Kärnkraft

2201 visningar
uppladdat: 2013-04-15
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kärnkraft

Kärnkraftverket är ett värmekraftverk. Vatten värms upp till ånga, som sedan strömmar genom en ångturbin. Denna ångturbin driver en generator som producerar el. Värmen frigörs när reaktorns bränsle klyvs med neutroner. Neutronerna träffar uranatomerna med väldigt hög hastighet, så att nya neutroner frigörs. De klyver då nya uranatomer i en kedjereaktion.

Det finns två olika typer av kärnkraftverk i Sverige, tryckvattensreaktorer och kokareaktorer.

I tryckvattenreaktorn kan vattnet inte koka, pga. att trycket på reaktorvattnet är för hårt. Istället värmer det varma vattnet en annan vattenkrets, där vattnet kokar till ånga som sedan driver ångturbinerna och generatorn.

I kokarreaktorn används samma vatten i både reaktorn och turbinerna. Båda typerna av kärnkraftverk producerar bara el, dvs. de är kondenskraftverk.

Vattenkraft

På våren försommaren rinner vattnet till i form av regn och smält snö. Eftersom efterfrågan på el är störst på vintern, så brukar det lagrade vattnet utnyttjas till elproduktion. Man utvinner energi genom att utnyttja höjdskillnaden mellan två nivåer. När vattnet som samlas i olika dammar och magasin börjar rotera när det har strömmat ner genom kraftverkets turbiner. Turbinen, som snurrar, driver en generator som då omvandlar vattnets energi till elektricitet.  Eft...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

www.svenskenergi.se

Kommentera arbetet: Kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-04-15]   Kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59207 [2023-06-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×