De Tre Ravinernas Damm (Three gorges) ???? Philip 9a

3693 visningar
uppladdat: 2013-05-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Kina är världens största användare av kol och näststörsta användare av olja. För att minska utsläppen av växthusgaser genomförs mastodontprojektet Three Gorges. Three Gorges är en gigantisk damm som byggts mitt i floden Yangtze i Kina. Vattenkraftverket sägs vara världens största byggprojekt sedan den kinesiska muren och är i särklass världens största vattenkraftbygge.

Den ekonomiska tillväxten i Kina ökar snabbt och kommer förmodligen att göra Kina till världens dominerande ekonomi under det 2000-talet. Kinas totala export ökade med 40 procent under andra halvåret 2003. En så snabbt växande ekonomi och tillhörande industri ställer också höga krav på tillgången av elektricitet. Kinas kraftnät har dessvärre inte följt samma utveckling som den ekonomiska och kronisk brist på elektricitet är ett faktum. Under de senaste åren har konsekvenserna av detta blivit utebliven produktion och hämmad industriell utveckling. Man beräknar att Kina har ett underskott på 40 GW utifrån vad som behövs och är installerat i nuläget. Hotet mot Kinas ekonomiska tillväxt handlar alltså om ett stort underskott av elektricitet när industrier i dagens Kina ställer allt högre krav på eldistributionen.

Kinas statliga råd för utveckling och forskning, SCDRC, befarar att Kina ”sannolikt kommer att brottas med allvarlig energibrist under de kommande 20 åren”.

Lösningen på Kinas elbrist är Three Gorges. Vattenkraftverket skall ge elektricitet åt främst de västra och centrala regionerna av Kina. Vattenkraftverket har ett vattenmagasin på en sträcka som motsvarar avståndet mellan Stockholm och Trelleborg. Det enorma vattenmagasinet har en volym på 39 miljarder kubikmeter. Som jämförelse kan det vara värt att nämna att Vänern i Sverige rymmer 9 miljarder kubikmeter vatten.

Hela 28 000 man arbetar dygnet runt i treskift för att bygga Three Gorges.Effekten beräknas att vara kring 22 000 MW per år vilket motsvarar mer än Sveriges samlade energiproduktion från vattenkraft. Vattenkraftverket förväntas att producera lika mycket kraft som 18 kärnkraftsreaktorer. Three Gorges täcker 11-15 procent av hela Kinas energibehov.

Dai Qing, en kvinnlig journalist som är en av kritikerna till projektet, skrev i samband med att projektet planerades att hon förväntade sig att när den kinesiske ledaren Deng Xiaoping dör så skulle det bli väsentliga förändringar i världens största vattenkraftprojekt. Hon såg Three Gorges som ett enda politiskt favoritprojekt. Hon trodde att när Deng dött skulle det bli lättare at få igenom förändringar som kan lindra de skadeverkningar som Three Gorges får på den lokala befolkningen och miljön. Hon tyckte att man kunde se Three Gorges som en prestigefråga och kanske något av en sista stor manifestation för många ledande personer i det kinesiska kommunist partiet. Hon fick inte rätt. Deng Ziaoping är död men det stora bygget fortskrider enligt tidigare planer.

vattennivån stiger 175 meter över havsytan. Vattenstigningen kommer att lägga 13 större städer, varav en storstad med 300 000 invånare, 140 mindre städer och 1532 byar under vatten. Myndigheterna i Kina uppger att runt 1 300 000 människor förflyttas till andra delar av Kina. Protesterna växer på alla håll, inte minst i de delar av Kina som enligt planerna ska ta hand om alla nya invånarna. Myndigheterna i Kina har avsatt en budget på 40 miljarder yuan, vilket motsvarar ungefär lika många kronor, som skall täcka kostnaderna för folkomflyttningen. Om man utgår från myndigheternas siffror blir det ungefär 40 000 kronor per person. De flesta är överens om att det är alldeles för lite. Gao Jizhang, vice ordförande i Kinas forskningsinstitut för vattenresurser i Peking, är en av dem: - Omflyttningen av en miljon människor är det svåraste problemet i samband med dammbygget. 40 miljarder yuan kommer inte att räcka.

Gao Jizhang, som även arbetar med den centrala planeringen av Three Gorges-projektet, tillägger dock: - En miljon människor är mycket, men kom ihåg att dammbygget sker för att skydda 60 miljoner människor längre ned vid floden från översvämningar.

 Han säger att huvudmotivet för att bygga dammen är att skydda mot och mildra översvämningar som regelbundet drabbar det låglänta Yangtzedeltat i den nedre delen av floden. Att det under 1900-talet har dött över 300 000 människor på grund av översvämningar anses vara ett argument för att bygga dammen.

