Hälsoprofil på Bergsjön

1 röster
10070 visningar
uppladdat: 2001-05-11
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
HÄLSOPROFIL PÅ BERGSJÖN

BERGSJÖN

Det stora problemet i Bergsjön är arbetslösheten som leder till dålig ekonomi , svårigheter att komma in i samhället och dålig självkänsla.
Hälsa är ju viktigt för alla människor för att kunna ha ett tillfredställande och gott liv. Det går inte att isolera en hälsofaktor från en annan. Fysiskt , psykiskt och socialt välbefinnande hänger ihop, brister det någonstans finns det risk för att det brister på fler ställen och det blir till en negativ nedåtgående spiral.

Däremot är det olika vad man sätter som högsta prioritet. För en del är det fysisk hälsa , och för andra psykiskt välbefinnande eller en trygg och varm gemenskap i hemmiljön. Men det hänger ihop.
Tar man tag i och försöker att lösa ett problem som t.ex arbetslöshet, så kanske det finns fler problem som löser sig automatiskt. Ett arbete ger ju bättre ekonomi, möjlighet till fler sociala kontakter och stärkt självkänsla. Att börja någonstans kan leda till en positiv uppgående spiral istället.

Eftersom den yttre miljön i Bergsjön är tråkig och präglas av förstörelse, nedklottring , samt att det inte görs speciellt mycket för att göra det trevligare, så har de boende ingen känsla för sin stadsdel utan vill därifrån. Även skötsel av lägenheter och den inre miljön i husen släpar efter. Det är inte svårt att sätta sig in i vilka effekter detta har för de som bor där. Ingen verkar bry sig och de är inte ”sedda”. Inte uppmuntrande precis. Många upplever att de är ”fast” och inte kommer därifrån. Så fort någon får ekonomisk möjlighet att flytta , så gör man det, och stadsdelen skulle behöva att fler med arbete och god ekonomi valde att bo kvar , så att man kan känna att det är ett positivt val att bo där och inget man gör för att man är tvungen.

Hela stadsdelen skulle behöva lite bättre självkänsla på det området!
Segregationen där alla från olika länder bor för sig , och svenskar för sig skapar isolering från varandra och är också ett problem. Detta i kombination med hög arbetslöshet och språksvårigheter utgör en svår psykisk belastning. Många som kommer till Sverige har traumatiska upplevelser med sig från hemlandet , som visar sig i ångest och psykiskt ohälsa först efter ett tag. Det är tungt på många områden.

Naturligtvis är det dock en trygghetsfaktor att söka sig till ett boende i en miljö där många kommer från samma kultur och land , då kan man ju i alla fall bygga upp någon typ av socialt nätverk, och som ny i ett land måste man ju börja någonstans. Risken är bara att man hamnar utanför samhället och inte får tillfälle att på ett bra sätt träna och lära sig svenska.

Det finns många olika grupper av människor som ligger i riskzonen för ohälsa i Bergsjön.
Föräldrar som har problem med arbetslöshet, missbruk, psykiska sjukdomar, kriminalitet och har dålig ekonomi, får dåliga förutsättningar att ge sina barn och ungdomar en bra start, och problemen går ofta ” i arv”. Kriminaliteten bland ungdomar är hög och många är tungt belastade hemifrån med missbrukande föräldrar, sexuella övergrepp , trauman från krig osv
Problemen hänger ihop och blir till en evig rundgång, där det är svårt att särskilja det ena från det andra. Mår man dåligt i omgivningen , blir gärna följden att man mår dåligt själv också.
När problemen är många måste det kännas hopplöst att försöka att reda ut sin livssituation.

Ensamstående , äldre och förtidspensionärer är också grupper som riskerar att bli isolerade och ensamma. Problemen här ger som för invandrargrupperna till följd en psykisk ohälsa, vilket i sin tur kan leda till att man inte orkar sköta om sig som man borde. Brister i kost och motion som så småningom blir till fysiska sjukdomar.


