Kambodja - Ett U-lands Problem

1 röster
4654 visningar
uppladdat: 2013-05-23
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
SYDSKÅNSKA GYMNASIEFÖRBUNDET
Kambodja
Ett U-Lands Problem


Axel Flodlt
2013-05-13

[Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning av innehållet i
dokumentet. Skriv sammanfattningen av dokumentet här. Det är vanligtvis en kort sammanfattning
av innehållet i dokumentet.]


Innellsförteckning
Innehållsrteckning
………………………………………………………………………………………………………………………….1

Inledning
................................................................................................................................................ 2
Problemformulering……………………………………………………………………………………………………………………….2
Metod och Material………………………………………………………………………………………………………………………..2

Resultat
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Historia…………………………………………………………………………………………………………………………………………..3
Äldre Historia……………………………………………………………………………………………………………………………. 3
Modern Historia ………………………………………………………………………………………………………………………..3
Hur Ser Man Att Kambodja Är Ett U-land?……………………………………………………………………………………..4

Diskussion och Avslutning
……………………………………………………………………………………………………………… ..5
Hur Blev Kambodja Ett U-land?..........................................................................................................5
Hur Kan Kambodja Ta Sig Ur U-landssituationen?..............................................................................6
Källförteckning

1. Inledning
”Kambodja är ett land som ligger i Sydostasien med vacker natur och intressant
omgivning. Landet har dock en väldigt tragisk historia, Kambodja har varit drabbat av
krig och maktkupper under nästan hela dess historia. Landet är fortfarande sargat efter att
ett av världens största folkmord skedde under slutet av 70-talet. Över två miljoner
människor mördades under de fyra år som de röda khmererna styrde.”
”Landets namn på khmer är, translittererat Preah Réachéanachkr Kmpuchea
1
(Kungariket
Kambodja), vardagligt kallas det dock Kampuchea. Jag valde att analysera Kambodja
eftersom jag tycker att landet har en intressant historia. Så därför tycker jag att det skulle
vara av intresse att gå in lite djupare och analysera dess situation som u-land idag.”

1.1. Problemformulering
I detta arbete så kommer den huvudsakliga frågeställningen att vara: Hur blev
Kambodja ett U-land och hur kan Kambodja göra för att ta sig ur U-landssituationen.

1.2. Metod och Material
Då uppgiften är att granska ett U-land har jag förlitat mig på de fakta om landet som
jag funnit i diverse elektroniska källor. Jag har gjort bedömningen att dessa källor har
gett störst möjlighet att skaffa korrekt information inför uppgiften. Fördelen med att
använda elektroniska är att det finns en oändlig mängd fakta att ta del av. En nackdel
är dock att i stort sett alla kan gå in och redigera de flesta sidor, vilket gör att
informationen kan bli felaktig.
1
Kambodja Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja, 10/5-13

2. Resultat
2.1. Historia
2.1.1. Äldre Historia
Förhistoriska Kambodja är ej väl känt. Den tidigaste kända beboda platsen i
Kambodja är Laang Spean grottan som upptar landets nordvästra region. Laang
Spean grottan var ockuperades först omkring 7000 f.Kr. Arkeologiska bevis visar
att delar av regionen som nu kallas Kambodja var bebott redan under andra och
första årtusendena f.Kr.
2
av en neolitisk kultur som kan ha migrerat från sydöstra
Kina till den indokinesiska halvön. Under 1:a århundradet hade invånarna
utvecklat relativt stabila, organiserade samhällen. De mest avancerade grupperna
levde längs kusten och i nedre Mekongs floddal och delta regioner där de odlade
ris och höll domesticerade djur. Vissa historiker spekulerar att dessa människor
kom före deras nuvarande thailändska och laotiska grannar. Dessa personer kan
ha varit Austroasiatic ursprung och ha haft anknytning till förfäderna till grupper
som nu bebor Sydostasien och många av öarna i Stilla havet. De arbetade mycket
med metaller, bland annat järn och brons, och var skickliga i navigation. Ny
forskning har visat några cirkulära markarbeten som är daterade (enligt kol-14
metoden) till Kambodjas neolitiska era.

