Är det bra med Genmanupilation?

3 röster
13100 visningar
uppladdat: 2017-09-13
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

En mycket läsvärd och lättbegriplig svensk artikel, skriven av Bertil Wosk, om konsekvenserna som allt levande på vår jord får vara med och dela på, på grund av genmanipulering, vilket berör oss alla i lika hög grad, redan nu.
 

Här hittar du hela artikeln på 2000-talets vetenskaps sida och här kan du ladda ner den som pdf i din dator. 

 
 

"Genmanipulation
Genmanipulation anses av experterna vara nästa stora tekniska genombrott som kommer att förändra våra villkor på jorden. Den jämförs med ångmaskinen som satte fart på den industriella revolutionen.


Genmanipulation påstås medföra bland annat följande:
- Vi får en gång för alla ett slut på världssvälten. Genmanipulerade grödor kommer att avsevärt öka skördarna. Det är helt nödvändigt om vi ska klara av den växande världsbefolkningen och undvika framtida krig på grund av att folk svälter.

- Genmanipulation löser alla våra hälsoproblem. Experter påstår att man i framtiden kommer att kunna bota i stort sett alla sjukdomar genom en spruta med genmanipulerad DNA.

- Genmanipulation förbättrar miljön därför att man kan minska användningen av bekämpningsmedel inom jordbruket och erbjuda bättre metoder för att hantera miljögifter.
 Det låter onekligen fantastiskt. Men är detta verkligen hela sanningen. Svaret är tyvärr nej.

Men angår genmanipulation mig?
Är det inte forskarnas, industrins och politikernas sak att avgöra om det är nödvändigt, lämpligt och ofarligt för mänskligheten? Det är ju så mycket annat revolutionerande som jag inte heller är insatt i, t ex datorteknologi och internet. Och man kan ju inte vara bakåtsträvare jämnt. Vem vill tillbaks till 1800-talet?

Här ska vi titta på några av genmanipulationens aspekter. Förhoppningsvis kommer du att förstå vad som skiljer genmanipulation från andra tekniska framsteg och varför det är viktigt att ta ställning för eller emot genmanipulation redan idag.

Vad är genmanipulation?
Med genmanipulation menas att man gör ingrepp i arvsmassan hos en organism för att förändra dess egenskaper. Man överför från en art till en annan genetiskt material, som ger upphov till en viss önskad egenskap.

Till skillnad från avel och växtförädling behöver de organismer som man på genetisk väg "korsar" med varandra inte kunna korsa sig i naturen. Till exempel så överför man genetiskt material från människor till kor för att de ska producera läkemedel i sin mjölk eller fiskgener till växter för att de ska tåla kyla bättre.

Det finns en naturlig gräns inom avel och förädling för hur man kan korsa, förädla eller avla växter och djur och den gränsen går vid olika arter.

Det går helt enkelt inte att korsa en fisk och vete för att vetet ska tåla kyla bättre eller få fjäll. Med genmanipulation är detta fullt möjligt.

I naturen finns det vissa kontrollmekanismer som ser till att ett djur inte kan se ut hur som helst, t ex kan ett djur inte ha mer än två ögon. Dessa kontrollmekanismer kan inte överträdas med vanliga förädlingsmetoder, men genmanipulation tar ingen hänsyn till dessa.

Genom att manipulera kontrollgenen för ögon har ett forskarlag i Schweiz kunnat skapa en fluga med 14 ögon, bland annat ögon på vingarna och på benen.

Vilka är motiven?

Den övergripande motiven bakom genmanipulation är flera, men de viktigaste är följande:
-Kortsiktig vinst
-Optimerade transporter och hantering av livsmedel
-Ökade marknadsandelar och vinst för multinationella företag
-Kontroll över världens livsmedelsförsörjning

För att uppnå dessa mål inriktar man genmanipulationen främst på följande områden:
-Ökad tillväxt och produktion
-Anpassning till miljö- och klimatmässiga förhållanden
-Resistens mot sjukdomar och insekter
-Förändrade produktegenskaper
-Tolerans mot kemikalier (speciellt växtgifter och tungmetaller)

De multinationella företagen inom kemi- och läkemedelsindustri dominerar forskning och utveckling inom gentekniken. Bland de sex främsta inom området finns Du Pont, Sandoz och Ciba-Geigy. De stora läkemedels- och kemiföretagen har köpt upp de mindre genteknikföretagen.

