Historia 1a2 - Historieuppgifter

5775 visningar
uppladdat: 2018-09-13
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Hej alla! Här kommer lite instuderingsfrågor i Historia 1a2. Hoppas att ni kan få användning av dessa. Kommentera gärna era synpunkter.

 

Historieuppgifter

 

1.    Hur kan man som historiker se på begreppet tid?

      Historia är vår bakgrund och ursprung men även det vi gjorde igår.

      En historiker jobbar med att forska i det som har hänt medans en ingenjör jobbar med att utveckla framtiden. Båda jobbar med tid men åt motsatt riktning, tid innebär utveckling.

För att förstå historien måste man också förstå orsaken till varför olika saker skedde och inte bara att det skedde. Vilka konsekvenser det hade i samhället samt motivet som människan/nationen hade.

 

2.   Vad innebär det historiska begreppet epok?

Begreppet epok är en tidsperiod som delar upp historien i olika tidsperioder.

Denna uppdelning är en efterhandskonstruktion som kommit till i efterhand.

Det är ett sätt att få struktur på historien och att kunna placera händelser och personer i ett sammanhang.

Olika delar i världen har olika epokindelningar som t.ex. västerländsk epokindelning och kinesisk epokindelning.

Det finns olika epokindelningar eftersom att historia ser annorlunda ut på olika platser i världen.

 

3.   A) Vad innebär kol 14-metoden och dendrokronologi?

Kol 14-metoden innebär att man kan datera fornlämningar och fossil innehållande organiskt material som t.ex. ben och träkol.

Metoden bygger på att det finns något sorts kol i allt levande. Växter tar upp koldioxid som finns i luften och djuren som sedan äter växter/djur får i sig kol som sedan blir del av vävnader i kroppen.

Kolistoppen 14C genomgår ett radioaktivt sönderfall med en halveringstid medans istoppen12C är stabil. När en organism dör så börjar 14C sjunka.

Man kan mäta mängden mellan kolistopparna så kan man se ungefär när organismen dog.

Dendrokronologi innebär att man kan datera träd med hjälp av årsringarna inuti stammen. Vanligtvis mäter man bredden på varje årsring och jämför sedan siffrorna med andra träd.

Genom detta system så kan man även fastställa när trädet slutade växa på det året och så också få fram hur klimatet förändrats.

 

B) Hur kan dessa hjälpa en historiker?

Det hjälper en historiker att datera olika föremål och kunna se om föremålet/organismen är en förfalskning eller om det är äkta.

Det hjälper även en historiker att forska om människans ursprung och hur man levde förr i tiden, även andra organismer som t.ex. djur och växter.

Källor:

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Historia 1a2 - Historieuppgifter

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Gabriel van der Eerden [2018-09-13]   Historia 1a2 - Historieuppgifter
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60408 [2024-05-27]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×