Nya Vapen Och Stridstekniker - Första världskriget

2 röster
7762 visningar
uppladdat: 2018-03-25
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Nya Vapen Och Stridstekniker

Strids och vapentekniker har länge präglat vilken sida som kommer vinna och
bestämma. Antikens Grekland, Senapsgas, hopliter, första och andra världskriget är
alla goda exempel på hur nya vapen och stridstekniker har revolutionerat Krigsfältet.
Men under första världskriget hände mycket som kommer att förändra historien.
Vilka nya vapen kom till användning under Första världskriget? vilka var de olika
bakomliggande orsakerna bakom konflikten, hur påverkade konflikten vapen och
stridsteknikerna? Och Vilka konsekvenser fick dessa nya vapen för den moderna
krigsföringen på kort respektive lång sikt? Detta ska vi ta reda på.


Första Världskriget 1914–1918
Under 1900 talet var det en ganska orolig tid i Europa, speciellt runt om
balkanhalvön.
På grund av de krig som t.ex.

Balkankrigen 1912–1913, uppror, politiska mord och
andra oroligheter som b.la. nationalism. Allt byggdes sakta upp med de olika
nationalistiska motståndsrörelserna.

Hur började det första världskriget?

Jo själva handlingen som påbörjade allt var skottet i Sarajevo som dödade Franz
Ferdinand som var tronföljare och ärkehertig av Österrike-Ungern. Attentatsmannen var
Gavrilo princip som var medlem i svarta handel vilket var en hemlig organisation vars mål
var att skapa en enat union mellan de sydslaviska folken. Därefter började Den svarta veckan
eller Julikrisen. Den svarta veckan var ett stort diplomatiskt krig som slutligen ledde till att
det första världskriget blev ett faktum
1
. Ingen trodde att konflikten mellan Österrike-Ungern
och Serbien skulle leda till krig. Men när Österrike-Ungern (dåvarande dubbel monarki)
ställer hårda krav på Serbien vågar Serbien säga nej eftersom de vet att Ryssland har lovat att
stötta dem i krig. Serbien går med på vissa av kraven men inte alla. Man brukar säga att
kraven var menade att vara hårda för att skapa krig. Österrike-Ungern visste att de hade stöd
från Tyskland och vågade därför ställa dessa krav.
Det bildas snabbt två allianser Trippelalliansen och ententen. Österrike-Ungern bildade en allians
med Tyskland och Italien som hete trippelalliansen mot Frankrike, Ryssland och
Storbritannien som kallade sig ententen
2
.

1
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/svarta-veckan (Hämtat 2018-03-11)
2
https://www.britannica.com/event/World-War-I (2018-03-11)

Alla dessa länder trodde att det skulle bli en väldigt kort konflikt men det tog mycket lång tid,
Enligt ne.se tog kriget 4 år.
3

Under den svarta veckan mobiliserar alla stora makter sina arméer och en stat förklarar krig
mot en annan vilket tvingar allianserna att hjälpa till. Allt detta lede till att alla Europas
stormakter hamnade i krig.


Vilka nya vapen kom till användning under rsta världskriget och hur verkade
det krigsföringen?

Under detta krig kom massor med nya vapen till användning bland annat p.g.a.
industrialiseringen. Maskingeväret användes under de koloniala krigen som Storbritannien
utförde men när man plötsligt opponerade någon med samma slags vapen så ändrade det
sättet man förde krig på.
Taggtråden användes mycket under förstavärldskriget på grund av skyttegravskriget som kom
till.
Stridsgas – kloringas, senapsgas och annan giftig gas användes under förstavärldskriget vilket
tvingade fram utvecklingen av gasmasken. Det jobbiga med gasen var att vinden kunde
vända, då kunde man få den på sina egna soldater istället. Gasen kunde också lägga sig i
ingen-mans-land där trupperna skulle korsa. Detta gjorde gasanvändningen mycket försiktig.
4