Huvuddelen av genmanipulation sker inom jordbruksområdet. 98 procent av de förändringar av produktegenskaper som gjorts har haft som mål att förlänga livslängden i butiken, underlätta transporter och göra förädlingen mer lönsam. Ytterst handlar det om att få kontroll över tillgången på mat och avkastning på investerat kapital.

Man koncentrerar sig på utveckling av resistens mot växtgifter hos grödor. Det är vanligt att man utvecklar resistens mot växtgifter som man själv producerar. Detta gäller bland annat Monsanto, Hoechst och Rhone-Poulenc.

"Bättre att genmanipulera människor"

Mera bekämpningsmedel krävs
Sojabönor är ett av de viktigaste baslivsmedlen i världen idag. De odlas konventionellt tillsammans med en hel del bekämpningsmedel. Företaget Monsanto tillverkar och säljer ett av världens mest sålda ogräsmedel "Roundup". Tyvärr är det mycket giftigt och förgiftar vatten, dödar fiskar och är den tredje största orsaken till förgiftning i USA. Samma företag har också lyckats få fram genmanipulerade sojabönor, med det passande namnet "RoundupReady", som är resistenta mot företagets eget ogräsmedel Roundup.

Nu kan man även tjäna pengar på att sälja sojabönor som tål bekämpningsmedel men framför allt kan man sälja ännu mer bekämpningsmedel. Man har en klar fördel gentemot sina konkurrenter, vars ogräsmedel sojabönor inte är resistenta emot. Dessutom har företaget fått patent inte bara på den genmanipulerade sojabönan utan också på själva genen, som kan säljas och manipuleras in i vilken organism som helst.

Soja ingår dessutom som en vanlig ingrediens i många halv- och helfabrikat, t ex bröd, pasta, bakverk, köttprodukter, glass och barnmat. Eftersom ingen märkning sker går det idag inte att få tag på soja som är garanterat icke genmanipulerad.

Genom att avlägsna den gen som gör att tomater blir mjuka när de åldras har forskarna skapat en tomat som förblir hård även när den är mogen. Det betyder att kunden inte längre kan avgöra om tomaten är gammal genom att se eller känna på den och därför kan tomaten säljas som annars hade slängts.

Växter som genmanipulerats för att tåla tungmetaller används för att samla upp de giftiga ämnena och på så sätt sanera mark som förorenats med tungmetaller. Vad man sedan ska göra med de växter som tagit upp alla tungmetaller vet man ej. När växterna dör frigörs tungmetallerna igen och eldar man upp dem sprider man tungmetaller med vinden.

Fiskar genmanipuleras också för att tåla mer tungmetaller. Motivet för att eliminera användningen av tungmetaller minskar därmed. Problemet är att när fisk och grödor tål högre doser tungmetaller, ackumuleras dessa farliga ämnen i näringskedjan och drabbar oss själva.

Många forskare anser att det är bättre att anpassa (genmanipulera) människor så att de tål mer gifter än att eliminera användningen av gifter. I framtiden kan vi genmanipulera människor så att de tål amalgam och då kan vi använda amalgam som tandfyllningsmedel utan problem.

Fler exempel
Det har nu skapats grönsaker som är resistenta mot virus som i vanliga fall fördärvar hela skördar och det finns sädessorter som är resistenta mot ogräsmedel. Det finns jäst som minskar tiden för att baka bröd. Genetisk ingenjörskonst gör att kor mjölkar avsevärt mycket mer. I avsikt att öka tillväxten hos djur har tillväxthormongener från människa, råtta och nötkreatur introducerats i gris, får, kyckling, karp och forell.

Man har lyckats framställa möss som är dubbelt så stora som vanliga möss och sporrade av framgångarna försöker man få fram "supergrisar".

Man har introducerat mänskliga tillväxthormoner i gris för att öka tillväxten och producera magrare kött. De manipulerade grisarna drabbas av reumatism, magsår, muskelsvaghet, letargi, partiell blindhet och oförmåga att para sig.

Genmanipulation gör att forellhannar bara bildar spermier som gör att deras avkomma enbart blir honor. Detta är en fördel för fiskare eftersom honor växer fortare och är mer lätthanterliga.

Växter som ska motstå insektsangrepp har manipulerats så att de producerar ett gift mot insekter. Till exempel har en giftgen från en skorpion introducerats i majs så att den producerar ett insektsgift för att hålla insekter borta.

