Johans HLR och säkerhetsdagbok 2012-2015

3651 visningar
uppladdat: 2016-04-20
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbeteFörfattare : Johan Månsson Christell


JOHANS HLR- OCH
SÄKERHETSDAGBOK 2012-2015 Vad hände efter min HLR-undersökning??

Hur det hela startade

Jag heter Johan Månsson Christell och gick hela grundskolan på Sätoftaskolan i
Höör. Under vårterminen 2012 (årskurs 6 ) kunde jag konstatera att de flesta på
min skola, både personal och elever, saknade grundläggande kunskaper i HLR
efter att jag gjort en undersökning på skolan. Där undersökte jag hur många av
personal och elever på Sätoftaskolan som verkligen kunde HLR samt använda
en hjärtstartare.
När jag därefter skrivit min första rapport om de dåliga HLR- och
hjärtstartarkunskaperna på min skola gick jag med de dystra resultaten i
handen till rektor Anna Sjöbeck. Efter diskussioner med rektorn blev jag kallad
till mitt första möte på kommunhuset tisdagen 19/6-2012 av Freddy Friberg
kultur- och fritidschef i Höör. På detta möte deltog jag, ordförande i barn- och
utbildningsnämnden Björn Andreasson, ordförande i kultur- och
fritidsnämnden Tom Ström, barn-och utbildningschefen Martin Persson, rektor
Sätoftaskolan Anna Sjöbeck, räddningschefen Sten Björk, utbildningsansvarig
på räddningstjänsten Daniel Freij samt kultur- och fritidschefen Freddy Friberg.
Där berättade jag om situationen på Sätoftaskolan och föreslog att åtgärder
måste ske inom den snaraste tiden. Därefter visade jag underskrifter från
personal på Sätoftaskolan som ville ha en hjärt- och lungräddningskurs med
hjärtstartare. Mötet fick effekt. Kommunen lade en budget på 50 000 kr till t ex
utbildningar 2012. Nu blev jag nyfiken på om även kändisar visste något om
hur man utförde HLR. Jag frågade därför flera kändisar om de kunde HLR, bland
annat Kikki Danielsson, Siw Malmkvist och Molly Sandèn. Då visade det sig att
många av kändisarna inte heller kunde HLR.
Jag frågade även poliser om de hade kunskaper i HLR. Många poliser saknaden
den här kunskapen och påpekade att det var flera år sedan de fått träna HLR.
Några äldre poliser sa även att de inte fått någon HLR utbildning sedan
polishögskolan. 


Medias upprksamhet och vad detta ledde till

Senare - lördagen 11/8- 2012 - publicerade Skånska Dagbladet en artikel om
mig och min vilja att fler ska kunna HLR och att fler hjärtstartare ska komma ut
på skolorna i Höörs kommun. Därefter refererade radion (Guldkanalen frekvens
102.6 på lokala nyheterna) om mitt reportage som Skånska Dagbladet gjort om
mig och Sätoftaskolan.

Här är artikeln från Skånska Dagbladet nedan. Reporter
var Sofia Johansson på Skånska Dagbladet. Länken nedan är hämtat 20 mars
2013 och publicerades 11 augusti 2012:
http://www.skanskan.se/article/20120811/HOOR/708109854/-/hans-avslojande-kan-radda-
manniskors-liv
Här är dessutom artikeln:
_____________________________________________________________________________________
Hans avslöjande kan rädda människors livAv Sofia Johansson 11 augusti 2012 09.00
HÖÖR. 

13-årige Johan Månssons skolarbete visade att få elever och lärare på Sätoftaskolan
vet hur man utför hjärt- och lungräddning (HLR). Nu har han fått politikerna med sig och i höst ska
Höörs kommun satsas på att utbilda elever och personal.
– Jag frågade cirka 25 elever mellan årskurs sex och nio och cirka 25 lärare. Av dem svarade bara åtta
elever och sex lärare att de kan HLR. Det är skrämmande, säger Johan Månsson.
Det var i våras när han skulle göra eget arbete i årskurs sex på Sätoftaskolan som han valde att
undersöka hur många som faktiskt vet hur man utför hjärt- och lungräddning.
Och hur man använder en defibrillator (hjärtstartare).

