TBC

1 röster
11160 visningar
uppladdat: 2006-04-24
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete
Varje sekund infekteras en person.
En tredjedel av jordens befolkning bär på sjukdomen,
och varje år dör över två miljoner i tuberkulos!

Tuberkulos

Tuberkulos är en av världens mest spridda sjukdomar och man räknar med att ca. två miljarder bär på sjukdomen. Varje år insjuknar minst nio miljoner människor i aktiv TBC varav ca. två miljoner avlider. 80% av fallen återfinns i ”tredje världen”.
Tuberkulosen är en sjukdom som främst drabbar barn och yngre vuxna.
I Sverige har vi de senaste decennierna sett en minskning av tuberkulosen och de senaste åren har drygt 400 fall/år anmälts.

Vad kan öka risken för att TBC bryter ut?

• Nedsatt immunförsvar, främst pga. HIV/AIDS, men även infektioner som mässling eller kikhosta.

• Trångboddhet, undernäring. Förekommer främst i Afrika och vissa öststater.

• Att man bär på vissa bakteriestammar som är resistenta mot tuberkulosläkemedel.

• Missbruk av alkohol eller narkotika.

• Diabetes.


Hur smittar TBC?

Sjukdomen smittas genom bakterier som främst sätter sig i lungorna. De vanligaste bakterierna är Mycobacterium tuberculosis och M. bovis. Bakterierna växer väldigt långsamt men är tyvärr ganska långlivade. Får de väl fäste i en människokropp kan de leva där under hela personens livstid.
Man smittas främst genom att man andas in bakterierna men man kan även smittas via djur. Det är främst däggdjur som kan få sjukdomen. Som t.ex. apor, elefanter, hundar och katter.

Symtom: de klassiska symtomen för TBC är långvarig hosta feberperioder,
avmagring och nattliga svettningar.

Vilka är smittade?

Som diagrammet visar är det väldigt få svenskar under 50 år som har TBC. Det är vanligare på invandrare som är födda I något annat land, där tuberkulos är en ganska vanlig sjukdom. De svenskar som bär på TBC är uppemot 70 år. Och då har de flesta haft sjukdomen sen de var unga. Tuberkulos var en ganska vanlig sjukdom i Sverige för typ 50 årsedan. Man antar att de har blivit smittade då och att de har burit på smittan under en längre period.

Sjukdomen kan uppträda i primär och postprimär form.

Den primära formen uppträder främst bland barn och ungdomar (främst i Afrika och Asien) men förlöper i bästa fall symptomfritt och självläker. Det kan dock anta ett allvarligt förlopp med hög feber, påverkat allmäntillstånd och eventuellt tecken på hjärnhinneinflammation.

Den postprimära formen, vilken är den vanligaste, angriper oftast lungorna men kan även drabba njurarna, skelettet, huden, binjurar och andra tarmar. Ungefär hälften av alla som blir drabbade av den postprimära tuberkulosen avlider inom två år om de inte blir behandlade. Oftast förstörs de angripna organen, stora hålrum utvecklas och personen avlider så småningom.

Kan man bli frisk?

Ja. Det finns ett flertal läkemedel som gör att man tillfrisknar helt och hållet utan att risken mot resistensutveckling motverkas, vilket är ett stort problem i många u-länder.
Behandlingen pågår under en längre tid. Det tar uppemot 10 månader att bli frisk. Och under den tiden är det viktigt att patienten fullföljer hela behandlingskuren med alla läkemedel som ordineras. I ren allmänhet behöver man bara vara sjukskriven under en kortare period och de flesta kan leva ett normalt liv under behandlingstiden. Om man har skött sin medicinering riktigt är risken för insjuknande väldigt liten.

Allmänt förebyggande åtgärder

Tack vare forskning inom TBC kan man fastställa att sjukdomen tydligt kan kopplas till landets materiella utvecklingsnivå. Bristande hygien, trångboddhet och undernäring är vanligt där man finner TBC.

Genom BCG-vaccination har man kunnat skydda småbarn mot den primära tuberkulosformen. Vaccinationsskyddet mot postprimär TBC är mer tveksamt.
Fram till mitten av -70 vaccinerade man alla nyfödda barn mot TBC. Nu erbjuder man bara vaccinet i vissa riskgrupper. Som t.ex. invandrarfamiljer från ett land med hög TBC- förekomst.