En gen från bakterien Bacillus thuringiensis har introducerats i många olika grödor för att producera det gift som normalt produceras av bakterien.

Det holländska företaget Gene Pharming föder upp kor i vilka man har introducerat den mänskliga genen för laktoferrin. Laktoferrin är ett järnbindande protein med bakteriehämmande effekt genom att det konkurrerar med bakterierna om det för dem livsviktiga järnet. Mjölk med detta protein i sig är tänkt att förhindra infektioner i mag-tarmkanalen.

Tobak har manipulerats så att de producerar antigena malariaproteiner, så att de ska kunna användas för att vaccinera människor.

Ekologi
Forskning visar att genetiska egenskaper kan passera mellan besläktade arter, men även mellan besläktade växter och djur.

Ett mer närliggande problem är att växter som genmanipulerats för att vara resistenta mot bekämpningsmedel kommer att öka användningen av bekämpningsmedel. Om växter som är resistenta mot bekämpningsmedel på naturlig väg korsas med ogräs kommer dessa ogräs också att vara resistenta mot bekämpningsmedel. Då behöver vi nya ogräsmedel för att döda de resistenta ogräsen. Det låter som en verkligt lönande affär för kemiföretagen.

Märkning av livsmedel
Inom alla områden, förutom genmanipulerade livsmedel, gäller att konsumenten har rätt att få veta vad hon köper så att hon kan ta ställning. Den enda verkliga makt folket har är att gynna eller inte gynna produkter på marknaden genom deras köp. Detta ser vi tydligt inom området för miljöanpassade produkter. Där har till och med staten sanktionerat märkningar för att underlätta för konsumenterna att göra sina val.

Märkning måste finnas på alla nivåer. Det är en konsumenträttighet. Det gäller dels genmanipulerade arter som t ex manipulerade tomater, men också för livsmedel som innehåller någon ingrediens som någonstans i kedjan är genmanipulerad, t ex för bröd som innehåller genmanipulerad jäst, eller mat som innehåller en vitaminblandning som i sin tur innehåller A-vitamin som har tillverkats genom genmanipulerade organismer.

Myndigheterna hävdar att detta är omöjligt och därmed är det också omöjligt för en konsument att ta ställning till vad hon äter. Till exempel kan en vegetarian inte ta ställning till om tomater med gener från gris är vegetariska eller inte.

Etik
Det finns flera etiska invändningar mot genmanipulation. Den som är emot plågsamma djurförsök kan bojkotta kosmetika som är testad på djur eller som innehåller ingredienser som är testade på djur. Detta eftersom handeln har förstått att denna fråga verkligen engagerar folket och därför på sina etiketter noggrant anger att produkten inte är testad på djur. Men när det gäller genmanipulation finns inga sådana överenskommelser och industrin är av naturliga skäl heller inte intresserad av detta.

 Experterna hävdar att genetiskt manipulerade djur inte lider. När man ger en ko ett hormon som kraftig ökar dess mjölkproduktion, så pressar man den över dess naturligt optimala förmåga, vilket stressar djuren psykiskt men framför allt fysiologiskt.

När Food Commission i England fick tag på det mjölkökande läkemedlet Posilac, visade det sig att det hade flera biverkningar som var kända av tillverkaren enligt deras egen broschyr. De varnade för att kor som behandlades med Posilac hade en ökad risk för juverinfektion (mastitis), cystor på äggstockarna, livmoderproblem, kvarhållen placenta, förkortad graviditet och framfödande av mindre kalvar. Dessutom ökade behovet av andra typer av mediciner när man använde Posilac.

I England påstår det av staten tillsatta etiska rådet för genmanipulerade livsmedel (Ethical Study Group on Genetic Modification Programmes and Food Use) att det är helt säkert och oskadligt att äta djur som genmanipulerats med mänskliga genes. Men å andra sidan ansåg regeringens experter även att nedmalda djurkadaver som djurfoder åt kor var säkert. Tyvärr hade de fel och nu har vi drabbats av galna kosjukan.

Olika företag, som t ex Body Shop, försäkrar oss om att deras kosmetika eller talkpuder, som vi använder för utvärtes bruk, är framställda utan djurförsök. De flesta människor skulle vilja ha liknande försäkringar vad det gäller det de stoppar i sin mun.