Idén till
undersökningen fick Johan Månsson förra året när han besökte Röda korsets prova på-kurs i
HLR på Kulturkalaset i Hörby.
– Det var då tanken dök upp om att kolla hur det ser ut på skolan, säger han.
– Också har jag alltid varit intresserad av sjukvård och säkerhet.
Sagt och gjort. Johan Månsson knackade på i klassrummen och haffade personal i korridorerna på
Sätoftaskolan för att intervjua dem om deras kunskaper i HLR.
– Många sa att de kunde det, men då ställde jag testfrågor för att kolla om det verkligen var sant. Till
exempel hur många tryck och inblåsningar man ska göra. Och då märkte jag att många inte kunde det.

Med de dystra
resultaten i handen var det dags att ta nästa steg och kontakta beslutsfattarna.
– Jag ville prata med politikerna om detta och höra vad de hade att säga om det.
Johan Månsson ringde till kultur- och fritidschef Freddy Friberg som i sin tur fick politikerna att nappa
och ett möte ordnades i mitten av juni.
Med på mötet fanns ordföranden och förvaltningschefer på Kultur och fritid och Barn och utbildning
samt utbildningsansvariga på räddningstjänsten och Sätoftaskolans rektor Anna Sjöbeck. Också Johan
Månsson så klart.
– Många blev förvånade att det var så få som kunde hjärt- och lungräddning, säger han.
Att tala inför politikerna var inga problem.
– Jag är inte rädd för att tala inför folk och det var viktigt att få fram mitt budskap.
Han hoppas nu att varje skola ska få en defibilator och att alla elever och personal ska utbildas i hjärt-
och lungräddning.

Det är viktigt
att det inte bara är sjukhuspersonal som kan HLR. Cirka 10 000 hjärtstopp sker varje
år utanför sjukhuset, säger han.
Johan Månssons ambitioner kan mycket väl bli verklighet.
Nu har nämligen barn- och utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden gett respektive
förvaltning i uppdrag att utreda hur man kan höja kompetensen inom HLR hos lärare och utbilda
elever på samtliga skolor i Höör.
– Johan är väldigt drivande och påläst och vi ser otroligt positivt på hans initiativ, säger Björn
Andreasson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.
Sedan 1 januari 2012 ingår HLR i läroplanen. Varför har ni inte tänkt på det här tidigare i år?
– Det är mycket som borde prioriteras och vi har inte reflekterat över det. Men nu är det lyft och det
finns en tydlig politisk vilja att genomföra detta.
Förvaltningarna har bland annat fått i uppdrag att utreda vilka resurser som krävs för att utbilda elever
och personal i HLR och när och hur det ska ske.
– Vi ska ta beslut i höst och räknar med att komma igång nästa år, säger Björn Andreasson.
Han tillägger att kostnaden inte är central.
– Det är inte så stora belopp eftersom vi använder interna resurser till att utbilda andra inom
kommunen.
Johan Månsson hoppas på att det inte stannar där utan vill sprida vikten av HLR-utbildning till hela
Sverige.
– Det är inte bara i Skåne vi ska rädda liv.
___________________________________________________________________________ Mitt samarbete med Life Help

Efter detta reportage i Skånska Dagbladet så delade ett flertal mitt reportage
på Facebook och kommenterade det med mycket positiv respons på Skånska
Dagbladets hemsida. Där ibland de som delade det på sin Facebook sida den
20/8-2012 var Joakim Hilton och Patrik Hilton på företaget Life Help. Life Help
är ett utbildnings företag i Helsingborg. Företaget ville jättegärna vara med i
mitt projekt. Den 10/9-2012 blev Life Help inbjudna till ett första möte på
kommunhuset av mig och Freddy Friberg, kultur- och fritidschef i Höör, där vi
berättade vidare om mitt arbete. På mötet var även Björn Andreasson,
ordförande i barn- och utbildningsnämnden, och många flera.
Den 1/10 sändes ett reportage i SVTs regionala nyheter om mig och situationen
på Sätoftaskolan. I SVTs regionala nyhetsreportage var även HLR-instruktören
Patrik Hilton från Life Help med. Life Help stöttade mig med material som t ex
en övningshjärtstartare och en HLR –övningsdocka så att jag kunde visa SVTs
tittare hur man utförde HLR. Life Help har även stöttat mig med mycket
information om HLR och hjärtstartare vid flera tillfällen. Precis innan reportaget
i SVT fick jag en privat lektion i HLR samt i D-HLR (hjärtlungräddning med
hjärtstartare) av Life Help. Detta så att jag var helt säker på hur man utför
hjärtlungräddning med defibrillator. Där fick jag samtidigt ett kompetenskort
att jag har deltagit i utbildning enligt gällande riktlinjer från 2011 i HLR,
hjärtstartare och luftvägsstopp.
Senare så visades samma nyhetsreportage om mig i Lilla Aktuellt som går på
SVT.
Reporter Olle Wiberg från Sydnytt och fotograf Olof Tilly från Sydnytt.
Publicerades 1 oktober 2012 uppdaterad 9 april 2013:
Så här skrev sydnytt om mig under reportaget på webben:
http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/johan-tog-strid-for-battre-
sakerhet
Här följer dessutom reportaget: 

