Politik

1 röster
3078 visningar
uppladdat: 2014-11-12
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Miljöpartiet A) Det grönapartiet(miljöpartiet) är ett parti som strävar efter en grön värld alltså en värld där alla kan leva ett liv utan att bekymra sig varken om sin eller världens framtid. Det grönapartiet har ett internationell och nationell perspektiv där alla lever inom naturens ramar med insikt på att samhället bör ha en kompakt förbindelse mellan individer och naturen. Miljöpartiet vill lägga lite fokus på folk minoritet som lever i samhället fast inte har någon hörd röst exempelvis muslimer, romer och samer. Miljöparti är en rörelse som uppstod för miljö, jämställdhet, solidaritet och fred. De känner att dem har en politisk lösning för alla problem som mänskligheten står inför och vill möta alla problem med lösningar som inte har negativ effekt för naturen och inte heller den globala samhälle. De vill få bort alla diskriminering och att jämlikhet och jämställdhet är grunden till ett rättvist samhälle och dem har en positiv feministisk föreställning. B) Skolan:
Miljöpartiet har lösningar som kan gynna alla barn, lärare och den kommande generationen. Miljöpartiet insåg att Sverige är på väg in i en lärarkris och att det saknas enligt arbetsförmedling 1400 lärare. Idag tillhör läraryrket ett av samhället mest stressade yrkan. Det visar sig att lärare har på sig lite tid för att kunna genomföra arbetet på bra kvalitet och det är omöjligt, därmed får alla lärare en låg lön jämfört med det höga krav som deras yrke kräver. Allt det här ledde till lågt söktryck till lärare utbildning och sen Alliansen tillträdde har en av fyra lärare lämnat yrket. Alliansen har tagit bort behörigheten till högre studier från yrkesprogrammen och det ledde att färre elever söker till yrkesprogrammen. De reformer som Alliansen infört var dåligt planerade och skolans resultat fortsätter att sjunka. Miljöpartiet vill att lärare ska ha bättre arbetsvillkor och högre lön. Bättre arbetsvillkor och hög lön kan få att flera söker till lärarutbildning och att läraren kan klara det jobbet kräver och kunna undervisa på en bra kvalitet. Miljöpartiet ansåg att läraren måste ha mer tid för elever och mindre tid åt papper. Det ska finnas flera lärare, specialister, pedagoger, studie-yrkesvägledare och elevhälsa så att skolan ska kunna hantera elevgrupper i mindre grupper. Miljöpartiet vill ge alla elever möjlighet att läsa vidare på högskola efter avslutade gymnasiestudier. Alla gymnasieelever ska få läsa minst ett estetiskt ämne. Många olika alternativ är bra. Miljöpartiet vill att elever ska ha möjlighet att välja den utbildning som passar just dem. Arbetslöshet: Sverige behöver en investeringspolitik som skapar ekonomisk utveckling. Den nuvarande stigande arbetslöshet, ungdomsarbetslöshet och bristande ledarskap i klimat och miljöfrågor måste brytas. Miljöpartiet föreslog att gröna investeringar och moderniserat samhälle kan skapa mer jobb, alltså många jobb skapas idag runt om världen när nya vindkraftverk anläggs, återvinningssystem byggs ut. Att Modernisera Sverige kommer det behövas mycket arbetskraft och där kan det skapas flera jobb. Att bygga bostäder, bygga ut kollektivtrafik och utveckla städer kommer det behövas flera ekonomer, ingenjörer, elektriker och fler andra experter/specialister. Miljöpartiet vill underlätta för unga att vidareutbilda sig och hitta praktikplats. Det ska också vara lätt för unga och starta och driva små företag. Miljöpartiet föreslog att arbetsgivarensavgift ska sänkas med 10 procent och företaget behöver inte ta ansvar för sjuklön. Vård och omsorg: Miljöpartiet vill att alla äldre ska ha rätt och välja mellan att stanna hemma eller bo i äldreboende. I fall äldre skall bo hemma skall dem bo hjälp så att äldre kan sina vardags sysselsättning utan att få något hindar och så länge dem orkar hålla sig friska. Få kommunen och utveckla sin åtgärder mot missbrukare och öka det aktivt. Försöka aktivt lära skolungdomar om drogens negativa effekt och ifall man är missbrukad då är det obligatoriskt och få missbruksvård. Miljöpartiet har fundering om att försöka sänka arbetstider till 35timmar inom vård och omsorg och vården ska inte vara vinstdrivande.
