Labb- framställning av Estrar

1 röster
6697 visningar
uppladdat: 2020-10-14
Nedanstående innehåll är skapat av Mimers Brunns besökare. Kommentera arbete

Laboration: Framställning av ester 

 

Laborationsrapport

Namn och klass: Ester Roxström 

Datum: 24/9

Estrar är ämnen som används till många olika saker. Smakämnen, hudkrämer och sprängämnen är några exempel. Du tillsammans med din grupp ska framställa ester utav en alkohol och en karboxylsyra.

Syfte: att få fördjupade kunskaper inom organisk kemi.

 

Säkerhet (riskbedömning):

 Använd skyddsglasögon eftersom laborationen innehåller koncentrerade syror och alla syor är ju frätande. 

 Alkoholer är brännbara ämnen därför ska du inte hålla alkoholflaskorna i närheten av lågan/värme. 

 Koncentrerad svavelsyra hanteras av läraren vid detta labb.

 Händerna ska tvättas efter laborationen pga giftig etanol

 Inga handskar pga att lösningar ska värmas. 

 Rikta inte rörensöppning mot dig!

Materiel och kemikalier: Provrör, en bägare, etanol (C2H5OH), koncentrerad ättiksyra (CH3COOH), koncentrerad svavelsyra (H2SO4) och vattenbad (en bägare med vatten på en kokplatta).

Utförande:

1. Ta ett provrör och tillsätt 3 ml etanol.

2. Sätt till 1 ml ättiksyra i samma provrör.

3. Lukta försiktigt på̊ blandningen och anteckna lukten. 

4. Din lärare tillsätter ett par droppar koncentrerad svavelsyra till blandningen i provröret.

5. Blanda till blandningen genom litet mjukt skak. 

6. Ställ i ordning ett kokande vattenbad, placera röret i vattenbadet och låt innehållet koka i ca. 5 minuter.

7. Tag upp röret från vattenbadet, häll sedan över blandningen till en bägare som till hälften är fylld med kallt vatten. 

8. Lukta försiktigt över bangaren och anteckna lukten. 

 

 

 

 

Kemisk bakgrund och teorier

Jag visste att de var ett opopelärt ämne som skulle bildas om man skapade en kemisk föring mellan petanol och ättiksyra med hjälp av vatten och katalysator.

 

 

Observationer:

När jag hade skakat blandning innan upphettning så kände jag en stark doft av syra och små bubblor hade lagt sig på botten. När jag upphetade blandning i vatten, de gör jag för att alkohol är ett brandfarligt ämne och värmen inte får komma direkt på alkoholen, så kände man en star doft av varmt lim. När jag sedan hade hällt över den kemiska föreningen till vatten så la sig estern på ytan. När den hade lagt sig på ytan så var den vit och lite mer doft av fotsvett. När man hade låtit den stå ett tag så hade estern lagt sig i ett skikt i mitten av  vattnet. Den hade en stark doft och doftade fortfarande fotsvett. 

 

 

Resultat:

 

Resultatet är att om man blandar en organisk syra med en alkohol i de här fallet ättiksyra och peutanol ( en sådan blandning kallas kondensationsreaktion) och sedan upphetat med hjälp av katalysator och vatten. De bildades eftersom att ester ärm ett opopulärt ämne. Resultatet är att den ändrar doft och utseende läs mer på observation.

 

Diskussion:

 

Jag har genomfört en laboration med ämnena alkohol, C5H12O, och en organisksyra, CH3COOH. Det skedde en kemiskreaktion och då bildades ester och vatten, H2O.

 

Alkohol + organisksyra ——> ester + vatten.

...läs fortsättningen genom att logga in dig.

Medlemskap krävs

För att komma åt allt innehåll på Mimers Brunn måste du vara medlem och inloggad.
Kontot skapar du endast via facebook.

Källor för arbetet

exphttps://www.pluggakuten.se/trad/organiska-syror-alkoholer-och-estrar/riment. NO boken 

Kommentera arbetet: Labb- framställning av Estrar

 
Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den. ×
Det verkar som att du glömde skriva något ×
Du måste vara inloggad för att kunna kommentera. ×
Något verkar ha gått fel med din kommentar, försök igen! ×

Kommentarer på arbetet

Inga kommentarer än :(

Liknande arbeten

Källhänvisning

Ester Roxström [2020-10-14]   Labb- framställning av Estrar
Mimers Brunn [Online]. https://mimersbrunn.se/article?id=60766 [2024-07-24]

Rapportera det här arbetet

Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera
Vad är problemet?Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen. Arbeten som inte följer riktlinjerna tas bort och upprepade överträdelser kan leda till att användarens konto avslutas.
Din rapportering har mottagits, tack så mycket. ×
Du måste vara inloggad för att kunna rapportera arbeten. ×
Något verkar ha gått fel med din rapportering, försök igen. ×
Det verkar som om du har glömt något att specificera ×
Du har redan rapporterat det här arbetet. Vi gör vårt bästa för att så snabbt som möjligt granska arbetet. ×