Forrest Gump: Historiebruk och källkritik

1 röster
20851 visningar
uppladdat: 2015-10-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Forrest Gump är en välkänd film från 1994 som de allra flesta har sett. I filmen får man möta Forrest Gump som, trots sin avsevärt begränsade intelligens, lyckas bli elitidrottsman, krigshjälte i Vietnamkriget och framgångsrik affärsman. Under sitt liv möter han många kända personer och är med i många välkända händelser genom historien.

Filmakarna av Forrest Gump använder sig mycket av kommersiellt historiebruk. Filmen är en komedi vilket innebär att den är skapad för att underhålla tittarna. Genom att använda sig av historia, i samspel med Forrests begränsade intelligens och sin blåögdhet, skapas en den komik som lockat miljontals människor från alla delar av världen att se filmen. Ett exempel på när historia har används i kommersiellt syfte är Vietnamkriget. De allra flesta tittare vet vad Vietnamkriget var och filmer erbjuder ingen ny fakta om kriget i sig. Däremot är det underhållande då Forrest inte har någon aning om vad det är han gör i Vietnam. Han möter även Elvis Presley och enligt filmen skulle Forrest vara Elvis inspiration till de kända dansstegen som karaktäriserar Elvis Presley. I filmen ger Forrest även upphov till den kända smileyn och uttrycket “Shit Happens” samt bidrar till pingpongdiplomatin mellan USA och Kina i början av 70-talet. Att filmen använder sig av historiska händelser i ett kommersiellt syfte är tydligt och man skulle kan med säkerhet säga att de har lyckats då filmen har setts av miljontals människor.

Det finns även en viss underton av politiskt-pedagogiskt historiebruk, framför allt scenernasom handlar om Vietnamkriget. När Forrest tillfrågas om Vietnamkriget svarar han: “Sometimes when people go to Vietnam, they go home to their mommas without any legs. Sometimes they don’t go home at all. That’s a bad thing. That’s all I have to say about that.”. Forrest förstår inte meningen med vad de gör i Vietnam. Det enda han vet om vietnamkriget är att folm skadas och dör utan att han förstår varför. Hans bästa vän Jenny är även aktiv inom organisationer som bland annat arbetar mot Vietnamkriget. Detta framställer Vietnamkriget som en smutsfläck i Amerikansk historia och det är tydligt att filmakarna alternativt författaren bakom boken som filmen baseras på är emot Vietnamkriget.

När filmen om Forrest Gump släpptes fick den väldigt mycket uppmärksamhet just för att filmmakarna använde sig av historiska händelser på ett sätt som man aldrig tidigare gjort. Det finns flera andra sätt som man istället hade kunnat bruka historia på. Om filmmakarna hade använt sig av moraliskt historiebruk skulle man kunna tänka sig att de använt sig av Vietnamkriget för att indirekt kritisera eller hylla USA:s inblandning. Genom att endast visa positiva handlingar och om Forrest talade om armén och armélivet på ett tilltalande vis skulle USA:s inblandning kunna framställas som något positivt och de amerikanska soldaterna som hjältar. Detta hade antagligen väckt många debatter då vissa är positivt inställda till USA:s inblandning med andra är negativt inställda till den. Det skulle även kunna ge folk en missvisande bild av vad som faktiskt hände och på så vis skulle en spelfilm kunna användas för att skapa missnöje mot en av världens största nationer.

Man skulle även kunna använda sig av vetenskapligt historiebruk. Filmskaparna skulle i så fall sträva efter att efterlikna det som faktiskt hände så mycket som möjligt. Detta skulle omöjliggöra scener som när Forrest Gump ger inspiration för Elvis danssteg och smileyn då detta inte alls är vad som hände. Däremot skulle man kunna ha med Vietnamkriget, dock presenterat det på ett vis som stämmer bättre överens med verkligheten än vad det gör i filmen. Vetenskapligt historiebruk förekommer oftast med anledning av att sprida kunskap om ett ämne. Konsekvenserna av att använda sig av denna typ av historia bruk kan vara att filmen inte säljer lika bra som andra filmer då filmmakarna begränsas vad som verkligen hände till skillnad från vanliga spelfilmer som ofta innehåller mycket komedi och action och som därför ofta säljer bättre. Å andra sidan skulle filmen kunna användas i utbildningssyfte och på så vis kunna sprida kunskap om ämnet.

Många ser idag filmen Forres Gump som ett utmärkt sätt att lära sig en del historia på. Det är dock viktigt att man  betraktar filmen ur ett källkritiskt perspektiv.  Men kan visserligen lära sig en del av att se på filmen. Man får till exempel en bra inblick i hur folk med fysiska såväl som mentala handikapp behandlades i samhället. Forrest Gump var fysiskt handikappad men kunde få hjälp av läkare som påstod sig kunna bota hans problem. Hans låga IQ  begränsade dock hans möjligheter i samhället. Han hade väldigt svårt att få vänner och han kommer in på skolan endast tack vare hans mammas envishet och att hon spenderade en natt med skolans rektor. Detta speglar verkligheten då man förr inte hade stor kunskap om handikapp som Forrests och mentalt handikappade personer ofta hade det svårt att klara sig bra i 80-talets samhälle. Även mörkhyade särbehandlades och i en scen där mörkhyade nekas plats på ens skola för amerikaner visas tydligt på rasskillnaden i 80-talets Amerika.  Man kan också lära sig mycket om den amerikanska befolkning och de olika åsikterna angående Vietnamkriget med mera. Ett exempel på detta är Jenny som är aktiv inom en fredsrörelse och som umgås med medlemmar i the Black Panther Party. Man måste dock ta i beaktande att filmen endast visar ett fåtal människors åsikter och att det självklart finns många personer med åsikter som motsätter sig karaktärernas åsikter. Man kan självklart även använda sig av filmen för att utreda hur man till exempel använde sig av historiska händelser i filmer under 90-talet

Däremot kan kan man inte använda sig av filmen som källa för att lära sig om till exempel Vietnemkriget med anledning av att filmen endast tar upp en händelse av tusentals och att Forrest Gump faktiskt inte visste vad de gjorde i Vietnam. Detta skapar en missvisande bild av händelsen. Det finns även en viss tendens då filmamakarna har anledning att överdriva eller försköna händelsen för att filmen ska bli mer spännande och sälja bättre. Som nämnts ovan presenteras Vietnamkriget som ur ett negativt perspektiv vilket ger ytterligare anledning till att källan inte är trovärdig. Man kan inte heller använda sig av filmen för att utreda vad som hände under Watergateaffären. Filmen berör denna händelse endast flyktigt då Forrest hålls uppe på kvällen av att inbrottet som sker på andra sidan gatan. I filmen kontaktar Forrest säkerhetsvakten Frank Wills, den säkerhetsvakt som i verkligheten upptäckte inbrottet. Dock var det inte ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Forrest Gump: Historiebruk och källkritik

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2015-10-05]   Forrest Gump: Historiebruk och källkritik
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59641 [2022-08-07]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×