Energi/ Elkraft

2071 visningar
uppladdat: 2015-10-31
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Energi 

Sverige är ett av de länder i världen som använder mest energi per invånare. Vi använder både 
förnybara och inte förnybara energikällor. Våra viktigaste energikällor är olja, biobränslen 
kärnkraft och vattenkraft. 
 
Vattenkraft­ och kärnkraftverket ger oss elektricitet till bostäder och industri.  
Den energi som vi använder i vår vardag kommer främst från dessa kraftkällor 

 

 
 
Vattenkraft
Vattenkraft är en av de energikällor som vi använt längst. Energi som finns i strömmande vatten 
(rörelseenergi) får ett vattenhjul att snurra. Vattenkraften är idag den största energikällan av 
förnybar energi. Den motsvarar ca 45 procent av den svenska el­produktionen. Vattenkraft drivs 
av solen.  Idag byggs inga nya vattenkrafverk. De flesta vattenkraftverk uppfördes under 40­ 50 
talen.  
 
Vattenkraftverk kan snabbt kunna reglera 
produktionen efter skiftande behov. Det vill 
säga med vattenkraftverk kan man producera 
el när den behövs som bäst. 
Vattenkraftverken lagrar vattnet i stora 
magasin som fylls på av snösmältning och 
regn under vår, sommar, höst (lägesenergi). 
Sen släpps det iväg så mycket vatten som 
behövs för att få tillräckligt med el. Med 
hjälp av generatorn i kraftverket omvandlas 
rörelseenergin tillelenergi. Elenergi är 
egentligen en form av rörelseenergi eftersom 
det handlar om en ström (rörelse) av 
elektroner.  
Elenergin omvandlas till olika 
former,rörelseenergi i en elmotor, ljus i en lampa eller värme i ett element. Den sista 
omvandlingen är att energin övergår till värme som inte kan utnyttjas mer av människan.  
 
 

Fördelarna med vattenkraftverk­  

 
Med förhållandevis enkel teknik kan man utvinna stor mängd av förnybar energi i princip utan 
utsläpp i miljön. Vattenkraften är dessutom lätt att reglera vilket underlättar utbyggnaden av 
annan elproduktion såsom vinkraft som inte kan regleras.  
 
 


Nackdelarna med vattenkraftverk­
? Byggandet av kraftverk och dammar innebär ett ingrepp i 
miljön som förändrar förutsättningarna för livet i och invid vattendraget.  
  
Det som är bäst med vattenkraftverk är att den inte släpper utsläpp i miljön. Jag tycker att 
Sverige borde satsa på att producera elen från vattenkraftverket eftersom ju mer el produceras 
från vattenkraft desto mindre el behöver produceras från större miljöpåverkan som till exempel 
olja och kol. Dessutom har ju Sverige så många älvar så passar vattenkraftverket extra bra. 
Olja, som smörjer och reglerar kraftverken, utgör den största risken för miljön vid driften av ett 
vattenkraftverk, men det jobbar till exempel E.ON på för att främja biologisk mångfald. 
 
 
 
 
 
 
Vindkraftverk
Vindkraft är den förnybara energikälla som ökar mest i världen. och är en viktig energikälla för 
att minska koldioxidutsläppen. 
 
 
Det finns olika sorters 
vindkraftverk. De vanligaste 
har horisontell axel eller 
vertikal axel, men det finns 
andra mer exotiska 
varianter. Vindkraftverk med 
horisontell axel är helt klart 
vanligast. 
 
 
 
 
 
 
 
Ett vindkraftverk omvandlar vindens rörelser till elektrisk energi genom att kraft förs över från 
vindkraftverkens snurrande blad via en axel och en växellåda till en generator som gör el av 
mekanisk energi. Elen som generas kan sedan användas för eget bruk eller levereras ut på 
elnätet.  

 
Vindens kraft förs över via en axel och en växellåda till en generator. Rörelseenergin omvandlas till el i 
generatorn.  
 
Elen transformeras till rätt spänning för elnätet i en transformator.  
 
Elen levereras ut på elnätet. 
 
Elen kan sedan förse hushåll med elektrisk ström.  
 
