Arbetsmiljö

3673 visningar
uppladdat: 2017-03-16
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Arbetsmiljö

1. Om du blir utsatt för hot och våld, stress och kränkande särbehandling, diskriminering så
har alla dessa en negativ påverkan på din arbetsmiljö. Du mår psykiskt dåligt, tappar
koncentrationen, klarar inte av att utföra dina arbetsuppgifter på det sätt som förväntas,
rädsla inför olika situationer, ångest, sömnproblem, onormalt trött, blir inåt bunden, kan
få en depression som leder vidare till fysiska skador som högt blodtryck, magproblem,
ont i nacke och axlar, äter dåligt mm.

Våld och hot kan förekomma via anonyma telefonsamtal, mail men även från vårdtagare
och dess anhöriga. De anser inte att de fått den vård som de skall ha och uttrycker sin
besvikelse genom hot och våld. Detta är vanlig på bla akutmottagningar och
socialkontor.
Stress och otrygghet ger en ohälsa. Vi är alla olika och klarar stress på olika sätt.
Samhället har blivit mer intensivt och det krävs mer av individen. Att ta på sig förmycket
ansvar eller förväntas göra det ger stress och psykisk ohälsa. Dålig bemanning på en
avdelning är en vanlig orsak till stress.
Kränkande särbehandling beror oftast på bristande information, dålig organisation, dålig
arbetsbelastningen, stress, och dålig arbetsledning som kan leda till att en enskild eller
grupp blir särbehandlade. De blir syndabockar och olösta problem kan snabbt bli negativ
psykisk påfrestning. Mobbing är ett exempel på kränkande särbehandling men också
felfördelade arbetsuppgifter och arbetsbelastning.
Diskriminering och trakasserier är bla om du blir kallad för bög, svartskalle, missfoster
mm. Du blir nervärderad av någon/några som inte tycker du är lika värd som dem. Det
kan vara pga din ålder, funktionsnedsättning, kön, sexuella läggning och könsidentitet,
ditt ursprung och tro.
(Vård och omsorg 2), (Arbetsmiljö, broschyr)


2. Hur skall jag agera om jag har blivit utsatt för:
Hot och våld – Det är att kontakta din närmaste chef och att polisanmäla händelsen.
Arbetsgivaren gör en arbetsskadeanmälan. Om arbetsgivaren inte agerar så kontakta
skyddsombudet som i sin tur kan föra din talan. Skyddsombudet kan vända sig till
huvudskyddsombudet om problemet kvarstår. Om inget händer tas frågan upp i
skyddskommittén och om problemet inte rättats till där så kan skyddsombudet vända sig
till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren har skyldighet att se till att förebygga arbetsmiljön för att undvika hot och
våld. Det är viktigt att det finns en handlingsplan på arbetsplatsen om det skulle inträffa.
Olika stödåtgärder för den utsatte skall finnas tex samtal hos psykolog.

Kränkande särbehandling – Även här skall du först kontakta din närmaste chef. Om
arbetsgivaren inte agerar så kontakta skyddsombudet som i sin tur kan föra din talan.
Skyddsombudet kan vända sig till huvudskyddsombudet om problemet kvarstår. Om
inget händer tas frågan upp i skyddskommittén och om problemet inte rättats till där så
kan skyddsombudet vända sig till Arbetsmiljöverket.
Arbetsgivaren har skyldighet att se till att förebygga arbetsmiljön för att kränkande
särbehandlingar. Det är viktigt att det finns en handlingsplan på arbetsplatsen om det
skulle inträffa. Olika stödåtgärder för den utsatte skall finnas tex samtal hos psykolog.
Vid mobbning kan det hända att en omplacering för den utsatte kan vara den bästa
utvägen. Det blir en nystart för hen. Ditt fackliga ombud kan även stödja och hjälpa till i
situationen.
(Vård och omsorg 2), (Arbetsmiljö, broschyr)


3. Det finns andra faktorer som kan påverka arbetsmiljön.
Ventilation – Detta kan ta skada på din kropp i det långa loppet. Om ventilationen inte
fungerar som den ska är detta en arbetsmiljörisk för de anställda. Dålig ventilation kan
leda till för höga halter av luftföroreningar och ge irritation i ögon, näsa och hals, torr
och irriterad hud, klåda, trötthet och huvudvärk. Personer med eksem och astma kan bli
sämre. En bra ventilation för bort, luftföroreningar, fukt och gaser. Den bildar då ett
bättre inomhusklimat genom ett bra till- och frånluftsflöde.

Ljusförhållanden – Även detta kan ta skada på din kropp i det långa loppet. Vid dåliga
ljusförhållande så ser du dåligt och då kisar du med ögonen. Du sträcka, spänna och luta
dig för att se bättre. Detta kan leda till att man får ont i ryggen, nacken och huvudet.
Dessutom kan man inte arbeta lika effektivt. Ibland så behövs det inte så stora
förändringar för att det skall bli bättre. Det kan tex vara att en lampa skall förflyttas för
att du skall få bättre ljus, dataskärmen kanske behöver vinklas för att få bort reflektionen
i skärmen eller så behövs det en annan sorts glödlampa i lampan för ett bättre ljus.

Ergonomi – Står för samspel mellan människan och arbetsmiljön. Brister den med tex
tunga lyft...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbetsmiljö

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2017-03-16]   Arbetsmiljö
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60053 [2023-02-05]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×