Arbete i logi organisation Vill gärna veta hur ni skulle bedöma arbetet

4478 visningar
uppladdat: 2018-07-18
Inactive member

Inactive member

Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Del 2:1 Läs först texten om Vårt Hotell C på sidan 68.

 

Besvara Fundera och diskutera:

 

Att ett annat företag skulle styra Hotell C utifrån ett Management Contract tror jag skulle kunna vara en bra idé. Ett management company som det heter är specialiserade på hur man driver ett hotell. Det är inte ovanligt att sådana företag redan driver andra hotell och oftast går det ut på att ett företag äger fastigheterna ( i detta fall familjen Carlsson) medan ett annat företag driver själva verksamheten i fastigheten, och det är detta företag som kallas för ett management company.

 

När ett sådant samarbete inleds gör man ett avtal där ett kontrakt skrivs, ett management contract. I kontraktet tas alla punkter upp angående hur hotellet ska styras och vem som ansvarar för vad. Man kommer också överens om hur de båda parterna tjänar pengar på detta. Till exempel kan man bestämma sig för att man tar ut en avgift från driftsföretaget som en slags hyra och tjänar pengar genom det. Ett annat exempel är att man gör en uppgörelse om hur vardera företag ska tjäna utifrån omsättningen hotellet gör per år.

 

Om familjen Carlsson skulle välja att inleda ett kontrakt med ett driftsföretag skulle det kunna lyfta upp hotellet en hel del. Till exempel om detta driftsföretag som i så fall kommer ha hand om Hotell C har andra kontakter eller partners som kan vara en fördel och tillgång för Hotell C.  Till exempel om driftsföretaget redan driver andra hotell eller liknande verksamheter har de garanterad någon slags grossist de handlar mat och annat ifrån. Om de då handlar från samma grossist till Hotell C också kan det sänka matkostnaderna eftersom man brukar tjäna på att handla en större mängd vid ett köptillfälle än att beställa mindre leveranser flera gånger. Detta gäller ju inte bara matvaror, det kan lika gärna handla om sängkläder, artiklar till hotellrum som exempelvis engångsprodukter, tjänster som krävs för att boka in gäster och dylikt.

 

En annan fördel är att familjen Carlsson slipper lägga lika mycket tid på arbete och att hela tiden utveckla sina kunskaper kring hur man håller hotellet igång med fullbokade rum. Det kan även bli enklare för dem att marknadsföra hotellet via ett management company, eftersom de troligen redan har kontakter och strategier på den fronten.

Det första alternativet skulle jag anse är bättre om familjen Carlssons största mål är att få bättre avkastning på hotellet. Om de nu väljer att låta ett annat företag styra deras hotell åt dem efter ett kontrakt lär Carlssons inte bli lika delaktiga som de tidigare varit, men fortfarande tjäna pengar på det.

För vissa kan det vara målet med företaget. Att tjäna pengar men låta andra göra största delen av jobbet.

 

För vissa är det däremot viktigare att kunna känna att det är en själv som faktiskt har sett till att företaget är där det är idag. Är deras mål dock hellre att lyckas med sitt företag och samtidigt kunna känna att de är dem själva som har gjort allt arbete bakom det, är det nog en bättre idé att fortsätta driva hotellet som de gör idag. Eftersom de har ett stort ansvar för hotellet är det viktigt att de hela tiden har kontroll på alla beslut som tas och om man låter över dessa beslut till andra kanske det i slutändan inte blir som man från en början tänkt sig samt att ens värderingar inte stämmer med hur hotellet har utvecklats. Även om det krävs ett kontrakt där man detaljerat tar upp alla olika viktiga delar kan det ju hända att något av det missförstås. Alla kan ju tolka samma mening på olika sätt.

 

Att de ska fortsätta driva hotellet själva kan dock vara en utmaning. Eftersom att det är många delar som ska fungera kan det ibland underlätta med lite hjälp på vissa områden, till exempel marknadsföring. Att som ett privatägt hotell som inte ingår i någon hotellkedja lyckas marknadsföra sitt hotell nationellt eller till och med internationellt kan vara en utmaning eftersom att marknadsföring brukar kunna vara dyrt och dessutom lär det krävas en hel del marknadsföring för att fler ska få upp ögonen för deras hotell.

 

För att på ett enklare sätt kunna lyckas med dessa delar och samtidigt inte förlora allt för mycket pengar på det kan en bra idé vara att försöka ingå i någon slags organisation som hanterar just marknadsföring eller försäljning.

