Anarkism Sociolgi

1 röster
2846 visningar
uppladdat: 2017-01-27
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Anarkism

 

Inledning

 

Anarkism grundas på orättvisor samt makt klyftor och även klasskillnader.

När industrialiseringen drog igenom Europa på 1700-talet så skapades stora ekonomiska klyftor vilket ledde till att rikedomar  gav väldigt mycket makt inom samhället.

Fast många sa ifrån, människorna blev anarkister för att säga ifrån staten och dess orättvisa. Dessa var oftast lågbetalda och hårt arbetande personer som fanns främst inom Frankrike, Schweiz, Spanien på grund av att i dessa länder fanns det en stor överklass som gav upphov till stora klasskillnader.

 

Anledningen till att jag har valt att skriva om anarkismen är på grund av att jag är väldigt intresserad av hur det har kommit fram samtidigt veta hur det fungerar i ett samhälle.

Då jag själv är maktkritisk mot stora företag så blev det ett naturligt val att skriva om anarkismen när jag kom på iden för att kunna förklara ur ett sociologiskt perspektiv samt lägga in personliga åsikter och försöka få fram en vettig analys genom att använda mej av trovärdiga källor.

 

Frågeställningar

 

Vad är anarkism och vad kan anarkism leda till?

Hur kan man förstå anarkism med hjälp av sociologiska teorier?

 

Metod

 

Källorna jag ska använda är NE då dem har ett stort urval av information som är baserad på fakta och presenterad tydligt men även “neutralt”.  Men även Wikipedia, samt nyhetsartiklar ingår.


Fakta

 

Under början av 1800-talet så formades anarkistiska ideer och William Godwin är den som började att arbeta fram ideologin systematiskt, till exempel så valdes den svarta flaggan till anarkismens färg medan kommunisterna valde det röda.  Den som finputsade ideologin är en frans teoretiker så kallad Proudhon, han myntade med ett känd uttryck genom att citera “Egendom är Stöld”.

I början av 1850 talet så gjorde arbetarna en revolution i staden Lyon där svarta flaggor restes för att visa att det är anarkismen men anarkisterna enades med marxisterna vilket i sej kallades den så kallade “internationella Arbetarassocitanonen”då dem hade gemensamma mål vilket utnyttjades till att bilda en allians.

 

Alliansen splittrades dock 1871 på grund av att då dem hade för stora skillnader då kommunismen ville ha en stat som grundades på ett kollektivt samhälle medan anarkisterna hade helt andra samhälls visioner.

Femtio år senare bildades en syndikalistiskt international som hade ungefär 3 miljoner anhängare, men den blev kortvarig och krossades under 30-talet. Syndikalismen kom ut ur arbetarnas folkrörelse i Europa där dem hade ett starkt stöd främst i  de rika länderna under denna tid, Frankrike, Spanien, Schweiz som ett exempel.

Pjotr Kropotkin var en mycket viktig teoretiker inom anarkismen, han menade att människor borde leva i små grupper i ett samhälle utan någon statlig ledning därför att han ansåg att människor skulle leva i en social harmoni. Alltså betyder det att anarkismen är en naturlig process och att det inte ska finnas några regler på hur det anarkistiska samhället ska styras. Därför ska deras samhälle bestå av självstyrande kommuner där dem bestämmer vad dem göra för sitt folk.  

Fast anarkismen hade svårt att övertala deras målgrupp, fabriksarbetare då det skulle ha krossat deras livsstil men även skapat en obalans i samhället som skulle ha skakat bort tryggheten tack vare risken för ett anomiskt samhälle.

 

Anarkism i nutid betraktar friheten som det viktigaste då det är ett grundläggande för mänskligt behov och att varje individ skapar egna öden genom att handla fritt. Därför motsätter sej dagens anarkister all sorts inblandning som inkräktar individens frihet.

Detta innebär att varje människa följer sina egna mål, på sina egna sätt då leder till en garanti för individuell utveckling enligt dem men även en stark utveckling för samhället ur ett socialt perspektiv genom att folk lever i harmoni  och är inte lika stressade då samhället anpassar sej efter folket begär.

 

Fast de vill även att friheten ska vara som en som en social produkt som uppnås genom samarbete för folket, då frihet är något som har skapats av folket, och ska även försvaras av folket. Anarkismens idealsamhälle är ett samhälle där våld/hot inte får användas för att få en individ att uppnå sina mål vilket gör att dem inte är emot organisationer eller federationer som är grundade för att försvara demokratin.

 

Men för att för anarkismen ska kunna existera måste all statlig styre som kontrollerar folket försvinna men även kapitalismen då detta byggs upp genom maktordning samt även skapar klasskillnader och jämlikhet.

Man vill även ha direktdemokrati då detta är det enda “riktiga demokratin” därför att folket blir engagerade inom politiken och röstar om besluten som i sej skapar en maktbalans inom samhället där inga beslut kan gå igenom om folket är emot det.

