Den Globala uppvärmningens orsaker och effekter

3 röster
4514 visningar
uppladdat: 2012-12-04
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Innehållsförteckning:
1. Inledning
2. Växthuseffekten
3. Energi resurser
4. Slutsatser och tankar om framtiden
5. Källor
1. Inledning
Människan har styrt på planeten Tellus sedan urminnes tider och idag är vi människor överlägsna alla våra samexisterande arter vad gäller att tämja djur och natur samt att anpassa oss till naturen och använda
dess tillgångar.
Det enda som kan hindra oss från att fortsätta styra över den här planeten är vi själva. Tyvärr är vi också på väg att hindra oss själva från att leva vidare. För att generation efter generation ska kunna leva
ett gott och hälsosamt liv på denna planet är det otroligt viktigt att vi visar medkänsla för alla djur och växter som sam lever med oss. Vi är beroende av ett ekosystem, precis som alla andra växter och djur.
Det ekosystemet håller vi nu på att förstöra. Och därmed utrotar vi inte bara oss själva utan i framtiden kanske gör vår planet till en planet omöjlig att leva på för alla djur och växter.
Jag kommer att ta upp de hot jag anser är störst mot miljön och mot vår framtid, jag kommer att ge min åsikt om hur dem bör åtgärdas samt beskriva vad jag tror att vi har för framtid att vänta, även efter det
att vi gått ur livet.
Eftersom vi har behandlat det mesta Magister-Anders tar upp under lektions tid så kommer jag att koncentrera mig mera på hur vi ska lösa dessa problem och endast kortfattat förklara kring hur problemet
egentligen har uppkommit.
2. Växthuseffekten
Växthuseffekten eller den globala uppvärmningen som man också brukar säga är det hot som jag anser vara störst mot mänskligheten när det gäller miljöfrågor.
Vi människor eldar fossila bränslen så som olja, naturgas och stenkol. När dessa ämnen bildades tog det miljontals år. Under dessa år har varje litet dött djur eller varje död växt som de fossila bränslena
består av bundit upp en liten mängd koldioxid.
Koldioxid finns naturligt i atmosfären och är livsnödvändigt. Men när vi människor eldar upp dessa fossila bränslen som tagit miljontals år att bilda på bara ett fåtal årtionden blir andelen koldioxid
självklart alldeles för stor i atmosfären.
Detta gör att den värme som solens strålar tillför jorden har svårt att försvinna ut i rymden. Koldioxiden hindrar värmen att försvinna ut i rymden. Jorden blir uppvärmd, ungefär som ett växthus.
Åtgärder. Att förhindra detta kan tyckas enkelt, det enda vi behöver göra är egentligen att sluta elda med fossila bränslen, eller i varje fall dra ner på eldandet drastiskt. Förr eller senare kommer denna
naturtillgång att ta slut, då kan man ju tycka att de fossila bränslena kommer ju ändå att ta slut, så det löser sig säkert.
Men frågan är hur vår planet ser ut då? Det kan mycket väl vara för sent. Skulle medeltemperaturen stiga endast 2 grader så skulle det få katastrofala konsekvenser! Världens öknar skulle breda ut sig och
världs isarna skulle smälta, havens vattennivå skulle öka och svälten skulle bli än mer utbredd. Av världens 17 största städer ligger 14 av dem vid kusten.
Vi här i Sverige kan kanske tycka att det vore skönt med ett par grader varmare, men vi måste sätta in oss själva i ett större perspektiv.
En ytterligare anledning till att inte vänta ut problemet och låta de fossila bränslena ta slut är den tanke att vi människor mycket väl kan komma på ett sätt att framställa olja på konstgjord väg. Hur skulle
då vår atmosfär se ut? Om vi människor började tillverka olja på egen hand och priserna sjönk. Konsekvenserna skulle bli förödande.
Det är därför det är av högsta prioritet att ersätta så mycket av den fossila förbrukningen som möjligt! Detta måste göras med hjälp av vår uppfinnings rikedom.
Idag har vi etanol som är ett mycket bra komplement till bensinen och solenergi är ett utmärkt sett att framställa energi, båda dessa alternativ många flera behöver dock vidare utvecklas och det är viktigt att
vi alla tänker på växthus-effekten vid val av energi källa till val av bil.