Att bli medlem i en sådan organisation innebär att ett flertal fristående hotell har gått ihop för att samarbeta kring olika frågor i driften av hotell. I detta fall marknadsföring.

 

Om Hotell C skulle gå med i en sådan organisation skulle det kunna minska deras kostnader för att synas. På detta sätt kan Hotell C spara pengar på många olika fronter samtidigt som de förhoppningsvis ökar antalet gäster. Till exempel om Hotell väljer att göra reklam för sig på tv i 60 sekunder lär det kosta ett visst antal kronor. Om det då är flera hotell som marknadsför sig tillsammans under dessa 60 sekunder innebär det att alla de hotellen ska dela på den kostnaden som uppstår vilket gör att det helt plötsligt blir billigare för Hotell C att synas på tv. På detta sätt kan Hotell C spara pengar på många olika fronter samtidigt som de förhoppningsvis ökar antalet gäster.

 

 

 

1.Vad har Hotell C för alternativ framöver vad gäller företagsform? Fundera och diskutera kring olika alternativ. Skriv ner detta.

 

Olika företagsformer:

 

-       Företagsägda hotell

Ett företagsägt hotell innebär att samma företag äger fastigheten och driver hotellet i den fastigheten. Detta är den vanligaste företagsformen bland fristående hotell.

 

-       Management Company

Denna företagsform går ut på att ett företag hyr fastighet av ett företag för att sedan driva sitt hotell. Ett kontrakt skrivs mellan fastighetsägaren och hotellägaren angående olika avtal och hur olika delar ska skötas.

 

-       Franchiseföretag

 

Att ha ett franchiseföretag innebär att man driver sitt företag under någons varumärke. Till exempel om man vill öppna upp ett hotell kan man göra det under en stor hotellkedjas namn genom att man ”köper in sig” i  rätten att använda namnet.

 

 

-       Hotellfastighetsföretag

Denna form av företag går ut på att man hyr ut sina fastigheter till andra företag som vill driva hotell. Om man till exempel äger en fastighet som hade passat bra till ett hotell men själv inte är intresserad eller har möjlighet att starta ett hotell kan man istället hyra ut till andra företag som vill. Ett exempel på detta är just Management companies som jag nämnt innan.

 

 

-       Försäljnings- och marknadsföringsorganisationer

Att ingå i en sådan organisation innebär att man som äger fristående hotell tillsammans med andra fristående hotell- ägare kan samarbeta för att på ett kanske billigare och snabbare sätt växa.

 

 

De alternativ som bäst skulle kunna passa Hotell C är att antingen gå med i en försäljnings- och marknadsföringsorganisation eller att driva ett hotellfastighetsföretag. De skulle även kunna öppna ett nytt hotell som ett franchiseföretag men det innebär att deras namn Hotell C kommer behöva byta namn. Men om man utgår från att det namnet Hotell C som ska vara för hotellet är det de två förstnämnda som jag skulle anse är de bästa alternativen framöver.

 

Det handlar egentligen om de själva vill driva hotellet eller om de till störst del bara är intresserade av att hotellet ska växa och få en bättre omsättning i och med att det ena alternativet går ut på att driva det själva och det andra går ut på att låta någon annan driva det.

 

Jag skulle nog anse att deras bästa alternativ är att bli medlem i en organisation. Dels tror jag att det kommer hjälpa deras hotell att växa, men dessutom är det fortfarande familjen Carlsson som driver det. Om de skulle hyra ut sin fastighet till ett annat företag driver de ju längre inget hotell och det har ju varit en familjetradition under många år. Om många mindre fristående hotell samarbetar med varandra kan det bli enklare för mindre företagare att satsa inom hotellbranschen utan att de stora hotellkedjorna blir för svåra konkurrenter och om man ser ur Carlssons perspektiv tror jag det kan vara viktigt för dem att bevara Hotell C:s namn och föra företaget vidare inom familjen, men samtidigt som de gör detta kunna spara mer pengar och växa i större utsträckning än om de hade varit utan någon organisation.

 

 

 

 

2.Vilka faktorer kan göra att man väljer att förbli ett fristående hotell? 

 

Det finns en del olika faktorer som kan vara anledning till att hotell väljer att vara fristående. Oftast brukar det har något att göra med att hotellet har något speciellt eller ”eget”.  Till exempel att hotellet ligger väldigt lägligt. Antingen att det finns en fin utsikt från hotellrummen eller att hotellet kanske ligger väldigt bra till i förhållande till centrum i en viss stad.