______________________________________________________________________________________

Johan tog strid för säkerheten


13-åring ställde krav på kommunen Kunskaperna i hjärt- och lungräddning på
Skånes skolor är på tok för dåliga. Det menar 13-årige Johan Månsson Christell i
Höör.

- Det visade sig att det knappt var någon som kunde det, säger Johan Månsson Christell.
Han började med att fråga ett tjugotal slumpvis valda elever och ännu fler lärare på
Sätoftaskolan i Höör.
- Det var flera som sa att de kunde HLR men när jag ställde kontrollfrågor så visade det sig att
de inte alls kunde det.
Bara ett fåtal visade sig ha kunskaperna. Nu var det dags för nästa steg. Johan tog kontakt
med kommunen.
- Jag ringde och pratade med kultur- och fritidschefen på Höörs kommun och sedan ordnade
han ett möte.

Kan rädda liv

På det mötet var skolchefen Martin Persson med.
- Johan sa ju att detta handlar om liv. Och den här kunskapen kan rädda liv. Vi är för dåliga
och det fick vi ta till oss, säger han.
I grundskolans läroplan finns numera hjärt- och lungräddning inskrivet. Men om eleverna
verkligen får den utbildningen är alltså inte alltid säkert.
- Han uppmärksammade ju att lärarna inte var tillräckligt utbildade och därmed kunde inte
eleverna få den kunskap i som man har rätt till. Vi kommer under hösten att lägga ett
handlingsprogram kring hur den här utbildningen ska organiseras och vilka aktiviteter som
kommunen måste vidta, säger Martin Persson. 

____________________________________________________________________________________ 

Idrottslärarna får HLR-utbildning

Kort efter repotaget från SVTs regionala nyheter och Lilla Aktuellt på SVT gjorde
kommunen en så kallad snabb upphandling, där idrottslärarna skulle bli HLR-
instruktörer samt Första hjälpen-instruktörer. Life Help vann upphandlingen.
Utbildningen ägde senare rum på Älvkullen i Höör. Jag var även med på
instruktörsutbildningen och tittade på hur utbildningen gick till samt
dokumenterade utbildningen i film, bild och text. Jag har t ex tagit bilderna
under utbildningen. 

Här på bilden är när idrottslärarna i Höör blir HLR instruktörer samt första hjälpen instruktörer.  Fotograf : Johan Månsson Christell


På utbildningen fanns även Skånska Dagbladet på plats men de gjorde inget
reportage om att idrottslärarna i Höörs kommun nu blivit HLR- instruktörer och
första hjälpen-instruktörer.
Idrottslärarna ska sedan kunna utbilda elever och personal på skolorna i Höörs
kommun. Detta för att nu kunna uppfylla läroplanen, där det står att man ska
ha kunskap i HLR och förstahjälpen. I en upphandlingen innan utbildningen köpte Höörs kommun en övningsdefibrillator från Zoll. Även fyra övningsdockor köptes in av typen från laerdal  I
upphandlingen ingick även 4-5st instruktörs böcker,1st handlingsplan för HLR och luftväggstopp, 100 st andningsskydd, lite
förbands material för övning, extra lungor till dockorna (i offerten fanns förslag på 96st lungor). 

 


Arbete med att få sponsorer

Av MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) fick jag
rekommendationen att kontakta Laerdal. Jag fick då ett mail från Laerdal
Medical AB som ville bjuda på en hjärtstartare värd ca: 20 000 kr. Och
dessutom ville Laerdal Medical ABs officiella disburitör Techmedico AB, som
ansvarar för Leardals hjärtstartare/produkter i Skåne, Blekinge, Småland och
Östergötlands län, bjuda på en HLR-utbildning värd ca: 10 000 kr. På
utbildningen var även Life Help med. Utbildningen genomfördes den 22/5
2013. Så här svarade Leardal och Techmedico AB i första mailet jag fick:

Hej Johan!

