att slå igenom i världen och han skrev ett
kontrat med Noel Gays teateragentur. Han skickade dem några idéer till en musikal till dem med
text skriven av Joan Colmore, en vän till Viola och de blev imponerade. Lloyd Webber skickade
även en demo till Decca Records och det var efter det som producenten Charles Blackwell bestäm -
de sig för att göra en singel tillsammans med Lloyd Webber. Singeln ”Make Believe Love” släpptes
aldrig.
Trots att Lloyd Webber inte var lysande i skolan lyckades han komma in på Magdalen College,
Oxford där han läste historia. Det var när han gick på Magdalen Collage som han fick ett brev ifrån
Tim Rice. Rice skrev att han hade hört att Lloyd Webber skrev musik och undrade om han behövde
någon som kunde skriva sångtexter och att han mer än gärna skulle vilja ha den äran. Lloyd Webber
ringde Tim Rice några dagar efter han hade fått brevet och sa att han ville träffa honom. De kom
överrens direkt. När Lloyd Webber började umgås med Rice förstod han att inte ville läsa historia
och bestämde sig för att börja läsa på deltid på Royal Collage of Music istället. Rice och Lloyd
Webber ville skriva en musikal tillsammans och fick förslaget att skriva om Dr Thomas Barnardods
liv. Resultatet blev The Likes Of Us,
7
en musikal som inte visades upp för än 2005.
8
Alan Doggett som höll i all musik på den lilla skolan Colet Court kände till Andrew Lloyd Webbers
talang och Dogget bad honom och Rice att skriva några stycken till kören på skolam med religiöst
tema till avslutnings konsert. För att få inspiration tittade Lloyd Webber och Rice i gamla test-
amentet och fann historien om Jacob och hans äldsta son Josef vilken de förvandlade till en 15 min-
uter lång musikal.
9
Efter många förslag bestämde de sig för att kalla sin verk för ”Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat”.
10
De använde musikstilar som calypso och country till sina styc -
ken 11
och när föreställningen väl visades upp applåderade föräldrarna till barnen på Colet Court ar -
tigt och gick sedan hem utan att visa särskild uppskattning. Lloyd Webber pappa var dock väldigt
imponerad och tyckte in te att deras musik skulle läggas åt sidan . Han såg till att det blev en före-
ställning på Central Hall och Rice och Lloyd Webber förlängde musikstyckena så de tillsammans
var 20 minuter. 2500 personer kom för att titta, där ibland jazz-kritikern Derek Jewell som blev så
förtjust i föreställningen att han skrev en recension om den i The Sunday Times och efter det blev
musiken ytterligare förlängd . Desto populärare förställningen blev desto längre blev Musiken . Jo -
seph and the Amazing Technicolor Dreamcoat blev en succé och tillräckligt lång för att vara en mu -
sikal.
12

5 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 11-12
6 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 29
7 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12-14
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 9 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 17
10 Michael Walsch, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works , New York 1997, sid 37
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 12 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28
egna lilla teater vid 11 års ålder. Som han sedan tillsammans med sin bror brukad sätta upp
förställningar för familj och vänner i. Medan brodern flyttade runt deras leksakssoldater, som fick
vara skådespelare, på scenen spelade Lloyd Webber musik på familjens gamla piano.
5
Det var på Westminster School som han vid 14 års ålder medverkade i skolföreställningen Cinde -
rella up the Beanstalk and most everywhere else!
6
Han skrev text och musik tillsammans med en
äldre pojke ifrån skolan. Det blev en sådan succé att de valde att jobba tillsammans även året efter
och skrev Utter Chaos or Nor Jeans for Venus. Andrew Lloyd Webber skrev även musiken till ett
tredje uppträdande men efter det sa han att han tänkte sluta skriva pop-musik och helt och hållet ge
sig in på att skriva Musikaler.
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär.
Andrew Lloyd Webber var redan vid 14 års ålder på väg att slå igenom i världen och han skrev ett
kontrat med Noel Gays teateragentur. Han skickade dem några idéer till en musikal till dem med
text skriven av Joan Colmore, en vän till Viola och de blev imponerade. Lloyd Webber skickade
även en demo till Decca Records och det var efter det som producenten Charles Blackwell bestäm -
de sig för att göra en singel tillsammans med Lloyd Webber. Singeln ”Make Believe Love” släpptes
aldrig.
Trots att Lloyd Webber inte var lysande i skolan lyckades han komma in på Magdalen College,
Oxford där han läste historia. Det var när han gick på Magdalen Collage som han fick ett brev ifrån
Tim Rice. Rice skrev att han hade hört att Lloyd Webber skrev musik och undrade om han behövde
någon som kunde skriva sångtexter och att han mer än gärna skulle vilja ha den äran. Lloyd Webber
ringde Tim Rice några dagar efter han hade fått brevet och sa att han ville träffa honom. De kom
överrens direkt. När Lloyd Webber började umgås med Rice förstod han att inte ville läsa historia
och bestämde sig för att börja läsa på deltid på Royal Collage of Music istället. Rice och Lloyd
Webber ville skriva en musikal tillsammans och fick förslaget att skriva om Dr Thomas Barnardods
liv. Resultatet blev The Likes Of Us,
7
en musikal som inte visades upp för än 2005.
8
Alan Doggett som höll i all musik på den lilla skolan Colet Court kände till Andrew Lloyd Webbers
talang och Dogget bad honom och Rice att skriva några stycken till kören på skolam med religiöst
tema till avslutnings konsert. För att få inspiration tittade Lloyd Webber och Rice i gamla test-
amentet och fann historien om Jacob och hans äldsta son Josef vilken de förvandlade till en 15 min-
uter lång musikal.
9
Efter många förslag bestämde de sig för att kalla sin verk för ”Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat”.
10
De använde musikstilar som calypso och country till sina styc -
ken 11
och när föreställningen väl visades upp applåderade föräldrarna till barnen på Colet Court ar -
tigt och gick sedan hem utan att visa särskild uppskattning. Lloyd Webber pappa var dock väldigt
imponerad och tyckte in te att deras musik skulle läggas åt sidan . Han såg till att det blev en före-
ställning på Central Hall och Rice och Lloyd Webber förlängde musikstyckena så de tillsammans
var 20 minuter. 2500 personer kom för att titta, där ibland jazz-kritikern Derek Jewell som blev så
förtjust i föreställningen att han skrev en recension om den i The Sunday Times och efter det blev
musiken ytterligare förlängd . Desto populärare förställningen blev desto längre blev Musiken . Jo -
seph and the Amazing Technicolor Dreamcoat blev en succé och tillräckligt lång för att vara en mu -
sikal.
12