 

 

Det kan också bero på att ens namn på hotellet är känt. Om de flesta känner till namnet på hotellet krävs kanske inte marknadsföring i samma utsträckning som ett hotell där inte lika många hört namnet på, och därmed klarar sig på egen hand.

 

Om hotellet är ett boutique- hotell klarar det sig också oftast bra på egen hand. Detta i och med att hotellet har sitt egna särskilda koncept. Till exempel att de har en egen speciell stil på inredningen av hotellrummen.

Har hotellet en karakteristisk byggnad kan det också vara till fördel. Till exempel om hotellet är på en fin båt i en hamn eller Studio City Hotel i Kina.

 

Förutom att hotellen har något som sticker ut i mängden när det kommer till utseende och namn finns det andra faktorer som spelar in. Till exempel att servicen är det lilla extra eller att hotellet nischar sig på något speciellt som exempelvis ”long stay”. Det innebär att de fokuserar på gäster som vill bo kvar längre än någon dag.

 

Har man alltså något av exempelvis dessa faktorer skulle det kunna räcka istället för att ansluta sig till någon kedja eller organisation eftersom man slipper avgifter och kostnader som man annars kan behöva betala som medlem. Till exempel om man är med i en hotellkedja och behöver betala royalties. Att betala royalties innebär att man betala för att få gå under ett visst namn. Till exempel om man är med i en kedja och vill använda namnet på kedjan.

 

 

 

 

3.Vilka är fördelarna med att vara med i en försäljnings- och marknadsföringsorganisation? 

 

Att som fristående hotell vara med i en försäljnings. Och marknadsföringsorganisation har en de fördelar. Ett exempel är att man inte är ensam längre. Med det menar jag att i och med att man ingår i en organisation med flera andra hotell har man många andra hotellägare att samarbeta med.

Det är en bra idé för dem som äger mindre fristående hotell men som skulle vilja ha lite hjälp på traven trots att hotellet fortfarande drivs av en själv med sina egna regler och värderingar för hur ett hotell ska drivas. Och att slippa ingå i en hotellkedja även om det påminner lite om detta. Likheterna är till exempel att man går under samma namn. De  som är medlemmar i organisationen äger alltså sina egna hotell men driver dem under samma namn och hjälps åt med vissa delar. Till exempel marknadsföring.

 

Att man samarbetar inom marknadsföring är en fördel eftersom det innebär mindre kostnader inom just marknadsföring eftersom att flera hotell delar på den kostnaden. Att alla hotell har samma namn är också en fördel eftersom det får gästerna som bott på något av hotellen att känna igen dem om de besöker andra städer eller länder där dessa hotell befinner sig.

Om man låtsats att det finns ett hotell som heter ”hotellet” som ligger i Göteborg. Där har Lisa övernattat i samband med en semestertripp. Nästa semester vill hon besöka Skåne och inser att ”hotellet” finns där med. Om Lisa då hade en bra upplevelse i Göteborg är chansen att hon väljer det i Skåne också ganska stor. Och detta blir då ännu en fördel med att ingå i en sådan organisation eftersom andra hotell i den organisationen ”marknadsför” allas hotell genom att ge gästen en bra upplevelse.

 

Andra fördelar med att samarbeta är att man kan sänka många kostnader som inte bara har med marknadsföring att göra. Till exempel olika tjänster som hotellen behöver för att boka in gäster kan delas mellan de olika verksamheterna och därmed delas kostnaderna mellan hotellen. Inköp av varor av olika slag kan också bli billigare om alla går ihop på samma grossist, att man alltså får en mängdrabatt.

 

 

 

4.Hur skulle ett Mangagment Contract fungera i Hotell C:s fall? Vad skulle familjen Carlsson då ha att säga till om i verksamheten?

 

Om Hotell C skulle skaffa ett management contract och låta ett annat företag styra hotellet tror jag skulle bli lite problematiskt. Eftersom att hotell är ett familjeföretag och har varit det väldigt länge känns det som att det kommer fungera bäst ifall familjen Carlsson fortsätter styra det. Med tanke på att de har haft hotellet länge lär de ha en hel del värderingar och strategier angående hur Hotell C ska skötas och om ett annat företag kommer in och tar över kanske det kommer kännas rätt.

Ett management contract innebär att man skriver ett avtal som innefattar hur hotellet ska skötas samt hur det kommer gå till med pengarna. Det vill säga vem som ska tjäna vad och hur avgifter ska betalas. Eftersom båda parterna kommer vara med och skriva kontraktet får ju familjen Carlsson en chans att lägga fram alla detaljer angående hur hotellet ska skötas och har därför en del att säga till om. Dock när kontraktet är skrivet är det ju liksom de reglerna som gäller och hädanefter så länge kontraktet gäller har de inte lika mycket att säga till om längre eftersom att de har gått med på att låta annat företag driva verksamheten.

