Politiskt PM om kärnkraft

1 röster
5239 visningar
uppladdat: 2014-09-29
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Vad tycker alla partier om kärnkraften?

Vänsterpartiet:
Vänsterpartiet vill avskaffa kärnkraften i samma takt som kärnkraften kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering. Detta ska ske med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Det är bristen på säkerhet och det farliga radioaktiva ämnet plutonium som kan spridas ut i världen om en faktor går sönder som gör att det är riskfyllt. Dom anser även att kärnkraften är för dyr för att kunna konkurrera på lika villkor med andra energislag

Socialdemokraterna:
Socialdemokraterna vill avskaffa kärnkraften successivt med hänsyn till sysselsättning och välfärd. Dom vill att den ska avskaffas när det går att ersätta den med el från förnybara källor så som vind och vattenkraft.Dom anser också att det är väldigt viktigt att kärnkraften på ett säkert och effektivt sätt. Socialdemokraterna vill att vi i Sverige ska lösa det här problemet tillsammans genom att komma på olika lösningar för en långsiktigt hållbar energipolitik.

Miljöpartiet:
Miljöpartiet vill ersätta kärnkraften med förnybar energi och smartare energianvändning. Stänga av två gamla reaktorer inom en väldigt snar framtid. Dom anser att den är dålig från första början när man bryter uranet till att man producerar radioaktivt avfall. En anledning till att dom inte vill ha det så här är för att dom menar att barnen får bära kostnaderna och ta riskerna.

Centerpartiet:
Centern vill att inom en generation ska vi ha bytt ut all kärnkraft och istället drivas av 100% förnybar energi. Centern vill att kärnkraftverk inte ska stödjas ekonomiskt och det får inte byggas några nya utanför de platser där de redan finns. Ett långsiktigt hållbart energisystem har Centerpartiet som deras mål. C vill endast använda energikällor som är bra för miljön.

Kristdemokraterna:
KD anser att dom kärnkraftsreaktorer som nu finns ska få ersättas med nya säkrare och effektivare kärnkraftverk. De anser att morgondagens kärnkraft kan vara både säkrare och har möjligheten att bli effektivare än dom nuvarande. Det ska fortfarande vara hårda regler hur det går till från klyvning till förvaring.

Folkpartiet:
Folkpartiet anser att kärnkraft är en del av Sveriges klimatsmarta och säkra elförsörjning som gör att dom vill behålla den. Om nya kärnkraftverk klarar stenhårda krav och regler ska dom få byggas. Dom vill även att det inte är staten som ska äga kärnkraftverken utan att är privatägda företag som ska finansiera dom. FP vill också vara det det ledande landet i forskningen om kärnkraft. Om kärnkraften utvecklas och inte avvecklas så gör det att skapas fler jobbtillfällen.

Moderaterna:
Moderaterna vill inte att vi ska avveckla kärnkraften för snabbt utan att det får ta sin tid. Det kommer att behövas att byta ut de nuvarande kärnkraftverken då vill M att dom nya ska vara trygga och moderna samt är det extremt viktigt att dom följer alla säkerhetskrav. Det ska bara få byggas nya kärnkraftverk där det redan står några.

Sverigedemokraterna:
SD vill behålla och utveckla kärnkraften då den ger oss så jättemycket energi. Om kärnkraften avvecklas så kommer resterande av våra energikällor inte kunna producera så mycket energi som kärnkraften ger så därför måste den behållas enligt dom.

I Socialdemokraterna och Vänsterpartiets syn på kärnkraften kan man se tydliga likheter. Båda de två partierna vill avskaffa den successivt med hänsyn till välfärd och sysselsättning. Så det varken sker för snabbt så vi blir utan en stor energikälla helt plötsligt men samtidigt vill S och V att den inte ska vara kvar för länge då den kan vara grymt farlig om något radioaktivt avfall kommer ut i miljön då den blir livsfarlig. Ett väldigt bra exempel på detta är katastrofen i Tjernobyl då stora delar av världen drabbades av det radioaktiva avfallet som hade spridits åt många olika håll med vinden.

I dom borgerliga partierna kan vi se vissa skillnader och likheter när det gäller kärnkraften. Dom största likheterna kan man se mellan folkpartiet och kristdemokraterna, då båda de två partierna inte vill avskaffa kärnkraften. Dessa två partier anser att kärnkraften är väldigt säker och ger väldigt mycket energi vilket den också är och gör förutom om inte en reaktor går sönder som S och V menar att kan hända. Både KD och FP vill att vi ska bygga nya kärnkraftverk men poängterar kraftigt att dom i så fall måste vara stenhårda regler och krav hur dom ska vara byggda och hur klyvningen och förvaringen ska ske för att vara så säker som möjligt. Om detta sker så leder till att skapas många fler jobb vi får mycket mer energi på ett mer effektivare sätt än förut då dom nya kärnkraftverken kan vara mycket mer effektivare än dom nuvarande.

