Platina

4197 visningar
uppladdat: 2013-05-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Platina
Inledning:

Platina har sex naturligt förekommande isotoper . Det är ett av de mest sällsynta elementen
i jordskorpan. Som en medlem av platinagruppen av grundämnen, liksom av gruppen
10 i periodiska systemet, är platina i allmänhet icke-reaktiva. Den uppvisar en
anmärkningsvärd motståndskraft mot korrosion, även vid höga temperaturer, och som
sådan betraktas som en ädelmetall. Platina används i katalysatorer,
laboratorieutrustning, elektriska kontakter och elektroder, platina
termometrar, tandvård utrustning och smycken. Eftersom endast några hundra ton
produceras årligen, är det en knapp material och är mycket värdefulla och är en stor ädel
metall handelsvara . Som en tungmetall, leder det till hälsofrågor vid exponering för dess
salter, men på grund av dess korrosionsbeständighet, är det inte lika giftig som vissa andra
metaller.

Snabbfakta:

? Kemiska Beteckning: Pt
? Atomnummer: 78
? Element Kategori: Övergångsmetall
? Atomvikt: Ca:195
? Antal Skal: 6st K, L,M,N, O, P
? Antal elektroner per skal: 2,8,18,32,17,1
? Densitet: 21,45 *


? Upptäckt: 1735 av Antonio De Ulloa
? Smältpunkt: 1768
? Kokpunkt: 3825
? Atomradie: 139 pm
? Kristallstruktur: ytcentrerad kubisk form
? Isotoper: 6 naturligt förekommande och en onaturlig.

Egenskaper:

Platina är en ädelmetall och kan som sådan upphettas i luft utan nämnvärd oxidbildning, och
den angrips ej heller av varma, koncentrerade syror. Den löses däremot vid samtidig närvaro
av ett oxidationsmedel och en komplexbildare, t.ex. av kungsvatten
(saltsyra/salpetersyra=3/1), saltsyra mättad med klorgas eller smält kaliumcyanid i närvaro
av luft. Platina angrips inte av fluor, klor och jod eller av hydroxider. En tunn folie av platina
är genomtränglig för vätgas.

Kännetecken:
Fysisk:
Som en ren metall, är platina silver-vit färg, glänsande och formbart. Platina är
mer formbar än guld, silver och koppar, vilket gör den mest sega av rena metaller, men guld
är fortfarande mer formbart än platina. Det oxiderar inte vid vilken temperatur som helst,
även om det korroderas av halogener, cyanider, svavel och kaustik alkali . Platina är olöslig
i saltsyra och salpetersyra, men löser sig i varmt kungsvatten.

Kemisk:
De vanligaste oxidationstillstånd av platina är +2 och +4. De +1 och +3
oxidationstillstånden är mindre vanliga, och ofta stabiliseras av metall bindning i bimetall.


rekomst:

Platina är ett sällsynt grundämne i jordskorpan; medelhalten är ca 10–15 mg/ton, något
högre än för guld. Det finns gediget eller legerat med andra platinametaller eller järn och
förekommer i bergarter eller framvittrat som sedimentära avlagringar framför allt i
Uralbergen. Det misstas oftast för silver (Ag).

Anndning:

Av de 245 ton platina som säljs i 2010 var 113 ton användes för utsläpp från fordon
kontroll enheter (46%), 76 ton för smycken (31%). Resterande 35,5 ton gick till flera andra
mindre program, t.ex. investeringar, elektroder, cytostatika, sensorer syre , tändstift och
turbinmotorer.

Katalys

Den vanligaste användningen av platina är som en katalysator i kemiska reaktioner, många
gånger som platina svart . Det har använts i denna ansökan sedan början av 19-talet, då
platina pulver användes för att katalysera antändning av vätgas. Dess främsta
användningsområde är i bilar som en katalytisk omvandlare , som tillåter fullständig
förbränning av låga koncentrationer av oförbrända kolväten i avgaserna till koldioxid och
vattenånga. Platina används också inom petroleumindustrin som katalysator i ett antal
separata processer, men särskilt i katalytisk reformering med nafta i högre oktanig bensin
som blir rik på aromatiska föreningar. PtO
2
, även känd som Adams katalysator , användes
som en hydreringskatalysator, speciellt för vegetabiliska oljor, platinametall också starkt
katalyserar nedbrytningen av väteperoxid i vatten och syrgas.

reningar:

Hexaklorplatinasyra nämnts ovan är förmodligen den viktigaste platinaföreningen, eftersom
den fungerar som bas för många andra platinaföreningar. Den har olika
användningsområden som t.ex. inom fotografi, etsningar, outplånligt bläck , plätering,
speglar, porslin färg, och som en katalysator.

lsofrågor: <...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Ne.se Wikipedia Lärare Böcker

Kommentera arbetet: Platina

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-25]   Platina
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59270 [2022-08-09]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×