Skulle till exempel direkt demokrati existerat i Sverige så skulle trängselskatten inte existerat inom Göteborg.  

Folkets behov är att känna en samhörighet som är djupt inom oss för att visa att vi är sociala varelser där det ligger i vår natur att känna en solidaritet som försvarar friheten men även ett försvar mot förtryck.

 

  • Diskussion/avslutning

Durkheim pratade om att ett samhälle som saknar balans är som en kropp som saknar en hand, vilket gör det svårare för kroppen att kunna klara sej.

Därför är det mycket viktigt att samhället ska kunna ha en balans där folket kan känna en trygghet men även ett liv som innehar harmoni då vi är sociala varelser som är beroende av våra nära för att kunna klara oss.

Dagens samhälle innebär mycket stress, det är en konsekvens av kapitalismens inverkan i samhället enligt Karl Marx då kapitalismen syftar på individuella utveckling än kollektiv samarbete då de menar att konkurrens leder till utveckling. Enligt Durkheim leder detta till egoistiskt självmord då fokus vilar på den individuella som utvecklas ur sina egna egenskaper men då alla inte klarar det så kan dem “misslyckas” vilket i sej kapar dem sociala banden och ökar risken för egoistiskt självmord.  

 

I västvärlden så vill man ha en marknads fri ekonomi, konsekvensen av detta blir att pengarna prioriteras för allt som i sej ger dem som har mycket pengar även mycket makt, och detta leder till att det skapar en värld där folket förlorar allt mer makt samtidigt som dem rika får mer makt tack vare pengarna.

Detta leder till att anarkistiska/marxistiska tankar uppstår, ett exempel på det är dåtidens Sovjet men även många rebellgrupper i modern tid som FARC, PKK.

Durkheim menade att alla människor ska känna en samhörighet till samhället för att det det inte ska leda till uppror.

I dem mer socialistiska länderna som Sverige så känner folk ett mer samhörighet då alla betalar skatt för att kunna finansiera sjukvården men även våra skolor vilket bidrar till att samhället utvecklas samtidigt som människor får något tillbaka vilket i sej minskar de anarkistiska tankarna. Fast om detta är ett hård kontrollerad stat så kan även detta leda till uppror då fatalism uppstår och som även här leder till anarkistiska tankar.

 

Därför är länder som ligger antagningen för mycket till höger/vänster på den politiska mätaren livrädda för anarkistiska ideer då ideologin kan påverka folket till att ta våld för att kunna se en förändring vilket bidrar i sej till att man lägger stora summor på att minska deras makt, som till exempel underrättelser som FBI eller många andra organisationer som bearbetar dem.

 

Idag finns det väldigt många grupper som beundrar anarkism då många stater misslyckas med att skapa ett så kallad “balanserad samhälle” där alla funktioner ska prioriteras på samma värde.

En stor grupp som många beundrar är Anonymus som har mest support i USA, dem har en hel del anarkistiska tankar som till exempel individuellens frihet när det gäller internet eller att multinationella företag ska få mindre makt då man är emot kapitalismen.

Anonymus kan inte ta till våld på gatorna tack vare den stora makten USA har men istället har man inriktad kriget genom internet där man förstör för många företag/federationer genom att “hacka” dem.

 

Men även om dem har mycket support så är det inte tillräckligt för att göra  uppror då västvärlden har enligt mej lyckats med att ha ett samhälle där alla kan utvecklas till fullo tack vare konsumtionens marknad som belönar dem som arbetar hårt även om inte alla inkluderas i det.

 

Vi har frihet och kan göra vad vi vill så länge vi håller oss till lagarna, fast allt har ett pris och i dagens samhälle så har du två val enligt mej, antagligen väljer du pengar eller så väljer tid. Om du har pengar så har du inte så mycket frihet vad gäller tiden, väljer du tiden så har du ingen frihet då du inte kan överleva utan mat.

Därför tycker jag att vi lever i en illusion där vi har manipulerats att tro på att vi lever i en frihet, för egentligen så har vi inte så jätte många val som vi tror, alla börjar på samma sätt och kommer också dö på samma sätt,  för den enda skillnaden är vad vi kommer ägna vår tid åt, antingen kommer vi ägna vår tid åt att köpa en större TV än granen eller så kommer vi använda vår tid till att på riktigt leva i en frihet. Fast det är ett problem, för då kommer du inte ha några pengar och även om du är född på denna Jord och tror på att du har rätt till den lika mycket som makteliten så tror du fel, för du är bara en produkt som ska se till att du kommer i tid till jobbet för att kunna ha råd med ett hus som din bank kommer äga.

 

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Anarkism Sociolgi

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2017-01-27]   Anarkism Sociolgi
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=59989 [2023-09-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×