Kvinnor är en grupp som alltid är tungt belastade i de flesta samanhang. Många arbetar dubbelt , har både yrkesarbete och mycket att göra hemma efter jobbet. I Bergsjön är det många ensamstående kvinnor , och en del har ingen barnomsorg. Det är ett stort ansvar med barnen, och en del invandrarkvinnor har stora familjer, många förlossningar och barn.
När människor har det svårt går det ibland ut över de närmaste, och Bergsjön har problem med kvinnomisshandel. Detta drabbar också barnen, när föräldrarna bråkar och har fullt upp med sina egna problem finns ingen tid över för dem . De behöver vuxna som bryr sig om och att barnen blir uppmärksammade och sedda.


Om bara ekonomin tillåter ( vilket den inte gör) , så finns det mycket att göra och satsa på i Bergsjön. För att bryta isoleringen och få människor att börja umgås över ålders och nationalitetsgränser så behövs det träffpunkter. Ställen där de som bor kan umgås , byta erfarenheter , och gemensamt ta ansvar för hur verksamheten ska drivas. Kanske skulle det ge en del arbetstillfällen , och även om man arbetar ideellt, så är det värdefullt att ha någonstans att ta vägen, känna att man bidrar med något och träffa andra människor.
Man kunde ha olika grupper som utarbetar förslag till hur man ska komma tillrätta med de problem som finns. En grupp som arbetar med utemiljön, en som arbetar med att förebygga missbruk och kriminalitet en som arbetar för mångkulturella träffar osv.
Det är viktigt för självkänslan att känna att man är delaktig och har möjlighet att påverka sitt liv.

För nyinflyttade från andra länder kan man ha någon slags fadderverksamhet, där svenska familjer tar hand om och visar nykomlingar tillrätta. Det skulle vara ett bra sätt att knyta nya kontakter, och att ha någon att vända sig till när det blir problem eller man undrar över något.

En stor satsning på skolan och på språkundervisningen vore inte heller fel. För att kunna tillgodogöra sig undervisningen och ha möjlighet att vidareutbilda sig är det viktigt att kunna förstå och utrycka sig på svenska. Även miljön i skolan behövs bättras på, så att eleverna känner trivsel och att det här är deras ”arbetsmiljö” och att det är viktigt. Fler lärare och mindre klasser som är anpassade efter elevernas behov.

Eftersom det är så stora problem med droger och kriminalitet bland ungdomar vore det bra om det fanns många och bra fritidssysselsättningar att välja mellan.
Idrottsrörelsen skulle kunna göra en insats och ordna olika aktiviteter efter önskemål . Fotboll, innebandy, handboll, gymnastik, olika typer av danskurser som jazzdans, breakdance etc.
Detta är ofta dyrt att delta i , dans tex kosta en tusenlapp per termin, och detta borde vara kostnadsfritt. Nu förtiden är dåliga kostvanor och dålig kondition ett problem bland alla ungdomar och för en god fysisk hälsa är det viktigt att man bygger upp bra vanor så tidigt som möjligt. Tyvärr är det ju så at det blir mer och mer de med god ekonomi som kan erbjuda sina barn bra fritidsaktiviteter.

Man skulle kunna sätta upp skolshower, och pjäser , det är ett bra sätt att lära känna varandra och ger kanske tillfälle till personlig utveckling, och få ett annat perspektiv på tillvaron.

Ett ämne som konfliktlösning är inte heller helt fel att ha på schemat i skolan, och varför inte för vuxna också. Att lära sig att se på ett problem på olika sätt , och att våld inte är en bra lösning. På längre sikt tror jag att det är oerhört viktigt att satsa på se unga som har livet framför sig och ska in i samhället , arbeta och skaffa familj. Att försöka att bryta den onda cirkeln .
Bergsjön har också problem med sexuella övergrepp på barn, och man borde ha en speciell jourverksamhet som man kan vända sig till. Både för ungdomar som behöver prata med någon och för kvinnor som har problem, så att det så att säga finns ett skyddsnät som fångar upp problemen innan de har blivit för stora.

