Jämnförelse av 3 länder

5 röster
5271 visningar
uppladdat: 2018-01-14
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Eritrea x  Sverige.

 

Jag har valt Sverige och Eritrea. Varför jag har vald dessa länder är för att skillnaden mellan länderna är stor. I den här jämförelsen kommer man tydligt kunna se hur stor skillnad det kan vara mellan olika länder.  Dessutom tycker jag att det blir mer intressant när man jämför med ett utav länderna man bor i. 

 

Sverige: Är ett land som ligger i Norden på skandinaviska halvön. och gränsar till Norge och Finland

Sveriges huvudstad heter Stockholm och är landets största stad med en yta på 188km² . Befolkningsmängden i Stockholm 2017 har mätts upp till  2 299 593 personer. Sammanlagt i sverige bor det ca 10,9 miljoner personer . Befolkningsmängden i september 2017 låg på 10 093 734. 

Sverige har parlamentariskt demokrati och konstitutionell monarki 

Sverige har stora naturresurser framförallt i form av skog,järnmalm och vatten. 

 

 

Eritrea: Är ett land i Östafrika. Landet gränsar till Sudan , Etiopien och Djibouti. Landets huvudstad heter Asmara. Huvudstadens yta ligger på 45 km². Med befolkningsantal på 804 000. Sammanlagt i landet ligger befolkningsmängden på 4,789,568. 

Eritrea har en Republik ( ett land där den som man bestämt ska representera landet ) och enpartisystem (samhällssystem där ett politiskt parti har formell och/eller reell kontroll.) 

Eritrea är rikt på guld och andra värdefulla mineraler. Utanför röda kusten finns det gott om olja och naturgaser. Men utvinningen av dessa naturtillgångar är begränsad. 

 

 

Länder:                      Eritrea.                   Sverige   

 

Befolkningsmängd:  10,032,357.               4,789,568   

 

Befolkningsmängd    21%.                         85,8

I städerna (2015 beräkning) 

 

Landyta:                  101 000km²                407 340km²   

 

Antal Invånare :        52 personer                24 personer 

Per km²                    km²                             km²

   

Förväntades.           Kvinnor.                       Kvinnor

Levnadsålder          66 år                            84 är

                                Män                             Män

                                62 år.                           80 år   

 

BNP per.                 1441,0 USD                 51 377,2 USD

Capita.  

      

Antal läs.                 93%.                           

Och skrivkunniga 

 

Altan grundskole-    37%.                           Mm 100%                  

Utbildade 

 

Invandring:              Ingen data.                 163005 (Böränkanat 2016) 

 

Utvandring.             Många tvingas fly       45878    

(Beräknat 2016)

 

Arbetslöshet i %.     7%.                             8%      

 

Kust.                        Kust -röra havet.        Kust - Östers

   

Statsskick                Republik.                   Parlamentarisk

                              enpartisystem                   Demokrati 

  

Mobilabonne-          7/100.                        130/100

mang Pär 100 person 

                                                       

Antal barn.               4,30                           1,90

Per kvinna

 

Andel internet          0.01.                           0,30         

Användare 

 

Andel av befolkni-   16%.                           99%

Gen som har Tillgång till rent vatten

 

Använder internet.   1%.                             94%

 

Andel av.                  58%.                          100%

befolkningen Som har tillgång till rent vatten 

 

HDI                           0,420                             0,913

(Beräknat 2015)

 

Co2 utsläpp              0 Ton                              5 ton 

Per person och år. 

Jämförelse

 

Om vi börjat med att kolla på befolkningsmängden så ligger Sveriges befolkningsmängd 10.032,357 och Eritreas befolkningsmängd ligger på 4,789,568. Eritreas befolkningsmängd är alltså cirka hälften så stor som Sveriges men Eritrea har invånarantal på 52 personer per km² medans Sveriges invånarantal per km² ligger på 24 personer

Eritreas landyta ligger på 1001 000 km² och Sveriges ligger på 407 340km² alltså är Sverige ungefär 4 gånger större än Eritrea. Om man tar Eritreas befolkningsmängd gånger 4 får vi fram att om Eritreas befolkningsmängd 

skulle ligga på 21 181 680 om landet skulle vara lika stor som Sverige . Här ser vi väldigt tydligt att Eritrea är mer tätbefolkat än vad Sverige är. Och en anledning till varför Eritrea är mer tätbefolkat är för att det föds mer barn är. Antal barn per kvinna i Eritrea är 4.30 i Sverige är det bara 1.90 

Orsaker till varför det föds mer barn i Eritrea är tex att preventivmedel är lika lättillgänglig som i sverige och man ser sina barn som en möjlighet att få hjälp 

av  när de blir gamla. Eritrea har inga ålderdomshem som Sverige har. Utan barnen så har dom ingen som tar hand om dom .