3. Energi resurser
Energi är ett väldigt brett begrepp något som finns överallt. Något vi dessutom behöver till nästan allt. Vi behöver energi för att få värme till våra hus och för att använda elektricitet som vi människor
skulle ha väldigt svårt att klara oss utan.
En av de största anledningarna till att vi människor är den arten som styr på planeten Tellus är att vi lärde oss hantera elden. I och med elden kunde vi få värme, ljus och beskydd så fort vi behövde.
Energi är något vi måste ha. Den stora frågan är bara hur vi ska framställa den för att inte slå tillbaka mot oss själv i framtiden.
Idag finns det i stort sett tre sätt att framställa energi. Det är fossila bränslen som jag redan har tagit upp omkring, de fossila bränslena eldas och energin som frigörs leds vidare till bostäder och
industrier mm. Sedan har vi kärnkraften.
Kärnkraften är det klart effektivaste sättet idag att framställa energi på, men också det farligaste. Debatten om kärnkraftens vara eller icke vara har pågått sedan kärnkraften uppfanns. Vi här i Sverige har
tagit ställning till att rusta ner vår kärnkraft och istället satsa på mer miljövänliga alternativ, och till viss del även import.
Många länder som tidigare var tvungna att importera energi har nu valt att satsa på kärnkraft, det är en stor risk. Skulle något gå snett och radioaktiv strålning läcka ut drabbas människor inom många mils
radie utanför området för olyckan.
Ett annat problem är också det radioaktiva avfall som blir över efter det att det är brukbart i kärnkraftverket, detta avfall är livs farligt för människan och kan bl.a. ge cancer. Det tredje alternativet att
framställa energi är självklart sol, vind och vatten. Det enda rätta egentligen.
Åtgärder. Att elda med fossila bränslen för att få fram energi är det som känns mest föråldrat och det är inget som jag tror kommer att existera om ca 10 år, I varje fall inte i industriella länderna.
Alla är överens om att sol, vind och vatten är det klart bästa sättet att framställa energi på. Jag hoppas framtiden kommer att se ut så. Anledningen till att det inte fungerar att använda solens energi till
att värma upp våra hus med är det faktum att vi inte kommit så långt i tekniken ännu.
Jag vet att forskare jobbar hårt med att lösa problemet och det är bara att hålla tummarna för att det så fort som möjligt kommer en lösning med solenergi så att det kan ersätta alla livsfarliga kärnkraftverk
i framtiden.
Som det ser ut idag är vi mer eller mindre tvungna att använda oss av kärnkraft tills vi kommit på ett effektivare sätt att använda oss av solen.
Säkerheten är ofta otroligt hög i ett kärnkraftverk och det ska mycket till för att radioaktivstrålning ska läcka ut. Det mest oroande är enligt mig avfallet som blir över, det är extremt farligt och oerhört
svårt att förvara. Idag fungerar det som så att avfallet grävs ner under marken i stora ”kapslar” som ska hålla det utom räckhåll för människor.
Men vad händer om vi ”minerar” marken under oss full med livsfarlig strålning? Det kan aldrig sluta väl. Ett alternativ vore att skicka upp avfallet i rymden. Men det är ingen långsiktig lösning. På sikt måste
vi avskaffa kärnkraften.
4. Slutsatser och tankar om framtiden.
Jag har nu tagit upp de två problem jag anser vara de största hoten mot att generation efter generation ska kunna leva vidare på samma sätt som vi eller kanske till och med ännu hälsosammare. Både begreppet
energi och växthuseffekt är två väldigt breda begrepp som det går att skriva oerhört mycket om. Jag har valt ut vad jag tycker är viktigast att känna till och även vad vi bör göra åt vartdera problemet.
Något som jag vill tillägga under den här rubriken är hur viktigt det är med samarbeten mellan alla världens länder. Vi i Sverige är en av de världsledande staterna när det gäller att ta hand om miljön och
tänka på framtiden. Vi måste nu också se till att fler länder tänker på samma sätt, eftersom luftföroreningar och utsläpp inte stannar i det land de skett är alla skyldiga att tänka på sina medmänniskor i all...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/ www.miljo.gu.se www.naturvardsverket.se http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/mnsklig-pverkan/1124268-mnsklig-pverkan-klimat

Kommentera arbetet: Den Globala uppvärmningens orsaker och effekter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2012-12-04]   Den Globala uppvärmningens orsaker och effekter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59167 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×