Bokrecension: Institutet av Stephen King

3110 visningar
uppladdat: 2020-07-29
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Stephen King – Institutet

 

 

Denna roman skrevs av den amerikanska författaren Stephen King år 2019. Den publicerades först den 10 september 2019 av förlaget Scribner i USA och anses vara ett av de mest skrämmande verken av S. King. Ondskan uppstår i form av normala människor och inte som en övermänsklig varelse som i många av hans andra verk. Utgåvan som granskades i denna bokrecension översattes till svenska av John-Henri Holmberg och publicerades av Albert Bonniers förlag 2019.

 

Innan Stephen King blev känd undervisade han engelska i Hampden, Maine. Lönen var dock knappast tillräcklig. Han lyckades ibland att sälja några av sina noveller, som han skrev på sin fritid. Många av hans tidigare verk accepterades inte av förläggare. Han reviderade dessa och publicerade dem senare under pseudonymen "Richard Bachman". Hans genombrott kom med romanen Carrie 1974. Under sin karriär arbetade han tillsammans sin vän Russ Dorr, som hjälpte honom att uppnå sitt mål att göra det omöjliga trovärdigt.

 

Idén till denna roman härstammade från de omänskliga medicinska experiment som den tyska läkaren Josef Mengele genomförde från maj 1943 till januari 1945 i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau. Men även CIA:s hemliga forskningsprogram, MKULTRA, fungerade som grund. Programmet pågick från 1953 till 1970-talet och inkluderade tusentals mänskliga experiment, i syfte att skapa ett perfekt sanningsserum och utforska möjligheten till att kontrollera tankar. Det sågs främst som en reaktion på de tankekontrollteknikerna som användes på amerikanska krigsfångar under Koreakriget. Kärnbegreppen till Stephen Kings roman Institutet är sekretess, brutalitet, tortyr, ironi, hjälplöshet och sinnestyrning.

 

Stephen Kings berättelse handlar om en begåvad liten pojke, Lucas David Ellis, som bor i en förort till Minneapolis och accepterades till två olika högskolor vid 12 års ålder. Lucas, eller Luke, inser tidigt att han inte bara är mycket begåvad utan också behärskar telekinesi, om än oavsiktligt. Telekinesi är förmågan att flytta saker med mentala krafter. Till en början orsakar detta problem för Luke, eftersom han gillar att hålla fast vid saker som kan förklaras logiskt. Men hans framtidsplaner om att få så mycket kunskap som möjligt avbryts när han kidnappas en natt och vaknar upp i en grönkamouflerad anläggning mitt i skogen. Bortsett från ett rum som nästan är likt hans eget är allt han har kvar åtkomst till en dator. Affischerna som hänger på väggarna och deras meddelanden är slående. ÄNNU EN DAG I PARADISET eller JAG VÄLJER ATT VARA LYCKLIG. Meddelandena är ironiska med tanke på de nuvarande omständigheterna - liksom ARBETE BEFRIAR vid ingångarna till flera av de tyska koncentrationslägren. Luke är inte det enda barnet i denna anläggning. Han hittar snabbt nya vänner som gör honom bekanta med situationen och ger honom viktiga överlevnadstips. Ett av dem är att bli vän med en städerska, Maureen Alvorson. Under sin vistelse måste han genomgå olika medicinska test. Dessutom opererades ett mikrochip in i hans kropp som möjliggör för personalen att lokalisera honom. Nära-döden-upplevelser, tortyr och förnedring är en del av vardagen. Han inser att han inte längre är ett barn utan ett försöksobjekt. Syftet med projektet är att stärka de paranormala förmågorna (telekinesi och telepati) för att använda dem som ett vapen mot vissa människor som utgör en möjlig fara för mänskligheten. Vänskapen med Maureen Alvorson tillåter honom slutligen att fly. Han opererar bort mikrochippet med hjälp av en kniv och ger sig iväg. Det blir snart klart för honom att människor börjar leta efter honom i hela landet och att han har ett nytt problem: vem kommer att tro på honom när han talar om de paranormala förmågorna. Trots allt är han bara ett barn, vars kidnappning var smart täckt. Efter en lång tågresa från den fiktiva staden Dennison River Bend, Maine, lyckas han hitta skydd hos en trevlig nattvandrare, Tim Jamieson, i den fiktiva staden DuPray, South Carolina. Tim Jamieson lider av klaustrofobi varför han grips av medömkan efter att Luke berättade om det som hände honom på Institutet. Med hjälp av ett usb-minne som han fick från Maureen Alvorson övertygar han resten av polisen i DuPray. Luke blir förrådd av en hotellägare i DuPray. Julia Sigsby, Institutets chef, ger sig iväg omedelbart för att få honom tillbaka. Detta resulterar i en skottväxling där hälften av DuPrays invånare deltar. Berättelsen slutar med att Institutet förstördes, liksom tjugo andra i andra delar av världen. Luke bor hos Tim Jamieson eftersom hans föräldrar dödades när han kidnappades. En man som heter Bill Smith dyker upp i slutet och påstås vara medansvarig för upprättandet av Institutet. Han hävdar att det finns ett annat Institut som är specialiserat på prekognition och som ger kommandot att avliva särskilt hotfulla människor.