Tack för ditt engagemang och trevliga mail. Du har helt rätt i att fler
människor (ungdomar/vuxna) måste lära sig HLR och att använda
hjärtstartare.

Ditt mail har vidarebefodrats till oss, från Laerdal Medical AB
(www.laerdal.se), eftersom vårt företag Techmedico AB i Karlshamn är
officiell återförsäljare av Laerdal hjärtstartare/produkter i Skåne,
Blekinge, Småland och Östergötland.

Johan! Vi har ett förslag till dig och dina klasskompisar:
- Laerdal Medical AB bjuder på en hjärtstartare (Värde ca 20 000 kr)
- Techmedico AB bjuder dig och din klass på en dags utbildning i HLR med
hjärtstartare (Värde ca 10 000 kr).

Hur låter detta?

Maila gärna ditt svar till: jessica@techmedico.se

Ha det så bra och lycka till med ditt projekt!

Häsar Jessica och Sven från kontoret i Karlshamn

Techmedico AB
Biblioteksgatan 4
374 35 KARLSHAMN
Tel: 0454-300 806
www.techmedico.se 
______________________________________________________________________________________

HLR-dagen 2013

Onsdagen den 22/5 2013 fick alla sjuor på Sätoftaskolan undervisning i hjärt-
och lungräddning med hjärtstartare. Det var först meningen att endast min
egen klass skulle utbildas men skolan och Techmedico beslutade att alla sjuor
skulle få en chans att vara med. Under dagen överlämnades även en
hjärtstartare (Hs1) från Leardal till Sätoftaskolan. Hjärtstartaren är registrerad
på Sveriges hjärtstartarregister.
Jessica Holmström från Techmedico föreläste först om varför det är viktigt att
kunna hjärt- och lungräddning och varför så många som möjligt bör utbildas.
Föreläsningen innehöll både teori och exempel tagna från verkligheten. Jessica
informerade om att av 10 000 fall där hjärtstopp konstaterats hinner
räddningstjänsten och privatpersoner endast rädda ca 500. För varje minut som
går utan att HLR påbörjas ökar dödligheten med 10 %. Jessica Holmström
påtalade därför hur viktigt det är för kommuner och företag att investera i
hjärtstartare och satsa på att så många som möjligt HLR-utbildas eftersom man
då kan rädda fler människor som fått hjärtstopp. En hjärtstartare måste vara på
plats inom 180 sekunder då har en person som fått plötsligt hjärtstopp upp till
75 % större chans att överleva.
Efter Jessicas HLR-föreläsning fick eleverna prova på HLR och dessutom göra ett
case en s.k. scenarioträning. Detta var mycket uppskattat. Att utsättas för ett
case kändes mer verklighetstroget och eleverna var jätteengagerade i
uppgifterna. Elever och personal tyckte HLR-dagen var både nyttig och rolig
men tyvärr deltog endast ett fåtal lärare. Många lärare hoppas att själva få en
utbildning i HLR inom det snaraste. Innan utbildningen förstod inte alla elever
hur viktigt det är att kunna HLR men efter Jessicas föreläsning blev synen en
helt annan. Vi tackar Techmedico och Life Help för denna givande dag! 

Bilden kan innehålla: 5 personer, personer som står
På bilden överlämnas hjärtstartaren till Johan M-C. Från vänster Patrik Hilton, Johan Månsson Christell, Anna-lena, Jessica Holmström
_______________________________________________________________
Artikeln nedan från HLR-dagen för årskurs sju på Sätoftaskolan är hämtad från
Höörs kommuns hemsida 2013-05-28:
http://www.hoor.se/sv/Kommunen/Nyhetslista/Hjartstartare-till-
Satoftaskolan/