 

Eritrea ett land som ligger i Afrika och sträcker sig 100 mil längst röda havets kust i nordöstra Afrika. Landet har tropiskt miljö och det har att göra med höjden över havet. Klimatet är hett och torrt längst kusten, fast vid bergsområdena inne i landet är allt svalare och där regnar det mycket mer än andra ställen i landet. Resten utav klimatet är halvtorrt. Låglandet i söder är en del utav danakil öken. Temperaturen där kan bli upp mot 50 grader. Naturen består utav trädlös stepp och öknen. I de nordliga delarna är klimatet mer måttligt och den genomsnittliga temperaturen ligger på 16 grader. Brist på vatten är ett stort problem i Eritrea som i resterande länder i Östafrika. Landet har flertal gånger blivit drabbade av längre tidsperioder utav torka. Detta har påverkat jordbruksproduktionen och skapat hungersnöd hos befolkningen.  

Sverige ett land som ligger i norra Europa, på östra delen av den skandinaviska halvön och sträcker sig över ungefär 17 breddgrader. Sverige har oftast milt tempererat klimat med stora temperaturskillnader. Vilket beror på värme från Golfströmmen. I Sveriges nordligaste del, som präglas av fjäll har landet längre kallare och snö aktigare vintrar. 

Klimatet är väldigt intressant att jämföra för skillnaderna är så pass stora. 

Sverige har ett mer lätthanterat klimat jämförelse med Eritrea där en del utav landet som sagt ligger i öknen. Sverige drabbas inte alls på samma sätt av torka och hungersnöd i Sverige existerar inte. Sverige kan drabbas av vattenbrist men det är inget befolkningen behöver oroa sig för, det som möjligtvis kan hända är att man inte får vattna sina trädgårdar. Landet har mycket nederbörd och 100% av befolkningen har dygnet runt tillgång till rent vatten och endast 58% i Eritrea har tillgång till rent vatten och nederbörden är inte alls lika stor.

 

 

Sverige Leder över Eritrea i hästlängder när det gäller HDI. Sveriges HDI låg på 0,913 år 2016  medans Eritreas HDI ligger 0,420. 

Det finns många anledningar till varför Eritreas HDI är så pass lågt bland annat är det den förväntade livslängd nivån som ligger på 66 år hos kvinnor, 62 år hos män och i Sverige ligger det på 84 år för kvinnor och 80 år hos Män. 

Utbildningsnivån är låg i Eritrea det är endast 37% i landet som är grundskoleutbildade men det är ändå 93,3% som har läs och skrivkunnighet. I Sverige är det 100%. Varför det är så få o Eritrea som är grundskoleutbildade är bland annat för att det är finns få skolor jämförelse med hur tätbefolkat landet är. Skolorna och elev platserna räcker helt enkelt inte till. Bil i Eritrea är inte heller en självklarhet och att ta sig till närmaste skola är inte helt enkelt. Vissa barn och ungdomar är heltenkelt tvungna att ta 2-4 timmars promenad till skolan. Skolan är gratis i Eritrea så det ända som eleverna behöver betala är en Registreringsavgift. Men många familjer har ändå inte råd att skicka sina barn till skolan. Många måste hjälpa till med familjeföretagen då de inte har råd att ha någon påkostad arbetskraft. Många följer också sina föräldrars spår därför prioriteras inte skolan då de istället får lära sig föräldrarnas jobb och sen i senare år ta över. 

Varför Det i Sverige är 100% som har en grundskoleutbildning är på grund av att skolan är gratis i Sverige. Det finns massvis med skolor och för de flesta är det väldigt enkelt att ta sig till skolan. Sen har även Sverige skolplikt. Grundskolan är alltså obligatorisk får årskurs 1-9. 

BNP per capita i Eritrea ligger på 1300 USD vilket motsvarar 10 847,98 svenska kronor 

Sveriges BNP ligger på 51 377,2 USD vilket motsvarar 428 722,18 svenska kronor. 

