Natturresurs

2900 visningar
uppladdat: 2018-05-29
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Anteckningar/Manus till redovisning

                              

  • Man pratar om ändlig resurs, men vad betyder det?

 

Okej, i dagens samhälle när man pratar om så kallade ändliga energiresurser i tillexempel på skolan eller när man hör det på nyheterna så  brukar dem oftast mena de så kallade "fossila bränslena"

I dem fossila bränslen så ingår bland annat dessa:

Stenkol

Mineralolja (råolja)

Naturgas

 

Dem kallas för de fossila bränslena på grund utav de skapades för flera, flera miljoner år sedan och de kan inte nyskapas effektivt.

 

Förutom dem jag tidigare nämnt så finns även två till som man inte brukar ta upp lika mycket i undervisningen eller som nämns lika mycket men som ändå är så kallade ändliga resurser, dessa är:

Torv

uran

 

Man kan diskutera om torv verkligen är en ändlig resurs då en visserligen inte är riktigt ändlig, men många forskare menar att torven tar så lång tid att återbildas och att det tar flera flera årtionden och generationer för att skapa ny torv från något som heter vitmossa. Det är bland annat därför många brukar den som ändlig en ändlig produkt

 

Här i Sverige har man endast hittat ytterst lite råolja man skulle till och med kunna säga att vi bara har  hittat några liter råolja under tiden vi letat och det finns till exempel ytterst lite/mindre mängder av stenkol i Skåne. I sverige så finns det finns ingen naturgas. Dock så finns det som tur är för vår ekonomi jätte stora mängder bland annat torv och uran i Sverige, Men det finns tyvärr olika politiska beslut som bygger på att vi inte skall eller får bryta uran alls i landet, det är bland annat för riskerna som följs med, samt att inte öppna några nya torvmossar för brytning.

 

Vad är då en ändlig resurs? Jo, man kan helt enkelt säga att det är en resurs som vi tycker är viktig och som kommer tyvärr att försvinna och ta slut inom en viss tid beroende på hur vi konsumerar. Vi vet  dessvärre inte alltid säkert när bara att den kommer att försvinna.Maria Wetterstrand, som är miljöpartiets tidigare språkrör, skrev på twitter en gång:  “Om man förbrukar ändliga resurser tar de slut. Choklad är en ändlig resurs i chokladkalenderperspektiv.”

http://twitter.com/#!/M_Wetterstrand/status/147949634088730624Så vi kan alltså säga att den 24:e december är det allt slut och borta det kommer aldrig mer. Problemet som är däremot är att vi inte riktigt vet vilket datum vi beffiner oss på idag alltså vilket datum vi står på. Är det den 1:1 december eller den 22:1 december?

 

Jag kommer lägga fokus på råolja.

 

Hur bildas olja då?

Jo alltså olja kan alltsåt illverkas på många olika sätt, man kan extrahera det från tillexempel oliver som växer på träd, men man brukar oftast prata om den ändliga energiresursen och med det så är det mineralolja som man menar, som också kallas råolja.

 

Hur uppstår oljan då? Jo, oljans ursprung, som med allt annat i världen är såklart solen eftersom grunden för oljan är bland annat de plankton och alger som existerade på havets yta och fick dem algerna och lanktonet fick alltså sin näring från solen för länge sedan när jorden såg helt annorlunda ut om man  jämför det med nu. Detta är alltså något som skedde främst under två perioder i våran planets alltså jordens historia för cirka 145 och för 80 miljoner år sedan. Klimatet var då extremt mycket varmare på grund av en såndan extrem växthuseffekt, då så fanns det inga isar eller något hav som täckte stora delar av det som nu är kontinenter och andra landmassor. I det havet som då existerade så dog planktonet och algerna  som hamnade på havsbottnet på runt 2 000 metersdjup i snitt i en väldigt syrefattig miljö där förruttnelse förhindrades. Så vad hände? Jo istället så var det olika bakterier som bröt ner algerna men även planktonen och det i sin tur skapade grunden för olja som bildades. Efter ett tag sedan sediment, lera, sand och slam täckte planktonresterna och algerresterna och pressade ner dem in i plantens yta så tillkom de två viktigaste och mest vitala ingredienserna in i bildem för att kunna bilda olja, dessa två komponenter är :tryck och värme. När alla de omständigheterna samverkar, alltså att det finns mycket plankton, samt djupa och varma hav med ett syrefattig botten samt bakterier som såklart klarar av att överlever i syrefattig bottenmiljö samt tryck och värme så skapas olja naturligt på ett naturligt sätt. Problemet idag och med vårat läge är att det inte ser likadant ut på jorden längre alltså inte samma blandannat värme så ny olja bildas inte mer och även om det skulle se likadant ut skulle det ta väldigt lång tid innan vi återigen skulle ha nyskapad mineralolja på jorden.
  • Vart tar våra resurser vägen när vi använder dem?

Oljan i detta fall används faktiskt inte främst till att göra bensin eller diesel (som dem flesta skulle kunna tro) av som man kan driva fordon med. Oljans främsta användningsområde på jorden är faktiskt för att tillverka saker av plast. Och tyvärr så hamnar det mesta av plasten ute i haven.

  • Finns det någon lösning på detta problem?

