psykologiska perspektien

4694 visningar
uppladdat: 2017-02-25
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

psykologins framväxt och historia 

Idag är psykologi är det vetenskapliga studiet av mänskliga tankar, känslor och beteende. Från början var däremot psykologin inte en egen vetenskap utan en del av filosofin. Den berömda filosofen Sokrates (470 -399 f.Kr) var en av de första att börja diskutera så kallade existentiella frågor (stor frågor som rör livet, döden, rätt och fel osv.) genom att samtala med människor och utgå från deras egna tankar om dessa saker. Detta till skillnad från tidigare då makthavare (till exempel kungar, överstepräster eller vise män) hade sagt åt folk vad de skulle tycka och tänka. Själva ordet psykologi kommer  av grekiskans psyche som betyder ”själ” eller sinne” och logi som betyder logik eller tal, psykologi kan alltså med ett modernt uttryck förstås som läran om själen/sinnet. Sokrates hade två kände efterföljare Platon och Aristoteles. Det var Platon som skrev ner alla samtal som Sokrates hade med folk. För både Platon och Sokrates var själva idéerna det viktiga, att man samtalade och diskuterade på ett logiskt och rationellt vis. Aristoteles som var elev till Platon var inte lika upptagen av idéer som Platon utan vill också undersöka vår fysiska värld, han vill på ett konkret sätt observera och undersöka hur världen fungerade och inte bara tänka kring det. Dessa två olika sätt att närma sig verkligheten kallas rationalism och empirism.

Rationalism är alltså att via logik och förnuft tänka sig fram till lösningar, till exempel att den kortaste sträckan mellan två punkter är en rak linje. Detta behöver du inte gå ut i världen för att undersöka, det räcker att du tänker efter för att inse att det är sant.

Empirism  å sin sida är att gå ut i världen och observera den för att ta reda på vad som är sant och falskt. Om vi till exempel bara har sett vita svanar, skulle vi kunna dra slutsatsen att alla svanar är vita. Detta påstående skulle vara sant ända till den dagen vi ser en svan med annan färg, t.ex. en svart svan, då skulle vårt antagande om att alla svanar är vita falsifieras. Observationen av en svart svan motbevisar vårt tidigare antagande om att alla svanar är vita. Detta att man har en tanke om hur någonting är och sedan prövar den tanken genom att jämföra den med verkligheten (alltså med observerbara fakta) kallas ”falsifiering” och är mycket viktigt inom de empiriska vetenskaperna. Inom vetenskapen så kallas ofta antaganden förhypoteser. 

Det var först på 1800-talet, när den teknologiska utvecklingen och industrisamhället verkligen började ta fart som den experimentella psykologin föddes. Wilheim Wundt ville undersöka hur man människan regerar på olika intryck från omvärlden och han byggde också det första psykologilabbet 1879. Wundts labb kan ses som startskottet för psykologins utveckling till en egen empirisk vetenskap där man började mätta hur människor påverkades av olika intryck (ljud, ljus, smärta, lukt osv.). Även Psykologins kanske mest kända namn Sigmund Freud var från början läkare och neurolog, han hade alltså en medicinisk och vetenskaplig bakgrund, ps...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: psykologiska perspektien

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2017-02-25]   psykologiska perspektien
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60023 [2024-07-23]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×