2.1.2. Modern Historia
Kambodja har varit både en brittisk och en spansk koloni.
3
Spanien styrde
Kambodja mellan åren 1751-1783, därefter tog britterna över fram till 1820,
under dessa år hade de en svår tid.
Men under hela 1950-talet och 60-talen var Kambodja självförsörjande och
blomstrade i många områden. Dock spreds gungfly som växte under kriget i
Vietnam, och 1970, när kriget passerade gränsen över till Kambodja, störtades
prins Sihanouk av general Lon Nol. Den 17 april 1975 störtades Lon Nols svaga
regering själv av de kommunistiska röda khmererna. De tömde genast
huvudstaden på dess invånare och förde prins Sihanouk tillbaka, bara för att hålla
honom i husarrest. De påföljande fyra år av "skräckvälde" under Pol Pots
Demokratiska Kampuchea resulterade i dödandet av uppskattningsvis 1.7

2
Cambodia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia, 12/5-13
3
Kambodja, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Modern-Historia,
12/5-13

miljoner människor. År 1979 var det de röda khmererna tur att störtas och de
vietnamesisk-stödda Folkrepubliken Kampuchea bildades. 1989 drog
vietnameserna det sista av sina trupper tillbaka och regeringen bytte namn på
landet till Staten Kambodja. SOK styrde självständigt tills Paris fredsavtal från
1991 som skapade ”United Nations Transitional Authority” (UNTAC). UNTAC
övervakade i maj 1993 det första allmänna valet i Kambodja. Ett andra allmänna
val hölls 1998. Kambodja idag har ett parlamentariskt system med
premiärministern Hun Sen. En konstitution antogs 1993, samma år återvände
kung Norodom Sihanouk till tronen. Hans Majestät är fortfarande en symbol för
nationell enighet för sitt folk.

2.2. Hur Ser Man Att Kambodja Är Ett U-land?
”Kambodja är på flera sätt ett väldigt fattigt land. Det kan man se genom landets
väldigt låga BNP, endast 137 US dollar per person/år.
4
137 US dollar är (dagens kurs
på 7 kr per dollar) 959 kr per person/år. Bara där kan man se att landet är väldigt
fattigt, men det är till och med värre, eftersom det i Kambodja finns några människor
som lever väldigt rikt. Bland annat skogsbruket exploateras av de lokala makthavare
och det gör att de blir rikare på bekostnad av landsortsbefolkningen. Sen finns det
även politiker som tjänar väldigt mycket på den korruption som tyvärr pågår. Trots att
hela 36 % av Kambodjas befolkning lider av svår fattigdom, så exploateras
befolkningen hårt, dels av utländska finansiärer och firmor. Hela 45 % av barnen i
landet är grovt undernärda och bara en tredjedel har tillgång till rent vatten.
Landsortsbefolkningen lever väldigt fattigt, eftersom jordbruket är så försummat och
det finns knappt någon samhällsservice. Kambodja importerar för 0,7 miljarder dollar
mer än de exporterar varje år. Trots att statsskulden har blivit avskriven är landet
fortfarande i en ekonomisk kris. 9 % av Kambodjas BNP är bistånd, och det visar
också på att ekonomin är underutvecklad. Kambodja har alla de faktorer som visar på
att vara ett underutvecklat land, alltså ett u-land.”
4
Ekonomi, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Ekonomi, 14/5-13

3. Diskussion och Avslutning
3.1. Hur Blev Kambodja Ett U-land?
”Kambodja har länge varit drabbat av krig och politiska motsättningar. Landet har
ännu inte hämtat sig från folkmordet som skedde under de röda khmererna under 70-
talet, eftersom väldigt många intellektuella och högutbildade mördades då.
5
Det har
varit svårt till exempel att hitta lärare, ingenjörer och läkare för att bygga upp landet
och föra kunskaper vidare. Idag finns det bara 16 läkare per 100 000 personer. Om
man tittar tillbaka på historien så kan man se att landet aldrig riktigt varit utan krig
eller kupper det senaste trettiofem åren och det har drabbat Kambodjas utveckling
hårt. Landet har aldrig riktigt fungerat som en demokrati, eftersom oppositionen har
blivit nedtystad och en fri debatt om systemet har aldrig kunnat föras. Frankrike
lämnade Kambodja så sent som 1953 och landet har efter det under den långa period
som landet var koloni under Frankrike utvecklades det inte. Precis som många andra
före detta kolonier lämnades landet utan fungerande system och försvagade
samhällsinstitutioner. När Kambodja var fransk koloni var det mest en hårdbeskattad
risproducerande region som man inte satsade på att utveckla utan mest på att
exploatera. Eftersom Kambodja redan innan dess under flera hundra levt under tryck
av grannländerna, ibland farligt nära att bli koloni, var landet outvecklat och lätt att
kolonisera och exploatera. Den storhetstid man haft tidigare under 1100- och 1200-
talen hade uppenbarligen inte skapat sådana förutsättningar att man kunnat behålla
fungerande ekonomi och styrelse. Landet var istället under mycket lång tid hårt
utnyttjat av andra, vilket än idag syns.”