5 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 11-12
6 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 29
7 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12-14
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 9 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 17
10 Michael Walsch, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works , New York 1997, sid 37
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 12 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
2.3 Musikaler 2.3.1 The Likes of Us (1965)
Text skriven av Tim Rice. Blev ingen succé och visades inte på teatrar för än 2005.
13
The Likes of Us berättar den sanna historian om Tomas John Barnardo som startade hem för över -
givna barn. Han hjälpte runt 60.000 barn att bli självförsörjande.
14
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968)
Musik av Andrew Lloyd Webber och text av Tim Rice.
15
Musikalen hade premiär på skolföreställ -
ning på Colet Court school 1968
16
och har sedan dess spelats på 30 olika platser i världen.
17
Musik-
alen är baserad på historian Joseph ifrån gamla testamentet och berättas i Lloyd Webbers ver sion av
en kvinna. Hon berättar historian om drömmaren Joseph för en grupp barn och uppmuntrar dem till
att också drömma.
18

2.3.3 Jesus Christ Superstar (1970)
Text av Tim Rice. Jesus Christ Superstar har spelats flera omgångar på bland annat West End, där
den hade premiär 1971.
19
Det finns även en filmversion ifrån 1973 som nominerades till Oscars för
Bästa musik och Bästa sång.
20
Historian om Jesus sista 7 dagar på jorden berättas i denna musikal
ifrån Judas Iskariots synvinkel.
21
Jesus Christ Superstar har spelats på runt 11 platser i världen 22
,
bland annat i Sverige.
23
2.3.4 Jeeves (1975)
Text av Alan Ayckbourn. Musikalen är baserad på boken med samma namn av P.G Wodehouse. Jee -
ves anses vara Andrew Lloyd Webbers största flopp (den har endast satts upp 5 omgångar). Lloyd
Webber skrev om musikalen 1996 och döpte om den till By Jeeves.
24
Musikalen utspelar sig i en
kyrka där det pågår en välgörenhets konsert. När Bertie Wooster, mannen som ska spela på kon -
serten, upptäcker att hans banjo är borta föreslår hans bekänt Jeeves att han ska underhålla publiken
med historier.
25

2.3.5 Evita (1976)
Text av Tim Rice.
26
Musikalen handlar om Eva Perón, presidenten av Argentina. Hur hon reste sig
ifrån ett liv av fattigdom och vägen till hennes presidentämbete. F ilmen med Madonna i huvud-
rollen släpptes 1996.
27
Evita har satts upp på West End två gånger (1976 och 2006) och en gång på
Broadway (1978).
28
Produktioner av Evita har spelats över hela världen bland annat i Au stralien,
Spanien, Mexico och Syd Afrika.
29
Musikalen har också vunnit en Oscar för ”Best New Musical” ,
två stycken Tony Awards för ”Best Musical” och ”Best Score”.
30
2.3.6 Tell Me On a Sunday (1979)
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 14 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Likes_of_Us 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 16 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_and_the_Amazing_Technicolor_Dreamcoat 18 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 1999 Regissör: David Mallet 19 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 25
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar#Filmversionen 21 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar 23 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
24 http://en.wikipedia.org/wiki/By_Jeeves 25 http://musicaltheatre.suite101.com/article.cfm/andrew_lloyd_webber_by_jeeves 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 27 http://www.imdb.com/title/tt0116250/
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
29 http://www.reallyuseful.com/shows/evita/history-inspiration 30 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28
egna lilla teater vid 11 års ålder. Som han sedan tillsammans med sin bror brukad sätta upp
förställningar för familj och vänner i. Medan brodern flyttade runt deras leksakssoldater, som fick
vara skådespelare, på scenen spelade Lloyd Webber musik på familjens gamla piano.
5
Det var på Westminster School som han vid 14 års ålder medverkade i skolföreställningen Cinde -
rella up the Beanstalk and most everywhere else!
6
Han skrev text och musik tillsammans med en
äldre pojke ifrån skolan. Det blev en sådan succé att de valde att jobba tillsammans även året efter
och skrev Utter Chaos or Nor Jeans for Venus. Andrew Lloyd Webber skrev även musiken till ett
tredje uppträdande men efter det sa han att han tänkte sluta skriva pop-musik och helt och hållet ge
sig in på att skriva Musikaler.
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär.
Andrew Lloyd Webber var redan vid 14 års ålder på väg att slå igenom i världen och han skrev ett
kontrat med Noel Gays teateragentur. Han skickade dem några idéer till en musikal till dem med
text skriven av Joan Colmore, en vän till Viola och de blev imponerade. Lloyd Webber skickade
även en demo till Decca Records och det var efter det som producenten Charles Blackwell bestäm -
de sig för att göra en singel tillsammans med Lloyd Webber. Singeln ”Make Believe Love” släpptes
aldrig.
Trots att Lloyd Webber inte var lysande i skolan lyckades han komma in på Magdalen College,
Oxford där han läste historia. Det var när han gick på Magdalen Collage som han fick ett brev ifrån
Tim Rice. Rice skrev att han hade hört att Lloyd Webber skrev musik och undrade om han behövde
någon som kunde skriva sångtexter och att han mer än gärna skulle vilja ha den äran. Lloyd Webber
ringde Tim Rice några dagar efter han hade fått brevet och sa att han ville träffa honom. De kom
överrens direkt. När Lloyd Webber började umgås med Rice förstod han att inte ville läsa historia
och bestämde sig för att börja läsa på deltid på Royal Collage of Music istället. Rice och Lloyd
Webber ville skriva en musikal tillsammans och fick förslaget att skriva om Dr Thomas Barnardods
liv. Resultatet blev The Likes Of Us,
7
en musikal som inte visades upp för än 2005.
8
Alan Doggett som höll i all musik på den lilla skolan Colet Court kände till Andrew Lloyd Webbers
talang och Dogget bad honom och Rice att skriva några stycken till kören på skolam med religiöst
tema till avslutnings konsert. För att få inspiration tittade Lloyd Webber och Rice i gamla test-
amentet och fann historien om Jacob och hans äldsta son Josef vilken de förvandlade till en 15 min-
uter lång musikal.
9
Efter många förslag bestämde de sig för att kalla sin verk för ”Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat”.
10
De använde musikstilar som calypso och country till sina styc -
ken 11
och när föreställningen väl visades upp applåderade föräldrarna till barnen på Colet Court ar -
tigt och gick sedan hem utan att visa särskild uppskattning. Lloyd Webber pappa var dock väldigt
imponerad och tyckte in te att deras musik skulle läggas åt sidan . Han såg till att det blev en före-
ställning på Central Hall och Rice och Lloyd Webber förlängde musikstyckena så de tillsammans
var 20 minuter. 2500 personer kom för att titta, där ibland jazz-kritikern Derek Jewell som blev så
förtjust i föreställningen att han skrev en recension om den i The Sunday Times och efter det blev
musiken ytterligare förlängd . Desto populärare förställningen blev desto längre blev Musiken . Jo -
seph and the Amazing Technicolor Dreamcoat blev en succé och tillräckligt lång för att vara en mu -
sikal.
12

