Samhällskunskap 1B - Demokrati och Diktatur

1993 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Samhällskunskap 1b. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Demokrati och Diktatur

 

 1. Vad betyder ordet demokrati?

-          Folkstyre/Folkmakt

 

 1. Vilka är demokratins sex spelregler?

-          Regelbundna politiska val och partifrihet

-          Allmän och lika rösträtt

-          Valhemlighet

-          Fri opinionsbildning

-          Majoritetsprincipen

-          Rättssäkerhet

 

 1. Vad innebär:

 

a)      Överideologi

-          Överideologi innebär ex. att du i första hand är demokrat (för demokrati) och i andra hand liberal, konservativ, socialist eller nationalist.

 

b)      Pluralism

-          Pluralism innebär att många åsikter finns och uttrycks i samhället, dvs ett måste för att att kunna ha demokrati.

 

 1. Hur många folkomröstningar har Sverige haft och va har de handlat om?

 

I Sverige har vi haft sex olika folkomröstningar och de har har handlat om:

 

-          Rusdrycksförbud, 1922

-          Högertrafik, 1955

-          Pensionsfrågan, 1957

-          Kärnkraftsfrågan, 1980

-          EU-medlemskap, 1994

-          Införandet av Euron, 2003

 

 1. Är Sveriges folkomröstningar beslutande eller rådgivande?

 

-          I Sverige är folkomröstningar endast rådgivande vilken man kan se på folkomröstningen 1955 om högertrafik. Trots att en majoritet av den Svenska befolkningen ville ha kvar vänstertrafiken beslutade man 1966-1967 att införa högertrafik. Men det är även möjligt att anordna en folkomröstning i en grundlagsfråga. Om riksdagen har fattat ett första beslut om att ändra i en grundlag kan riksdagen besluta att en folkomröstning ska hållas. Resultatet av en sådan folkomröstning är bindande. Det innebär att om resultatet blir nej får riksdagen inte ändra i grundlagen.

 

 1. Vad innebär demokratins problem?

-          Den enskilda individen har svårt att få sin röst hörd

-          Besluten tar längre tid att fatta

-          Ett parti som är i ensam majoritet kan avskaffa demokratin vilket hände i Tyskland när Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet avskaffade demokratin.

 

 1. Nämn:

a)      Några länder som tidigare har varit diktaturer

-          Mongoliet

-          Estland

-          Lettland

-          Litauen

-          Ukraina

-          Tyskland

 

b)      Några länder som fortfarande idag är är diktaturer.

-          Nordkorea

-          Kina

-          Colombia

-          Saudiarabien

 

 1. Vem skrev boken “Det andra könet” och vilken ideologi förespråkade hon?

-          Hon hette Simone de Beauvoir och förespråkade feminismen.

 

 1. Studera de två kartorna “Map of freedom” från 2002 och 2017.

 

a)      Har demokratin ökat eller minskat i världen som helhet?

-          Jag tror att vi fortfarande ligger på samma nivå som 2002. Det har bara flyttats runt under åren som gått.

 

b)      I vilka områden har demokratin ökat och i vilka områden har det minskat?

-          I Sydamerika har de flesta länder gått från delvis fria till helt fria förutom Colombia som gått från delvis fri till inte fri.

-          I Asien har det förändrats en hel del, tyvärr till mindre frihet (huvudsakligen Ryssland)

-          Även i Afrika har det blivit mindre frihet.

 

c)      Vad kan förändringarna bero på?

-          Krig

-          Landet har för lite export och man försöker då med strängare regler skapa mer export.

-          Enligt folket dåliga ledare vilket leder till revolt eller inbördeskrig.

-          Yngre länder tror jag har lättare att bli mindre fria då man ofta blivit till via krig eller att en koliationsmakt dragit sig undan. Då vill man ha starka ledare från sitt eget land och ofta kan detta bli fel.

 

 1. ...läs fortsättningen genom att logga in dig.

  Medlemskap krävs

  För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
  Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Z- KONKRET av Bengt-Arne Bengtsson Egna anteckningar

Kommentera arbetet: Samhällskunskap 1B - Demokrati och Diktatur

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Samhällskunskap 1B - Demokrati och Diktatur
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60385 [2020-04-03]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×