Bankens historia - så blev bankväsendet till

1879 visningar
uppladdat: 2019-10-15
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

I begynnelsen innan pengar fanns skedde byteshandel mellan personer, familjer och byar för att tillgodose olika behov. Bröd kunde bytas mot ägg eller två kalvar mot en träbåt. I takt med att befolkningen växte i byarna och en maktstruktur började ta form skapades handel med mynt och vad vi idag kallar pengar. Riken och kungadömen hade olika mynt som också ansågs ha olika värde, liknande de skillnader som vi idag har mellan svenska kronan och euron eller andra valutor. När varor handlades mellan riken på utvalda platser behövde pengarna växlas och det utsågs penningväxlare som satt på bänkar vid handelsplatsen och växlade de olika valutorna så att värdet överensstämde med varandra. Ordet bank har sitt ursprung från den här tiden och från det italienska ordet “banca” och betyder bänk.

Under årens lopp utvecklades valutaväxlingen på bänken till att bli mer säker och övervakad.  Handelsmännen fick istället besöka en bankir i staden och göra växling och övriga bankärenden där. Utvecklingen tros främst bero på att stölder och rån blev allt mer förekommande i takt med att människor fick upp ögonen för pengarnas omloppsbana och tillgänglighet. 

Då pengar av silver och guld var tungt att bära med sig och att det vid större köp krävdes mycket mynt började ett system med värdehandlingar ta form. Intyg och olika krediter utvecklas under 1000-talet i det medeltida Europa. Det uppkom även i samband med detta olika aktörer liknande dagens kreditföretag som erbjuder sms lån och andra liknande lån med lägre belopp. Dessa aktörer började låna ut mycket små summor till personer som behövde köpa mat för dagen men inte hade pengarna just då.

Sveriges första bankverksamhet uppkom under 1824 och den första lagen om enskilda och privata banker godkändes av kungen år 1846. Lagen innefattar att bankerna var tvungna att ha eget kapital som säkerhet för bankens verksamhet. Lagen klargjorde även att banken endast fick bedriva handel med silver och guld samt en reglering för värdet av de sedlar som bankerna fick skapa och ge ut i lån till konsumenterna. Banken började även ta ut avgift för pengarna de lånade ut för att bygga upp bankens egna kapital i form av ränta på det lånade beloppet

Under år 1850 fanns det bara åtta stycken privata banker i Sverige, men under året bildades sedan flera svenska aktiebanker. Lagändringar för aktiebankerna reglerades på flera plan under 1848 och gynnade aktiebankerna. Under 1897 tog riksbanken monopol på utgivning av nya sedlar. Ett antal år senare under 1909-talet fanns det 84 banker, varav 66 var aktiebanker. År 1911 kom sedan lagen om bankrörelse som grupperade om bankverksamheten och följden blev att många bankaktiebolag blev uppköpta eller slogs ihop. Flera av de banker som vi ser idag som exempelvis Swedbank och sparbankerna har anor så långt tillbaka i tiden som till år 1820 talet. Även SEB har historiska anor och kommer ur Skandinaviska Kreditaktiebolaget som bildades under 1864. Det som började som en växlingstjänst på en träbänk har alltså resulterat till de banker som vi ser och har idag. Mer om bankernas historia kan du läsa här.

 

 

 

 

 

 ...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Bankens historia - så blev bankväsendet till

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Mandy Liljedahl [2019-10-15]   Bankens historia - så blev bankväsendet till
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60564 [2022-01-28]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×