Hjärtstartare till Sätoftaskolan

Hjärtstartaren tas emot av Johan Månsson Christell
På onsdagen överlämnades Sätoftaskolans
hjärtstartare till Johan Månsson Christell av Jessica Holmström från Techmedico AB.
Gåvan är ett resultat av Johans engagemang i att få alla skolor i Höör att bli
hjärtsäkra.
Under dagen hölls också utbildning i hjärt-lungräddning och i konsten att använda en
hjärtstartare för alla elever i årskurs 7. Det var scenarioträning med övningsdockor
som fick hjärtstopp på alla möjliga ställen, i cafeterian, i korridorer och på toa.
Johan Månsson Christell går i årskurs 7 på Sätoftaskolan och brinner för Hjärt-
lungräddning (HLR). Hans engagemang har verkligen bidragit till att få upp ämnet
HLR på dagordningen. Johans mål är att skolorna ska bli hjärtsäkra, vilket innebär att
det ska finnas hjärtstartare och personer med utbildning på alla skolor. Höörs
kommun finns med som stöd och samarbetspartner i projektet. Idrottslärare och
fritidspedagoger har vidareutbildats till HLR-instruktörer och ska sedan stå för
utbildning av alla elever i årskurs 7-9. Övningsdockor har handlats in och
Räddningstjänsten kommer att bidra med sina kunskaper under olika temadagar.
I projektet ingår också att placera ut hjärtstartare på alla större skolenheter. För att
finansiera detta har enskilda, föreningar och företag bjudits in som sponsorer i
projektet. På onsdagen var det så dags för företagen Techmedico, Laerdal Medical
AB och LifeHelp att överlämna en hjärtstartare samt utbildning till ett sammanlagt
värde av 30 000 kr._______________________________________________________________________________________

Första BLÅLJUSDAGEN 2013-06-07
\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\10173_409775775803609_183638251_n.jpg

Fredagen den sjunde juni 2013 fick årskurs sju på Ringsjöskolan och
Sätoftaskolan i Höör delta under en blåljusdag. Målet med dagen är att
eleverna ska få kunskap om hur man hanterar olika krissituationer och hur man
kan agera vid risker och olyckor i vårt samhälle. Tanken är att denna temadag
ska vara ett återkommande inslag varje år för just årskurs sju. Denna första
blåljusdag var ett så kallat pilotprojekt där räddningstjänsten, polisen, G4S
hundförare och Life Help stod för undervisningen. Framöver är det tänkt att fler
aktörer ska delta. 

\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\424667_409988192449034_49805097_n.jpg

Lifehelp undervisade i hjärt- och lungräddning. Denna gång var det
Ringsjöskolans elever som fick prova på HLR (se bilder ovan). Sätoftaskolans
sjuor fick som sagt en heldagsutbildning i D-HLR två veckor tidigare.
Ringsjöskolans elever önskade ännu mer scenarioträning precis som
Sätoftaskolan fick under sin heldag där dockan Ann fick hjärtstopp på toaletter
och i cafeterian och där elever fick arbeta i ett mer verkligt scenario. 


\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\945081_409690469145473_98347706_n.jpg
 
Eleverna tyckte att det var en intressant och viktigt dag där G4S var i topp.
Inslagen där de behövde lyssna mycket framförallt vid polisens station ansågs
lite tråkigt. Eleverna efterlyste mer aktiviteter där med b la gripningsteknik. Vid
räddningstjänstens station önskades också fler aktiviteter som brandsläckning,
men frågesporten och samarbetsövningarna var uppskattade. Vid HLR-
stationen önskade eleverna mer scenario-träning. Sammanfattningsvis var det
en lyckad dag men eleverna var rörande överens om att det hade varit bra om
de bjudits på glass och dricka denna varma sommardag. Sätoftaskolan ville
absolut ha hund-uppvisningen nästa år. Hela dagen avslutades med fina priser
från HLR rådet så som t ex. Förstahjälpen väskor, HLR docka mini Anne. 

\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\296066_409773182470535_1774872148_n.jpg
______________________________________________________________________________________
Min strokekampanj inleds
Jag skickade ett mail till strokekampanjen den 19/8 2013 där jag berättade om
mitt HLR-projekt i Höör. Jag berättade att jag tänkte starta upp en
strokekampanj som ska sträcka sig över hela Skåne. Bakgrunden till att jag vill
engagera mig i denna viktiga fråga är för att min morfar avled på grund av
Stroke i december 2013 efter en lång tid av sjukdomen.
Först fick jag en liten leverans med broschyrer, planscher, minneskort och en
tröja. Detta material gick åt direkt. Sedan fick jag en större leverans med ca 50
planscher, 500 broschyrer och en tröja som bland annat olika företag och
kommunen har fått. Nu fortsätter jag med Stroke arbetet så länge vi får
material och kampanjen är igång. 