 

Enligt Stephen Kings historia grundades det första Institutet i Tyskland under nationalsocialismen. Institutet där Luke bor är dolt djupt i skogen i Maine och är specialiserat på telekinesi och telepati. De gröna kamouflerade väggarna ger Luke intrycket av en hopplös situation. Anläggningen togs i drift på 1950-talet. Sedan dess har det inte gjorts några större reparationer eller underhåll. Detta skulle väcka för mycket uppmärksamhet, vilket är allt annat än i deras intresse. Följaktligen är säkerhetssystemet ganska föråldrat. Personalen består av läkare, säkerhetspersonal, städpersonal, tekniker, kockar, hämtningstrupper och Julia Sigsby som är chefen. Nära Institutet finns två mindre byar, Dennison River Bend och Bend. Den fiktiva byn Bend byggdes för personalen. De flesta av personalen är ofta personer med militär bakgrund som har rekryterats speciellt för detta ändamål. De har lärt sig att vara lojala mot sina överordnade - i detta fall Julia Sigsby. Förutom en parkeringsplats för de anställda och en lekplats för barnen, har Institutet också tre andra delar: en främre och bakre halva och ett kontor. I den främre halvan måste barnen genomgå olika test, vilket bör förbereda dem för arbetet i den bakre halvan. Detta händer på flera olika nivåer. Därför misstänker Luke att anläggningen är en statlig anläggning. I den bakre halvan används sedan barnens paranormala förmågor som ett vapen. Ju mer de använder sina färdigheter och ju längre de utsätts för surrandet på Institutets bakre hälften, desto närmare kommer de sitt slut. Det konstanta surrandet orsakas av de paranormala förmågorna. I slutändan lider barnen av demens eller långt framskriden Alzheimers sjukdom - vilket resulterar i deras död. Kropparna bränns i ett modernt krematorium.

 

Barn med paranormala förmågor väljs ut genom ett test, som i Stephen Kings roman utförs efter varje barns födelse och ger information om tillväxtfaktorn BDNF (brain-derived neurotrophic factor). S. King fick denna idé från sin vän Russ Dorr. Kidnappningen innebär att de döda barnens föräldrar och lämna kvar bevis som anklagar barnen för att ha mördat sina egna föräldrar. Resultatet är att polisen ser dem som potentiella misstänkta snarare än ifrågasätta orsaken till deras försvinnande. Dessutom har Institutet i Maine frilansare över hela landet som rapporterar till dem årligen och betalas mycket bra för det - en av dem är stationerad i DuPray. Frilansarna i detta fall är ofta människor som har ekonomiska problem och är mycket tacksamma för att de får ekonomiskt stöd. Pengar bidrar till hemlighållande och informationsinsamling. Hemlighållande är en väsentlig del av denna roman. Det driver handlingen framåt och upprätthåller spänningen.

 

Handlingen berättas ur ett allvetande berättarperspektiv. Detta ger läsaren en omfattande inblick i händelserna, vilket är särskilt viktigt när flera händelser berättas parallellt. Språket är därför ganska enkelt och vardaglig och innehåller ibland kraftuttryck som till exempel ”fanskapet” eller ”vad fan”. Många kapitel börjar eller innehåller en tidsmarkör, vilket gör det lättare att hålla en översikt. I början av boken möter läsaren Tim Jamieson, som bosätter sig i DuPray i mitten av juni. Härefter sker ett tidshopp och läsaren möter Luke i en förort till Minneapolis i april före Tim Jamiesons ankomst till DuPray. Lukes antagningsprov till högskolan äger rum i maj och hans kidnappning i juni. Han tillbringar juni och juli på Institutet. Här växlas perspektivet mellan personal och barn för att ge läsaren en djupare inblick i båda sidor. Efter att Luke lyckades fly, växlas perspektivet mellan honom, personalen, barnen på Institutets bakre och främre halvor och några av DuPrays invånare. Lukas seger äger rum i slutet av juli. Cirka tre månader senare, i oktober, äger mötet rum med Bill Smith. Sedan sker ett nytt tidshopp och berättelsen slutar med Luke den 23 september 2018. Följaktligen händer det mesta av handlingen före 2018. 2017 valdes Donald John Trump till USA:s president.