I dagens (30/1) metro kan man läsa att det blir 16 nya tjänster till Bergsjön till individ och familje- omsorgen. Gruppen ska också ta tag i ungdomsproblematiken och anmälningar runt detta. Dessa ska finnas i egna lokaler inom socialtjänsten på Teleskopsgatan.
Tanken är att servicenivån i området ska förbättras och präglas av ett gott bemötande, rätt hänvisning och noggrann kontroll av uppgifter. I nästa steg vill man också satsa på att förstärka den stödjande och förebyggande verksamheten inom individ och familjeomsorgen.
Detta är ju jättebra. Någonting som görs, även om det är en droppe i havet….

Om man jämför med de andra stadsdelarna som vi har tagit del av , så märker man en tydlig skillnad var problemen finns. I Örgryte tex var det problem med många ensamma äldre som bodde i stora villor, personer med god ekonomi, men utan sociala kontakter. I Bergsjön är det snarare trångboddhet som är problemet , i alla fall för många invandrarfamiljer där nästan hela släkten kan bo i en lägenhet , alla är arbetslösa och med dålig ekonomi, men de är inte ensamma. I andra stadsdelar som Centrum, Askim och Torslanda där det bor människor som är resursstarka var problemen mer utbrändhet , och förstås ensamma äldre, de finns överallt och det är typiskt för vårt samhälle idag att vi inte har tid för varandra. Tid att ta hand om och umgås med våra gamla. De som har arbete jobbar livet ur sig , medan andra står utan sysselsättning.

När man samlar så mycket människor som är ” resurssvaga” på ett ställe , som man gör i Bergsjön , blir det oundvikligt att i spåren av arbetslöshet och isolering från samhället, följer depressioner och livskriser. Hela stadsdelen får en omfattande ohälsa på många områden som verkar vara väldigt svårt att komma tillrätta med.
Samtidigt är det inte säkert att man mår så himla bra om man har mycket pengar heller. Tiden för att ta hand om varandra räcker inte till och barnen slussas hit och dit på olika aktiviteter.
Stress, stress, och många ” måsten”. Ändå gör ju arbete och pengar en hel del för självkänslan. Att kunna välja sitt boende , välja fritidsaktiviteter, att ha ett val överhuvudtaget, jämfört med de som inte känner att de kan välja på någonting utan bara existerar…

Tänk om man kunde ta Göteborg i en liten burk och skaka runt och sen hälla ut lite här och där, byggnader och människor, så skulle man få en mångkulturell blandad bebyggelse där vi kunde hjälpa och lära av varandra……det var väl ett bra och genomförbart förslag!

En annan sak som har stor betydelse är tandhälsan! Tandvårdsförsäkringen har urholkats och det är nästan en statussymbol att ha råd att laga sina tänder . Mer pengar till tandvården är mitt förslag. Förebyggande verksamhet för de mindre, kostinformation för alla och möjlighet till att ordna sin tandhälsa på ett billigt och tillfredställande sätt. Det ska inte vara så att man inte har råd att skaffa bra tandersättning, det ska inte synas i munnen vilken socialgrupp man kommer ifrån. Det leder till ett orättvist och ojämlikt samhälle. Snart har vi det som i USA där de som inte har försäkring eller har råd , får köpa sig en billig helprotes med dålig passform på snabbköpet….
Som f.d tandtekniker kan jag konstatera att tandhälsan har försämrats . Färre och färre har råd till bra tandersättningar, samtidigt som fler äldre har sina tänder kvar, och många har olika former av delproteser , både fasta och löstagbara. Detta utgör ett problem vad det gäller re...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Hälsoprofil på Bergsjön

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2001-05-11]   Hälsoprofil på Bergsjön
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=598 [2023-06-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×