Njaaa, Vi kan bygg en effektivare sätt att använda fordon: För att halvera våran oljeanvänding så måste vi börjar med effektivisera användingen av det, och den stora nyheten är att vi redan är väl på väg. Sverige har nyligen slutfört bränsleeffektivitetsplan och satt nya globala uppvärmning utsläppsstandarder som nästan kommer att fördubbla effektiviteten hos våra nya bilar och lätta lastbilar och minska sina värmeinfångande utsläpp till hälften. Dessa fordon står för ungefär hälften av oljan vi använder i landet, vilket gör att om dem blir mer effektiva så är det ett enormt steg som kan spara oss mer än 4 miljoner så kallade fat (man mäter olja i fat) olja om dagen. Nu måste vi bara fortsätta bygga vidare på den här framgången för att göra framsteg med våra kommersiella fordon samt leverans av tex skåpbilar, sopbilar och stora riggar som flyttar våra varor och förbrukar cirka 20 procent av bränslet som används på dem svenska motorvägarna. Förbättrad bränsleeffektivitet kan spara cirka 1 miljon mer fat olja varje dag. Vi behöver inte raketvetenskap för att komma dit, bara bilteknik som bygger på befintliga bränslesnåla teknologier som smarta transmissioner, hybridmotorer och förbättrad aerodynamik. Vi kan också främja effektivitet inom andra områden som att tillämpa liknande effektivitetsstrategier för icke-vägtransporter som kan hjälpa till att mnska oljeanvändingen, tåg och fartyg kan använda mindre olja och bli mer kostnadseffektiva. Men vi använder också mycket olja för att bränna i våra industrier och värma våra byggnader, särskilt i norra sverige. Genom att eftermontera dessa byggnader för att använda mindre energi och förbättra effektiviteten av oljebruket i industrisektorn kan vi minska vår oljekonsumtion med ytterligare några miljoner fat per dag år. Vi kan nog också “släppa ut”, alltså visa  hur effektiva dem kan vara, potentialen hos elbilar, att göra befintlig teknik som vi har om elbilar, tesla, volvo osv, effektivare kommer att få oss långt, men vi kan inte minska vår oljeanvänding i hälften med effektivitet ensam. Vi behöver också utnyttja innovation för att hjälpa oss att komma dit. Detta innebär att stödja avancerad fordonsteknik som plug-in hybrid, batteri och bränslecell elbilar. Några av dessa fordon finns redan på marknaden, och bränslecellfordon var ute på gatorna år 2015. Att anta och stödja denna teknik kan hjälpa svenskar att minska sin oljeanvänding.

 

  • Vilka problem kan uppstå när en naturresurs minskar så pass mycket att vi får en brist?

 

Det som återstår är bara oljan som finns i offentliga eller privata lager i en extremt begränsad i kvantitet.Inledningsvis skulle oljebristen leda till en snabb "återhämtning" (alltså att priset på olja flyger genom taket) av oljepriset, vilket har drabbats av en nedgång under de senaste  åren på grund av en massiv industri som är konkurrenskraftig. En exportminskningsöverenskommelse från organisationen av oljeporterande länder (OPEC) I Sverige så kommer arbetsgivare som kräver att deras anställda fysiskt närvarar för att få arbete kommer att definitivt bli de mest missgynnade. Levande och växande städer som Houston  laddade med sex eller åtta körfält vägar som transporterar miljontals lastbilar skulle se tomma gator för första gången i sin historia. Olja och gas har haft ett fäste på världs ekonomin sedan 1900, då många fordon blev oljedrvna. Som ett resultat så kommer och invånarna i kommuner med liknande ekonomiska/trandport siutation som i Huston bli beroende av bilar för att få mat och gå på jobbet. Kort sagt, för att leva livet.Att konvertera bensinmotorer till naturgasmotorer skulle vara den snabbaste lösningen för transportkonsumén, även om Sverige i dags läget saknar infrastrukturen för att göra förändringen för hundratals miljoner fordon. Enligt det svenska ministeriet för energi är endast 15 000 svenska fordon utrustade med CNG-motorer. Pakistan, som helt och hållet gått övrt yill naturgas som ett standardbilbränsle, sedan flera år med motoromvandlingsdrivna enheter och utbildnings kampanjer innan de gjorde stora förändringar. Det kommer inte finnas tid för det i Sverige med tanke på att många anser att det inte är långt kvar till olje bristen.  Kosmopolitiska företag som erbjuder arbetslivsbalansalternativ som gör det möjligt för anställda att fullfölja sitt ansvar online kommer bäst att kunna navigera i det nya energiläget som kanske kommer att uppstå på kort och medellång sikt. Endast en procent av Sveriges el drivs genom olja, enligt Energi Informationsverkets (EIV) 2015 års rapport om frågan. Kol och naturgas dominerar den Svenska elproduktionsmarknaden, var och en tar en tredjedel av aktierna. Kärnkraft och vattenkraft står vid avlägsna tredje och fjärde positionerna. Detta innebär att nätet på kort sikt fortfarande skulle vara aktivt för en majoritet av Svenskar, trots att oljan försvunnit för bilar och andra masstransportfordon. Men snart kommer de tåg och lastbilar som används för att transportera kol och naturgas till kraftverk få slut på olja också, vilket orsakar en försörjningsfråga för nätleverantörerna. Bortsett från bensin och el används olja för att tillverka plast, livräddande läkemedel, leksaker, pennor och mer. Att odla mat lokalt kommer sannolikt att bli vanligt, eftersom bränslet som behövs för att köra frukt och grönsaker till marknader blir bättre utnyttjad för att driva andra nödvändiga maskiner. Kylning kan också vara en sak i det förflutna om oljan försvinner, vi kanske kommer behöva gå tillbaka till saltning inom köttområde för att kunna bevara köttet Det är osannolikt att någonting i denna fråga kommer att hända som skrivet, men "peak oil" kan en dag bli till en allvarlig verklighet. Hittills har vi bara diskuterat effekterna av en o...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Natturresurs

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Umut Admis [2018-05-29]   Natturresurs
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60358 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×