Energin: Förnybar energi har aldrig varit billigare. I Världen växer den snabbaste av alla energislag. Ansvar för miljö och klimat kräver förnybar energi. Idag slös mycket energi bort. Miljöpartiet vill satsa på vindkraft, solenergi och annat förnybart så att Sverige ska kunna avskaffa användning av kärnkraft och kolet. Genom att bygga ut det förnybar och satsa på smartare energianvändning kan det svenska samhället få en hel förnybar elproduktion. Sverige bör lära av andra länder att man kan vara miljövänlig och oberoende av kärnkraft och kol och använda istället solceller på taket eller alla kan gå hand i hand och köpa en vindkraftverk och att alla bönder kan ha nytta av solpaneler på hela åkrar. Försvaret: Konflikter och krig är ofta och det är svår att förstå, lösa och hantera. Det råder brist på lämpliga och effektiva åtgärder. Det har visat sig att det inte är tillräckligt att förlita sig på dem militära strategier. Det saknas metoder och strukturer för förebyggande och civila insatser. Idag lägger Sverige mycket resurser på vapenproduktion och militära insatser än på förebyggande civila fredsarbete. När det kommer till den faktiska prioriteringen inom den svenska säkerhetspolitiken går för varje hundralapp går 85 kronor till militära insatser och endast 15 kronor till civila insatser(1) . Miljöpartiet tycker att Sverige ska förbli militär alliansfritt och inte ingår i avtal med Nato eller andra försvarsgarantier och ska själv ansvarar för försvaret av Sverige. Miljöpartiet inser att Sverige inte främjar världsfreden genom att söka medlemskap i Nato. Sverige Har förklarat sig vara neutral i en konflikt och ger inte något stöd till krigsansträngningarna för någon av krigs parter. Miljöpartiet tycker att ställa om försvaret för att hantera och bidra till en fredlig lösning av konflikter. Sverige ska agera i solidaritet med väldens utsatta och krigsdrabbade människor inte med krigsindustrin. Sverige ska stärka sitt gemensamma utrikes och säkerhetspolitik genom att skapa en fredskår. Fredskåren ska vara tillgängligt för konflikter i syftet att förhindra att våldet upptrappas och istället bidra till en fredlig lösning.
Miljöpartiet tycker att försvarsmål är skapa säkerhet och att skydda befolkningens liv och hälsa, samhällets funktionalitet och vår förmåga att upprätthålla grundläggande värden som demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter. Sverige måste kunna hantera en mångfald av olika typers hot, som miljöförstöring, direkta konsekvenser av den globala uppvärmningen, katastrofer, terrorism, organiserad brottslighet och cyberattacker. C) Miljöpartiet är en av dem partierna som får det minsta negativa kritik av massmedia p.g.a. Svenska journalister föredrar Miljöpartiet. JMG(Journalistik medier och kommunikation, Göteborgs universitet) har gjort undersökning 2005 och journalisterna har visat stöd för miljöpartiet ”Sedan den undersökningen har journalisternas stöd för Miljöpartiet ökat med 19 procentenheter” säger JMG. 15 procent av journalisterna i undersökningen stöder Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna har 14 procent av journalisterna bakom sig. De övriga partierna i undersökningen får lägre siffror: Centerpartiet (4 procent), folkpartiet (7 procent), Kristdemokraterna (2 procent), Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ (1 procent vardera). Bland journalister på Sverige Radio ungefär 54 procent att de sympatisera med miljöpartiet och på STV 52 enligt JMG. Professor Kent Asp säger i en intervju i STV ”Att journalisternas sympatier för Miljöpartiet gör att partiet får en gräddfil i medierna. Han menar alltså att miljöpartiet befinner sig i komfort zon där det inte sker någon bevakning över Miljöpartiets politik av median. En annan undersökning som är gjort av Sifo visar att miljöpartiet har överhuvudtaget nästan inte haft någon kritisk publicitet. Sifo har analyserat huvudnyheterna på sex av landets största nyhetsredaktioner alltså DN, SvD, GP, Aftonbladet och SVT rapport. Alla de ovannämnda undersökningar visar att miljöpartiet blev särbehandlat och betraktades som ett parti som kom undan dem besvärliga frågor och ses nuförtiden som ett ofarligt parti. SVT beskriver miljöpartiet som ”ett parti som bara vill gott, gröna sköna typer som vill rädda världen, är snäll mot djur och alltid har ditt bästa i åtanken” och det får folk och rösta på MP.