 

 

Del 2:2 Läs först texten om Vårt Hotell C på sidan 84.

Fundera och diskutera kring Carlssons alternativ. Hur ska man göra? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna? Vad skulle du rekommendera dem att göra? Tänk på att ett ökat samarbete mellan olika delar är målet.

 

Av de tre olika alternativen de har tagit upp tycker jag att det sämsta är att låta VD Sven ha kvar det hela ansvaret och att man istället bör satsa på att ha olika avdelningschefer. Anledningen till det är att jag tror det kan bli lite överväldigande om en person ska styra alla delar själv. Ska man styra alla avdelningar själv krävs det en hel del dedikation till att hålla sig uppdaterad kring alla avdelningar för att ständigt hålla hög standard och för att förbättra verksamheten i takt med turismnäringens utveckling.

 

Istället anser jag att man bör ha separata chefer för de olika avdelningarna. Om varje avdelning har en varsin ansvarig har denna person större möjlighet att specialisera sig inom det område den ansvarar för samt att personen hela tiden ser hur utvecklingen sker på det området och kan därmed enklare se vad de måste göra för att uppdatera utbudet efter gästernas efterfrågan.

 

Frågan är dock om man ska ha en budgetansvarig eller om en och samma person ska ha ansvar för hela budgeten.

 

Fördelen med att samma person tar hand om budgeten är att det blir enkelt att se hur mycket de alla olika avdelningarna gör av med tillsammans och man får en bra översikt. Det kan också leda till att budgetarna blir väldigt ”rättvisa” om budgetansvarig ser till att alla avdelningar har lika mycket att spendera, procentuellt.  En annan fördel är att det kan bli mer samarbete mellan de olika avdelningarna eftersom de då kanske behöver träffas och ha möte ibland för att gå igenom budgeten och det skapar en gemenskap när alla träffas och diskuterar tillsammans. Detta kan leda till att avdelningarna får mer förståelse och insikt i hur alla delar sköts vilket kan underlätta för att allt ska samspelas smidigt. Till exempel om receptionsavdelningen har förståelse för hur exempelvis F&B avdelningen går till kan de enklare informera gästerna vilket kommer underlätta för dem som jobbar i restaurangen eftersom allt kommer flyta på mycket bättre.

 

Nackdelen med att låta en person ha hand om alla avdelningars budgetar är att det kan bli väldigt översiktligt, alltså att personen inte kan gå in för djupt i varje avdelning eftersom denne har fler avdelningar att ansvara för. Till exempel om något i köket går sönder, då måste någon meddela det till den ansvarige och sedan ska denna se till att det finns pengar till en ny. Detta ska ske på alla avdelningar vilket kan leda till att det blir rörigt och missförstånd kanske uppstår. Då kan det leda till att den trasiga saken blir fördröjd och därmed blir köket stillastående.

 

Skulle det då istället vara en person som bara ansvarar för kökets budget kanske detta inte händer lika lätt vilket kommer ge ett mer flyt i avdelningarna.

 

Nackdelen med att alla har ansvar för sina egna budgetar är att det kan bli ganska avskärmat från de andra avdelningarna. Alltså att man är väldigt fokuserad på sitt egna område och därmed minskar samspelet mellan de olika avdelningarna.

 

Personligen anser jag att den bästa lösningen är att ha flera avdelningschefer men att låta en och samma person ta hand om allas budgetar. På så sätt skapas ett samarbete mellan avdelningarna då de kommer behöva kontinuerliga möten angående budgeten men samtidigt blir det enklare för alla avdelningar att styra verksamheten eftersom varje del får en person som är kunnig inom just deras område, istället för att samma person ska kunna lite av varje.

 

 

1 Fundera på hotellets olika avdelningar. Vilken avdelning tycker du verkar mest spännande att arbeta i?

 

Den avdelning som jag anser verkar intressantast att jobba i är Receptionen. Det känns som ett ganska varierande jobb vilket är positivt eftersom att man inte tröttnar lika lätt.

Som receptionist är man ju hotellets ansikte utåt eftersom det är den personen gästerna antagligen kommer möta först. Det tycker jag känns som ett väldigt roligt ansvar att se till att gästerna är nöjda med sitt första intryck. I receptionen är det vanligt att man får hjälpa gästerna ganska mycket. Till exempel ge dem information om staden eller landet de befinner sig i, eller att hjälpa dem när det kommer till kollektivtrafiken. Det är också en av anledningarna till att jag tycker det låter mest spännande.