Moderaternas syn på kärnkraften kan man se likheter mellan både dom röda och FP och KD. När det gäller på hur lång tid och när kärnkraften ska avvecklas kan man sen en likhet mellan dom röda och Moderaterna då M vill att det inte ska ske för snabbt eller långsamt utan det ska ta lite tid lika som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet anser hur det ska gå till. Men Moderaterna anser också att dom kärnkraftverken vi har nu kommer få lov att bytas ut och måste ersättas med nya likaså som KD och FP vill. Dom ska i så fall byggas där det redan finns kärnkraftverk och inte på någon helt annan plats. M poängterar också att det är jätteviktigt att de i så fall håller alla strikta regler som krävs.

När det gäller våra två ’’gröna’’ partier i riksdagen, Miljöpartiet och Centerpartiet så kan man se likheter. Båda dom två partierna vill att vi inom en snar framtid ska få bort all kärnkraft helt och hållet så att vi bara ska få energi från våra förnybara energikällor så som till exempel vind och vattenkraft. Centern skriver att dom som mål vill ha att långsiktigt hållbart energisystem vilket man kan koppla samman med Miljöpartiet dom skriver att det är barnen som kommer få utsättas för stora risker och få betala för allt. Så om vi får ett långsiktigt hållbart energisystem så kommer inte barnen i samhället just nu utsättas för dessa risker som MP anser.

Med dessa åsikter så blir det sprickor i dom två blocken, dom röd gröna och dom borgerliga. Nu när Socialdemokraterna blev det största partiet så har dom sagt att dom vill bara samarbeta med Miljöpartiet och inte Vänsterpartiet. Om man skulle se det från detta område och dom olika åsikter som S och MP har så kommer det nog inte bli så lätt. Då måste dom komma fram till ett gemensamt beslut som båda parterna gillar vilket kanske inte blir så lätt.

När det gäller våra vågmästare Sverigedemokraterna syn på kärnkraften så kan man se likhet mellan dom och de borgerliga partierna Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet. Det betyder alltså att SD vill behålla och utveckla den så mycket som möjligt då våra andra energikällor inte skulle kunna klara av att producera så mycket energi som kärnkraften har tillgång att göra. Sverigedemokraterna har inte så jättemycket att säga om kärnkraften då dom inte har så många åsikter om andra punkter än invandringspolitiken utan att i dom frågorna så tycker dom saker som gör att vi människor skulle gilla dom.

När det gäller dom tre största ideologierna liberalism, konservatism och socialism så står det inte vad dom tycker om själva kärnkraften. Men om man läser om en lite mindre ideologi som ekologismen så kan man se att den värnar för miljön och en hållbar utveckling. I och med detta så kan man koppla ihop Miljöpartiet och Centern med ekologismen i den här frågan då dom vill ha en långsiktigt hållbar utveckling som jag nämnde här tidigare i texten.

Om man kollar på dom andra partierna så kan man se en likhet mellan Socialdemokraterna och ideologin som man kan koppla ihop dom med socialismen ( socialdemokratin ) och det tänket att gruppen tillsammans ska komma fram till saker och att vi ska äga allt tillsammans så alla får det lika bra. Detta kan man då se när Socialdemokraterna påstår att vi tillsammans ska komma på hur vi ska göra för att få en långsiktigt bra energipolitik.

När Folkpartiet skriver att dom inte vill att staten ska äga kärnkraftverken utan att det ska vara privatägda företag så kan man verkligen se att dom är liberallister då dom inte vill att staten ska vara med att bestämma så mycket utan att det ska vara mer frihet till folket att starta företag och äga dom. Mer makt till folket och mindre till staten.

Eftersom att Kristdemokraterna vill att vi ska ha kvar kärnkraften så kan man man koppa ihop det med deras ideologi konservatismen då dom vill bevara det som är och inte göra några förhastade förändringar.

Jag skulle vilja påstå att ideologierna fortfarande lever kvar då man kan se drag från ideologierna nu i politiken. Ett parti som man verkligen kan koppla ihop med en ideologi är Feministiskt Initiativ då deras huvudståndpunkt är att vi ska få ett helt jämställt samhälle. Feminism = jämställdhet. Man kan även se att i grunden till alla partier så kan man se stora som små likheter så som ett liberalistiskt parti som Folkpartiet vill att det ska vara mer frihet till folket precis som det va när ideologien liberalism skapades.

Men samtidigt så kommer det hela tiden...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politiskt PM om kärnkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2014-09-29]   Politiskt PM om kärnkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59435 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?



Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×