5 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 11-12
6 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 29
7 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12-14
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 9 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 17
10 Michael Walsch, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works , New York 1997, sid 37
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 12 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
2.3 Musikaler 2.3.1 The Likes of Us (1965)
Text skriven av Tim Rice. Blev ingen succé och visades inte på teatrar för än 2005.
13
The Likes of Us berättar den sanna historian om Tomas John Barnardo som startade hem för över -
givna barn. Han hjälpte runt 60.000 barn att bli självförsörjande.
14
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968)
Musik av Andrew Lloyd Webber och text av Tim Rice.
15
Musikalen hade premiär på skolföreställ -
ning på Colet Court school 1968
16
och har sedan dess spelats på 30 olika platser i världen.
17
Musik-
alen är baserad på historian Joseph ifrån gamla testamentet och berättas i Lloyd Webbers ver sion av
en kvinna. Hon berättar historian om drömmaren Joseph för en grupp barn och uppmuntrar dem till
att också drömma.
18

2.3.3 Jesus Christ Superstar (1970)
Text av Tim Rice. Jesus Christ Superstar har spelats flera omgångar på bland annat West End, där
den hade premiär 1971.
19
Det finns även en filmversion ifrån 1973 som nominerades till Oscars för
Bästa musik och Bästa sång.
20
Historian om Jesus sista 7 dagar på jorden berättas i denna musikal
ifrån Judas Iskariots synvinkel.
21
Jesus Christ Superstar har spelats på runt 11 platser i världen 22
,
bland annat i Sverige.
23
2.3.4 Jeeves (1975)
Text av Alan Ayckbourn. Musikalen är baserad på boken med samma namn av P.G Wodehouse. Jee -
ves anses vara Andrew Lloyd Webbers största flopp (den har endast satts upp 5 omgångar). Lloyd
Webber skrev om musikalen 1996 och döpte om den till By Jeeves.
24
Musikalen utspelar sig i en
kyrka där det pågår en välgörenhets konsert. När Bertie Wooster, mannen som ska spela på kon -
serten, upptäcker att hans banjo är borta föreslår hans bekänt Jeeves att han ska underhålla publiken
med historier.
25

2.3.5 Evita (1976)
Text av Tim Rice.
26
Musikalen handlar om Eva Perón, presidenten av Argentina. Hur hon reste sig
ifrån ett liv av fattigdom och vägen till hennes presidentämbete. F ilmen med Madonna i huvud-
rollen släpptes 1996.
27
Evita har satts upp på West End två gånger (1976 och 2006) och en gång på
Broadway (1978).
28
Produktioner av Evita har spelats över hela världen bland annat i Au stralien,
Spanien, Mexico och Syd Afrika.
29
Musikalen har också vunnit en Oscar för ”Best New Musical” ,
två stycken Tony Awards för ”Best Musical” och ”Best Score”.
30
2.3.6 Tell Me On a Sunday (1979)
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 14 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Likes_of_Us 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 16 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_and_the_Amazing_Technicolor_Dreamcoat 18 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 1999 Regissör: David Mallet 19 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 25
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar#Filmversionen 21 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar 23 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
24 http://en.wikipedia.org/wiki/By_Jeeves 25 http://musicaltheatre.suite101.com/article.cfm/andrew_lloyd_webber_by_jeeves 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 27 http://www.imdb.com/title/tt0116250/
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
29 http://www.reallyuseful.com/shows/evita/history-inspiration 30 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
Text av Don Black. Musikalen är baserad på en idé av Tim Rice som tänkte göra det till en tv-show
tillsammans med Andrew Lloyd Webber. Av personliga blev det inte av och det tillföll sig så att Don
Black skrev tillsammans med Lloyd Webber en musikal i en akt istället. Tell me on a Sunday
handlar om ”flickan” som upptäcker att hennes pojkvän är otrogen mot henne. Hon lämnar pojkvän -
nen och träffar Hollywood producenten Sheldon Bloom, som tar med henne till Los Angeles. Efter
att ”flickan” insett att Sheldon Bloom bara utnyttjat henne återvänder hon till Manhattan där hon
träffar ytterligare otrogna män.
”Flickan” är den enda personen som är på scenen under hela musikalen även fast hon har samtal
med sina vänner.
31

2.3.7 Cats (1981)
Text av T.S Eliot. Tillagda texter av Richard Stilgoe och Trevor Nunn.
32
Cats är baserad på boken
Old Possum's Book of Practical Cats av T.S Eliot.
33
Cats har nominerats till runt 30 st utmärkelser.
34
2.3.8 Song and Dance (1982)
35
Text av Don Black. Song och Dance är ett verk med kärlekstema i två akter. Första akten är musika -
len Tell Me on A Sunday och andra akten är en balettkoreografi till stycket Variations Andrew och
Julian Lloyd Webber skrivit tillsammans. Song and Dance har spelats på i England och i Israel.
36

2.3.9 Starlight Express (1984)
Text av Richard Stilgoe. Starlight Express är en rockmusikal om en liten pojke som drömmer att
hans tågbana kommer till liv. Alla skådespelarna har på sig rullskridskor för att representera tågen.
Starlight Express är den musikal som spelats under längst period i West Ends historia. På West End
spelades 7461 föreställningar.
37
2.3.10 The Phantom of the Opera (1986)
Text av Charles Hart. The Phantom of the Opera har spelat ca 21 olika städer i världen 38
och har
även gjort som film.
39
Boken som musikalen är baserad på är skriven av Gaston Leroux 40
och hand -
lar om Christine Daaé, en av de många anställda sångerskorna på L'Opéra Garnier. Hon får sånglek -
tioner av en mystisk man som hon tror är en ängel som hennes döda pappa skickat till henne. När
krav dyker upp hos ägarna av operan undertecknat ”The Phantom of The Opera” och när fler och
fler ”olyckor” händer börjar jakten på Fantomen.
41
Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber andra
fru spelade rollen Christine Daaé på både Broadway och West End.
42
The Phamtom of the Opera har
nominerats till runt 50 utmärkelser ifrån bland annat Tony Awards och Olivier Awards.
43

