Ångmaskinen

1 röster
4559 visningar
uppladdat: 2013-05-30
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ångmaskinen

Idéen om ångmaskinen kom upp redan på 1690- talet av fransmannen Denis Papin. Men den första riktigt användbara konstruerades av engelsmannen Thomas Newcomen 1705- 1712, men den var stor och klumpig så James Watt, som kom från Skottland, vidareutvecklade den 1765-1785. Under 1700- och 1800- talet utvecklades många olika ångmaskiner, bland annat tvillingmaskinen och kvadrupmaskinen.  Ångmaskinen var bra eftersom det till exempel gick att variera varvtalen och den hade god driftsäkerhet. Anledningen till att man slutade att använda den under 1900- talet var bland annat på grund av att den hade hög bränsleförbrukning.  När ångmaskinen utvecklades, utvecklades också andra maskiner, till exempel spinnmaskinen och vävmaskinen. Ångmaskinen var drivkraften till de nya maskinerna så efterfrågan av bättre och effektivare ångmaskiner ökade, och ångmaskinen utvecklades ännu mer. Ångmaskiner drev också maskinerna i tryckerier där man tryckte tidningar och böcker. Så det blev lättare att trycka och man fick större tillgång till nyheter, information och kunskap genom böcker och tidningar. Innan det hade nyheter spridits från person till person, och alla kanske fick inte reda på dem. Nu började media att användas mer och alla fick tillgång till tidningar och böcker. Där var det också efterfrågan av bättre och effektivare maskiner som drev på utvecklingen.  En annan anledning till att ångmaskinen utvecklades var att man behövde transportmedel. Man behövde till exempel råvaror som inte fanns där fabriken fanns, man ville skicka sina varor till andra länder för att säljas och man ville ha snabbare och bättre transportmedel för människor. Då började man använda ånglok och ångbåtar som drevs av ångmaskiner.  Så orsaken till att någonting utvecklas är alltså efterfrågan, behöver man inte ha en bättre och effektivare maskin så är det ingen som funderar på hur man skulle kunna göra den bättre. Om man inte bara ”råkar” komma på att något bra som skulle kunna förbättra något. Jag tycker de viktigaste sakerna som ledde till utveckling av ångmaskinen var de med tryckerierna, ånglok och ångbåtar. Att det går snabbare och lättare att producera saker tycker jag inte är lika viktigt som transport och media, men det är ändå viktigt.  Ångmaskinen var väldigt bra för samhället eftersom det bland annat blev lättare att tillverka saker, lättare att transportera folk och varor och det blev lättare att nå ut till folk med nyheter och liknande genom media. Länderna som hade industrialiseringen blev också rikare eftersom de var bättre på att till exempel tillverka varor och kunde exportera till andra länder, och ångmaskinen var ju en viktigt del i det.  För den enskilda människan var det både bra och dåligt. Det var bra för företagsägarna med ångmaskinen, för då kunde de bygga fabriker där de kunde producera varor snabb och billigt, för att sedan sälja och tjäna pengar. Men för till exempel hantverkarna var det inte lika bra, maskinerna tog deras arbete ifrån dom eftersom maskinerna var mycket snabbare och effektivare, och tvingade dom att antingen bli arbetslösa eller jobba på fabriken med maskinerna. Och att arbeta på fabriken var inte ett roligt jobb, man arbetade väldigt hårt och länge, hela 12-18 timmar om dagen! Arbetarna fick en väldigt låg lön och barnen i familjen, som egentligen borde få gå i skolan, blev tvungna att arbeta för att pengarna skulle räcka. Man fick heller inte starta fackföreningar, så stod det i en lag. Men detta ändrades på 1800- talet. Men det var också bra för alla eftersom varorna blev billigare, det blev lättare att ta sig från ett ställe till ett annat med hjälp av tåg och båt, nyheter och information spreds snabbare med tidningar och böcker och då blev det också enklare för folk med nya idéer och åsikter att sprida dom genom böcker och liknande.   Man kan tro att ångmaskinen inte alls påverkade naturen på ett dåligt sätt eftersom det hade med ånga att göra. Ånga är ju inte farligt för naturen, men för att få ånga måste man värma upp vatten, och de gjordes genom att elda med kol. När man eldar med kol bildas koloxid som bidrar till att till exempel växthuseffekten ökar och det är väldigt giftig för djur och växter. Men på den tiden visste man inte att det var farligt, så många stora industristäder var förorenade och smutsiga då.  Det fanns alltså många bra effekter och många dåliga effekter av ångmaskinen, men utan den hade vi kanske inte kommit så här långt i utvecklingen som vi har idag. Hade inte ångmaskinen varit så bränslekrävande hade vi kanske inte velat ha något bättre och vi hade kanske inte kommit på elektricitet . Utan den kanske vi hade varit kvar i det gamla samhället nu.Så jag tycker att det var bra att dom kom på ångmaskinen trots de dåliga sakerna eftersom de ändå bara är historia/förflutet nu, fast en del av de sakerna, till exempel hur de var för arbetarna, kunde de ju undvikit om fabriksägarna inte varit så giriga.   Mekanisering innebär att man ersätter mänsklig kraft med maskiner. Det hände mycket under industrialiseringen. Till exempel när spinnrocken blev t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Ångmaskinen

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2013-10-23

    HÄRLIGT!

  • Inactive member 2013-10-23

    HÄRLIGT!

Källhänvisning

Inactive member [2013-05-30]   Ångmaskinen
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59278 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×