kemiska reaktioners hastighet

1 röster
5814 visningar
uppladdat: 2013-10-12
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Anna Nordlund, NA12A25/9-13
Kemi
Kemiska reaktioners hastighet

Inledning

0,5 g zink ska reagera med 10ml 4M saltsyra.
Uppgifter att göra:
•Skriv reaktionsformeln
•Beräkna utbyte både teoretisk och praktiskt.
•Ta reda på olika sätt att variera tiden för reaktionen.
När zink reagerar med saltsyra enligt formeln:
Zn(s) + 2H
3
O
+
(aq) Zn
2+
(aq) + H
2
(g) + 2H
2
O
Ju mer finfördelad zinken är, desto större är reaktionshastigheten. Förklaringen är, att sannolikheten
för att oxoniumjoner ska kollidera med zinkatomerna är större om kontaktytan mellan vätskan och
den fasta zinken större.
Zink är en oädel metall och kommer därför att oxideras.
Teorin är att Zinken oxideras till (Zn2+) i jonform. Saltsyra skrivs (HCl) men i reaktioner skrivs den
såhär (H+) + (Cl-). Då blir den kemiska reaktioner skriven så här: (H+) + (Cl-) + (Zn2+). Zinken
oxideras och blandar sig med saltsyran, till ett nytt flytande ämne.
För att kunna räkna ut mängden gas vi teoretiskt kommer att få används den allmänna gaslagen;
pV=nRT. Men eftersom det används olika temperaturer kommer resultatet att bli olika.

Utförande

Det första som gjordes var att beräkna hur mycket saltsyra som
behövdes till försöket.
Sedan var det att förbereda för försöket. Allting sattes upp, zinken
och saltsyran vägdes och mättes upp till dess rätta vikt och volym
och det var sedan dags att sätta igång.
Zinken hälldes i saltsyra och resultat kunde ses.
Försöket testades sedan med att ha zinket i olika form och att ha
olika temperaturer på vattnet för att se om det blev olika
hastigheter.
Först testades det med värme. Ett vattenbad med kokande vatten
placerades under provröret med saltsyran och zinket.
Sedan användes ett isbad där isbitar placerades i skålen full med
vatten och mätglaset där gasen senare skulle befinna sig.
Bild 1.

Resultat

Försök 1.
0,5 g zink blandades med 10 ml saltsyra i rumstemperatur.
Små bubblor bildades på zinkbiten och bubblade till slut upp till ytan. Eftersom det inte fanns
någon direkt metall i saltsyra var det istället vätet i lösningen som reducerades.
Ingen tid fanns att anteckna.

Anna Nordlund, NA12A25/9-13
Kemi
Försök 2.
0,14 g zink blandas med 2 ml saltsyra. Återigen bildades bubblor från zinkbiten som steg till ytan.
Men det tog otroligt långt tid för det här försöket att bilda 50ml gas. Det stod och reagerade i en
vecka men lyckades endast få fram 35ml gas och det var lite zink kvar i provröret som hade slutat
att reagera. Se felkällor i diskussionen.
Försök 3.
Den här gången byttes zinkbiten ut till zinkpulver istället för att testa om det gick snabbare.
Efter 10 minuter hade 5ml gas bildats, men det tog ungefär en vecka att få fram 50ml. Se felkällor i
diskussionen.
Försök 4.
I det här försöket blev det mer lyckat. Återigen användes zinkpulver men den här gången 0,5 g och
10 ml saltsyra.
Mängden gas efter antalet minuter:
MilliliterMinuter
100,48
202,41
304,35
408,55
5012,45
Försök 5.
Det här försöket har lika stora mängder som det förra men nu värmdes reaktionen upp för att
observera hastighetsskillnader.
Resultatet:
MilliliterSekunder
108,8
2012,7
3014,5
4016,8
5018,7
Försök 6.
Eftersom försök 5 gick väldigt snabbt bestämdes det att göra det en gång till för att vara på den
säkra sidan. Denna gång blev resultatet såhär:
MilliliterSekunder
106,7
209,3
3010,3
4011,6
5014

Anna Nordlund, NA12A25/9-13
Kemi
Den här gången var förberedelserna bättre och det visade ett bättre resultat.
Försök 7.
Det här försöket gjordes med samma mängder men med ett isbad för att experimentera med en låg
temperatur.
MilliliterSekunder
1063
20188
30460
40864
501432

Diskussion

Var försöken gick ut på var att få fram 50ml vätgas. I dem flesta försöken uppnåddes detta men i
försök 2 misslyckades det. Där uppnåddes endast 35ml på en vecka och det fanns zink kvar i botten
av provröret, så där har något gått snett. Några felkällor kan vara ett överskott av syra eller att det
blivit högtryck i slangen vilket ledde till att gas kan ha spillts ut. Och zinket som inte reagerade
längre kan ha reagerat med syre innan det använts, så det som låg kvar sen efter reaktionen var
antagligen zinkoxid. Samma sak i försök 3, resultatet blev tillslut 55ml vätgas men det tog ungefär
en vecka att komma dit vilket är så ganska konstigt, några felkällor här kan vara ett det blivit fel vid
vägningen av zinket eller att det eventuellt fanns lite luft i mätglaset innan reaktionen.
I försök 4 var det ganska lyckat men det kunde ha gett ett bättre resultat. Det var nämligen pulver
som fastnat högt upp i provröret vilket stoppade upp gasen och gav en sämre tid.
I försök 5 och 6 går det till en början långsamt för att reaktionen är i övergångskomplex, den går
igenom en ”fas” för att reaktionen ska sätta igång, alltså aktiveringsenergi. Reaktionen går troligtvis
fortast när koncentrationen av reaktanterna är som störst, och ju närmare jämvikt desto
långsammare går det.
En intressant fråga att ställa är ”varför går reaktioner där ett fast ämne deltar snabbare om det fasta
ämnet är finpulveriserat än om det förekommer i bitar? Och varför blir reaktionen snabbare om
t...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: kemiska reaktioners hastighet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2013-10-12]   kemiska reaktioners hastighet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59321 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×