2.3.11 Aspects of Love (1989)
Text av Don Black och Charles Hart. Baserad på boken av David Garnetts med samma namn.
44
Mu -
sikalen fokuserar på de olika formerna av kärlek som kan finnas ibland människor som i detta fall
kärlek mellan par, barn och föräldrar och kvinnor. Aspects of Love handlar framför allt om skåde -
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Me_on_a_Sunday 32 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 33 http://en.wikipedia.org/wiki/Cats_(musical)
34 http://www.reallyuseful.com/shows/cats/history-inspiration/cats-awards 35 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 36 http://en.wikipedia.org/wiki/Song_and_Dance 37 http://en.wikipedia.org/wiki/Starlight_Express 38 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera_(1986_musical)
39 http://www.imdb.com/title/tt0293508/
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 41 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera 42 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sida 102
43 http://www.thephantomoftheopera.com/the_show/awards.php
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_WebberSvenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28
egna lilla teater vid 11 års ålder. Som han sedan tillsammans med sin bror brukad sätta upp
förställningar för familj och vänner i. Medan brodern flyttade runt deras leksakssoldater, som fick
vara skådespelare, på scenen spelade Lloyd Webber musik på familjens gamla piano.
5
Det var på Westminster School som han vid 14 års ålder medverkade i skolföreställningen Cinde -
rella up the Beanstalk and most everywhere else!
6
Han skrev text och musik tillsammans med en
äldre pojke ifrån skolan. Det blev en sådan succé att de valde att jobba tillsammans även året efter
och skrev Utter Chaos or Nor Jeans for Venus. Andrew Lloyd Webber skrev även musiken till ett
tredje uppträdande men efter det sa han att han tänkte sluta skriva pop-musik och helt och hållet ge
sig in på att skriva Musikaler.
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär.
Andrew Lloyd Webber var redan vid 14 års ålder på väg att slå igenom i världen och han skrev ett
kontrat med Noel Gays teateragentur. Han skickade dem några idéer till en musikal till dem med
text skriven av Joan Colmore, en vän till Viola och de blev imponerade. Lloyd Webber skickade
även en demo till Decca Records och det var efter det som producenten Charles Blackwell bestäm -
de sig för att göra en singel tillsammans med Lloyd Webber. Singeln ”Make Believe Love” släpptes
aldrig.
Trots att Lloyd Webber inte var lysande i skolan lyckades han komma in på Magdalen College,
Oxford där han läste historia. Det var när han gick på Magdalen Collage som han fick ett brev ifrån
Tim Rice. Rice skrev att han hade hört att Lloyd Webber skrev musik och undrade om han behövde
någon som kunde skriva sångtexter och att han mer än gärna skulle vilja ha den äran. Lloyd Webber
ringde Tim Rice några dagar efter han hade fått brevet och sa att han ville träffa honom. De kom
överrens direkt. När Lloyd Webber började umgås med Rice förstod han att inte ville läsa historia
och bestämde sig för att börja läsa på deltid på Royal Collage of Music istället. Rice och Lloyd
Webber ville skriva en musikal tillsammans och fick förslaget att skriva om Dr Thomas Barnardods
liv. Resultatet blev The Likes Of Us,
7
en musikal som inte visades upp för än 2005.
8
Alan Doggett som höll i all musik på den lilla skolan Colet Court kände till Andrew Lloyd Webbers
talang och Dogget bad honom och Rice att skriva några stycken till kören på skolam med religiöst
tema till avslutnings konsert. För att få inspiration tittade Lloyd Webber och Rice i gamla test-
amentet och fann historien om Jacob och hans äldsta son Josef vilken de förvandlade till en 15 min-
uter lång musikal.
9
Efter många förslag bestämde de sig för att kalla sin verk för ”Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat”.
10
De använde musikstilar som calypso och country till sina styc -
ken 11
och när föreställningen väl visades upp applåderade föräldrarna till barnen på Colet Court ar -
tigt och gick sedan hem utan att visa särskild uppskattning. Lloyd Webber pappa var dock väldigt
imponerad och tyckte in te att deras musik skulle läggas åt sidan . Han såg till att det blev en före-
ställning på Central Hall och Rice och Lloyd Webber förlängde musikstyckena så de tillsammans
var 20 minuter. 2500 personer kom för att titta, där ibland jazz-kritikern Derek Jewell som blev så
förtjust i föreställningen att han skrev en recension om den i The Sunday Times och efter det blev
musiken ytterligare förlängd . Desto populärare förställningen blev desto längre blev Musiken . Jo -
seph and the Amazing Technicolor Dreamcoat blev en succé och tillräckligt lång för att vara en mu -
sikal.
12

5 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 11-12
6 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 29
7 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12-14
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 9 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 17
10 Michael Walsch, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works , New York 1997, sid 37
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 12 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
2.3 Musikaler 2.3.1 The Likes of Us (1965)
Text skriven av Tim Rice. Blev ingen succé och visades inte på teatrar för än 2005.
13
The Likes of Us berättar den sanna historian om Tomas John Barnardo som startade hem för över -
givna barn. Han hjälpte runt 60.000 barn att bli självförsörjande.
14
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968)
Musik av Andrew Lloyd Webber och text av Tim Rice.
15
Musikalen hade premiär på skolföreställ -
ning på Colet Court school 1968
16
och har sedan dess spelats på 30 olika platser i världen.
17
Musik-
alen är baserad på historian Joseph ifrån gamla testamentet och berättas i Lloyd Webbers ver sion av
en kvinna. Hon berättar historian om drömmaren Joseph för en grupp barn och uppmuntrar dem till
att också drömma.
18