Artilleri orsakade de flesta dödsfallen ett exempel på artilleri är Tjocka Berta som användes
av tyskarna.
Tyskarna använde även eldkastare för att bland annat rensa skyttegravarna från motståndare.
Maskingevär/kulsprutan - Skillnaden mellan maskingevären under förstavärldskriget var att
det nu var båda sidorna som hade dem. Detta förändrade sättet man använde den, nu anvädes
den mycket under skyttegravskriget.
Ubåtar - användes bland annat av tyskarna för att skjuta ned handelsfartyg på väg mot
Storbritannien för att försöka få dem att svälta. Då utvecklade Storbritannien ett nytt försvar,
man samlade alla handelsfartyg på en liten punkt och omringade dem med krigsfartyg som
kunde transportera dem till hamnen säkert. Detta gjorde att man kunde skydda mot ubåtar
samt att sannolikheten att tyska ubåtar skulle hitta dem blev mindre. Detta kallas också en
konvoj, det fanns ingen radar eller GPS under första världskriget vilket gjorde strategin
mycket effektiv.
5
Flygplan – i samband med den nyuppfunna motoriserade flyg så använde man dem i första
världskriget. De hade inte någon större praktisk betydelse utan det blev lite som en vinst här
en vinst där. Om man däremot kollar på andra världskriget kommer flyget att spela mycket
större roll. Flygskepp bombade London vilket var något nytt. Civil befolkning som blev
attackerat var inte vanligt då.

3
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/f%C3%B6rsta-v%C3%A4rldskriget (2018-03-9)
4
http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/5-vapen-som-forandrat-varlden (2018-03-12)
5


Stridsvagnen – var fortfarande ny, man vill få slut på skyttegravskriget men lyckas inte så bra
till en början. De fungerade inte riktigt så bra p.g.a. att de var nya samt så var det ganska få
av dem. Under andra världskriget hjälper stridsvagnen till mycket mer då man använder dem
för att komma över hinder som taggtråd och skyttegravar. Man lärde sig även att man kunde
ta skydd bakom stridsvagnarna.
Skyttegravarna blev något väldigt viktigt under förstavärldskriget. Man skulle kunna beskriva
skyttegravskriget som en stillastående försvarslinje
6
. Man grävde ned sig och båda sidorna
använde sig oftast av olika vapen som t.ex. granatkastare och gas. Man brukar säga att
förstavärldskriget var ett havs och skyttagravstid. Luftkriget kom dock senare i kriget men det
var mer under andra världskriget som de utnyttjades som mest.
Nackdelar med skyttegravarna var b.la. att det var lätt att kasta in handgranater i graven vilket
skulle kosta en livet mycket enkelt. Fördelen var dock att man äntligen kunde stå stilla och
skjuta. De som anföll behövde springa in på ingenmansland (marken emellan båda sidornas
skyttegravar) och lägga sig ned för att skjuta. Då hade den defensiva sidan ett klar sikta på
hela deras kropp medans de som hade offensiven endast kunde träffa motståndarnas huvuden
vilket krävde mer precision
7
.
Avslutande del

Sammanfattningsvis kan vi se med hjälp av de varierande källorna att det var många
olika vapen under förstavärldskriget som utvecklades. Vi kan också se att dessa
vapen användes på sätt som de aldrig gjort förr, just för att alla sidor kom in i någon
sorts vapenkapplöpning. De kopierade inte bara varandras vapen utan de var villiga
att använda sig av vilka vapen som helst för att vinna som t.ex. gas, som idag anses
vara väldigt omänskligt. Gas är idag förbjudet att användas i krig p.g.a. att det är så
hemskt. Vi kan också se att det var under första världskriget som man började
utvecklingen av många banbrytande genombrott av stridsmedel, t.ex. stridsvagnen
och flygvapen.


Källkritik

En kritisk hållning till dina källor är alltid bra. Det utvecklar ditt sätt att tänka och att
se världen på. Det gör också dina analyser bättre om du inte tar all fakta för given.
Vetenskapen bygger helt och hållet på att vi kritiskt granskar varandras resultat.

6
https://www.svd.se/vardagen-i-forsta-varldskrigets-skyttegravar (2018-03-13)
7
https://militarhistoria.se/artiklar/skyttegravskriget-1915 (2018-03-13)

Ut...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Nya Vapen Och Stridstekniker - Första världskriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Kristian Rz [2018-03-25]   Nya Vapen Och Stridstekniker - Första världskriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60273 [2022-01-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×