vetenskapligrapport hpv

2 röster
2442 visningar
uppladdat: 2014-12-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17
Curie
Vetenskaplig rapport
Humant Papillomvirus
Chantal Madriaga Bravo
Sjölins Gymnasium Nacka
Curie
Ht 2014
Linn Johnsson

Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17
Curie

Innehållsförteckning
Syftet med en innehållsförteckning är att ge en överblick av arbetets innehåll. Det ska
tydligt framgå vilka rubriker som är huvudrubriker respektive underrubriker. Kom ihåg
att lägga in sidnummer även i själva rapporten. Innehållsförteckningen ska vara gjord i
textbearbetningsprogrammet, t.ex. i Word.

1 Inledning

Det valdes att ta reda på information om Humant papillomviruset. I början ville jag ta
reda på var Hpv kommer från och hur det uppstår. Men det värkar vara ganska svårt att
svara på denna fråga. Så vi valde att ta reda på vaccinet och hur det kan hjälpa .

1.1 syftet
Syftet med denna vetenskapliga rapport är att kunna ta reda på hur HPV uppkom och hur
man kan skydda sig mot sjukdomen. Vi vill även se vad vaccinet kan ge för olika effekter
på människor och hur säkert det verkligen är .

1.2 frågeställningar

Vad är HPV?
Hur sprids viruset?
Hur fungerar vaccinet ?
Hur kan man skydda sig mot HPV?

2. Metod
Det har valts att användas av främst hälsomyndigheten som en källa (internet källa), och
Wikipedia på engelska som även har böcker och forskare som ursprungskällor (internet
källa).


3.Resultat
3.1 Vad är HPV?

Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17
Curie

HPV står för humant papillomvirus och det är en grupp av över 100 olika virustyper
som bland annat orsakar vårtor och där vissa typer är associerade med genital cancer
och andra cancerformer i svalgregionen (tonsillcancer). Hos de allra flesta ger HPV en
infektion som inte märks alls och läker ut av sig själv. HPV sprids via sexuella
kontakter och det sprids väldigt lätt. De flesta infekteras med en eller flera olika typer
av viruset. Några av dem som infekteras gör sig inte av med viruset ur kroppen och det
har visat sig att personer med kvarstående HPV -infektion har en ökad risk att på sikt
få livmoderhalscancer och även vissa andra ovanligare typer av cancer.
1


3.2Hur sprids viruset?
Virustyperna som kan ge vårtor och livmoderhalscancer smittar lätt vid sexuell
kontakt. Eftersom viruset är vanligt i både slemhinnorna och huden i underlivet kan
hudkontakt också leda till smitta. Det är inte möjligt att ta reda på när eller av vem du
blivit smittad. Smittöverföringen kan ha skett för många år sedan. Kondom ger ett
visst skydd men det finns fortfarande en smittrisk eftersom HPV- virus kan finnas i
hud som inte täcks av kondom.
Alla som har haft sexuell kontakt kan ha blivit smittade av HPV. Risken för HPV-
smitta ökar med ökat antal sexualpartners. Även om en kvinna haft få eller bara en
sexualpartner kan hon ha smittats och löpa en framtida risk att utveckla
livmoderhalscancer.
23.3Hur fungerar vaccinet ?
Det finns studier som visar vaccin hjälpa till att förhindra infektion av HPV-virus, men
det finns inga studier som visar att det stannar cervical cancer dessa resultat kommer
inte att börja bli känd för de kommande 20-30 åren!

USA har använt detta vaccin sedan 2006 så det är bra att titta på information som

1
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/humant-papillomvirus/#2

2
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/smittskydd-och-
sjukdomar/vaccinationer/fragor-och-svar/humant-papillomvirus/#top

Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17
Curie

rapporteras av flickor och deras föräldrar till deras Vaccine biverkningsrapportering
System (VAERS). Det har varit över 26.500 biverkningar som rapporterats nästan
5.500 av dem fortfarande inte återhämtat sig. Nästan 100 funktionshindrade, 119
dödsfall och nästan 60 med livmoderhalscancer! Plus allvarliga biverkningar såsom
geni och ansikts vårtor, kramper, kramper, epileptiska anfall, andningssvårigheter,
minskad syn, förlamning och allvarliga allergiska reaktioner.

Det finns inga data som visar att vaccinet kvarstår efter mer än 7 år (vilket innebär att
du måste hålla med fler vacciner och mer av deras toxiner och eventuella
biverkningar). Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar
(HPV Guidance juli 2012) säger "Det är fortfarande okänt hur länge effektiv
immunitet varar ... upp till 7 år i dag. HPV-vaccin kan inte ersätta cervixscreening "

Vaccinet är inte garanterat att skydda mot de stammar av HPV det är tänkt att
förhindra.

De inledande säkerhetsstudier gjordes på unga kvinnor 15-26 år men de är nu
vaccinerar mycket yngre flickor som kanske inte gått igenom puberteten. Det finns
ingen långsiktig provning av om detta kan påverka deras framtida fertilitet.

Den Gardasil Vaccin innehåller aluminiumhydroxyfosfatsulfat sulfat och Cervarix
aluminium hydroxide- Aluminium är ett känt nervgift (

Den Gardasil vaccinet innehåller polysorbat 80, som kan orsaka anafylaktisk chock
och infertilitet.

De flesta av placebo i försöken för vaccinet innehöll samma ingredienser, som
vaccinet bara minus HPV. Det var inte en godartad placebo såsom saltlösning som du
förväntar dig att använda. (Den saltlösning användes endast för att testa lokaliserade
platsen reaktion) Det är dessa mycket samma ingredienser som möjligen orsakar de
mer allvarliga biverkningar.

"Har inte utvärderats för potential att orsaka karcinogenicitet eller genotoxicitet."

Chantal Madriaga Bravo 2014-11-17
Curie

(Med andra ord, kan Merck inte garantera att det inte kommer att orsaka cancer.)

Merck varnar också för att dess vaccin är inte för kvinnor som "redan är infekterade"
med en eller flera av de fyra proteinerna det skyddar mot. Om du redan har HPV det
rapporteras att öka risken för pre cancer cervix lesioner med 44,6%
33.4Hur kan man skydda sig mot HPV?

4.Diskussion
I den avslutande delen av rapporten får du utrymme att tolka, diskutera och dra slutsatser
av de resultat du presenterat. Diskutera dina resultat och sätt dem i ett sammanhang, t.ex.
i relation till frågeställningar, metod, di...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.hpvfacts.co.uk/questions.html

Kommentera arbetet: vetenskapligrapport hpv

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2014-12-18]   vetenskapligrapport hpv
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59520 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×