2.3.3 Jesus Christ Superstar (1970)
Text av Tim Rice. Jesus Christ Superstar har spelats flera omgångar på bland annat West End, där
den hade premiär 1971.
19
Det finns även en filmversion ifrån 1973 som nominerades till Oscars för
Bästa musik och Bästa sång.
20
Historian om Jesus sista 7 dagar på jorden berättas i denna musikal
ifrån Judas Iskariots synvinkel.
21
Jesus Christ Superstar har spelats på runt 11 platser i världen 22
,
bland annat i Sverige.
23
2.3.4 Jeeves (1975)
Text av Alan Ayckbourn. Musikalen är baserad på boken med samma namn av P.G Wodehouse. Jee -
ves anses vara Andrew Lloyd Webbers största flopp (den har endast satts upp 5 omgångar). Lloyd
Webber skrev om musikalen 1996 och döpte om den till By Jeeves.
24
Musikalen utspelar sig i en
kyrka där det pågår en välgörenhets konsert. När Bertie Wooster, mannen som ska spela på kon -
serten, upptäcker att hans banjo är borta föreslår hans bekänt Jeeves att han ska underhålla publiken
med historier.
25

2.3.5 Evita (1976)
Text av Tim Rice.
26
Musikalen handlar om Eva Perón, presidenten av Argentina. Hur hon reste sig
ifrån ett liv av fattigdom och vägen till hennes presidentämbete. F ilmen med Madonna i huvud-
rollen släpptes 1996.
27
Evita har satts upp på West End två gånger (1976 och 2006) och en gång på
Broadway (1978).
28
Produktioner av Evita har spelats över hela världen bland annat i Au stralien,
Spanien, Mexico och Syd Afrika.
29
Musikalen har också vunnit en Oscar för ”Best New Musical” ,
två stycken Tony Awards för ”Best Musical” och ”Best Score”.
30
2.3.6 Tell Me On a Sunday (1979)
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 14 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Likes_of_Us 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 16 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_and_the_Amazing_Technicolor_Dreamcoat 18 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 1999 Regissör: David Mallet 19 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 25
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar#Filmversionen 21 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar 23 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
24 http://en.wikipedia.org/wiki/By_Jeeves 25 http://musicaltheatre.suite101.com/article.cfm/andrew_lloyd_webber_by_jeeves 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 27 http://www.imdb.com/title/tt0116250/
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
29 http://www.reallyuseful.com/shows/evita/history-inspiration 30 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
Text av Don Black. Musikalen är baserad på en idé av Tim Rice som tänkte göra det till en tv-show
tillsammans med Andrew Lloyd Webber. Av personliga blev det inte av och det tillföll sig så att Don
Black skrev tillsammans med Lloyd Webber en musikal i en akt istället. Tell me on a Sunday
handlar om ”flickan” som upptäcker att hennes pojkvän är otrogen mot henne. Hon lämnar pojkvän -
nen och träffar Hollywood producenten Sheldon Bloom, som tar med henne till Los Angeles. Efter
att ”flickan” insett att Sheldon Bloom bara utnyttjat henne återvänder hon till Manhattan där hon
träffar ytterligare otrogna män.
”Flickan” är den enda personen som är på scenen under hela musikalen även fast hon har samtal
med sina vänner.
31

2.3.7 Cats (1981)
Text av T.S Eliot. Tillagda texter av Richard Stilgoe och Trevor Nunn.
32
Cats är baserad på boken
Old Possum's Book of Practical Cats av T.S Eliot.
33
Cats har nominerats till runt 30 st utmärkelser.
34
2.3.8 Song and Dance (1982)
35
Text av Don Black. Song och Dance är ett verk med kärlekstema i två akter. Första akten är musika -
len Tell Me on A Sunday och andra akten är en balettkoreografi till stycket Variations Andrew och
Julian Lloyd Webber skrivit tillsammans. Song and Dance har spelats på i England och i Israel.
36

2.3.9 Starlight Express (1984)
Text av Richard Stilgoe. Starlight Express är en rockmusikal om en liten pojke som drömmer att
hans tågbana kommer till liv. Alla skådespelarna har på sig rullskridskor för att representera tågen.
Starlight Express är den musikal som spelats under längst period i West Ends historia. På West End
spelades 7461 föreställningar.
37
2.3.10 The Phantom of the Opera (1986)
Text av Charles Hart. The Phantom of the Opera har spelat ca 21 olika städer i världen 38
och har
även gjort som film.
39
Boken som musikalen är baserad på är skriven av Gaston Leroux 40
och hand -
lar om Christine Daaé, en av de många anställda sångerskorna på L'Opéra Garnier. Hon får sånglek -
tioner av en mystisk man som hon tror är en ängel som hennes döda pappa skickat till henne. När
krav dyker upp hos ägarna av operan undertecknat ”The Phantom of The Opera” och när fler och
fler ”olyckor” händer börjar jakten på Fantomen.
41
Sarah Brightman, Andrew Lloyd Webber andra
fru spelade rollen Christine Daaé på både Broadway och West End.
42
The Phamtom of the Opera har
nominerats till runt 50 utmärkelser ifrån bland annat Tony Awards och Olivier Awards.
43

2.3.11 Aspects of Love (1989)
Text av Don Black och Charles Hart. Baserad på boken av David Garnetts med samma namn.
44
Mu -
sikalen fokuserar på de olika formerna av kärlek som kan finnas ibland människor som i detta fall
kärlek mellan par, barn och föräldrar och kvinnor. Aspects of Love handlar framför allt om skåde -
31 http://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Me_on_a_Sunday 32 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 33 http://en.wikipedia.org/wiki/Cats_(musical)
34 http://www.reallyuseful.com/shows/cats/history-inspiration/cats-awards 35 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 36 http://en.wikipedia.org/wiki/Song_and_Dance 37 http://en.wikipedia.org/wiki/Starlight_Express 38 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera_(1986_musical)
39 http://www.imdb.com/title/tt0293508/
40 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 41 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera 42 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sida 102
43 http://www.thephantomoftheopera.com/the_show/awards.php
44 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber spelerskan Rose och människorna runt omkring henne.
45
Musikalen har nominerats till sex Tony
Awards och fem Drama Desk Awards.
46
2.3.12 Sunset Boulevard (1993)
Text och bok skriven av Christopher Hamton och Don Black. Sunset Boulevard har nominerats till
ca 30 st utmärkelser och är baserad på filmen med samma namn av Billy Wilder.
47
Sunset Bou levard
handlar om den bortglömda stumfilmsstjärnan Nora Desmond som vill tillbaka in i film vär lden.
När hon träffar manusförfattaren Joe Gillies startar de en relation som leder till ett tragiskt slut.
48

