I-länder & U-länder

1892 visningar
uppladdat: 2020-03-10
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Historia/Bakgrund

Kongo är Afrikas största land efter Algeriet. Landet är mycket stort och har många invånare. Kongo är ett tätt befolkat land. Folkmängden i landet är 78,74 miljoner (2016). Kongo är ett land med en mycket stark och surrealistisk historia om hur landet under 1800-talet blev utnyttjade av Belgien och dess kung Leopold den andre. Efter många års inbördeskrig bl.a. inbördeskrig, protester och demonstrationer så blev Kongo äntligen självständiga år 1985. Dessa konsekvenser har påverkat Kongo enormt, tack vare det så har landet blivit väldigt instabilt. Kongos BPN är lågt, det är (444,51usd.). BPN betyder bruttonationalprodukt. Det menas med att man räknar ihop allt ett land tjänar sedan delar man in det på per invånare. De är en orsak till att Kongo inte är så framgångsrika, dock så har Kongos före detta historia påverkar dagens Kongo. Kongo är ett (utvecklingsland) dvs. ett fattigt land.

Däremot är Sverige ett I land (Industriland) d.v.s. ett rikt land. Sveriges BPN är högt, det är (457 800). Det är också en orsak till varför Sverige är rikt. Sverige ligger i norra Europa och är glest befolkat. Invånarna i Sverige är endast 10 miljoner (2017) men det ökar ständigt. Beslutet som Sverige tog på 1900-talet att vara neutrala har gett landet en stor framgång. Sverige har inte haft krig på över 200 år, detta är en fördel för Sverige och anledningen till att Sverige är ett stabilt land.

Kvinnorätt

Trots att kvinnor har ett stort ansvar för familjens försörjning (föda alla barn, laga maten, stå upp för barnens uppfostran) i Kongo så är jämställdheten mellan de båda könen ett mycket allvarligt och stort problem. I Kongo är det farligt att vara kvinna. Tyvärr så utsätts kvinnorna i Kongo dagligen för sexuella övergrepp, förnedringar och tortyr. Dessvärre är kvinnorna/flickorna offer och männen och pojkarna brottsoffer. Är man av det manliga könet i Kongo så har man rätt att utsätta en kvinna för sexuella övergrepp och våldtäkter utan att straffas eller få konsekvenser. Männen i Kongo får lov att ha kontakt med andra kvinnor än den dem är gifta med. Barnvåldtäkter är också mycket vanligt där. Som kvinna i Kongo har man inte rätt att klaga eller gifta sig med en annan man. Kongos största religion är kristendomen, majoriteten är katoliker. Som kvinna får man inte skydda sig med preventivmedel, detta leder till att det föds många ovilliga och våldtäkts barn. Det är anledningen till att varje kvinna i Kongo föder 4–6 barn. Kvinnorna i landet har inte rätt att bestämma, och uttrycka sig som de vill. De har inte heller möjligheten till arbete som män har. I Kongos samhälle anses kvinnan som en prydnad i hemmet och männen har en mycket dålig kvinnosyn.

I Sverige är det stora skillnader när det kommer till kvinnorätt. Kvinnor i Sverige har rätt att polisanmäla om de blir utsatta för sexuella övergrepp, våldtäkter och tortyr. Då inleds en rättegång med gärningsmannen och det blir straff som skadetillstånd på över 50 tusen kronor, till och med fängelse i vissa fall. Våldtäkter osv. är absolut förbjudet i Sverige. Sverige är ett demokratiskt land vilket betyder att folket röstar (folkstyre) både kvinnor och män har rösträtt. Kvinnor fick rösträtt år 1921. Det betyder att en kvinna också har rätt att rösta i riksdagsvalet. Om en kvinna har fått ett ovilligt barn så har hon rätt att göra abort. Skillnaden mellan män och kvinnor märks mer i Sverige när det kommer till arbete och lön. Fortfarande så tjänar kvinnor mindre än män i Sverige och ibland kan en ung kvinna till exempel ha svårt att skaffa jobb, eftersom att hon kommer behöva vara mammaledig. Kvinnorna i Sverige skaffar därför inte så många barn (Max 2–3 barn) eftersom att hon vet att hon behöver jobba. Vilket också kan vara en orsak till att Sverige är glest befolkat. Som ensamstående vårdnadshavare får kvinnor extra pengar just på grund av att de är ensamstående. Ensamstående betyder att man är skild och saknar faderskap eller moderskap, både parterna kan var ensamstående, man kan vara en ensam stående mamma och en ensam stående pappa.

Geografi

Som sagt är Kongo Afrikas näst största land efter Algeriet. Kongo ligger vid ekvatorn. Till ytan så är Kongo fem gånger så stort som Sverige. I landets norra delar finns det tropiska regnskogar, i södra delen av landet finns det savann. Kongo upptar stora delar av Afrikas inland och har bara en kort kuststräcka mot Atlanten till väster, som är fyra mil lång. Tvärs genom det enorma landet rinner den berömda Kongofloden som sedan mynnar ut i Mwerusjön i sydöst och i Atlanten i väst. Klimatet är tropiskt med hög luftfuktighet och mycket hög temperatur året om. Två tredjedelar av Kongo som ligger söder om ekvatorn har tropiskt regntid mellan perioden november till mars.

Samtidigt är det torrtid norr om ekvatorn. Vid den östra Tanzania gränsen finns två berg. Kongo är känd för sin vildmark och savann med massa djur så som flodhästar, elefanter, noshörningar, giraffer, lejon, babianer och mycket mer.