Vattnet i Yangtzefloden är gulbrunt. Det lockar definitivt inte till bad. Färgen kommer främst från jord som eroderar från flodkanterna. Men vattnet är också väldigt förorenat. Nästan allt avloppsvatten i Kina släpps ut orenat. Föroreningar som fenoler, fosfor, kvicksilver med mera kan komma att ansamlas i högre halter än tidigare, eftersom vattenhastigheten sjunker ju närmare dammen man kommer.

Projektledningens svar på frågor om de miljögifter från industrier som kommer att blandas med vattnet när vattennivån stiger är: - Regeringen har anslagit 20 miljarder till att flytta bland annat vissa fabriker. Men det finns inga stora industrier som släpper ut föroreningar. Projektchefen Guo Shuyan kommenterar även problemet om avloppsvatten: - Vi är medvetna om det här problemet och har därför utarbetat en reningsplan.

Ett av de argument som många miljöorganisationer inte tar ställning till är att Three Gorges kan ersätta en stor del av Kinas utsläpp av växthusgaser; främst koldioxid. De utsläpp som nu kan undvikas beräknas till 1,2 miljoner ton svaveldioxid, 100 miljoner ton koldioxid, 10 000 ton koloxid och 370 000 kväveoxider per år. Dessa siffror kan jämföras med att de totala utsläppen av koldioxid i Sverige ligger på 60 miljoner ton per år.

En organisation som kallas sig International Rivers Network, IRN, hävdar dock raka motsatsen. IRN har 16 personer anställda i Berkeley i Kalifornien och åker runt i världen på konferenser. IRN säger att utsläppen av koldioxid och metan från dammytor är fastställda. Dessa växthusgaser uppkommer genom att bakterier bryter ner organiskt material i vattnet. IRN menar att inte endast Three Gorges utan även andra stora vattenkraftsverk inte alls är så miljövänliga som många tror..

ABB är ännu ett av alla de företag som är inblandade i projektet Three Gorges. Den 18 oktober 2004 meddelade ABB att de mottagit en order värd 60 miljoner dollar. Ett utdrag från pressmeddelandet: ”Vi är glada att vara en långsiktig partner och en av huvudleverantörerna till vattenkraftverket Three Gorges,” säger Peter Smits, divisionschef för ABB Power Technologies. ”Vår kvalité, förmåga att leverera och övergripande konkurrenskraft var huvudorsaker till att vi tog hem ordern.”

ABB ser Three Gorges som ett bra projekt som kommer att förverkligas oavsett hur diskussionen går om sociala problem och miljörisker. - Vi litar på att vårt dotterbolag i Kina granskar de miljömässiga förutsättningarna för projektet. Men eftersom vi bara är en av flera underleverantörer – låt vara en stor sådan – finns det ju gränser för hur mycket vi kan påverka utformningen av projektet, säger Michael Robertson på ABB:s miljöavdelning i Zürich.

Michael Robertson hävdar att ABB är ett av de mest miljöanpassade företagen i hela världen. Till årsskiftet kommer, enligt Robertson, 350 av ABB:s 600 fabriker över hela världen att ha blivit miljöcertifierade. Bland de godkända anläggningarna finns ABB:s tre fabriker i Kina.

Three Gorges har på många håll i världen mött kritik från banker och finansinstitut. USA:s Import-Export Bank och likaså Världsbanken vägrar låna ut pengar till projektet eftersom de anser att det är strider mot miljöomvårdnaden som nämns i Agenda 21 samt mot de mänskliga rättigheterna när över en miljon människor tvingas från sina hem. Dock har banker från bland annat Schweiz, Frankrike, Kanada och Tyskland visat stort intresse för projektet. Tyskland har get ett lån på över 270 miljoner dollar till Kina och Three Gorges.

Lothar Gries på Dresdner Bank, ett av de tyska finansinstitut som har skrivit kontrakt med Kinas State Development Bank, SDB, tycker inte att en bank skall ses som ansvarig för konsekvenserna av dammbygget: - Ska man sluta finansiera byggandet av ett höghastighetståg bara därför att en urspårning skulle betyda fler döda än ett långsamt tåg.

Åsikterna om det gigantiska projektet Three Gorges är minst sagt spridda. Personligen tycker jag att man ska vara väldigt försiktig med hur man tar ställning till frågan. Även om man kan finna många olika källor som säger samma sak kan dessa olika källor fortfarande ha fått sin information från samma källa.

Man ska alltid vara noga med att vara källkritisk till det man l&aum...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Källor: Nationalencyklopedin threegorgesprobe.org) Wiki nyteknik.se global.nytimes english.people.com

Kommentera arbetet: De Tre Ravinernas Damm (Three gorges) ???? Philip 9a

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-24]   De Tre Ravinernas Damm (Three gorges) ???? Philip 9a
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59267 [2023-03-25]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×