Konservatism och Liberalism

3 röster
9338 visningar
uppladdat: 2018-12-18
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Ett skolarbete jag gjort nu i Gymnasiet i Samhällskunskap om ideologier där jag skulle jämföra och hissa och dissa två ideologier.

Konservatismen

Denna ideologi var främst stödd av Adelsmän, Präster och militärer, alltså de som mådde bra och hade mycket pengar och tillgångar. Deras främsta ideologi är då att konservera de gamla traditioner och den gamla kultur man hade, och sedan låta samhället utvecklas långsamt. Detta gör de eftersom att de tycker att det är onödigt att sträva efter overkliga mål att ändra samhället som aldrig kommer uppnås.

I konservatismen vill man bland annat dela in folket i olika maktpositioner. Ett av de lägre stånden är bönder, vilket inte ses som något folk som inte har mycket att säga och tycka till om. Man tycker också att folket ska ha någon i högre position, det vill säga kungen. Därför vill konservatismen ha kvar monarkin i Sverige. De rika ska då styra och de har mer makt.

I konservatismen tycker man också att varje individ ska äga det man äger själv, och inte dela med någon annan och att inget ägs tillsammans av samhället. Detta bidrar till deras tanke att de strävar efter mer privata skolor och sjukvård, osv.

Konservatismen var ganska så stor i Frankrike innan den franska revolutionen började, där Liberalismen kom till.

Konservatismens för- och nackdelar

För det första, att tanken ens stöddes av de som mådde bra i omständigheterna med maktpositionerna visar ju hur denna ideologi är mest positiv för de som har en högre status, eftersom att dem anses som mer värdiga.

Jag håller med om hur de tycker att det är onödigt att stäva efter overkliga mål om hur man ska göra samhället perfekt. Eftersom att det är omöjligt. Men, bara för det så måste man inte göra det mer orättvist i samhället. Jag tycker det är i alla fall bättre att åtminstone sträva efter det perfekta.

Synen på deras ideologi att behålla samhällets traditioner och kultur kan tolkas och ses på olika sätt beroende på person till person. En fördel med detta utifrån konservatismens perspektiv så är det positivt för ett land att ha sin egen kultur och sina egna traditioner. Men utifrån ett Liberalist perspektiv så kan jag förstå att man kan tycka att människor förr i tiden inte var så rättvist behandlade och inte födda fria, på grund av att man föddes i en maktposition.

Konservatismens argument är att det är onödigt att förändra någonting som redan fungerar. Men frågan är då, bara om det funkar, betyder det då att det är det bästa sättet? När man tänker utifrån deras tanke att alla inte är lika värde, så är det en sak värd att förändra. Ja, det kan fungera men det betyder inte att det är det bästa.

Liberalism

Liberalismens tänkesätt började ungefär under slutet av 1700-talet och början av 1800-talet. Odet Liberalism kommer ifrån det latinska ordet liber vilket betyder fri, vilket är grunden till liberalismen, frihet. De vill alltså ha frihet i alla former som yttrande frihet, näringsfrihet och tryckfrihet m.m. Alltså så ska man få skriva, tänka, tycka och uttrycka sig hur man vill, bara man inte kränker någon.

Liberalerna ville inte ha kvar det gamla ståndsamhället och var emot alla dessa maktpositionerna som man föddes i. De tyckte, och tycker, att alla människor är lika till värde, oavsett bakgrund, hudfärg, religion och förutsättningar. De tyckte heller inte att kyrkan hade någonting med politiken och andra frågor att göra.

Liberalism för- och nackdelar

Att ta bort klyftorna och alla dessa positioner och statusar i samhället skulle ju bidra till att alla blev lika behandlade automatiskt, men hur enkelt är det egentligen att ta bort dessa maktpositioner? Om Liberalismen skulle bestämma över samhället, hur skulle de då ta bort alla olika statusar och maktpositioner? Visst, man kan ju ta bort de skrivna reglerna om att människor ska sättas in i olika kategorier, men hur ska de kunna fixa alla oskrivna regler hos person till person? De kan ju inte ta bort människors rätt till att tycka och tänka?

Men, den själva liberalistiska tanken om att alla är lika värda är en tanke som jag tycker att alla ska ha. I alla fall försöka att utgå ifrån, både samhället och från person till person. Hela deras tanke med att alla har rätt till att vara den man är, utan att bli nedtryckt eller upphöjd, tror jag är väldigt populärt hos många. Detta är en god grund till ett jämställt samhälle. Där alla får friheten till att tycka och tänka hur de vill.

Jämförelse mellan Konservatismen och Socialismen

Det huvudsakliga är ju hur dessa ideologier tänker hur samhället borde styras. Konservatorerna vill ha en högre makt som ska styra folket, medans Liberalerna vill tvärt om, de tycker att alla är lika värda och att samhället ej ska styras av någon alls. Liberalismen tycker att alla är lika värda, medans konservatismen inte alls tycker det. Detta är den största skillnaden på de båda. De har helt olika grunder som strider emot varandra, men ändå har de ganska så mycket gemensamt. Till exempel om hur de vill att alla ska få äga allting själv. Men, de har olika anledningar. Konservatismen vill bara att alla ska få ha sitt eget, inte dela med sig. Medans Liberalismen anser att alla...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Konservatism och Liberalism

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Frida Hwang [2018-12-18]   Konservatism och Liberalism
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60437 [2021-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×