D) Miljöpartiet har flera valfrågor som troligtvis kan vara de viktigaste frågorna i valet. Partiet vill att satsa på en Green Sverige där investeringar till ett bättre samhälle som skapar en klimat politik och nya jobb inom grön miljöteknik. Språkrör Åsa och Gustav har presenterat vilka som är de viktigaste frågorna och dem svarade Tågen, Lönerna, jämställda löner och klimatet är i fokus. Jag tycker den viktigaste fråga är klimatet som kan berör mitt liv och omgivningen. Klimatförändringarna beror på både naturlig och mänsklig påverkan. Mycket talar idag för att klimatet förändras mer än vad de naturliga variationerna åstadkommer. Orsaken till detta är högst troligt människans aktiviteter. Denna påverkan orsakas framförallt av utsläpp av växthusgaser och förändringar vid jordytan. Om vi människor inte bevarar naturen och klimatet redan nu så tror jag att många människor inte kommer överleva när klimatet alltså förändras det kommer att hända översvämningar och Stigande havsnivåer, smältande glaciärer och förändrade förutsättningar för jordbruket är direkta klimateffekter som människor inte klarar. Ifall vi struntar i att bevara naturen så drabbas vi av dem grova förändringar som kan leda att många förlorar sina liv och sen kommer inte politiken handla om att skapa flera jobb eller bättre skolor fast det kommer handla om människans existens. Dagens globala uppvärmning påverkar såväl natur som människor och det är vi som är orsaken. Förbränning av fossila bränslen (kol, olja och natur- eller fossilgas), jordbruk och skogsskövling har lett till ökade halter av växthusgaser i atmosfären. Lösningen finns för oss att bygga ett hållbart samhälle som har samspel med naturen. För att minska utsläppen och den dåliga effekten behöver vi öka andelen förnyelsebar energi som miljöpartiet föreslog. Det är viktigt att inse att klimatfrågan utmanar många traditionella ekonomiska modeller i och med att största "kostnaden" drabbar fattiga människor, utsatta djurarter och framtida generationer.

Det som krävs idag är vilja och mod att tänka i nya banor. Sverige har unika förutsättningar att göra något åt koldioxidutsläppen. Många svenskar är miljömedvetna. Sverige har även naturliga förutsättningar, med långa kuster och mycket skog, som ger oss unika möjligheter att ta tillvara på förnybar energi. Svenska företag, politiska partier tar dessutom miljöfrågor på allvar. Det är svårt att finna något land i världen med bättre förutsättningar än Sverige att påbörja en omställning till ett hållbart energi- och transportsystem.

E) Om miljöpartiet vinner skulle flera saker förändras i samhället inom olika valfrågor exempelvis Klimat, Skolan, jobb och Jämställdhet. Sverige ska vara ett föregångsland utan klimatutsläpp men fullt med kollektivtrafik och ekologiska mat. Maten och närodlat: Miljöpartiet ska genomföra ett kvalitetslyft för maten i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Partiet ska kräva att ekologiska, vegetarisk och närproducerad mat och att mjölk, kött och ägg kommer från en djurgård som har bra krav på djurens välfärd. Miljöpartiet vill ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet och att det ekologiska jordbruket ska göras mer lönsamt. Miljöpartiet vill att Sveriges livsmedelsförsörjning ska göras långsiktigt hållbar, även i ett läge med höga oljepriser. Kollektivtrafik: Att resa många tillsammans i buss, tåg och tunnelbana är mer effektivt än att var och en tar bilen. Miljöpartiet ska rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet samt knyta Sveriges storstadsregioner med Oslo, Köpenhamn och vidare ut i Europa. Fördubbla kollektivtrafik. Förnybar energi: Förnybar energi är billig och miljöpartiet vill att människor ska ta ansvar för miljö och klimatet och därför ska partiet satsa på vindkraft, solenergi och allt annat som är förnybar så att Sverige släpper använda kol och kärnkraft. Grönmiljöteknik ska utvecklas och den ska vara tillgänglig för alla människor så att det ska bli lönsamt och använda solceller på taket och kanske delägare i vindkraftverk och det underlättas för alla som vill äga sin egen el. F) Om miljöpartiet kommer in i regeringsställning det kommer vara lätt för dem och genomföra vissa frågor och inte genomföra andra till exempel miljöfrågor kommer partierna vara oenade i vissa ämnen inom miljöfrågan. Jämställdhetsfråga är lätt för miljöpartiet att genomföra i regeringsställning så det lär inte vara något problem för miljöpartiet.