Sverige är mer avlångt till skillnad från Kongo. Det avlånga landet har ena änden vid nordpolen, där det är vinter och kallt, medan andra änden är vid Danmark. Eftersom att landet är avlångt så ser naturen olika ut. I Sverige finns det 270 mil kust. Mest odlad mark finns i söder och längst uppe i Sverige är det fjäll, där växer det inga träd. I Sverige finns det riktigt många sjöar och älvar vilket skiljer sig från Kongo. Medan mer än halva Sverige är täckt av skog så har Kongo mer savann, och regnskog. Eftersom att halva Sverige är täckt av skog så är det orsaken till att Sverige är glest befolkat, Sverige får mindre yta. Det är få som vill bo i norra Sverige p.g.a. att det är kallt. I Sverige är de vanligaste trädsorterna tall och gran. Det avlånga landet är uppdelat i mindre delar, som kallas för “landskap”, de är 25 stycken, tex. Skåne, Blekinge, Halland osv. Varje landskap i Sverige har sin landskapsblomma, djur och vapentecken. Sverige brukar delas in i 3 större delar Norrland, Svealand och Götaland. Eftersom att Sverige ligger i Norrbotten så är det inte som i Kongo varmt och regnigt året om utan man har fyra årstider. På sommaren är det varmt och ljust och på vintern är det tvärtom. Sverige har tempererad zon, tack vare golfströmmen som drar med sig de varma vindarna över havet och i luften. I Sverige finns det bl.a. vildsvin, lodjur, älg.

 

Utbildning

Enligt statistiken från Kongo börjar 36,2 barn i grundskolan. Barnen i Kongo börjar i skolan vid sexårs åldern och det sexåriga högstadiet är obligatoriskt, trots det så går inte vart tredje barn i skolan, eftersom att det saknas pengar till utbildning. Läskunnigheten i Kongo är 55% kvinnor och 76% män. I Kongo fortsätter inte majoriteten av de som började grundskolan klart hela skolan eftersom att de är fattiga och de inte har råd med att fortsätta sina studier, köpa böcker och uniform. Den allvarligaste anledningen är att unga flickor gifts bort i Kongo i tidig ålder. Läskunnigheten i Kongo är 79,8% (2015) 

Det finns stora skillnader mellan skolgången i Sverige och Kongo. I Sverige är det obligatoriskt att alla barn går klart grundskolan. Här börjar man dagis vid ett års åldern. I Kongo börjar man den obligatoriska skolan vid sex års åldern. Sverige ger också gratis skolmat och skolmaterial (pennor, böcker).

Efter den obligatoriska grundskolan som är upp till årskurs nio så börjar man att läsa gymnasium i tre år. Efter det också så får man välja om man ska jobba eller studera vidare. Alla börjar och går klart grundskolan, 100%-ligt.

Sjukvården

Sjukvården i Kongo kostar pengar och de fattiga invånarna har inte råd att betala. Men FN har inlett giltiga sjukhus i Kongo. Kongos sjukhus har brist på förorenat vatten och ser ut som krigssjukhus. Det är oftast trångt i byggnaderna och hygienen där är mycket dåligt. Operation för de som har skadat sig kostar oftast mycket pengar, pengar som de fattiga invånarna inte har råd att betala.

Till skillnad från Kongos krigsliknande sjukhus har Sverige moderna avancerade sjukhus. Du får gratis vård om du är under arton och kostnaderna för vård till vuxna är låga. Operationer är gratis i Sverige om patienten är i behov av det. Att köpa medicin i Sverige är inte så dyrt. Så fort du blir akut allvarligt sjuk så har du rätt att ringa till en Ambulans och be om gratis akut hjälp.

Naturtillgångar/Råvaror/Industri

Kongo är mycket rik på naturtillgångar som koppar, kobolt, diamanter, kaffeexport och oljeutvinning. Trots det så lever befolkningen i extrem fattigdom. Alltså ett rikt land men fattiga invånare. Efter de afrikanska förhållanden hade Kongo ett företag som tillverkade cigaretter, öl, tvål, cement, socker och textilier. Kongos exporter går bra men på ett ekonomiskt sätt så kan de inte hantera sina inkomster, vilket är en av de största anledningarna till att Kongo är ett fattigt land.

Om Kongo kunde hantera sina naturtillgångar på rätt sätt så hade landet varit mycket rikt. Men regeringen i Kongo förhindrar inte det.

Tack vare den industriella revolutionen så har Sverige blivit mer framgångsrik, maskinarbeten kom i gång, det byggdes fabriker och allt fler fick jobb. Man utvecklade städerna i Sverige och gjorde stadsplanering som bestod av tåg, järnvägar. Många bönder flyttade till städer för att få jobb och mat. Kongo har dessvärre varit i konflikter, blodiga inbördeskrig. Sverige har mer skog, berg, vatten och åkermark som är naturtillgångar, I en industrifabrik så görs tex. fiskarna från vattnet om till fiskpinnar. Då har naturtillgången vatten utnyttjas och man har fått fisk sedan en färdig råvara, fiskpinnar. Så arbetas det i Sverige. Från odlingsmarken får Sverige odlade potatis, från skogen, papper och möbler och från vattnet vattenkraft och fiske. Ikea är ett stort industriföretag som har gjort Sverige mycket känt. Skillnaden mellan Sverige och Kongo är att Sverige vet hur de ska behandla sina in och utkomster. Att majoriteten av befolkningen i Sverige jobbar inom industrin, dvs. det som landet är mest i behov av.

 

 

KÄLLOR

 

https://www.globalis.se/Laender/Kongo

https://www.globalis.se/Laender/Sverige

https://www.nok.se/Allmanlitteratur/Bocker/Sakprosa/Sakprosa...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: I-länder & U-länder

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Källhänvisning

Shirin Shirin [2020-03-10]   I-länder & U-länder
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60630 [2022-08-15]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×