”Kambodja har inte haft ett riktigt eget fungerande styrelseskick med fungerande
samhällssystem sedan 1200-talet
6
och det säger sig ju självt att ett land inte kan
överleva på 800 år utan att kollapsa. Landet har hela tiden, förutom yttre eller kanske
på grund av yttre tryck, hela tiden drabbats av inbördes motsättningar, inbördeskrig
och oroligheter vilka inte minst fortsatte under den långa tiden som fransk koloni.
Efter den franska tiden har man inte kunnat etablera ett stabilt samhälle utan inre
motsättningar och konflikter har fortsatt, ibland med deltagande av andra nationer,
som t ex USA som bombade landet hårt under 1970-talet och öppnade för de Röda

5
Kambodja, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Modern-Historia,
14/5-13
6
Cambodia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia, 14/5-13

Khmerernas maktövertagande. Den självklara följden av alla dess strider och
konflikter har varit att ekonomin och samhällsutvecklingen fortsatt att vara dålig och
till och med stagnerat kraftigt. Eller vara i totalt kaos som under Pol Pots era.”

3.2. Hur Kan Kambodja Tas Sig Ur U-landssituationen?
”Kambodja har idag goda förutsättningar för att utvecklas. Den skuld till Världsbanken
som landet hade löstes ut 2005 och därmed slapp man en onödig extra ryggsäck som
försvårade utvecklingen. Kambodja har ett jordbruk som har möjlighet att utvecklas
enormt. Det skulle kunna gå att fördubbla vinsten om man byggde upp
bevattningskonstruktioner, som kommer att vara nödvändiga med
klimatförändringarna som sker. Skogsbruk är en annan del som skulle kunna
utvecklas kraftigt om man organiserade användningen, såg till att skogarna inte
exploaterades utan återuppbyggnad och att pengarna inte gick till lokala makthavare.
Kambodja har också en framtid inom turism, de fantastiska Angkor-templen, de
vackra ständerna vid Thailändska viken, sötvattensdelfiner och en fantastisk natur.
Kambodja håller på att bli ett väldigt populärt resmål, och snart kommer turismen att
vara en väldigt viktig del i ekonomin. Fortfarande finns det industrier som går att
utveckla. De textilindustrier som finns där håller god kvalitet, och den lera som finns
passar perfekt för tegelindustrier m.m.”
”Politiken i Kambodja håller trots allt på att stabiliseras. Självklart finns det lång väg
att gå, men att det ändå har varit demokratiska val utan rapporterat valfusk och det är
ett stort och viktigt framsteg. Om Kambodjas politik fortsatte att gå åt rätt riktning,
utan stadskupper och oroligheter, skulle landet också stabilisera sig och kunna
utvecklas även ekonomiskt. Jag tror att Kambodjas befolkning skulle vinna väldigt
mycket på att ha ett välfärdssystem som funkar även för landsbygden. Man behöver
investera i jordbruket och förbättra möjligheterna för landsbygdsbefolkningen att leva
drägliga liv och därmed också själva kunna utveckla jordbruket. Det behövs oc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Kambodja, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja, 8/11-12, 10/5-13 Cambodia, http://en.wikipedia.org/wiki/Cambodia, 7/2-13, 12/5-13 Modern Historia, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Modern-Historia, 23/2-11, 12/5-13 Ekonomi, Utrikespolitiska Institutet, http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Kambodja/Ekonomi, 10/8-11, 14/5-13

Kommentera arbetet: Kambodja - Ett U-lands Problem

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-23]   Kambodja - Ett U-lands Problem
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59265 [2023-03-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×