Orasakanalys, Varför kärnkraftverk är dåligt för framtiden?

1952 visningar
uppladdat: 2018-02-19
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

 

Varför kärnkraftverk är dåligt för framtiden?Ett kärnkraftverk är egentligen ett värmekraftverk. När uran klyvs skapas värme som i sin tur värmer upp vatten till ånga som sedan driver en ångturbin och på sätt skapas energi. Det är en rent energi faktiskt men jättefarligt energi för att ett fel kan göra så stora dåliga konsekvenser för oss och för miljön, dessutom det skapar  risk för våra framtida generationer.

 

Kärnkraftverk och miljön

 

Kärnkraften är inte fri från miljöproblem. Det finns miljöskadliga effekter när uran utvinns ur marken och när använt kärnbränsle och annat kärnavfall ska slutförvaras i berggrunden. Uranbrytningen medför stora skador på natur och miljö. Halterna av uran är låga och malmen bryts i dagbrott vilket orsakar sår i naturen. Det finns uppgifter om att uranbrytning bland annat kan ge skador på landskapet. Radioaktiva ämnen kan läcka ut och förgifta grundvattnet genom att förvaringen inte är tillräckligt säker. En läcka skulle till exempel kunna uppstå genom att kopparn inte håller, att leran rinner bort, att det uppstår sprickor i berggrunden eller genom att en framtida istid förändrar de geologiska förutsättningarna.

 

Det har förekommit många kärnkraftsolyckor sedan den har skapats. I Japan har en kärnkraftsolycka skett (Wikipedia, Kärnkraft i Japan, 06-09-17) den här olyckan var det en annan olycka som var mycket mer allvarligare. Denna kärnkraftsolycka skedde  i Tjernobyl i Ryssland (kärnkraft i Ryssland, 04-03-2017). Det påverkade miljön på ett negativt sätt såsom att den skapar till exempel jordbruken, bostäder, matbutiker osv. Detta gör att samhället blir helt förstört av kärnkraft av uran. Därför måste vi vara försiktiga och säkra till 100% innan vi lägger vår tid och resurs på att använda kärnkraftverk. För att som vi vet så skapar detta ett kaos i samhället, därför bör samhället vara tillräckligt utbildad i detta område för att kunna ta beslutet om vi ska använda kärnkraftverk. Om vi gör en fel det leder till stora konsekvenser på livet i jorden.  

 

Omkring hälften av den el som används i Sverige kommer från kärnkraft. Det är därför vi använder denna energikälla, eftersom den är det effektivaste energikällan vi har just nu. Vindkraftverk, solenergi osv funkar inte till 100%.   Framställningen av bränsle orsakar störst miljöpåverkan, medan driften av kärnkraftverk för med sig näst intill inga utsläpp av växthusgaser. Men vi måste tänka på vad kärnkraftverk leder till. Att vi faktiskt har unga generationer som kommer att leva här på jorden. Vi måste tänka på de och ta det här på allvar för att försäkra att våra barn och barnbarn får ett bra liv.

 

Kärnkraftens inverkan på generationer

 

Överallt omkring oss finns det strålning. Vi utsätts hela tiden för små mängder från tex. berggrunden och till och med från den egna kroppen. ”Millisievert” är ett uttryck för hur stor biologisk påverkan strålningen har på kroppen. Men denna mängd utgör ingen fara  (Vattenfall.se, 2014-05-09 ).

 

Man skiljer mellan icke-joniserande och joniserande strålning. Det är den joniserande som är farlig och får man för stor dos kan de celler som finns i människor och djurs och växter kroppar skadas. I boken som Staffan Sjöberg och Börje Ekstig har skrivit att det finns tre olika sorters joniserande strålning: “Alfastrålning det är inte så farligt och den används oftast i sjukhuset. Betastrålning den har olika konsekvenser för människor kroppen.

GammaStrålning är den farligaste och man kan dö vid för höga doser” (Plus fysik, 2011-06-03, 108). Om radioaktivitet släpps ut i naturen blir det både en direkt och en långsiktig påverkan. Strålningen som lägger sig nere vid marken sugs upp av växterna i närheten. Om djur eller människor får i sig den förgiftade växtligheten kan det leda till sjukdomar, tex. cancer. Jordbruksmarker som blivit utsatta för radioaktiv strålning förblir obrukbara under en lång tid framåt.

 

Det utnyttja uranet måste slutförvaras någonstans efter att det inte längre kan användas i energiproduktionen. Eftersom uranet avger radioaktivitet under lång tid måste man ha en säker och stabil plats att förvara detta. Detta innebär en risk för framtida generationer eftersom det handlar om mycket långa tidsperioder innan avfallet inte längre är radioaktivt.  Gruvarbetarna drabbas av cancer i större utsträckning än normalt. Vid härdsmälta är det sådana ofantliga mängder strålning som frigörs att många människor dör direkt eller inom ett par dagar. Radioaktiviteten påverkar även de barn som föds, det är vanligt med missbildningar.

 

Idag har vi en mycket viktig uppgift, att skriva ned och märka ut var vi grävt ned avfallet. Det är lätt att detta ändå blir bortglömt och att man i framtiden gräver gruvor i dessa områden och får risk tex cancer från radioaktiva strålar. Om den strålen kommer in i människokroppen, kommer den att ha många konsekvenser. Det kan till exempel sprida cancer mellan alla människor i framtiden och det är jättefarligt för vår framtida generationer.  

 

Avslut

Jag sammanfattar med att kärnkraft är inte bra för oss och andra generationen. Det kan användas av terrorister. De kan ta sig in i där det tillverkas kärnkraftverk och använda  uranet och missbruka det på ett felaktigt sätt. Radioaktiva strålning är...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

http://www.greenpeace.org/sweden/se/karnkraft/ https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft_i_Ryssland https://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%A4rnkraft_i_Japan https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/sa-fungerar-karnkraft/

Kommentera arbetet: Orasakanalys, Varför kärnkraftverk är dåligt för framtiden?

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Hiba Altabbaa [2018-02-19]   Orasakanalys, Varför kärnkraftverk är dåligt för framtiden?
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60244 [2018-12-11]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×