Att träffa mycket människor dagligen anser jag vara en bra erfarenhet i livet. Man växer som person när man lär sig att kommunicera med olika människor. Eftersom att alla människor är olika måste man lära sig att läsa av personerna för att veta hur man ska bemöta dem på bästa sätt.

 

2 Tror du att eget budgetansvar för varje avdelning kan påverka samarbetet mellan avdelningarna negativt? Varför/varför inte?

 

Ett eget budgetansvar för varje avdelning skulle kunna påverka på ett negativt sätt. Det beror ju såklart på men risken finns. I och med att alla avdelningar då kommer ha hand om sin egna budget kan det resultera i det att gemensamma arbetet minskar. Jag tror att en viktig nyckel i att lyckas i ett företag är att all personal och chefer etc håller ihop och har som mål att hela tiden jobba i grupp istället för att man jobbar var för sig på olika håll utan att de andra har koll på vad som händer. Då kan det nog lätt ske många onödiga missförstånd eller att någon gör något de andra inte egentligen hade godkänt.

Därför tror jag det är viktigt att ekonomin är samspelad och att man har en som är ansvarig för alla avdelningsbudgetar.

 

3 Hur kan man göra för att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar?

För att alla avdelningar ska hålla ett bra samarbete tror jag det krävs att alla avdelningsansvariga ses ofta och pratar om hur verksamheten går i de olika hållen. Det är nog viktigt att ta upp bra och negativa punkter som har uppstått och att alla kan hjälpas åt att försöka hitta läsningar på eventuella problem. Även om alla har en varsin avdelning att ta ansvar för är det fortfarande ett och samma hotell.

Jag tror även att personalen som jobbar på de olika avdelningarna också behöver ha möten med varandra. Det kommer skapa förståelse för varandra och att alla känner till varandra vilket kan skapa en trevligare arbetsmiljö. Och en trevlig arbetsmiljö kommer man långt på. Till exempel om personalen inte trivs på sin arbetsplats är sannolikheten att den personen kommer ge bra service inte så stor eftersom personen troligen inte känner sig dedikerad i företaget.

Därmed tror jag att interaktion mellan de olika avdelningarna kommer skapa bra samarbete mellan varandra som dessutom kommer sprida av sig på hela företaget generellt.

 

 

 

 

Del 2:3 Läs först texten om Vårt Hotell C på sidan 102.

 

Fundera och diskutera kring familjen Carlssons alternativ. Hur ska man göra? Vilka är fördelarna respektive nackdelarna? Hur skulle du rekommendera dem att göra? Tänk på att en effektivare drift är målet där alla får tydligare ansvarsområden och rapporteringsvägar.

 

Att Hotell C funderar på att skapa ett organisationsschema anser jag vara ett bra initiativ eftersom jag tror att det verkligen kommer effektivisera deras drift av hotellet. Som det ser ut nu verkar det som att organiseringen inte är helt upprättad trots att de flesta verkar ha en hyfsad koll på vad som bör göras och när det bör göras.

 

Det organisationsschema som jag anser skulle passa bäst just nu är ett traditionellt schema som sedan är ett platt schema. Jag tycker det verkar vara den enklaste varianten för Hotell C eftersom det inte är ett jättestort hotell med mängder av personal och chefer. Just nu är det ju VD Sven och hans dotter Sara som styr ledningen och sedan har de personal under dem som gör sysslorna. Därför tror jag ett platt organisationsschema kommer vara det smidigaste.

                                     

Hotell C har idag en rumsavdelning, husfruavdelning, bokning, försäljning- och marknadsavdelning, frukost, restaurang och bra samt en liten konferensavdelning och eftersom de inte har andra avdelningar idag tror jag det är enklast att ställa upp dem i ett platt schema för att enkelt få en bra översikt över sin drift och därmed kunna se över vilka som ska ansvara över vad. Det blir också enklare i kommunikationen eftersom man får en tydligare bild kring vem man ska prata med beroende på vad man vill framföra. Om de inte har detta schema med utsedda ansvarsområden kan det lätt bli att en sy...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Arbete i logi organisation Vill gärna veta hur ni skulle bedöma arbetet

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Inactive member [2018-07-18]   Arbete i logi organisation Vill gärna veta hur ni skulle bedöma arbetet
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60372 [2023-02-06]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×