2.3.13 Whistle Down the Wind (1996)
Text av Jim Steinman.
49
Musikalen är baserad på en film som har samma namn och släpptes 1961.
50
Whistle Down the
Wind utspelar sig i södra Amerika. En flicka hittar en främmande man i en lada och när hon frågar
vem han är svarar han: Jesus Kristus. Flicka och de andra barnen i byn bestäm mer sig för att skydda
mannen ifrån omvärlden.
51
Musikalen har spelat på 6 ställen i världen mellan åren 1996 och 2009.
52

2.3.14 The Beautiful Game (2000)
Text av Ben Elton. Uppdaterad till The Boys in the Photograph (2009)
53
Musikalen hade premiär på
Cambrige Theatre i London 26 september 2000 och föreställningarna höll på i lite mer än 11 måna -
der. Dock har den aldrig visats på Broadway.
54
I The Beautiful Game får man träffa de två
tonåringarna John och Del som är så duktiga på fotboll att de har möjlighet att göra karriär som pro -
fessionella fotbollspelare vilket också är deras dröm. De sveps med i olika händelser som drabbar
deras samhälle och måste tillslut välja att följa sin dröm eller inte.
55

2.3.15 The Woman in White (2004)
Text av David Zippel. Baserad på boken The Woman in White av Wilkie Collins.
56
Musikalen berät -
tar historian om Walter Hartright, om hur han träffar på en mystisk kvinna klädd i vitt. Han börjar
jobba för syskonen Fairlie och hans besatthet av kvinnan i vitt växer sig starkare samt han känslor
för ena systern.
57

2.3.16 Phantom: Love Never Dies (2010)
Text av Glenn Slater.
58
Andrew Lloyd Webbers nyaste musikal har haft premiär 9 Mars 2010 på
West End. Musikalen är en fortsättning på The Phantom of the Opera
59
och utspelar sig 1907.
Christine blir inbjuden att framträda på Phantasma, en attraktion av en anonym person och reser dit
med sin man Raoul och son Gustav. Det de inte vet är att det är Fantomen som har arrangerat det
hela.
60

3 Slutdiskussion
Efter att ha läst så mycket som jag gjort om Andrew Lloyd Webbers liv har jag fått fram att hans
45 http://www.reallyuseful.com/shows/aspects-of-love/about-the-show 46http://www.imdb.com/title/tt0287927/
47 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 48http://www.reallyuseful.com/shows/sunset-boulevard/history-inspiration 49 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 50 http://en.wikipedia.org/wiki/Whistle_Down_the_Wind_(musical)
51 http://www.thisistheatre.com/londonshows/whistledownthewind.html 52 http://en.wikipedia.org/wiki/Whistle_Down_the_Wind_(musical)
53 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 54 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beautiful_Game_(musical)
55 http://www.reallyuseful.com/shows/the-beautiful-game/history-inspiration 56 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 57 http://www.reallyuseful.com/shows/the-woman-in-white/history-inspiration 58 http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Never_Dies_(musical)
59 Martin Nyström, En fantom man bara måste älska , Dagens Nyheter, Sverige 9 mars 2010, sid 3.
60 http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Never_Dies_(musical)Svenska A
Apelrydsskolan VT 2010
Andrew Lloyd Webber Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk Olivia Råbius-Lind Musikal 09/12
Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3
1.1 Bakgrund 3
1.2 Syfte och frågeställning 3
1.3Metod 3
2. Resultatredovisning 3
2.1Tidig barndom och Familj 3
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär 4
2.3 Musikaler 5
2.3.1 The Likes Of US 5
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Deamcoat 5
2.3.3 Jesus Christ Superstar 5
2.3.4 Jeeves 5
2.3.5 Evita 5
2.3.6 Tell me on a Sunday 5
2.3.7 Cats 6
2.3.8 Song and Dance 6
2.3.9 Starlight Express 6
2.3.10 The Phantom of the Opera 6
2.3.11 Aspects of Love 6
2.3.12 Sunset Boulevard 7
2.3.13 Whistle down the wind 7
2.3.14 The Beautiful Game 7
2.3.15 Woman in white 7
2.3.16 Phantom: Love Never Dies 7
3.Slutdiskussion 7
Källförtäckning 8
1. Inledning 1.1 Bakgrund Jag har valt att skriva om Andrew Lloyd Webber för att jag beundrar hans olika verk och vill veta
mer om hur han utvecklade sin talang.
1.2 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att se vad som påverkade Andrew Lloyd Webbers väg till framgång och
att presentera fakta om hans kända verk.
Vilka är Andrew Lloyd Webbers mest kända verk?
Vad i hans bakgrund påverkade hans kompositioner?
1.3 Metod För att besvara mina frågeställningar ska jag använda mig av böckerna: The musicals of Andrew
Lloyd Webber skriven av Keith Richmond och Andrew Lloyd Webber, his life and works. av Michael
Walsh. Jag ska också använda en artikel ifrån Dagens Nyheter och söka på internet efter informa -
tion.
De internetkällor jag har använt mig av har inte varit de mest tillförlitliga eftersom tex på Wikipedia
kan vem som helt skriva in informationen men det var svårt att hitta information någon annanstans.
All information jag har tagit ifrån www.reallyuseful.com känner jag är tillförlitlig eftersom det är en
grupp skapad av Andrew Lloyd Webber. Jag är ledsen att jag inte hittade den sidan tidigare så jag
skulle kunna använt den mer. Böckerna jag har använt tycker jag är väldigt tillförlitliga eftersom
mycket av informationen kommer ifrån Andrew Lloyd Webber själv och de har gått igenom flera
personer innan de tryckts.
2. Resultatredovisning 2.1 Tidig barndom och familj Andrew Lloyd Webber föddes i London, 22 mars 1948. Andrew visade tidigt att han var musikalisk
vilket kanske inte var konstigt eftersom hans pappa William Southcome Lloyd Webber var profes -
sor och kompositör på Royal Collage of Music. De musikaliska generna kom också ifrån hans
mamma, Jean Hermione Johnstone som jobbade som musiklärare.
1
Andrew Lloyd Webbers yngre
bror Julian Lloyd Webber har även han tagit efter sina föräldrar. Julian Lloyd Webber har en karriär
som solo cellist.
2

