Religion & Vetenskap

3470 visningar
uppladdat: 2019-09-13
Filippa Rappe

Filippa Rappe

Utbildning
High School : Klara Norra Gymnasium, High School : Alviksskolan
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete


Religion & Vetenskap1)Varför konflikt mellan religion och vetenskap?
-Oftast utmålas relationen mellan religion och vetenskap som ett krig mellan två
tydliga parter. På ena sidan vetenskapsmän och på den andra sidan religionens
företrädare. Stämmer denna bild, tror du? Vad finns det som talar för respektive emot
den här uppfattningen?

Jag anser att “konflikt” är fel ord att använda, men samtidigt förstår jag vad som menas med
att det kan målas upp som ett krig mellan parterna då jag själv ser de båda som en slags
motsats till varandra och självklart främjas det en frågeställning utav vad som ger oss de
korrekta svaren på våra frågor. Vetenskapen och religionen är för mig två källor som kan ge
oss trygghet i form av tro. De är något som kan ge oss svar till det som annars kan oroa oss
i form av ovetnande.
I en undersökning ledandes av ​Michael Persinger så kom man fram till att “religiösa hjärnor”
hade ett ökat antal signalämne vid namn serotonin, i jämförelse med ateister. dvs. att dessa
människor skulle ha ett öppnare sinne. Denna undersökning ledde till en konflikt i form av
olika åsikter då somliga forskare ansåg att detta resultat skulle bero på att när man bad de
personer som kände en koppling till gud - att tänka på en händelse kopplat till just Gud, så
skulle det ha bidragit till ökad avslappning. På så sätt skulle alltså inte resultaten visa någon
skillnad mellan troende hjärnor och icke troende hjärnor.
Personligen tror jag ej på denna forskning då det för mig är möjligt att troende personer kan
känna en viss avslappning när de tänker på det dem tror på och på det som gör dem trygga,
precis som att jag tror att en ateist skulle känna samma avslappning när de tänker på något
som gör dem trygga. Alltså skulle inte en ateist ha ett minskat antal serotonin, utan att det
bara är något annat än tanken av Gud som utsöndrar det.
I mitten av 1800-talet började man diskutera religionen och vetenskapen i samband med
naturforskaren Charles Darwin som studerade naturens utveckling. Man kom då fram till att
arter utvecklas enligt styrkor som arten för vidare till nästa generation. Dessa upptäckter
stod då i i motsättning till bibeln, som tydligt beskriver hur gud skapat allt liv. På så sätt
skulle jag kunna förklara det som att det är en konflikt mellan de två, dock anser jag att detta
bara gäller två individer som har två helt olika synsätt, en extremt gudstroende utan någon
som helst vetenskapstro- och en icke-gudstroende som endast tillförlitar sig på vetenskap.
Jag tror att man både kan ha en spirituell sida och en vetenskaplig sida, att man kan tro på
både någon slags övermakt och vetenskaplig forskning. Oftast brukar en konflikt uppstå
mellan två individer som inte ser likadant på saker och ting, och det kan handla om betydligt
mycket mer än religion&vetenskap, därför ser inte jag det här som något ämne som är extra
känsligt för osämja.2) Om du tittar på religiösa/andliga respektive vetenskapliga (neurologiska/biologiska
och psykologiska) förklaringar till nära-döden-upplevelser och religiösa upplevelser -
hur stämmer den bilden in på ditt svar på fråga 1?


Det finns många olika teorier kring varför vi upplever det vi gör vid en
nära-döden-upplevelse. De flesta som har varit med om en NDU beskriver händelsen som
att man först förlorar medvetandet, men att man sedan kommer tillbaka till medvetandet igen
och då är övertygad om att man är död. Man beskriver sedan att man iakttar sig själv från ett
fågelperspektiv, att man ser sig själv och händelsen ovanifrån.
Efter det upplever man ett starkt ljus i slutet av vad som kan beskrivas som en tunnel. När
man nått fram till detta starka ljus träffar många en slags vänlig gestalt. Det är här det brukar
skilja sig mellan troende och icke-troende. En person som har någon slags andlig/gudstro
berättar då att det var Gud eller någon annan profet dem såg. En icke-troende person säger
istället att de träffade avlidna vänner och anhöriga ect. Efter denna upplevelse vaknar man
upp och uppfattar det hela som någonting extremt verkligt, övertygade om att detta hände på
riktigt.
Mot den bakgrunden är det möjligt att försöka analysera hur en eventuell konflikt mellan
religion och vetenskap kan ha att göra med NDU. Som tidigare nämnt anser jag att konflikter
oftast uppstår mellan individer som har olika åsikter och synsätt gällande en specifik sak. I
och med det kan jag förstå hur en sak som denna kan ha en koppling till konflikten mellan de
två troendena. Som utomstående åhörare till nära-döden-upplevelser kan det i sådana fall
väcka en irritation när man själv vill att döden ska vara på ett visst sätt (beroende på om
man är troende eller inte), och sedan får man inte något svar på hur det egentligen är. Jag
tror inte att denna konflikt är uppbyggd på att man är upprörd på en person med en annan
livsskådning, utan att den istället är uppbyggd på osäkerhet. Det som gör denna fråga
känslig är just för att det inte finns något svar på den.
En vetenskaplig förklaring till NDU kan vara en syregasbrist i hjärnan, vilket också är vanligt
vid till exempel hjärtstillestånd. Om hjärnan inte får tillräckligt med syre så kan det leda till
sinnesförvirring. Man har även diskuterat kring om en ökad koldioxid-mängd i hjärnan kan ha
att göra med NDU. Enligt en grundläggande forskning kan för mycket koldioxid i hjärnan leda
till att man upplever liknande saker som vid en NDU. En ytterligare förklaring kan vara att när
man är med om något så traumatiskt som att hålla på att dö, så går sinnet in i ett så kallat
egoförsvar. Att man då ser sig själv från ett fågelperspektiv kan förklaras av detta. En person
i chock ska alltså kunna observera händelsen från ett utomstående perspektiv för att undvika
den ångestladdade situationen och på så sätt skydda sig själv.
Om en person då varit med om en NDU och träffat gud så kan denna fakta kännas som en
personlig motsägelse då man är övertygad om att händelsen är sann. Man kanske därför
upplever det som att personer runt om en inte tillåter dig tro på att du träffade Gud.
Man har även i forskning upptäckt att när en person dör, går hjärnaktiviteten först ner, och
sedan sekunderna innan personen avlider så ökar hjärnaktiviteten markant. Man kan därför
spekulera i vad det är som händer i en persons sinne precis i den stunden när man dör.
De som har någon slags gudstro anser att det är Gud man träffar i den stunden, andra tror
att man ser sitt liv i revy. Detta kan såklart leda till att man blir förbryllad på den andra parten
då man själv tror så starkt på sin sak.3) Vilken förklaring väljer du? Hur ser du på förhållandet mellan religion och
vetenskap?
-Koppla till evolutionsteorin, Intelligen Design och Kreationism.
När naturforskaren Charles Darwin kom ut med den nya utvecklingsteorin så väckte den
många starka känslor eftersom att teorin inte hade med Guds påverkan. Innan Darwins
forskning hade man runt om i världen ansett att det var gud som skapat livet på jorden.
Gudstron på den tiden var mycket stark. Red...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Religion & Vetenskap

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Filippa Rappe [2019-09-13]   Religion & Vetenskap
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60548 [2023-11-30]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×