Det är viktigt att placera vindkraftverk där det blåser mycket. De bästa lägena i Sverige finns på 
Gotland och Öland, på Västkusten och utmed Skånes kuster. Eftersom om vinden blåser 
mindre än 4 och mer än 25 sekundmeter stoppas elproduktionen. 
 

Fördelarna med vindkraftverk­
? Vinden blåser gratis, och kan inte hindras att blåsa av någon. 
Den kommer alltid att finnas, och den kommer alltid att vara gratis.  
Det går betydligt fortare att återställa ett vindkraftverk om det skulle hända någon katastrof t.ex 
om det skulle vara krig. Det handlar om ett fåtal månader att återställa en vindkraftverk.  Om de 
slår en vattenkraftverk kan det leda till översvämningar, om de slår en kärnkraftverk kan det leda 
till radioaktiva utsläpp. Att bygga vattenkraftsdammar och kärnreaktorer tar ofta 10 år. 
Nackdelarna med vindkraftverk­
? Det tar ett drygt halvår för ett vindkraftverk att producera 
den energi som gått åt för att tillverka vindkraftverket. Vindkraft kräver reglerkraft eftersom det 
inte alltid blåser. Vindkraftverk låter upp till 40 decibel detta leder till att folk som bor i närheten 
av ett vindkraftverk blir störd av ljudet.  
 
Jag tycker att vindkraften är bra eftersom den är gratis och miljövänligt men den kräver ju en 
reglerkraft och det får mig att tänka att vindkraften inte riktigt ger så mycket el själv.  
 
 
Kärnkraftverk
Kärnkraftverk är bränslet Uran  
?hur man producerar strömmen eller värmen i respektive kraftverk.  
?Vilka energiomvandlinger som sker vid denna produktion(vi pratade o läste om detta i 
början av terminen, kommer du inte ihåg läs om energiformer och energiprincipen. 
?vilka för och nackdelar har respektive kraftverk. (viktigt att här tänka på miljöaspekterna) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
?Biobränsle­ Olje­ och/kol­kraftverk 
?hur man producerar strömmen eller värmen i respektive kraftverk.  

?Vilka energiomvandlinger som sker vid denna produktion(vi pratade o läste om detta i 
början av terminen, kommer du inte ihåg läs om energiformer och energiprincipen. 
?vilka för och nackdelar har respektive kraftverk. (viktigt att här tänka på miljöaspekterna) 
 
 
?Jordvärme 
?hur man producerar strömmen eller värmen i respektive kraftverk.  
?Vilka energiomvandlinger som sker vid denna produktion(vi pratade o läste om detta i 
början av terminen, kommer du inte ihåg läs om energiformer och energiprincipen. 
?vilka för och nackdelar har respektive kraftverk. (viktigt att här tänka på miljöaspekterna) 
 
 
?Övrigt­ solenergi  
Solen ger oss nästan all energi. Den värmer upp land, luft och vatten och på så sätt drivs vattnets 
kretslopp och strömmarna i haven. Genom solen skapas strömmar i form av vindar. Vatten­ vind­ 
och vågkraften skapar energi genom solen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uppgift.
 
 
 
 
1.hur man distribuerar elkraften/värmen i sverige, ( hur skickas den genom sverige, och 
till utlandet) sker någon energiomvandling här? 
Den går inte bara skicka transformator den gör om 250 w till 9w för att kunna skicka ström till 
hela  sverige 400000w dit vi skickar den omvandlar strömmen till 250 w och skickar ut i 
hemmen,  
2.hur den producerade strömmen/värmen lagras 
Ström går och lagra i batterier  
3.Ge exempel på olika energiomvandlinger som sker i vårt hem när vi använder oss av 
strömm.(250V) 
 
4.Alla energiomvandlingar slutar till sist ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Frank, blå naturkunskap 1aa1 , robert Obing, liber, 2011 Naturkunskap A, Bonniers utbildning,Gunilla viklund, Per backlund, Iann Lundegård. 2007

Kommentera arbetet: Energi/ Elkraft

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2015-10-31]   Energi/ Elkraft
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59661 [2022-08-10]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×