 Bilden kan innehÃ¥lla: 2 personer, personer som stÃ¥r


NYA INSTRUKTÖRER UTBILDAS I HÖÖRS KOMMUN


Tisdagen den 7/1-2014 var det dags igen att utbilda 3 nya HLR instruktörer
inom kultur-fritid på kommun huset. Representanter från biblioteket och
musikskolan deltog fler var inbjudna men fick tyvärr förhinder. Detta var en
heldagsutbildning. Nu kan och får deltagarna utbilda sina kollegor i HLR.
Deltagarna ville gärna gå en HLR kurs varje år för att hålla uppe den viktiga
kunskapen i HLR. Huvudinstruktör under dagen Patrik Hilton från Lifehelp.

\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\1552786_640428089348969_1183900248_n.jpg \\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\1558812_640410569350721_1048402588_n.jpg


BLÅLJUSDAGARNA den 4-5 Juni 2014Blåljusdagen detta år utökades till två dagar där Ringsjöskolan fick undervisning
den ena dagen och Sätoftaskolan dagen därpå. Polisen, Räddningstjänsten,
Ambulansen, G4S och Lifehelp besökte skolorna. Eleverna fick undervisning om
polisens verksamhet och fick testa på hur en brottsundersökning går till vid ett
inbrott. Hos räddningstjänsten fick eleverna en föreläsning om skolbränder och
efterföljderna av en sådan händelse. Falck-ambulans missade första dagen av
Blåljusdagarna och deltog endast en liten stund pga ”prio ett”-larm. Dag två
deltog Falck-ambulans hela dagen och pratade om vikten av HLR samt
trafikolyckor. G4S visade upp sina hundar och berättade om deras verksamhet
och myter om väktare och ordningsvakter. Lifehelp körde D-HLR-undervisning.
Populärast detta år var räddningstjänsten och G4S. Sätoftaskolan fick tyvärr
inte besök av G4S detta året. 

\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\375626_409383219176198_736700559_n.jpg\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\993633_409386359175884_1371255404_n.jpg\\unikom.se\HEMKATALOGER\personal_03\thesam\Bilder\945097_409681115813075_133114066_n.jpghttps://scontent-b.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/t1.0-9/10350546_597202883727563_5521115392944712091_n.jpg

På bilderna ovan ser ni lärare från Sätoftaskolan som spexar för eleverna.
 
Pressinformatör på besök

Ewa-Gun Westford Polisens Pressinformatör besöker 9B
Ystadpolisens Ewa-Gun Westford (Pressinformatör) besökte idag den 17/10-14
elever i åk 9b på Sätoftaskolan på initiativ av eleven Johan Månsson Christell.
Föreläsningen skulle vara i 45 minuter men blev över två timmar lång. Ewa-Gun
Westfords yrkesliv engagerade eleverna mycket. Hon berättade både dräpande
och allvarliga historier som hon upplevt under sina 40 yrkesverksamma år som
polis. Ewa-Gun Westford tog med en stor portion humor tag i både elever inne
i klassrummet och utanför i korridoren. Med sitt spännande liv öppnade hon
klassrumsdörren och bjöd in de störande eleverna utanför, efter att de fått en
"utskällning" och en lektion i vett och etikett. Sedan fick eleverna komma in
och lyssna på polisen istället. Frågorna ville aldrig ta slut. Det blev helt enkelt
Ewa-Gun Westfords kära hundar som fick avbryta föreställningen eftersom
polisen var tvungen att åka hem och gå ut med dem. Eleverna beskrev i
efterhand Westford som en kung inom polisen! Läs gärna hennes bok "Mitt
Wallanderland". 