Debatten om miljöfrågor har pågått i många år, men frågan är långt ifrån löst fast politikerna är överens om vissa saker inom miljö ämne exempelvis utsläppsminskning. Miljöpartiet och Alla andra partier vill minska utsläppen och frågan är hur mycket procent det ska minskas. Som det ser ut nu partierna är enade om att minska koldioxid utsläpp i genomsnitt mellan 40 % till 80 % och det går att diskutera den procentuella minskningen och enas om en bra lösning. De partierna ska minska utsläppen genom att använda sig av förnybarenergi metod alltså använda solkraftverk, vindkraftverk och vattenkraft. Inom samma ämne alltså miljöfrågan kommer miljöpartiet att ha svårt och lösa Kärnkraftverks fråga eller genomföra den med andra partier som är majoriteten exempelvis M, S, FP, KD och SD. Alla de partier vill ha kvar kärnkraften och har ingen lust och avveckla den för dem anser att man inte kan använda endast förnybarenergi helt 100 % för att det inte är så klart om att den energi källan som kommer ersätta kärnkraften kommer täcka Sveriges behöv och Produktionskostnaderna är låga. Jämställdhet är alla enade om den och alla vill lösa löneklyftan mellan kvinnor och män och att pappor ska ta mer av deras pappaledighet som kvinnor gör.
G) Miljöpartiet har fått 6,8 % alltså 429 275 röster och kommer ha 25 mandatär. Och som det ser ut nu att (S) har vunnit valet och Stefan Löfven säger att han kommer bilda en regering med Miljöpartiet och utesluta Vänsterpartiet. Källa: TV H) I en demokrati så tar man gärna för självklart att man inom massmedia arbetar ärligt och ger en rättvis rapportering och inte använda sin position för att manipulera. Men det har visat sig att man inte kan lita på massmedias ärlighet. I en undersökning som utfört av SIFO visar sig hur media behandlat olika partier. Resultatet visar att MP blivit behandlat positive däremot Allians partierna blev negative behandlat. En stor del av journalistkåren sympatiserar med miljöpartiet och vänsterpartiet och det ger en vink om saken. Svenska journalister föredrar Miljöpartiet. JMG(Journalistik medier och kommunikation, Göteborgs universitet) har gjort undersökning 2005 och journalisterna har visat stöd för miljöpartiet ”Sedan den undersökningen har journalisternas stöd för Miljöpartiet ökat med 19 procentenheter” säger JMG. 15 procent av journalisterna i undersökningen stöder Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Moderaterna har 14 procent av journalisterna bakom sig. De övriga partierna i undersökningen får lägre siffror: Centerpartiet (4 procent), folkpartiet (7 procent), Kristdemokraterna (2 procent), Sverigedemokraterna och Feministiskt initiativ (1 procent vardera). Trots allt den vinkling som median utövar, har miljöpartiet inte fått tillräckliga röster så att MP ska vara största parti i hela Sverige.

Källkritik: http://www.mp.se/sites/default/files/gron_politik_ger_nya_jobb.pdf http://www.mp.se/politik/energi http://www.mp.se/sites/default/files/pm_fredskar_140110.pdf http://www.mp.se/politik/tag-och-kollektivtrafik http://www.mp.se/politik/mat-och-jordbruk Miljöpartiet som ligger bakom de sidor och man ser att på hemsidan står kontakt uppgifter och då kan man kontakta dem om man har några synpunkter. Man kan lita på de källorna fast man måste vara medveten om att dem källor är en aning påverkade av MP ideologi så att det ska passa deras intresse. Källorna är publicerade år 2013 och det visar att dem är aktuella även undersökningar som presenteras i källorna är nya och har utförts nyligen. Informationen är riktad mot svenska folket om hur situationen är i Sverige idag och dels att påverka. Källorna hänvisar till några forsknings hemsidor vilket jag tycker att den förstärker källan ännu mer.
I en av de källor har MP jämfört Sverige med Tyskland utan att ta hänsyn till att Sverige och Tyskland är två länder som har olika ekonomiska nivåer. På denna studier redovisar källan att Tyskland har ställt om energisystemet med en viss summa och består att Sverige kan stå för kostnader som Tyskland gjort fast källan hänvisar inte till någon undersökning. Studier som presenteras i källan är inte baserat på Sverige budget, men källan har tagit upp att kostnader kan skiljer sig beroende på hur man ställer om den svenska ekonomin. Studier som nämns i Källorna är gjorda föra året och allt annat ser proffsig ut annars. Jag kan bestå att källan är mycket pålitlig för att den källa uppfyller dem källkritiks kriterier alltså det står tydligt vem som ligger bakomsidan, vad hemsidan har för syfte, hur man kontaktar skribenten och resten av kriterier.

http://www.tns-sifo.se/rapporter-undersokningar/senaste-undersokningarna/politiska-mediebilden-i-toppnyheter http://www.wwf.se/vrt-arbete/klimat/lsningar/1124285...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Politik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Mohammad Idress [2014-11-12]   Politik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59482 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×