Livet På Medeltiden

4 röster
15883 visningar
uppladdat: 2006-04-05
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Inledning


Tänk dig att gå upp tidigt på morgonen i ett ruckel mitt inne i skogen och
vara tvungen att slita hela dagen fram till du somnar. Det skulle inte
heller kunna slappna av med lite tv eller surfa på Internet när dagen är
slut. Du skulle praktiskt taget inte ha någon tid alls över för dig själv.
Du skulle antagligen också ha de fulaste tänkbara kläderna och äta den
tråkigaste maten.
Rätt som det var skulle du kunna bli smittat av pesten eller någon annan
sjukdom som till slut ledde till din död, för några läkare fanns det ju
inte.
Men du skulle ju också kunna vara en viking, och resa till varma länder och
härja och supa och slåss bäst du ville, vilket jag skulle trivas med i alla
fall.
Ja, hur var livet på medeltiden?

Hur fungerade det feodala samhället på medeltiden?
Egentligen var det bönderna som höll upp hela det feodala samhället
genom att bruka godsägarnas jord (godsägare =liten vasall, adelsman).
I gengäld mot att de brukade jorden lovade godsägaren att skydda bönderna
när kriget kom till byn. Bönderna var fick dessutom ge en stor del av
skörden till godsägaren. I vissa fall ägde godsägaren mer eller mindre
bönderna i sitt gods. Godsägaren var i sin tur tvungen att ge mat till
storvasallen, men framförallt var småvasallerna tvungna att skaffa fram
krigare och arméer som storvasallen var tvungen att ge till kungen för att
få låna jorden av kungen. Ungefär så gick det runt. Feodalismen växte fram i
riket därför att Frankerriket startade flera egna krig men blev också anfallna flera
gånger, och detta krävde en stor armé, och genom feodalismen kunde man hämta
stora mängder soldater och man lät adelsmännen utbildas till pansarklädda
ryttare som var mycket viktiga i krigsföringen. Kyrkan På tusentalet började påven i rom få mer och mer makt, han kallade sig
själv "Papa" som betyder fader, och han ansågs vara Jesu ställföreträdare
på jorden. Eftersom han var lika med Jesu ansåg han också att han stod över
alla kungar och kejsare som fanns och därmed kunde inte dem bestämma över
kyrkan. I och med det blev den
Katolska kyrkan extremt viktig i medeltidens Europa. Människan var
otroligt bunden till kyrkan och man tog riktigt allvarligt på kyrkan för
ingen ville ju hamna i helvetet. Man skulle också helst skänka pengar om
mark till kyrkan för att säkra sin plats i himmelen. Allt detta ledde
förstås till att kyrkan fick en oerhörd makt i hela Europa. Hur Kyrkan fick sin makt
Kyrkan hade rätt att utkräva en skatt på en tiondel av allas inkomst från
jordbruket, och det var självklart ingen som vägrade att betala för det var
att trotsa gudarna. Kyrkan slapp dessutom att betala skatt, oavsett hur
mycket jord den ägde. Allt det ledde ju såklart till att kyrkan bara blev
rikare och rikare hela tiden.
Medeltidsmänniskan ansåg att allt ont var djävulens verk och att det bra
var gåvor från gud, därför vågade de inte annat än att göra som gud ville,
d v s lyda prästen. Det var bara kyrkan som kunde rädda dem från helvetet. Korståg
I slutet av 1000 talet lyckades Påven Urban II och kyrkan att övertala
folket framförallt överklassen att muslimerna var ett hot mot kristendomen
och att de hade tagit över den heliga staden och att man var tvungen att ta
tillbaka den med våld. Kyrkan lovade att alla som deltog skulle renas från
synd och alla som dog skulle dö martyrdöden.
Detta lockade mängder av folk ur alla samhällsklasser. År 1096 startade det första korståget med målet
mot Jerusalem. Egentligen var det ingen större skillnad på korståget och ett regelrätt
krig förutom att ett korståg utkämpades i guds namn.
Efter tre år lyckades man återta Jerusalem och driva ut och döda muslimerna
ur landet. Korstågens bakgrund och resultat
Att man kunde genoföra ett korståg berodde till stor del på de förändringar
som skedde i Europa under 1000-talet. Folkmängden hade ökat ordentligt och
handeln likaså. Dessutom befann sig större delen av arabväldet i en nedgång
och var relativt sårbart. Korstågen som pågick i ungefär 200år uppnådde endast sina mål tillfälligt,
Jerusalem återtogs av muslimerna och efter det föll resten av dom kristna
fästena man hade lyckats skapa inom 100 år.
Men genom korstågen ökade handeln mellan Asien och Europa lavinartat.
Korsriddarna förde med sig stora mängder kryddor, tyg och bomull bland
annat, som de hade bytt mot pälsar och metallvaror.
Man lärde sig också en hel del av Asiens kultur, litteratur och vetenskap,
några saker som österlänningarna var överlägsna på.
På så sätt blev korstågen mycket viktiga för Europas framtid, även fast man
inte lyckades med några enorma landvinningar för kristendomen. Norden under medeltiden Norden blir kristet