När Lloyd Webber fyllde tre år gammal fick han en fiol av sina föräldrar och efter det fick han ett
horn. Det var blev snart tydligt att det inte var instrument som passade honom men det var uppen -
bart att han hade talang och tyckte det var roligt att spela sin egna musik. När han började ta piano -
lektioner brukade han överraska sin lärare med att spela egen komponerade stycken istället för de
klassiska övningstycken han hade fått i läxa.
På Wetherby, samma skola som Lloyd Webbers mamma var musiklärare började han skolan.
Rapporterna ifrån skolan var varierande, han ansågs vara väldigt duktig i musik och historia men i
de andra ämnena var det precis att han fick godkänt.
3
Eftersom han var så duktig när det gällde
historia trodde alla att han skulle bli historiker men Lloyd Webbers fascination av musik och speci -
ellt musikaler hade börjat växa. Det var efter att hans moster Viola, som var en framgångsrik skåde -
spelerska visade honom teatervärlden som han tog sig till West End och tittade för först gången på
en musikal, My Fair Lady.
4
Det var även mostern som uppmuntrade Lloyd Webber att byggde sin
1 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 8
2 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 3 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12
4 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 28
egna lilla teater vid 11 års ålder. Som han sedan tillsammans med sin bror brukad sätta upp
förställningar för familj och vänner i. Medan brodern flyttade runt deras leksakssoldater, som fick
vara skådespelare, på scenen spelade Lloyd Webber musik på familjens gamla piano.
5
Det var på Westminster School som han vid 14 års ålder medverkade i skolföreställningen Cinde -
rella up the Beanstalk and most everywhere else!
6
Han skrev text och musik tillsammans med en
äldre pojke ifrån skolan. Det blev en sådan succé att de valde att jobba tillsammans även året efter
och skrev Utter Chaos or Nor Jeans for Venus. Andrew Lloyd Webber skrev även musiken till ett
tredje uppträdande men efter det sa han att han tänkte sluta skriva pop-musik och helt och hållet ge
sig in på att skriva Musikaler.
2.2 Början på Andrew Lloyd Webbers karriär.
Andrew Lloyd Webber var redan vid 14 års ålder på väg att slå igenom i världen och han skrev ett
kontrat med Noel Gays teateragentur. Han skickade dem några idéer till en musikal till dem med
text skriven av Joan Colmore, en vän till Viola och de blev imponerade. Lloyd Webber skickade
även en demo till Decca Records och det var efter det som producenten Charles Blackwell bestäm -
de sig för att göra en singel tillsammans med Lloyd Webber. Singeln ”Make Believe Love” släpptes
aldrig.
Trots att Lloyd Webber inte var lysande i skolan lyckades han komma in på Magdalen College,
Oxford där han läste historia. Det var när han gick på Magdalen Collage som han fick ett brev ifrån
Tim Rice. Rice skrev att han hade hört att Lloyd Webber skrev musik och undrade om han behövde
någon som kunde skriva sångtexter och att han mer än gärna skulle vilja ha den äran. Lloyd Webber
ringde Tim Rice några dagar efter han hade fått brevet och sa att han ville träffa honom. De kom
överrens direkt. När Lloyd Webber började umgås med Rice förstod han att inte ville läsa historia
och bestämde sig för att börja läsa på deltid på Royal Collage of Music istället. Rice och Lloyd
Webber ville skriva en musikal tillsammans och fick förslaget att skriva om Dr Thomas Barnardods
liv. Resultatet blev The Likes Of Us,
7
en musikal som inte visades upp för än 2005.
8
Alan Doggett som höll i all musik på den lilla skolan Colet Court kände till Andrew Lloyd Webbers
talang och Dogget bad honom och Rice att skriva några stycken till kören på skolam med religiöst
tema till avslutnings konsert. För att få inspiration tittade Lloyd Webber och Rice i gamla test-
amentet och fann historien om Jacob och hans äldsta son Josef vilken de förvandlade till en 15 min-
uter lång musikal.
9
Efter många förslag bestämde de sig för att kalla sin verk för ”Joseph and the
Amazing Technicolor Dreamcoat”.
10
De använde musikstilar som calypso och country till sina styc -
ken 11
och när föreställningen väl visades upp applåderade föräldrarna till barnen på Colet Court ar -
tigt och gick sedan hem utan att visa särskild uppskattning. Lloyd Webber pappa var dock väldigt
imponerad och tyckte in te att deras musik skulle läggas åt sidan . Han såg till att det blev en före-
ställning på Central Hall och Rice och Lloyd Webber förlängde musikstyckena så de tillsammans
var 20 minuter. 2500 personer kom för att titta, där ibland jazz-kritikern Derek Jewell som blev så
förtjust i föreställningen att han skrev en recension om den i The Sunday Times och efter det blev
musiken ytterligare förlängd . Desto populärare förställningen blev desto längre blev Musiken . Jo -
seph and the Amazing Technicolor Dreamcoat blev en succé och tillräckligt lång för att vara en mu -
sikal.
12

5 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 11-12
6 Michael Walsh, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997, sid 29
7 Keith Richmond, The Musicals Of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 12-14
8 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 9 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 17
10 Michael Walsch, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works , New York 1997, sid 37
11 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 12 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
2.3 Musikaler 2.3.1 The Likes of Us (1965)
Text skriven av Tim Rice. Blev ingen succé och visades inte på teatrar för än 2005.
13
The Likes of Us berättar den sanna historian om Tomas John Barnardo som startade hem för över -
givna barn. Han hjälpte runt 60.000 barn att bli självförsörjande.
14
2.3.2 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat (1968)
Musik av Andrew Lloyd Webber och text av Tim Rice.
15
Musikalen hade premiär på skolföreställ -
ning på Colet Court school 1968
16
och har sedan dess spelats på 30 olika platser i världen.
17
Musik-
alen är baserad på historian Joseph ifrån gamla testamentet och berättas i Lloyd Webbers ver sion av
en kvinna. Hon berättar historian om drömmaren Joseph för en grupp barn och uppmuntrar dem till
att också drömma.
18

2.3.3 Jesus Christ Superstar (1970)
Text av Tim Rice. Jesus Christ Superstar har spelats flera omgångar på bland annat West End, där
den hade premiär 1971.
19
Det finns även en filmversion ifrån 1973 som nominerades till Oscars för
Bästa musik och Bästa sång.
20
Historian om Jesus sista 7 dagar på jorden berättas i denna musikal
ifrån Judas Iskariots synvinkel.
21
Jesus Christ Superstar har spelats på runt 11 platser i världen 22
,
bland annat i Sverige.
23
2.3.4 Jeeves (1975)
Text av Alan Ayckbourn. Musikalen är baserad på boken med samma namn av P.G Wodehouse. Jee -
ves anses vara Andrew Lloyd Webbers största flopp (den har endast satts upp 5 omgångar). Lloyd
Webber skrev om musikalen 1996 och döpte om den till By Jeeves.
24
Musikalen utspelar sig i en
kyrka där det pågår en välgörenhets konsert. När Bertie Wooster, mannen som ska spela på kon -
serten, upptäcker att hans banjo är borta föreslår hans bekänt Jeeves att han ska underhålla publiken
med historier.
25