Åtgärder vid inträffande fall

Tuberkulos klassas enligt smittskyddslagen som en ”allmänfarlig sjukdom”. Alla fall anmäls direkt till landstinget samt till smittskyddsinstitutet. Tuberkulos är en smittspårningspliktig sjukdom, så vid varje anmält fall utförs en miljöundersökning. Detta innebär att patientens familj och eventuellt andra närkontakter kallas för undersökning, vilket ofta innebär tuberkulinprövning och lungröntgenundersökning. Detta utförs av lungkliniken i landstinget.
Vid sådana undersökningar undersöks även eventuella husdjur som mycket väl kan ha blivit smittade eller rent av redan bar på smittan.

TBC-ärftligt?

Förr trodde man att TBC var ärftligt eftersom det ofta drabbade barn och barnbarn till TBC-sjuka. Orsaken var naturligtvis den att man blev smittad inom familjen och att en del familjer var mer mottagliga än andra. Det var först 1892 som den tyska läkaren och nobelpristagaren Robert Koch kunde visa att tuberkulosen orsakades av en bakterie och att det är en smittsam infektionssjukdom.


Tuberkulos genom tiderna

Tuberkulos har i stort alltid funnits. Hippokrates ”läkekonstens fader” ansåg att hjärnan utsöndrade för mycket slem, som sedan rinner ner genom halsen och ner i lungorna där det sedan fastnar. Hippokrates konstaterade också att de flesta insjuknade var mellan 20-30 år, hade fin, slät hy, var magra och att skulderbladen stack ut. Att det var människor i 20-30 års åldern hade han ju rätt i, men orsaken till att de som insjuknade på Hippokrates tid var smala berodde på sjukdomen.

Man tror att tuberkulosen kom till Sverige någon gång på 1100-talet, men den stora smittan kom i samband med att allt fler stora städer växte fram. Så länge folk bodde glest på gårdarna var det ingen fara, men när alla flyttade in till städerna i de små trånga husen och vistades bland all rök från fabrikerna kom allt fler att smittas. Detta ledde till en explosionsartad smittning i mitten av 1700-talet.
På 1800-talet dog det 3-4 miljoner årligen i TBC I Europa. Då var tuberkulosen den sjukdom som orsakade flest dödsfall. Under 1900-talet dog det ”bara” en miljon människor I TBC. Vad minskningen berodde på vet man inte.

På 1930-talet dog 7-8 tusen människor varje år i TBC i Sverige, vilket innebar att sjukdomen orsakade vart tionde dödsfall. Då fanns det heller inget botemedel mot sjukdomen och vid krigsåren hade över 100 000 svenskar tuberkulos.

Tuberkulosen har genom tiderna behandlats på olika sätt. Inget av de har varit direkt bra. Det var först 1920 som ett franskt forskarlag hittade ett effektivt vaccin mot sjukdomen.
BCG (Bacillus-Calmette-Guérin-vaccin.) 1927 började man vaccinera barn mot TBC. Vaccineringen var obligatorisk fram till 1975

TBC i Sverige

Antalet insjuknade i TBC i Sverige är ca 400/år. Två tredjedelar av de insjuknade är födda utanför Sverige, och av dessa är de flesta från Östeuropa, Afrika och Asien. Länder med hög tuberkulosförekomst. Det har inte skett någon stor förändring på antalet insjuknade i TBC på 30 år, men antalet personer som insjuknar efter tidigare behandlingar har ökat. Sverige är ett av få länder I världen med lägst tuberkulosförekomst.
Under de senaste åren har TBC ökat en hel del. Jämfört med hur få smittade vi har haft så har vi nu en markant ökning. Detta beror dels på den stora invandringen till Sverige från länder i öst, men också att vi svenskar reser till varje hörn av jorden och får på så sätt lättare att få smittan. Men bara för att man blir smittad betyder det ju inte att man dör eller smittar andra. Man kan bära på smittan nästan hur länge som helst utan att det är farligt och utan att man märker det.

TBC I världen

TBC är ett enormt problem i världen. Det beror delvis på den bristande kontroll s...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: TBC

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2006-04-24]   TBC
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=6034 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×