Cellmembranets permeabilitet

3541 visningar
uppladdat: 2018-02-09
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Cellmembranets permeabilitet

Sammanfattning

Experimentet gick ut på att undersöka vilken betydelse molekylstorleken
respektive förekomst av laddningar har för molekylers och joners förmåga att
passera genom cellmembranet på jästceller. I två provrör används en viss mängd
vatten och en dropp saltsyra i det ena och natriumhydroxid i det andra till sist
några droppar av neutralrött tillsatts i båda provrörer. Resultatet i första försöket
blev neutralrött lösning röd färg i sur lösning och orange färg i basisk lösning.


Under försök två blandades jäst i
??????????
??

lösning i en E-kolv och därefter
blandningens pH mäts. I samma lösning tillsatts neutrallösning och pH mäts
igen. Sedan sju provrör ordnades med olika innehåll.Resultatet blev att det bildades två oliks skikt i centrifugrör ett med jästcellerna
lösning i botten och ett med själva lösningen ovanpå.
Neutralrött lösningen fungerar som en pH indikator med omslagsintervall mellan
6,8 – 8,0. Vid låg pH värde blir lösningen röd färg och positivt lösning och vid
hög pH värde blir lösningen gulorange färg och oladdad. Reaktion:Neu-??
+
+ ??
??
O? Neu+??
??
??
+


Resultatet stämdes med teorin.Datum:
Namn: Noor
Medlaboranter: Matilda
Klass: N14B

Syfte
Laborationen syftar till att veta vilka ämnen som kan passera ett cellmembran
och vilka gör inte det. Och i undersöket skulle man jämföra jästcellers
permeabilitet.
Teori
Neutralrött-lösningen fungerar som en pH- indikator med omslagsintervall
mellan 6,8 – 8,0.
? låg pH värde blir lösningen rödfärgad och positivt lösning
? hög pH värde blir lösningen gulorange färgad och oladdad.
1

Cellmembran
Endast små molekyler och oladdade joner kan passera sig igenom
lipismolekyler i cellmembranet. Molekylen sprider sig i en vätska eller i gas
för att utjämna sig alltså från låg koncentration till hög koncentration och
motsats. Detta kallas Diffusion? Koncentration. De andra stora molekylerna
och laddade joner kan passera sig i cellmembranet med hjälp av proteiner.
fignr1
2
. fignr2.
3

Hypotes


1
https://sv.wikipedia.org/wiki/Neutralr%C3%B6tt
2
Diffusion
https://sv.wikipedia.org/wiki/Diffusion
3
Hur ämnena passerar sig igenom cellmembranet

Datum:
Namn: Noor
Medlaboranter: Matilda
Klass: N14B

Jag vet inte riktigt vad kommer att ske i försöket men jag vet att alkoholer dödar
bakterier på det sätet kan jästen försvinna. Jästceller är semi- permeabilitet och
alkoholer fungerar som bakterie desinficerande på det sätet kan alkoholen
förstör jästcellers bakterie då kan de försvinna.

Utfarandet:

Tabell nr2

Materiel Kemikalier
pH remsor

Jäst

centrifug

Natriumvätekarbonat 1 %

centrifugrör (Eppendorfrör)

Etanol 95 %,


provrör 7st


HCl (0,1M)

vattenbad med kokande
vatten

NaOH(0,1M)
Ammoniak (0,1M

skedglasstav eller spatel
Mätpipetter
E-kolv
mätglas


I första försöket undersöktes vilka färg har indikatorn i sur- och bas lösning två provrör framställdes i
det ena provrör används lite vatten med droppa saltsyra och natriumhydroxid i det andra sedan några
droppar av neutralrött tillsatts i båda provrör. I den sura lösningen fick man röd färg och orange färg i
basisk lösning.
fignr3 fignr4
4En tesked jäst utrördes i ca 25c??
3
NaHCO
3
-lösning i en E-kolv därefter
blandningens pH uppmäts i blandningen tillsats några droppar ca ½ ml
neutralrött lösning och fick man jästsuspension
5
. Och pH värdet uppmäts igen.

4
Neutralrött är röd i sur lösning och orange i basisk lösning.

Datum:
Namn: Noor
Medlaboranter: Matilda
Klass: N14B

Fignr5

Efter det sju st. provrör ordnades i alla provrör används 2.5c??
3
jästsuspension
sedan ordnades med följande innehåll som visas i tabellen
Tabellnr3.

Rör
nr.
Jästsuspension Avjonat
vatten
HCl
(0,1M)
NaOH
(0,1M)
N
??
??


(0,1M)
Etanol
(95 %)
NaHC
??
??


(1 %)
1

2,5 c??
3
2,5c??
32

2,5 c??
3


2,5c??
23

2,5 c??
3


2,5c??
24

2,5 c??
3


2,5c??
25

2,5 c??
3
2 c??
2


0,5c??
26

2,5 c??
3
1 c??
2


1,5c??
27

2,5 c??
3


2,5 c??
2

Fignr6
Och alla provrör numrerades från ett till sju.

Den sjunde provrör placerades i vattenbad och kokades under ca5 min.

5
Jästsuspension är När jästen inte längre är i suspension så ligger den på botten av jäs hinken. Annars "svävar"
jästen runt i vörten.

Datum:
Namn: Noor
Medlaboranter: Matilda
Klass: N14B

I centrifugrör överfördes ca 1c??
3
av de sju provrörens innehåll sedan
centrifugerades i hög hastighet 4-5.

Resultat och Slutsats

När jäst blandades NaHCO
3
i en E-kolv och pH värdet uppmäts fick resultatet på
pH = 9 sedan neutralrött lösningen tillfördes i blandningen och pH värdet
uppmäts igen värdet på pH var 9. Det som gjorde att blandningen blev rött/rosa
färg är att neutralrött lösningen kunde ta sig in i cellplasman därför att
jästcellernas cellplasma fick surt pH värde och när man tillför neutralrött i en sur
lösning får vi rött färg.
Fignr7 fignr8

Provrör före centrifugering: Provrör efter centrifugering:
Fignr9 fignr10Tabellnr4
Rör nr Färg före Färg Färg pH Kommentar

Datum:
Namn: Noor
Medlaboranter: Matilda
Klass: N14B

supernatanten pellet lösning
(sur, bas,
neutral)
1
kontroll
ljusrosa Ljust gul rosa Neutral-
basiskt

2
HCL
mörkrosa rosa rosa sur
3
NaOH
ljusrosa Ljust gul rosa basiskt
4
NH
3<...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Biologi2 boken Liber av Karlsson Molander Wickman https://onedrive.live.com/view.aspx?resid=AA90EB3A5B7F9828!4599&app=OneNote&authkey=!AG-0YZp_SpKuCwk https://sv.wikipedia.org/wiki/J%C3%A4sning

Kommentera arbetet: Cellmembranets permeabilitet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

وردة النرجس [2018-02-09]   Cellmembranets permeabilitet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60242 [2019-01-22]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×