Debattartikel minska köttkonsumtion

3695 visningar
uppladdat: 2020-05-28
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Minska köttkonsumtionen!

I dagens samhälle tillhör det många vardagen att äta kött. Det kan vara en skinkmacka till frukost, kanske köttfärssås till lunch eller till och med lövbiff till middag. Visst lät det gott? Men med vetskap om hur stor påverkan köttkonsumtionen har på vårat klimat kommer det inte längre kännas bra att njuta av kött. Faktum är att hela 15 % av världens totala utsläpp av växthusgaser kommer från produktion av animaliska produkter, där inräknat är kött.

Att prata om konsekvenser av köttkonsumtion handlar om mer än transport och djurhållning. För att göra djuren stora med mycket kött på kroppen krävs det mycket näring och foder. Detta är en stor baksida av konsumtion av kött. För att mata ett djur behövs det foder, i många fall används sojabönor då de är proteinrika. Detta kommer kräva en stor yta odlingsmark vilket innebär att stora skogar kommer skövlas, i många fall är det regnskogar som förstörs. Många hektar regnskog, skog och savanner är idag utbytta mot jordbruksmark. När träd avverkas snabbare än nya hinner växa upp medför det att koldioxid i atmosfären ökar och det i sin tur bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Växthusgaser är inte det enda negativa utan vid sojaodling används även stora mängder jordbrukskemikalier som påverkar både människans hälsa och miljö otroligt negativt. Regnskogens biologiska mångfald dör ut vilket i sin tur leder till att viktiga ekosystemtjänster påverkas, t.ex. vattenförsörjning. I en artikel från WWF kan man läsa om sojaodlingar och hur det har fått många negativa konsekvenser.

Detta leder oss in till nästa anledning att minska köttätandet, nämligen besprutning. Bekämpningsmedel används i syfte att skydda växten mot odjur och ogräs men även här ser vi en stor baksida. Först och främst leder konsumtion av bekämpningsmedel till en minskad biologisk mångfald i odlingsmarken. Om en biologisk mångfald inte existerar kommer det tillslut leda till ett instabilt ekosystem vilket kommer påverka oss människor. Lek till exempel med tanken om att bin skulle dö ut, hur skulle då alla växter som är i behov av pollinering klara sig? En stor del av alla grödor och växter är i behov av pollinering och därmed även i behov av pollinatörer. I ett längre skede kan detta leda till att både djur och människor inte på samma sätt kommer kunna försörja sig med mat. Man skulle kunna säga att biologisk mångfald är en försäkring för framtiden. Men de negativa konsekvenserna stannar inte där. Det är nämligen så att när ett område bekämpas med besprutningsmedel kommer gifterna i medlet att sprida sig vidare i ekosystemet via vatten, vind, jord och näringskedjorna och på så sätt få effekter långt efter att sprutningen faktiskt skedde. Även detta är en stor riskfaktor för ekosystem. Människans hälsa påverkas också och främst för de som bor eller lever i närheten av platser där detta äger rum. Enligt livsmedelsverket kan substanser i bekämpningsmedel framkalla cancer och till och med orsaka en svårighet med att skaffa barn. Köttkonsumtion kan indirekt innebära att utsätta andra för fara.

Det finns många anledningar till att minska sitt köttätande och som redan nämnt utger den animaliska produktionen ca 1/6 av de totala växthusgasutsläppen som sker runt om i världen. En stor faktor till att utsläppen blir så stora är på grund av de många transporterna som sker. För att transporterna ska gå snabbt och smidigt används många olika transportmedel beroende på hur länge produkten klarar att vara mogen. De fraktmetoder som används är vanligtvis tung lastbil, båt och ibland även flyg. Alla dessa fordon använder bränsle i form av fossila bränslen som i sin tur släpper ut en stor mängd kväveoxid och svaveloxid. Kväveoxiden och svaveloxiden kommer väl i atmosfären reagera med vatten molekyler och därmed skapa sura föreningar. När det sedan regnar kommer syrorna som skapats att tillsammans med regn/snö/hagel falla ned till marken och kommer ändra PH-värdet i jord och i vattnet. När detta sker frigörs giftiga ämnen som kommer att göra så att växterna bli skadligare och mer mottagliga för sjukdomar. Stora skogar dör ut och även jordbruksfält vilket påverkar livsmedelsproduktionen negativt. Syrorna och de giftiga ämnena kommer också förorena vatten vilket i sin tur försvagar och i vissa fall dödar organismer i vattnet. Ett surt regn påverkar det naturliga ekosystemet men kan också komma att påverka konstgjorda objekt, så som byggnader och statyer.

En annan  otroligt stor faktor i varför transporten är en så negativ del är koldioxidutsläppen som sker. Transportmedlen kommer släppa ut fossila bränslen, så som koldioxid, och eftersom att dessa inte är nedbrytbara kommer det att lägga sig som ett lager runt om atmosfären. Detta är den så kallade växthuseffekten. I statisk från naturvårdsverket uppges det att det totala utsläppet av CO2 från utrikes transport var 11300 ton CO2-ekv, föreställ er då frakt som sker över hela världen. Växthusgaserna som nu finns bland oss förorenar inte bara luften utan hindrar solens strålar från att komma ut från atmosfären. En naturlig växthuseffekt är nödvändig för att kunna leva på jorden men det vi människor har orsakat är en förstärkt växthuseffekt. Detta leder till en global uppvärmning vilket i sin tur leder till skogsbränder, smälta glaciärer och på vissa ställen en extrem uttorkning. En girighet av kött kan därför leda till en svår levnadsmiljö här på jorden.

Varför fortsätter vi då att äta kött? Ett enkelt svar på den frågan är att kött är ett livsmedel som innehå...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

Saknas

Kommentera arbetet: Debattartikel minska köttkonsumtion

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Moa Eriksson [2020-05-28]   Debattartikel minska köttkonsumtion
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60669 [2024-07-20]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×