Det finns religioner som inte tillåter att man äter något som innehåller vissa typer av djur. Strikta vegetarianer äter inget kött, hinduer får inte äta kor, muhammedaner och judar får inte äta gris etc. Dessa grupper kan inte leva i enlighet med sin övertygelse, eftersom de inte kan få några som helst garantier för att maten inte innehåller något för dem otillåtet eller oönskat. En frukt eller grönsak kan innehålla material från insekter, fisk, gris, människa eller något annat djur.

Vi får inte veta om de djur vi avses äta är manipulerade med gener från andra djurarter eller till och med från människor. Dessutom är det i stort sett omöjligt även för forskare att avgöra om vår mat innehåller mänskliga gener eller inte, eftersom tester inte med säkerhet kan avslöja det. Frågan är om du verkligen vill äta kött från misslyckade vetenskapliga experiment, utan att du vet om det?

Myndigheterna hävdar att om ett livsmedel från en genmanipulerad organism är kemiskt identisk med en icke manipulerad organism, så behöver vi inte upplysas om att det är genmanipulerade livsmedel vi äter. Robert Jenkins på Genetics Forum i England menar dock "att det spelar ingen roll hur många gånger en gen har kopierats i ett laboratorium. Om den ursprungligen kommer från en ko är det en ko och om vi äter mat med mänskliga gener är frågan om vi inte borde kalla oss för kannibaler." Var går gränsen? Hur vet vi att nästa steg inte är att man korsar människor med grisar?

"Åtta av tio genmanipulerade djur dödas"

Patent på liv
Patent är ett sätt att skydda uppfinningar. Aldrig tidigare har man kunnat patentera olika livsformer. Nu kan man få patent på gener, och hela organismer, dvs på genmanipulerade växter och djur. Det innebär att levande varelser anses ha uppfunnits av människan och blir betraktade som vilken produkt som helst, vilken man har ensamrätt över.

Patentskyddet omfattar ofta kulturväxter som är viktig basföda i u-länderna (hirs, majs, kassava etc.). Resultatet blir att man förhindrar lokal produktion och får monopol på import av dessa livsmedel. De rikaste företagen i i-länderna kommer alltså att kontrollera livsmedelsmarknaden i u-länderna och exportera "paket" av frön och bekämpningsmedel dit. Det blir inte fritt för en bonde att avgöra vad och hur han vill odla.

När man genmanipulerar äggceller hos djur är det endast 20 procent av djuren som föds som bär den främmande genen. 80 procent av djuren är alltså misslyckade och eftersom de då inte fyller någon funktion inom industrin så måste de dödas.

Hälsoaspekter
Risken att vi skapar nya sjukdomar och rena epidemier genom genmanipulation är överhängande. Militären i USA forskade på biologisk krigföring med specifika egenskaper att sättas in mot speciella folkslag eller nationer. Ett flertal experter anser att AIDS är resultatet av denna militära forskning där ett genmanipulerat virus (HIV) spreds via experiment med ett HIV-infekterat vaccin mot hepatit, som prövades på homosexuella män i USA. (Se t ex boken AIDS - Tabu, av Ingemar Ljungqvist, Carlssons Bokförlag).

Andra orosmoln är det som forskarna kallar för "ARMed genes" (antibiotic resistans markers). Detta innebär att man förutom den gen man önskar överföra samtidigt också överför en annan gen som är en markör och fungerar som en flagga och som är lätt att upptäcka i den nya genmanipulerade organismen. På detta sätt får man snabbt, ofta inom loppet av några dagar eller veckor, veta om genmanipulationen har lyckats. Finns markören där är genmanipulationen lyckad.

För detta ändamål använder man sig av gener som är resistenta mot antibiotika, t ex kanamycin och neomycin. Om man nu tillför ett antibiotika, till den genmanipulerade grödan, kommer endast de plantor där genmanipulationen har lyckats att överleva, resten dör.

Problemet är att den antibiotikaresistenta egenskapen relativt lätt överförs mellan olika arter. Det innebär att om en person äter sådan antibiotikaresistent mat kan denna egenskap lätt överföras till bakterier i kroppen. Om hon nu drabbas av tuberkulos och behandlas med antibiotikat kanamycin, som används just för att det är ett effektivt antibiotika mot tuberkulos, är risken stor att personen i fråga kommer att vara resistent mot denna typ av antibiotika.