Det här är 3 viktiga faktorer för att ha en bra mänsklig utväxling. Alltså HDI. därför ligger Eritrea så långt ner. 

 

 

Om vi kollar på koldioxidmängden som släpps ut per person och år ser vi att Sverige ligger på 5 ton/ capita och Eritrea ligger på 0 ton per person. Om vi kollar på hela landets co2 utsläpp (2013 beräkning) släpper Eritrea ut 667 ton, Sverige släpper ut 44 327 Ton. 

Eritrea har varit i årtionden med i krig. Därför är industrierna i Eritrea begränsade. Den industri tillverkning som finns i Eritrea framställer endast lättare produkter som salt, glas, skinnvaror, skor, textilier, drycker och  Livsmedel. Därför släpper Eritrea ut så lite koldioxid. Eftersom Aff Eritrea är ett väldigt fattigt land skulle jag gissa att det inte är Lika vanligt med bil som i Sverige. Det gör också att deras koldioxidmängd minskar. 

 

 

Något som jag blev i början förvånad över var att Sveriges arbetslöshet är högre än Eritreas. Skillnaden är inte stor men Sveriges arbetslöshet ligger på 8% medans Eritreas ligger på 7%. Anledningar till det kan vara att Sverige är ett modernt och hög utvecklat land där många okvalificerade jobb inte längre finns kvar. Robotar och maskiner tar över de jobben vilket gör att man i Sverige måste ha e bra utbildning för nästan alla jobb. 

Arbetslösheten i Eritrea kan vara på grund av att många är outbildade och inte har tillgång till kvalificerade jobb.

 

 

 I sverige bor befolkningen i mestadel i städerna. Hela 86% bor inne i städerna vilket är väldigt mycket. I Eritrea är det allt färre som bor i städerna. Endast 21% bor i städerna i Eritrea. Vilket är ungefär en 5 del av befolkningen. Här kan kan vi se att en större del av befolkningen i Eritrea jobbar mer med  jordbruk medans Sverige är ett mer urbaniserat land och jobbar mer med industrier. 

Sverige har ett mer modernt samhälle. De kan vi även se på hur många som använder sig utav internet. i Eritrea är det 1 procent av  befolkningen. I Sverige är det 94%. 

mobilabonnemang per 100 personer. I Eritrea är det 7/100. I Sverige är det 130/100. Sverige har alltså kommit längre i utvecklingen och därför är industrier och städer mer aktuellt i Sverige.  

 

Om vi kollar på de landet som har mest tillgång till rent vatten så kan man se på tabellen att i Sverige är det 100% som har tillgång till rent vatten. I Eritrea är det endast 58% som har tillgång till rent vatten. Sverige har en väldigt bra infrastruktur vilket är en anledning till att 100% har tillgång till rent vatten i Sverige. 

Eritrea är ett fattigt land och att bilda bra infrastruktur är väldigt dyrt. Landet som också har varit i krig i fler tiotal år har nog valt och lägga en penger på tex vapen och inte bättre avlopp. 

 

Sverige parlamentariskt demokrati och 

konstitutionell monarki  ett statsskick där folket bestämmer vilka som ska sitta i riksdagen alltså parlamentet. Riksdagen utser statsminister som i sin tur utser de som ska sitta i regeringen)och konstitutionell monarki ( Landet har en kung och drottning men det är mer som en dekoration) Landets statsskick är väldigt bra. Det är stabilt och de flesta invånarna i landet känner tillit till regeringen  

Eritrea Republik ( motsatsen till monarki, dvs etland där den statschef som man bestämt vem som ska representera landet fått titeln på något annat sätt än via arv) och enpartisystem (samhällssystem där ett politiskt parti har formell och/eller reell kontroll.) 

President Isaias Afwerki verkar milt sagt ostabilt. Han utpekas som narcissist, misstänksam och har ett hjärta av sten. Det sägs också att han kan explodera av ilska över s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Eritrea http://varldskoll.se/video-artiklar/eritrea/ https://www.ui.se/landguiden/sok/?q=Eritre&offset=0&pagesize=9 https://www.expressen.se/nyheter/inloggad/han-styr-landet-med-jarnhand/ https://www.globalis.se/Soek?search=Eritrea

Kommentera arbetet: Jämnförelse av 3 länder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Philippa Stenevald [2018-01-14]   Jämnförelse av 3 länder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60221 [2022-08-12]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×