2.3.5 Evita (1976)
Text av Tim Rice.
26
Musikalen handlar om Eva Perón, presidenten av Argentina. Hur hon reste sig
ifrån ett liv av fattigdom och vägen till hennes presidentämbete. F ilmen med Madonna i huvud-
rollen släpptes 1996.
27
Evita har satts upp på West End två gånger (1976 och 2006) och en gång på
Broadway (1978).
28
Produktioner av Evita har spelats över hela världen bland annat i Au stralien,
Spanien, Mexico och Syd Afrika.
29
Musikalen har också vunnit en Oscar för ”Best New Musical” ,
två stycken Tony Awards för ”Best Musical” och ”Best Score”.
30
2.3.6 Tell Me On a Sunday (1979)
13 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 14 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Likes_of_Us 15 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 16 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 18
17 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_and_the_Amazing_Technicolor_Dreamcoat 18 Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. 1999 Regissör: David Mallet 19 Keith Richmond, The Musicals of Andrew Lloyd Webber , London 1995, sid 25
20 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar#Filmversionen 21 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
22 http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar 23 http://www.malmoopera.se/d/1/3186
24 http://en.wikipedia.org/wiki/By_Jeeves 25 http://musicaltheatre.suite101.com/article.cfm/andrew_lloyd_webber_by_jeeves 26 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 27 http://www.imdb.com/title/tt0116250/
28 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
29 http://www.reallyuseful.com/shows/evita/history-inspiration 30 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical)
Text av Don Black. Musikalen är baserad på en idé av Tim Rice som tänkte göra det till en tv-show
tillsammans med Andrew Lloyd Webber. Av personliga blev det inte av och det tillföll sig så att Don
Black skrev tillsammans med Lloyd Webber en musikal i en akt istället. Tell me on a Sunday
handlar om ”flickan” som upptäcker att hennes pojkvän är otrogen mot henne. Hon lämnar pojkvän -
nen och träffar Hollywood producenten Sheldon Bloom, som tar med henne till Los Angeles. Efter
att ”flickan” insett att Sheldon Bloom bara utnyttjat henne återvänder hon till Manhattan där hon
träffar ytterligare otrogna män.
”Flickan” är den enda personen som är på scenen under hela musikalen även fast hon har samtal
med sina vänner.
31

2.3.7 Cats (1981)
Text av T.S Eliot. Tillagda texter av Richard Stilgoe och Trevor Nunn.
32
Cats är baserad på boken
Old Possum's Book of Practical Cats av T.S Eliot.
33
Cats har nominerats till runt 30 st utmärkelser.
34
2.3.8 Song and Dance (1982)
35
Text av Don Black. Song och Dance är ett verk med kärlekstema i två akter. Första akten är musika -
len Tell Me on A Sunday och andra akten är en balettkoreografi till stycket Variations Andrew och
Julian Lloyd Webber skrivit tillsammans. Song and Dance har spelats på i England och i Israel.
36

2.3.9 Starlight Express (1984)
Text av Richard Stilgoe. Starlight Express är en rockmusikal om en liten pojke som drömmer att
hans tågbana kommer till liv. Alla skådespelarna har på sig rullskridskor för att representera tågen.
Starlight Express är den musikal som spelats under längst period i West Ends historia. På West End
spelades 7461 föreställningar.
37
2.3.10 The Phantom of the Opera (1986)
Text av Charles Hart. The Phantom of the Opera har spelat ca 21 olika städer i världen 38
och har
även gjort som film.
39
Boken som musikalen är baserad på är skriven av Gaston Leroux 40
och hand -
lar om Christine Daaé, en av de många anställda sångerskorna på L'Opéra Garnier. Hon får sånglek -
tioner av en mystisk man som hon tror är en ängel som hennes döda pappa skickat till henne. När
krav dyker upp hos ägarna av operan undertecknat ”The P...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Internetkällor/Elektronisk media Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Regissör: David Mallet 1999 http://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Lloyd_Webber 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/By_Jeeves 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Cats_(musical) 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Evita_(musical) 2010 http://sv.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ_Superstar#Filmversionen 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_and_the_Amazing_Technicolor_Dreamcoat 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Love_Never_Dies_(musical) 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Song_and_Dance 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Starlight_Express 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Likes_of_Us 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Tell_Me_on_a_Sunday 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Beautiful_Game_(musical) 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Phantom_of_the_Opera_(1986_musical) 2010 http://en.wikipedia.org/wiki/Whistle_Down_the_Wind_(musical) 2010 http://www.imdb.com/title/tt0116250/ 2010 http://www.imdb.com/title/tt0287927/ 2010 http://www.imdb.com/title/tt0293508/ 2010 http://www.malmoopera.se/d/1/3186 http://www.musicaltheatre.suite101.com/article.cfm/andrew_lloyd_webber_by_jeeves http://www.reallyuseful.com/shows/aspects-of-love/about-the-show 2009 http://www.reallyuseful.com/shows/cats/history-inspiration/cats-awards 2009 http://www.reallyuseful.com/shows/evita/history-inspiratio 2009 http://www.reallyuseful.com/shows/sunset-boulevard/history-inspiration 2009 http://www.reallyuseful.com/shows/the-beautiful-game/history-inspiration 2009 http://www.reallyuseful.com/shows/the-woman-in-white/history-inspiration 2009 http://www.thephantomoftheopera.com/the_show/awards.php 2010 http://www.thisistheatre.com/londonshows/whistledownthewind.html 2010 Trycka källor: Nyström, Mattias, En Fantom man bara måste älska, Dagens Nyheter, Sverige 9 Mars 2010. Richmon, Keith, The Musicals of Andrew Lloyd Webber, London 1995. Walsch, Michael, Andrew Lloyd Webber, His Life and Works, New York 1997.

Kommentera arbetet: Andrew Lloyd Webber; Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2012-03-17]   Andrew Lloyd Webber; Vägen till berömmelse och kort fakta om hans verk
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59078 [2023-02-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×