Vietnamkriget

7120 visningar
uppladdat: 2018-05-22
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

   Vietnamkriget
        

          Ana N.P.
VO16B.


Inledning                                  
Jag har valt att skriva om Vietnamkriget, för att jag tycker att det är intressant att veta och lära sig om händelserna där ett krig har pågått. För att förstå orsakerna har jag valt att skriva några händelserna innan som inträffade där och som hade en del påverkan under kriget.

 

 

 

Analys
För att kunna förstå orsakerna som utbröt Vietnamkriget måste man veta vad som hände innan och under Vietnamkriget. Vietnam hade varit koloniserad av Franska kolonier från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Japan ockuperade Vietnam vid 1940-talet och erövrade landet. Fransmännen lät japanerna vara där för bl.a. vichyregeringen, som i sin tur samarbetade med både Japan och Tyskland. Ho Chi Minh var en vietnamesisk man som hade en stor inverkan på striden mot Japan och Frankrike för att frigöra landet så att den kunde bli självständigt. Tack var det Ho Chi Minh drogs Vietnam in i kalla kriget, när han valde att stå vid den sovjetiska och kinesiska sidan under Koreakriget. Ho Chi Minh etablerade sig i norra Vietnam och bildade 1941 en ny kommunistisk organisation, Viet Minh,  som hade som mål att befria Vietnam från främmande styrelse. Med hjälp av bl.a. USA kunde kommunister och nationalister driva Japan ut och gav Frankrike möjlighet att lämna landet. USA har genom historien alltid ogillat kommunistiska rörelse och oftast försökt bekämpa de genom att stödja deras motståndare.

 

Därför hjälpte USA Frankrike att ta tillbaka makten från Vietnam för att på så sätt bekämpa kommunismen och för att försvara den västerländska kommunismen. Genom att stå för ungefär 80% av kostnaderna, vapen, soldater osv. År 1954 besegrades fransmännen. Och strax efter det gjorde de ett möte med några länder i Geneve. Där bestämdes det att Vietnam skulle delas i två delar tillfälligt och efter två år (1956) skulle de ha allmänna val för att ena landet igen, Genève-avtalet. Kommunisterna tog över den norra delen av Vietnam, den så kallad Nordvietnam. Medan alla som var emot kommunismen åkte söder om landet och bildade en regeringen, Sydvietnam. År 1955 valde de Ngo Dinh Diem som president så att SydVietnam blev en republik som snarare blev en diktatur. De två olika sidor hade alltså olika syner om hur ett samhälle bör se ut och styras. Så småningom kom tiden då de hade tänkt att göra allmänna val men så blev det inte för att både Sydvietnam och USA vägrade eftersom de ansåg att det var en stor risk att kommunisterna skulle få majoritet av rösterna. Det tyckte Nordvietnam verkligen inte om. Ngo Dinh Diem visade sig vara en katastrofisk President, eller rättare sagt, diktatur.

Både amerikanerna och befolkningen fick erfara hur dåligt Diem styrde landet och hur korrumperade hans släktingar var. Diem och hans släktingar blev bara rikare och rikare tack var det amerikanernas bistånd. Han behandlade befolkningen på ett dåligt sätt så att inte bara Nordvietnam var emot honom, utan många av människorna som bodde där också.  Tills 1963, då han avskedades och avrättades. År 1957 hade 2000 personer dött och 65000 personer misstänkta vara kommunister hade arresterats pga striderna mellan kommunistiska och sydvietnamesiska soldater. Ho Chi Minh bildade en “gerillarörelse” år 1959, FNL, den Nationella Befrielsefronten Som låg i Sydvietnam men som styrdes från Nordvietnam. Diem startade en kampanj som kallades “peka ut kommunismen”. Det ledde till att många grupper gick samman i FNL. Under samma år, i maj, deklarerade kommunister motstånd mot regeringen i Saigon. Under 1959 och 1960 dödades 100-300 regeringstjänstemän. USA började förstärka insatser under 1960-talet. Kriget började när Nordvietnam utmanade Sydvietnam genom att infiltrera soldater. Nordvietnam fick från början det mesta stödet från Kina men från år 1968 så var det Sovjetunionen som gav stödet men även Nordkorea hjälpte till en viss del. Operation Rolling Thunder är en känd händelse eftersom det var då USA bestämde att bombardera med bl.a. Napalm i Nordvietnam där det släpptes flera bomber någonsin, flera än t.o.m Andra Världskriget.