Norden och vikingarna hade haft sin asatro i flera hundra år.
Men runt år 800 börjar fler och fler döpa sig och gå över till
kristendomen.
Från början var motståndet mot de kristna missionärerna stort, men stegvis
så blev kristendomen mer och mer accepterad. Den som lyckades bäst med sin
mission var nog den nordfranske munken Ansgar som kom till Sverige år 829
och träffade den svenske kungen Björn på Björkö i mälaren. Många lät döpa
sig och man byggde Sveriges första kyrka.
Men resultaten från Ansgars mission höll inte så långe utan det dröjde
nästan hundra år innan kristnandet återupptogs, den här gången av både
Tyskland och England. Man riktade då främst in sig på kungar och hövdingar
i hopp om att folket skulle följa son ledare.
Runt millennieskiftet blev de flesta länderna i norden officiellt kristna,
förutom Sverige som inte blev det förrän den senare delen av 1000-talet. Folkungatiden
När vikingatiden började gå mot sitt slut fanns det tre riken i norden.
Det var Sverige Norge och Danmark. Sverige var under 1100-1200 talet mer ett förbund av landskap än ett land (ungefär som dagens U.S.A.). Den svenske
kungen valdes av de fria männen i uppland, och blev sedan tvungen att resa
runt till alla andra landskapen för att där bli erkänd som kung.
Kungen hade trots allt inte så mycket makt, utan hans svarade nästa enbart
för landets försvar.
Men i mitten kom en man vid namn Birger Magnusson att bli Sveriges sista
Jarl (kung, Kungens högra hand). Birger Jarl Stiftade många nya lagar och
det som var så viktigt med de lagarna var att de gällde för hela riket inte
bara för ett landskap, det var lagarna om hemfrid, tingsfrid, kyrkofrid och
kvinnofrid som han instiftade över hela Sverige.
Det och att man började med att man började ta upp fasta skatter från
folket ledde till att Sveriges kungar började få mer och mer makt. Ståndssamhälle och stormän
År 1280 ordnades ett möte på Alsnö. Där utfärdade kungen att alla som kunde
ställa upp med tungt utrustade ryttare skulle bli befriade från att betala
skatt. Dessutom skulle man få ett län att styra över. Nu fick även Sverige
ett system som liknade feodalsim på många sätt. Men både bönderna och
borgarna var mycket starkare och hade med att säga till om än i resten av
Europa. Året efter befriade kungen även kyrkan från skatt, mycket för att
få kyrkans starka politiska inflytande på sin sida. Den svenske kungen Magnus Eriksson spann vidare på folkungaättens (Birger
Jarls ätt) idé. Han skulle föra samman Sverige till ett enda rike.
År 1350 utfärdade han en allmän landslag som ersatte alla de gamla
landskapslagarna. Han gjorde så att stormännen inte fick alls lika mycket
att bestämma om samtidigt som de fortfarande behövde skaffa fram riddare.
Detta uppskattades inte och ledde så småningom till att det blev uppror mot
kungen som till slut slängdes i fängelse. Heliga Birgitta
Birgitta Birgersdotter kom från en fin familj, hon föddes år 1303 och var
dotter till upplands lagman Birger Person. När hon var tretton år gifte hon
sig med Ulf Gudmarsson som hon fick åtta barn tillsammans med, innan Ulf
dog när Birgitta var 40 år. Birgitta hade haft uppenbarelser enda sen hon
var barn och när hennes man dog bröt hon sitt världsliga liv och ägnade all sin tid som ett språkrör till gud. Många av hennes visioner finns
nedtecknade. Birgitta åkte år 1349 till Rom för att besöka påven, hon hade fått en vision där hon blev uppmanad att bygga ett kloster i Vadstena och för det krävdes påvens tillstånd. Efter 20 års väntan blev hennes idé godkänd och hon återvände till Sverige. Men hon hann aldrig bygga klart sitt kloster innan hon avled år 1373, 70 år gammal. Birgittas barn
fullföljde klosterbyggnaden och arbetade sedan för att få Birgitta
helgonförklarad. Vilket hon senare också blev. Digerdöden
År 1950 kom digerdöden till Sverige och Norden. Den spred sig som en löpeld genom landet. Tusentals människor dog och den redan påbörjade
folkminskningen och jordbruksnedgången fortsatte drastiskt nedåt. I Sverige blev läget mest krisartat i gles och skogsbygd där nästa alla blev drabbade på ett eller annat sätt. Man tror att pesten kom till Europa via råttor ombord på skeppen från Asien, men den teorin är långt ifrån bekräftad. Väl i Europa dödade ungefär en tredjedel av befolkningen. Pesten återkom med jämna intervaller på cirka 10-15 men ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Livet På Medeltiden

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2006-04-17

    Hej Tommie, vilken bra sammans

Källhänvisning

Inactive member [2006-04-05]   Livet På Medeltiden
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=5984 [2023-12-02]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×