Fyra nya hjärtstartare med utbildning

Den 18/11-14 levererades fyra stycken nya hjärtstartare till Höörs kommun via
Lifehelp. Märket på hjärtstartana är Philips/Laerdal HS1. tre stycken har
placerat i Höörs badhus: på Gymmet, i Badhallen och i Entrén. Den sista har
placerats i Höörs kommunhus utanför receptionen. Samtlig personal i
receptionen som är i daglig kontakt med hjärtstartare är utbildade i D-HLR den
18/11-14. 
https://fbcdn-sphotos-h-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpf1/v/t1.0-9/10849934_701870059927511_5144238291785015035_n.jpg?oh=b2f52c1735a2cd4984c866af45d378cb&oe=5544C2A9&__gda__=1426946499_357e03daf0b61aa6595514bc8ac5bc77
(Tord Bergelin som jobbar i på kultur och fritid på Höörs
kommun visade mig hur hjärtstarna hade instalerats.) Hjärtstartarna finns där tack vare påtryckningarna från mig. En av
hjärtstartarna har lånats ut till olika event T ex. Ultra loppet Tjörnaparen.
Kommunen valde att köpa in de nya hjärtstartarna efter att mitt projekt
upptäckt att hjärtstartaren på kommunhuset inte fungerat på flera år. Det gick
inte heller att köpa in nya elektroder och batteri eftersom ”budget
hjärtstartaren” slutat att tillverkas. Jonathan,15 räddar sin mamma med HLR!


Jag publicerade denna historian nedan om Jonathan på min HLR Facebook sida.
Jonathan kunde rädda sin mamma med HLR tack vare mitt projekt i Höör. Hjärt-
lungfonden och flera medier uppmärksammade historien om Jonathan och
hans mamma. Tex. på medier var Skånska dagbladet, nyheter24, Aftonbladet,
hemmets journal och Tv4 m fl. Läs inlägget från Facebook nedan.
Detta är viktig kunskap!

Jonathan,15 räddade sin mamma, 37 med HLR!

Det var i tisdags eftermiddag den 25/11-14 när min kompis Jonathan kom hem från skolan,
som hans lillasyster hittade sin mamma snarkande i soffan. Hon kunde inte väcka henne trots
att hon hällde vatten över henne. Då ropar hon på Jonathan som säger att hon ska ringa
ambulansen på 112. Det första Jonathan ser, är att hans mamma (37 år) är helt blå i ansiktet
och på händerna. Han tänker att han måste få ner henne på golvet. Jonathan drar ner henne på
golvet, och stänger av alla sina känslor. Sedan lägger han henne i stabilt sidoläge. Han märker
snabbt att hon bara andas ca en gång var femte sekund. Därför lägger Jonathan sin mamma
snabbt på rygg och startar HLR. Klockan 15.12 får SOS Alarm in samtalet om hjärtstopp via
Jonathans lillasyster. SOS frågar om de startat HLR, vilket Jonathan naturligtvis redan har
gjort. Efter ca 8-10 min så kommer Räddningstjänsten på plats och tar över Jonathans HLR
arbete. Strax därefter kommer två ambulanser. Jonathan berättar vidare att han fick se delar av
ambulansen och räddningstjänstens arbete med återlivningsförsöken. Väl på sjukhuset i Lund
får Jonathan veta av läkare, att om han inte startat HLR så hade hans mamma antagligen inte
överlevt. Samtidigt så lades Jonathans mamma i respirator där hon låg i 22 timmar. Idag mår
hon bättre och är halvt vaken. Prognosen för henne ser just nu mycket god ut, tack vare
Jonathan och hans systers fantastiska arbete. Men historien slutar inte där. Anledningen till att
Jonathan kunde rädda livet på sin mamma är projektet "Hjärtsäkra Höör". Som jag startade år
2012. Efter att jag upptäckt att skolan inte hade följt läroplanen när det gäller HLR. Men
också att få vuxna och elever kunde HLR på skolan. Senare i projektet har jag bland annat sett
till att flera hundra personer har lärt sig HLR med hjärtstartare, samt att vi placerar ut flertalet
hjärtstartare i min kommun. Tex. Så har alla mina klasskompisar utbildats i D-HLR via
Techmedico och Lifehelp. Den dagen fick även min skola en hjärtstartare sponsrad av Laerdal
Medical AB. I denna utbildningen på min skola så deltog just Jonathan. Jonathan berättade för
mig idag att han nästan tyckte att jag var jobbig, som tvingad...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

www.firstaidmedical.se www.hlr.nu http://www.skd.se/2012/08/11/hans-avslojande-kan-radda-manniskors-liv/ http://www.hoor.se/sv/Kommunen/Nyhetsarkivet-2013/Nyhetsarkiv-2013/Hjartstartare-till-Satoftaskolan/ http://www.svt.se/nyheter/lokalt/skane/johan-tog-strid-for-battre-sakerhet

Kommentera arbetet: Johans HLR och säkerhetsdagbok 2012-2015

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Johan Månsson Christell [2016-04-20]   Johans HLR och säkerhetsdagbok 2012-2015
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59800 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×