Sydvietnam fick framförallt stöd från USA men även från andra länder som tex Australien och Sydkorea som sände bla soldater dit. USA bombade bl.a. I Nordvietnam och delar av Sydvietnam där kommunisterna var. USA såg inget vidare med kriget, att det inte skulle leda någon stans så de lämnade Sydvietnam 1973. Sydvietnam kämpade emot 2år tills de kapitulerade och Nordvietnam tog över så att landet enades igen. USA  Kriget blev så stor och pågick i flera år pga båda sidorna fick hjälp av länder med stormakterna. Man kan säga att grunden till Vietnamkriget var motsättningar mellan ideologier. Tills idag styrs landet av kommunismen.
Historiker och forskare räknar med att 2 till 6 miljoner människor dog sammanlagt under de 20 åren av kriget. 70% av den industriella infrastruktur och transport, 3000 skolor, 15 universiteten och 10 sjukhus förstördes i Nordvietnam. Hela landets infrastruktur förstördes, vägar, broar, hus osv.  Många soldater som överlevde kriget fick allvarliga skador, många blev förlamade eller förlorade någon kroppsdel. Många förblev med psykiska störningar som tex i USA där många soldater fick Vietnamsyndromet. Miljön blev helt förstörd. Kriget lämnade stora spår och konsekvenser i Vietnam som än idag inte har försvunnit helt och hållet. Användning av Agente Orange (=avlövningsmedel) och andra  kemiska vapen påverkade och fortsätter påverka befolkningen med många steriliseringar och missbildade födslar. Avlövningsmedel är en växtgift som förstör och dödar all vegetation. Ungefär 20% skogar i Sydvietnam förstördes och än idag går det inte att odla där. Många Vietnam var under en lång period en av världens fattigaste länder men håller på att "resa sig" från fattigdomen just nu.

      Sjukt mycket pengar investerades på kriget som de aldrig kan ta tillbaka. Jätte många begravda miner som USA lämnade kvar finns än idag och de kommer att fortsätta vara där tills någon trampar där antingen personen förlorar sitt liv eller en kroppsdel. De flesta som deltog i kriget, dvs soldaterna, var män och många dog. Vilket gjorde att det fanns betydligt mycket mer kvinnor än män på den tid innan det blev mer balanserat. Vietnamkriget var faktiskt den först skrivet som kom på medier som sändes på tv.   

Under detta krig så kränktes det många mänskliga rättigheter.
Som Artikel 3: “Var och en har rätt till ett liv, frihet och personlig säkerhet”. Man tog rätten av leva från de civila, oskyldiga människor som strävade efter att leva i fred och i frihet. De dog i fruktansvärda omständigheter som tex många dog i de platserna som blev bombarderade, då de omedveten trampade på explosiva gruvor som fanns överallt. Många förlorade sina kära som söner, far, farfar osv.
Artikel 9: “ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller land förvaras”. Och artikel 12: “ ingen får utsättas för godtycklighet ingripande fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.”. Artikel 19 “var och en har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Diem fängslade 65000 misstänkta kommunister. Det var ingen logisk anledning, jag menar de hade inte begått något brott. Även om de var kommunister ger det inte rätten till Diem att fängsla de för deras ideologi av hur samhället bör se ut. Alla ska ha rätten att få tycka, tänka och uttrycka-säga det de vill för att det är deras liv. Man måste acceptera att alla ser inte saker och ting på samma sätt utan alla har olika perspektivet och värderingar på saker.
Men man kränkte även de Internationella medborglig och politiska rättigheter. Del 1, Artikel 1;1 "Alla folk har rätt till självbestämmande. Med stöd av denna rätt får de fritt bestämma sin politiska ställning och fritt fullfölja sin ekonomiska, sociala och kulturella utveckling". Både USA och Diem ville inte och lät inte befolkningen i Sydvietnam rösta 1956 vem som skulle styra landet så som de hade kommit överens år 1954 i Genevé-avtalet. Jag tycker att det var bra gjort eftersom jag är emot kommunismen med, men det tar inte bort att de tog ifrån befolkningen den rätten att välja efter sin vilja och sina ideologier.