 

Huruvida Stephen King ville kritisera Donald Trumps presidentskap med denna roman är oklart. Det som är säkert är att han tar upp det så kallade spårvagnsproblemet i sin ursprungliga form. Spårvagnsproblemet är ett moraliskt dilemma och beskriver en situation där antingen fem personer eller en person dödas och en person måste fatta beslutet. I Stephen Kings bok Institut fattar Bill Smith detta beslut. Han beslutar att offra några oskyldiga barn för att undanröja eventuella faror som ligger långt i framtiden. Institutet för prekognition tar reda på vilka människor som kommer att utgöra ett potentiellt hot mot mänskligheten i framtiden. Politiken motiverar att se människor som försöksobjekt. I slutändan förklarar Lucas David Ellis absurditeten bakom detta beslut med en Bernoullifördelning: ju längre något ligger i framtiden, desto mindre troligt är det att det kommer att inträffa. Därför är det bara möjligt för Bill Smith att identifiera händelser som kommer att inträffa inom en nära framtid.

 

Stephen King hänvisar dessutom indirekt till den så kallade haloeffekten. Haloeffekten beskriver fenomenet där det första intrycket av en person eller sak, vare sig det är positivt eller negativt, återspeglas på andra områden och därmed skapar en illusion som avviker från verkligheten. Maureen Alvorsons jobb var att bygga förtroende hos barnen för att få värdefull information. Luke förblindas också av hans positiva första intryck av henne. Han anförtror henne information som kan orsaka honom stora svårigheter. Förtroende spelar i allmänhet en viktig roll här när det gäller beslut som utgör skillnaden mellan liv och död.

 

Förutom förtroende betonas också en solidarisk gemenskap. Från Institutets början förstod forskare att paranormala förmågor ger starkare kraft när de samlas.  Efter att barnen lyckades lista ut detta hade de en chans att befria sig. Luke, som de flesta andra barn, hade mycket få vänner när han kom till Institutet. I Lukes fall var det hans intelligens som hindrade honom från att få nya vänner. Han kände sig avskild och levde med rädsla för att de andra barnen inte skulle acceptera honom som han är. Under bokens gång lär han sig dock att vänskap och sammanhållning möjliggör en mycket starkare kraft än om han skulle kämpa sig igenom överallt på egen hand. Stephen King tillägnade denna bok till sina tre sonsöner Ethan, Aidan och Ryan. Det är därför inte förvånande att förtroende och sammanhållning betonas. Han försöker överföra dessa värden till sina sonsöner och hoppas att de en dag kommer att dra nytta av dem.

 

Förekomsten av telekinesi, telepati och prekognition har ännu inte kunnat bevisats vetenskapligt. Därför kan denna roman tilldelas genren science fiction. Icke desto mindre får läsaren intrycket att dessa färdigheter faktiskt finns - åtminstone telekinesi och telepati. Stephen Kings mål har alltid varit att göra det omöjliga trovärdigt. För denna roman använder han extremt realistiska och begripliga beskrivningar av omgivningen, känslor och vardagliga processer som kidnappning och medicinska undersökningar eller när vilket tåg går. Kända människor förekommer också i denna berättelse. Till exempel nämns Donald John Trump och rapparen Eminem, men även välkända författare som John Keats, Voltaire, Herbert Spencer (Sociologins principer) och Anonyma Alkoholisters (Stora boken), som Lucas David Ellis hade läst före sin kidnappning.

 

John Keats är en av de viktigaste företrädarna för engelsk romantik. Det blir också romantiskt för Luke på vissa ställen - till exempel när han fick sin första kyss. Efter att Luke lyckats fly, tvivlade han starkt på Guds existens. När allt kommer omkring gick han genom helvetet och har all anledning att tvivla på Gud. Denna inställning finns i Voltaire och teodicéproblemet. Herbert Spencers bok "Sociologins principer" behandlar möjliga teorier för att förstå samhällets utveckling i en viss riktning. För Luke var detta förmodligen anledningen till att ifrågasätta systemet genom en Bernoullifördelning. Budskapet i Anonyma alkoholister (Stora boken) är att endast tron ​​på en högre makt sätter den troende i en bättre hälsoposition. Den troende kan inte förbättra sin egen situation utan någon annans hjälp. Luke är av samma åsikt och håller fast vid tron ​​att Maureen Alvorson kommer att hjälpa honom - vilket hon slutligen gör.

 

Stephen Kings Roman Institut påminner starkt om "Brott och straff" av Dostojevskij. Raskolnikov är huvudpersonen. Han tror att mord är motiverat så länge det tjänar ett högre syfte. Samma uppfattning har Bill...

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Telepati https://en.wikipedia.org/wiki/Trolley_problem https://sv.wikipedia.org/wiki/Haloeffekt https://www.youtube.com/watch?v=eeeY2Xnxc5Q https://www.nytimes.com/2019/09/10/books/review/stephen-king-the-institute.html https://www.youtube.com/watch?v=dL9WqDXQNSs https://www.theguardian.com/books/2019/sep/07/stephen-king-interview-the-institute

Kommentera arbetet: Bokrecension: Institutet av Stephen King

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Vreja Lindqvist [2020-07-29]   Bokrecension: Institutet av Stephen King
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60737 [2022-08-08]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×