Denna metod med ARMed genes har bland annat använts på genmanipulerade tomater. För att minska riskerna har myndigheterna i England bestämt att dessa tomater bara får säljas som tomatpuré, eftersom kokning dödar den antibiotikaresistenta genen. Problemet är bara att denna tomat redan är tillåten att säljas i färskt tillstånd i USA. Och hur kontrollerar man att den inte säljs i färskt tillstånd även i Europa.

Förbud - men inte för alla
Aminosyran L-tryptofan är ett kosttillskott som användes av miljoner människor världen över, bl a som ett medel mot sömnlöshet. En orenhet i detta preparat gav upphov till en epidemi av sjukdomen eosinofil-myalgisyndrom (EMS), där 37 personer avled och 1.500 drabbades av permanenta skador och ett okänt antal drabbades av andra skador. Sjukdomen uppkom när det japanska företaget Showa Denko förändrade tillverkningsprocessen så att en bakterie genmanipulerats för att tillverka L-tryptofan. Men förutom denna aminosyra tillverkade bakterierna också en del mycket giftiga ämnen.
Som ett resultat av detta har man världen över förbjudit den oskyldiga aminosyran L-tryptofan - förutom i barnmat och i näringspulver för sjuka och gamla som till skillnad från vanliga friska människor tydligen anses tåla denna naturliga aminosyra! Den skyldiga genmanipulationsprocessen förbjöds däremot inte.

Det förekommer att genetiskt material från nötter och skaldjur introduceras i andra livsmedel. Många människor är allergiska mot nötter och skaldjur och ingen vet om de allergiframkallande egenskaperna också överförs, men mycket tyder på det. När man manipulerat sojabönor med gener från paranöt, visade det sig att sojabönorna också kunde orsaka allergiska reaktioner hos personer med allergi mot paranötter.

Eftersom man inte behöver ange att en produkt innehåller genmanipulerat material och ännu mindre varifrån den kommer så kan man förvänta sig allvarliga problem för stora grupper.

Risker
Det finns många risker med genmanipulation. Här är några risker som redan påvisats:
-Rubbning av balansen i ekosystemet
-Nya sjukdomar som kan spridas över artgränserna
-Allergiframkallande ämnen i livsmedlen
- Användningen av växtgifter kommer att öka (vilket ju är en av de starkaste drivkrafterna bakom genmanipulation).
- Genmanipulerade organismer kan överföra sin främmande gen till andra arter via korsbefruktning. Det innebär att vi snart får ogräs och insekter som också är resistenta mot bekämpningsmedel och då "kräver" industrin nya bekämpningsmedel och mer genmanipulation för att rädda situationen. Dessa problem har redan börjat dyka upp.
- Sjukdomar bland grödor får större möjlighet att spridas t ex när de innehåller gener som gör att de tål frost. Frosten är annars ett effektivt skydd för att hindra spridning av infekterade grödor.
- Oväntad växelverkan kan uppstå i miljön. Detta har man redan sett när man genmanipulerade den ofarliga bakterien Klebsiella plantieola. Den skulle omvandla växtrester till etanol för att användas som bränsle inom jordbruket. När den manipulerade bakterien sattes ut dog all växtlighet av alkoholförgiftning eller så drabbades växtligheten av olika sjukdomar på grund av den förändrade ekologin i jorden. Orsaken var att den genmanipulerade bakterien slog ut andra mikroorganismer som är nödvändiga för växterna.

Reglering
Internationell kontroll inom området är nödvändig, men de stora genmanipulerande länderna motsätter sig starkt all internationell kontroll.

Nyligen blev det tillåtet att producera genmanipulerade rapsfrön på villkor att de inte används som föda för djur eller människor. Men det belgiska företaget, Plant Genetic System, som har skapat dessa rapsfrön har inget krav på sig att deklarera att det är genmanipulerade frön. Frågan är varför företaget har lagt ned pengar på att ta fram ett genmanipulerat frö om de inte tänker sälja det.

"Genmanipulerat kallas nu 'nymodigt'" (Novel Food)

EU och genmanipulation...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.madeleinemarcus.se

Kommentera arbetet: Är det bra med Genmanupilation?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Inactive member 2017-09-13

    Bra info för min uppsats, tur att det finns så bra personer i världen!!

Liknande arbeten

Källhänvisning

Inactive member [2017-09-13]   Är det bra med Genmanupilation?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60158 [2024-06-21]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×