Vietnam har varit styrd av ett kommunistiskt parti sen Vietnamkrigets slut. De har alltid bara en parti att välja på med kommunistisk styre. Innan det var Vietnam delad i två "länder" med varsin huvudstad, Nord- och Sydvietnam. Då styrdes var och en av delarna av olika partier och ideologier men dock bara under de 2 åren efter de blivit fria från Frankrikes kolonisering. Vietnam hade blivit koloniserat från Frankrike i nästan 100 år tills Ho Chi Minh och många andra allierade samt länder som var på hans sida kämpade emot, vann över de och drev ut fransmännen. Många fler av befolkningen blev kommunister och blev på hans sida. Att Ho Chi Minh var besatt att förena och vilja styra över hela landet påverkade mycket för att många lyssnade på honom och som sagt hade samma kommunistisk ideologi som honom vann Vietnamkriget och tog över makten av Vietnam för all framtid.  


Egna åsikter om kriget

              Jag tycker att inte bör använda våld för att lösa problem, vi är inte grottmänniskor. Vi är civiliserade och kloka människor som har förmågan att kommunicera och komma fram till en vettig beslut med demokrati så att alla röster förs fram. Jag tycker att man borde helst ha undvikit kriget men det blev som det blev. Själva konflikten av Vietnamkriget är slut, men det finns fortfarande politiska problem i landet. Befolkningen får ju bara rösta på bara ett parti. Det är ju inte demokrati eftersom det bara finns ett att välja på. Den får allas röster och även om man inte röstar så vinner de ändå för de kan ALDRIG förlora. Dessutom så är korruptionen stort från statens arbetare, kommunistiska partiets medlemmar. Jag tycker att Vietnam borde få hjälp för att föra in demokrati i landet men det skulle säkert leda till ett till krig. Vilket skulle sluta med jätte många förluster av liv och förluster av infrastrukturen i samhället. Vilket skulle leda till en långvarig process att återuppbygga landet. Det skulle kosta enormt mycket pengar och Vietnam skulle då vara antingen tvungen att låna pengar eller göra det själv från sina egna resurser men det skulle ta mycket, mycket, mycket, mycket längre tid. Så troligtvis skulle de låna pengar och de skulle de vara skyldiga under många år pengar. Kommunisterna skulle inte acceptera möjligheten att partier med andra ideologier styra landet. Så jag föreslår att hjälpa Vietnam att föra in demokrati men ändå inte, eftersom det skulle leda till att många människor förlorar sina liv.

Källförteckning:            

https://vietnamkriget.wordpress.com/sammanfattning/

http://www.vietnamkriget.se

http://www.eacnur.org/blog/10-consecuencias-de-la-guerra-de-vietnam/

http://skolarbete.nu/skolarbeten/vietnams-kamp-for-sjalvstandighet-2/

http://www.vietnamkriget.se/vietnamkriget-usa-drar-sig-tillbaka-och-vietnamkriget-avslutas/

http://guerrasvietnam.blogspot.se/p/final-de-la-guerra-y-sus-consecuencias.html

Bok: Vietnamkriget. Paul Dowswell och Gleerups Utbildning AB, 2004.  

https://fn.se/

 

 

Källkritik:

För att få fram all fakta sökte jag och hittade sjukt många sidor men valde de som visade sina källor där fakta kom från så att jag kollade också på de sidor och äktheten visade sig vara mycket trovärdiga och sanna. Men jag har också fått information och fakta från några böc...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://vietnamkriget.wordpress.com/sammanfattning/ http://www.vietnamkriget.se http://www.eacnur.org/blog/10-consecuencias-de-la-guerra-de-vietnam/ http://skolarbete.nu/skolarbeten/vietnams-kamp-for-sjalvstandighet-2/ http://www.vietnamkriget.se/vietnamkriget-usa-drar-sig-tillbaka-och-vietnamkriget-avslutas/ http://guerrasvietnam.blogspot.se/p/final-de-la-guerra-y-sus-consecuencias.html Bok: Vietnamkriget. Paul Dowswell och Gleerups Utbildning AB, 2004. https://fn.se/

Kommentera arbetet: Vietnamkriget

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

  • Batty Brudda 2020-12-08

    tack så mycket och du är jättefin tjej,ville bara säga det också

Källhänvisning

Inactive member [2018-05-22]   Vietnamkriget
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60345 [2023-02-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×